Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι. Τα βήματα για υψηλότερη σύνταξη

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι. Τα βήματα για υψηλότερη σύνταξηΟι συντάξεις αποτελούν το πολύτιμο αγαθό για κάθε συνταξιούχου. Αποτελούν τον κόπο και μόχθο ολόκληρης ζωής όλων των ασφαλισμένων. Ωστόσο, οι ίδιοι γνωρίζουν ελάχιστα για το δικαίωμα αυτό. Αγνοούν βασικές διατάξεις που πολλές φορές τους στερούν δικαιώματα και προϋποθέσεις για μια καλύτερη σύνταξη.

Για τη σύνταξη γήρατος, πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτούνται δύο βασικές προϋποθέσεις (α) η συμπλήρωση ενός ορισμένου ορίου ηλικίας και (β) η πραγματοποίηση ενός αριθμού ημερών στην ασφάλιση.

Για πλήρη σύνταξη οι προϋποθέσεις είναι: 67 ετών & 4.500 ημέρες ή 62 ετών &12.000 ημέρες ή 62 ετών & 4.500 ημέρες (με 3.600 βαρέα). Για μειωμένη σύνταξη οι προϋποθέσεις είναι: 62 ετών & 4.500 ημέρες.

Το ποσό της σύνταξης εξαρτάται:

Για την λεγόμενη εθνική σύνταξη (384 ευρώ) απαιτούνται 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη παραμονής στην Ελλάδα ή με 15 έτη ασφάλισης (345,60 ευρώ).

Για την ανταποδοτική, βάση (συντελεστή) του συνολικού χρόνου ασφάλισης και του μέσου μισθού των αποδοχών από το 2002 έως την συνταξιοδότηση. Και επιπλέον, προσαυξήσεις για όσους καταβάλουν μεγαλύτερες του 20% ασφαλιστικές εισφορές (Βαρέα, ΔΕΚΟ – Τράπεζες, 13ο-14ο μισθό, παράλληλη ασφάλιση).

Κρίσιμη ηλικία (των 57 ετών) διαβατήριο για σύνταξη

Πέραν των ορίων ηλικίας, απαιτούνται και άλλες προϋποθέσεις, σε προγενέστερο χρόνο των ορίων ηλικίας για τις οποίες, προκειμένου να διασφαλιστούν, πρέπει να φροντίζουμε έγκαιρα. Κρίσιμη ηλικία συνεπώς θεωρείται αυτή των (57) ετών και ο χρόνος ασφάλισης των 3.000 ημερών.

Παραθέτουμε ορισμένα υποχρεωτικά βήματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι, όχι μόνο για την διασφάλιση ευνοϊκότερων διατάξεων αλλά και για καλύτερη σύνταξη:

Καταγραφή του συνολικού ασφαλιστικού βίου

Η πρώτη κίνηση που απαιτείται (έγκαιρα) είναι η καταγραφή του ακριβή χρόνου ασφάλισης ο οποίος βρίσκετε, ηλεκτρονικά για τα έτη μετά το 2002 και χειρόγραφα πριν το έτος αυτό. Απευθυνόμαστε λοιπόν στον ή στους ασφαλιστικούς φορείς και αιτούμαστε την επίσημη καταμέτρηση του συνολικού χρόνου ασφάλισής μας. Έτσι, με τα πλήρη στοιχεία αυτά, έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε τον ευνοϊκότερο και ασφαλή δρόμο που θα ακολουθήσουμε.

Διασφάλιση μειωμένης σύνταξης (62 ετών & 4.500 ημέρες)

Ως προϋπόθεση μειωμένης σύνταξης (62 ετών & 4.500 ημέρες) απαιτείτε και ασφαλιστικός δεσμός. Δηλαδή, τουλάχιστο 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος τα τελευταία 5 έτη (57- 61) που προηγούνται της αίτησης για σύνταξη. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα αυτό χάνεται και η δυνατότητα σύνταξης αυξάνεται κατά 5 έτη. Ο χρόνος για την συμπλήρωση των 100 ημερών δεν εξαγοράζεται, ισχύει μόνο του ταμείου ανεργίας ή της προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Το δικαίωμα αυτασφάλισης ασκείται μέχρι τρεις (3) φορές, η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 1 χρόνο από την διακοπή της εργασίας ή οποτεδήποτε όταν υπάρχουν 3.000 ημέρες στην ασφάλιση.

Η μείωση της συνταξης είναι 0,5% για κάθε (1) μήνα που υπολείπεται του 67ου έτους ( 6% ανά έτος ή 30% για 5 έτη) επί του ποσού εθνικής σύνταξης.

Συμπλήρωση των 4.500 & των 6.000 ημερών ασφάλισης

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του ΣΠΜΕ - Ψήφισμα ΠΡ.Ε.Σ.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ/ΣΠΜΕ 11/12/18_ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡ.Ε.Σ.Α.


Αναρτούμε μια συνοπτική ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΔΣ του συλλόγου που έγινε την Τρίτη 11/12/18 και η οποία είχε απαρτία (9/15 μέλη παρόντα) καθώς και το ψήφισμα που κατέθεσε η ΠΡ.Ε.Σ.Α.

Στο θέμα 4 της Η.Δ. που ήταν "εξελίξεις με το ΠΔ 99 (προσφυγές ΑΜ & ΑΤΜ στο ΣτΕ, άλλες προσφυγές, ερμηνείες, κ.α.)" ουσιαστικά υπήρχαν δύο αντίθετες απόψεις οι οποίες τελικά τέθηκαν σε ψηφοφορία:

α) η πρώτη άποψη ήταν του προεδρείου όπως αυτή εκφράστηκε από τον πρόεδρο Β.Μπαρδάκη (ΔΚΜ) η οποία κινήθηκε στη λογική υπεράσπισης του Π.Δ.99/2018 και στο πως ο ΣΠΜΕ θα παραστεί υπέρ του ΠΔ στις προσφυγές που θα κατατεθούν από άλλους φορείς ενάντια στο ΠΔ.

Με την άποψη αυτή συμφώνησαν οι παρατάξεις ΔΚΜ, ΔΥΣΗΜ, ΡΠΜ, ΕΛΕΜ θεωρώντας πως το ΠΔ είναι σε θετική κατεύθυνση για τους πολιτικούς μηχανικούς, με τις περισσότερες τοποθετήσεις να έχουν έναν συντεχνιακό χαρακτήρα για το πως μοιράζεται η "πίτα" των επαγγελματικών δικαιωμάτων και πως με το ΠΔ 99/20118 θα έχουν περισσότερη δουλειά οι συνάδελφοι πολιτικοί μηχανικοί!!!

β) η δεύτερη άποψη ήταν στην ουσία η κοινή συνισταμένη της δικιά μας τοποθέτησης και του εκπροσώπου της Πανεπιστημονικής οι οποίες κατέληγαν στην πρόταση της άμεσης απόσυρσης-κατάργησης του Π.Δ.99/2018. 

Εμείς καταθέσαμε το συνημμένο ψήφισμα βάζοντας στη συζήτηση τη μεγάλη εικόνα γύρω από το ΠΔ και το νόμο 4439/2016 που δεν είναι άλλη από τη διαρκή προσπάθεια απορρύθμισης του επαγγέλματος του μηχανικού μέσα και από τη προσαρμογή στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες όπως είναι η 2006/36/ΕΚ με την οποία δίνεται η πρόσβαση στις «επαγγελματικές δραστηριότητες μηχανικών» στους πτυχιούχους τριετών σπουδών και κολεγίων.

Οι δύο προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία και πλειοψήφησε η πρόταση του προεδρείου με 7 ψήφους (ΔΚΜ:3, ΔΗΣΥΜ:2, ΡΠΜ:1, ΕΛΕΜ:1) "να εξουσιοδοτηθεί ο πρόεδρος προς υπεράσπιση του ΠΔ99/2018 ενάντια σε όσες προσφυγές γίνουν"

ενώ η 2η πρόταση "να κινηθεί ο ΣΠΜΕ στην κατεύθυνση της άμεσης κατάργησης του ΠΔ στη λογική των ψηφισμάτων" είχε 2 ψήφους (ΠΑΝΕΠ:1, ΠΡΕΣΑ:1)

Ενημέρωση ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. για τη Συνεδρίαση της Α/ΤΕΕ το Σαββάτο 8/12/2018
Πλήρης απαξίωση της Α/ΤΕΕ η οποία έχει μετατραπεί σε διακοσμητικό όργανο στην πιο κρίσιμη περίοδο για τους Μηχανικούς με ευθύνη των Διοικήσεων ΤΕΕ και Προεδρίας Α/ΤΕΕ

Μετά από 6 ολόκληρους μήνες το Προεδρείο της Α/ΤΕΕ εδέησε να συγκαλέσει συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και ενώ έχουν μεσολαβήσει μείζονες αλλαγές σε όλα τα πεδία γύρω από την άσκηση του επαγγέλματος με μεγαλύτερη αυτή του πρόσφατου ΠΔ99/2018. Εισαγωγικά οφείλουμε να επισημάνουμε την πολύ κακή πρακτική που έχει γενικευτεί σε αυτή τη θητεία του Οργάνου, οι συνεδριάσεις να είναι μονοήμερες (μονάχα Σαββάτο) και όχι διήμερες όπως παλιά. Αυτό αντικειμενικά περιορίζει (έως εξαφανίζει) τη δυνατότητα συζήτησης και πολύ περισσότερο απόφασης γύρω από τα θέματα. Πρακτική που βολεύει πολλούς κατά πως φαίνεται.

Η θεματολογία της Α/ΤΕΕ σκοπίμως υποβάθμιζε τα καίρια θέματα που όφειλαν να συζητηθούν, εντάσσοντας τα απλά στις ενημερώσεις ακυρώνοντας έτσι τη δυνατότητα να ληφθούν αποφάσεις γύρω από αυτά:

Καταρχάς το θέμα της διάλυσης του επαγγέλματος και των δικαιωμάτων που αυτή τη στιγμή περνάει κυρίως μέσα από τη θεσμοθέτηση του πρόσφατου ΠΔ99/2018 και των συντριπτικών επιπτώσεων που αυτό φέρει στους όρους άσκησης του επαγγέλματος σε συνδυασμό με όλο το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο απορρύθμισης αλλά και αυτού που σχεδιάζεται ως επόμενα βήματα (πιστοποιήσεις, Μητρώα, επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ κλπ). Το θέμα μάλιστα αυτό συζητήθηκε τελευταία φορά τον Ιούνη του 2017 (πριν ενάμιση χρόνο) και το σχέδιο του ΠΔ δεν έφτασε ποτέ για σχολιασμό (σχετικός σχολιασμός για το ΠΔ99/2018 εδώ και εδώ)
Την ακύρωση του Δημοσίου Ελέγχου στη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών –ειδικά στην κατηγορία 3- μέσω του Ν4495/16 των υπουργικών αποφάσεων Σταθάκη και του e-adeies
Τα μεγάλα θέματα που έχει δημιουργήσει η υποτιθέμενη «ισοτίμηση με master» των διπλωμάτων των Πολυτεχνικών Σχολών
Τις υποτιθέμενες «μειώσεις εισφορών» που στην πραγματικότητα οδηγούν σε αυξήσεις εισφορών στα χαμηλότερα εισοδήματα
Τις τεράστιες καθυστερήσεις στην έκδοση συντάξεων, τις τεράστιες περικοπές των νέων συντάξεων με το Ν.4387/16 και τους συνταξιούχους πολλών ταχυτήτων που δημιουργούν
Το ληστρικό μηχανισμό του ΚΕΑΟ και την τεράστια απειλή στην περιουσία των συναδέλφων από το κατασκευασμένο ασφαλιστικό χρέος.

Προβλήματα σχετικά με τη διαδικασία ολοκλήρωσης της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης


Από τη Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα ΚΜ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: « ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ »

Κύριε Πρόεδρε,

Επανειλημμένα έχουμε θέσει και στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αλλά και στο ίδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης, ενός από τα πιο σημαντικά έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας αλλά και της Π.Κ.Μ.

Παρά το γεγονός όμως ότι έχουμε θέσει επανειλημμένα το ζήτημα της ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου με την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και επειδή:
Η προθεσμία περαίωσης της Οδοποιίας του έργου «Περιφερειακή οδός Κατερίνης» έληξε στις 3-10-2018.
Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν λόγω έργου αξίας 11.787.712,20 ευρώ (με ΦΠΑ) μεταξύ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και της αναδόχου κοινοπραξίας που εκτελεί το έργο, κρίθηκε οριστικά ότι κωλύεται η υπογραφή της με βάση την 681/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης.
Ο καθαρισμός του Πέλεκα περαιώνεται με την ολοκλήρωση του έργου οδοποιίας και έχει προθεσμία σύμφωνα με τους όρους παραχώρησης υλικών απόληψης της σχετικής ΚΥΑ 2 έτη, ήτοι περί το Νοέμβριο του 2018.
Εκκρεμούν 2 αιτήσεις θεραπείας της αναδόχου κοινοπραξίας κατά της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας με απαιτήσεις πρόσθετης αποζημίωσης 682.173,49 ευρώ και 1.088.075,99 ευρώ αντίστοιχα.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία στην 20η Συνεδρίαση 2018, στις 26 Νοεμβρίου, τον τρόπο δημοπράτησης του έργου «Υπολειπόμενες Εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης» προϋπολογισμού 15.400.000 ευρώ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση)

Επερωτάσθε για τα παρακάτω:

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018

Στον Βόλο ο καπνός δεν είναι λευκός…By Κώστας Σβόλης

Εδώ και κάποια χρόνια οι κάτοικοι του Βόλου βρίσκονται σε δυναμικές κινητοποιήσεις για να αποτρέψουν τη χρήση σκουπιδιών ως καύσιμο (RDF) από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ. Για το πρόβλημα της μόλυνσης που δημιουργεί στους κατοίκους του Βόλου η καύση των σκουπιδιών, για τις μορφές του αγώνα τους αλλά και για τη στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συζητήσαμε με τη Φαίη Τζανετουλάκου, μέλος της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της Καύσης Απορριμμάτων.

Όταν μιλάμε για καύση σκουπιδιών σε τί ακριβώς υλικά αναφερόμαστε;

Τα υλικά που έχει καθορίσει ως RDF* η ευρωπαϊκή οδηγία του 2003 είναι 60% χαρτί, 20% πλαστικό και το υπόλοιπο 20% ξύλο και ύφασμα. Αυτό το επεξεργασμένο απόρριμμα πηγαίνει προς καύση σε ειδικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, μόνον εφόσον έχουν τηρηθεί οι περιβαλλοντικοί όροι που έχει θεσπίσει η ΕΕ και έχουν πραγματοποιηθεί οι στόχοι της διαλογής στην πηγή, της μέγιστης ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Τίποτε από όλα αυτά, βεβαίως, δεν αφορούν την περίπτωση του Βόλου, του οποίου η προπολεμική τσιμεντοβιομηχανία –γαλλικών πια συμφερόντων– καίει σύμμικτα σκουπίδια από την Ιταλία.

Πότε ξεκίνησε η διαδικασία ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί η ΑΓΕΤ ως καύσιμο σκουπίδια (RDF) και για τι ποσότητες μιλάμε;

Το πρώτο Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε στις 29-3-2012 μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος: σε αυτό αποφασίζεται η χρήση «εναλλακτικών» καυσίμων στην ελληνική τσιμεντοβιομηχανία. Ακολουθεί ο Νόμος 3339/2014 που καθορίζει τα απορριμματογενή καύσιμα.

Οι πρώτες υπογραφές μπήκαν λοιπόν βάσει νόμου το 2014 με τη μνημονιακή κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά συνεχίστηκαν με τη μνημονιακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η τελευταία έφτασε να τροποποιήσει μέχρι και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του 2017 για να εξυπηρετήσει τις μεγάλες τσιμεντοβιομηχανίες της χώρας, προκειμένου να καίνε ελεύθερα σκουπίδια με σκοπό την παραγωγή φτηνής ενέργειας και την αποκλειστική χρήση της στα εργοστάσιά τους.

Όλο το διάστημα που η ΑΓΕΤ πραγματοποιεί καύση του RDF έχουν καταγραφεί παρενέργειες για τους κατοίκους του Βόλου και για το περιβάλλον, και ποιες είναι αυτές;

Θα αναφερθώ σε ένα μικρό καθημερινό δράμα που ζουν οι οικογένειες με παιδιά στον Βόλο. Η πλειοψηφία των μικρών παιδιών καταναλώνει τόσα εισπνεόμενα φάρμακα για το αναπνευστικό, που τα φαρμακεία δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες! Άλλες πόλεις δεν γνωρίζουν τι είναι οι μάσκες και τα σπρέι αναπνοής.. Το περιβάλλον στον Βόλο είναι πολύ επιβαρυμένο γιατί η πόλη βρίσκεται ανάμεσα στην τσιμεντοβιομηχανία, που απέχει μόνο 300 μέτρα από τα πρώτα σπίτια, και στη βιομηχανική ζώνη στην είσοδο της πόλης με κορωνίδα τη Χαλυβουργία Βόλου, που στο πρόσφατο παρελθόν αποδείχθηκε ότι ρύπαινε επικίνδυνα τη γύρω περιοχή.Την Τρίτη 4 Δεκέμβρη 2018 νέο πλοίο με σκουπίδια για καύση φτάνει στο λιμάνι της ΑΓΕΤ-Lafarge

Ας λάβουμε υπόψη ότι πίσω από την πόλη είναι το Πήλιο και μπροστά οι Αλυκές: αυτό λοιπόν το κλειστό περιβάλλον εγκλωβίζει τον αέρα με αποτέλεσμα τη διαρκή συσσώρευση ρύπων στο έδαφος, στα φυτά, στον υδροφόρο ορίζοντα, στα οικόσιτα ζώα και στα προϊόντα τους με τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο. Είναι υπερβολικά συχνή η εικόνα στις τοπικές εφημερίδες, με τα πρωτοσέλιδα να αναφέρονται σε συνανθρώπους μας που φεύγουν από την επάρατη νόσο· γι’ αυτό διατάχθηκε επιδημιολογική μελέτη από το Πανεπιστήμιο, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν σε ημερίδα μέσα στον Δεκέμβριο, αλλά οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανυπολόγιστη επιβάρυνση. Όπως καταλαβαίνετε, καθώς η καύση είναι κάτι νέο και «πειραματικό», όπως είχε πει χαρακτηριστικά και ανερυθρίαστα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Φάμελλος (ο οποίος, παρεμπιπτόντως, κάποτε στον Δήμο Θέρμης, πριν τον υπουργικό θώκο, ήταν λάβρος εναντίον της καύσης), εμείς είμαστε τα πειραματόζωα και εμείς θα αποτελέσουμε τα δείγματα της επιδημιολογικής μελέτης του αύριο. Γιατί οι διοξίνες μέσα στον χρόνο δρουν συσσωρευτικά επάνω στους ανθρώπινους ιστούς και επίσης περνούν στο μωρό μέσα από το μητρικό γάλα. Υπάρχουν δε εκτεταμένες ιατρικές μελέτες σε άλλες χώρες που δείχνουν πεντακάθαρα πόσο ύπουλα δρα η καύση απορριμμάτων στον ανθρώπινο οργανισμό και στο περιβάλλον. Τις μελέτες αυτές μπορεί κανείς εύκολα να βρει σε εξειδικευμένες επιστημονικές ιστοσελίδες. Ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας διεξήγαγε τις δικές του μελέτες τις οποίες και δημοσιοποίησε· σε αυτές συμπεριλαμβάνονται αποτελέσματα εξαιρετικά ανησυχητικά που αφορούν ένα ευρύ φάσμα, από αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα μέχρι μεταλλάξεις κυττάρων και εμβρυοτοξικότητες. Πρόσφατα μας επισκέφτηκε κλιμάκιο επιστημόνων από το Μεξικό και, κυριολεκτικά, μας τρομοκράτησε όταν ανέφερε –μεταξύ άλλων– 33 είδη καρκίνου με ταχεία ανάπτυξη σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από αντίστοιχο εργοστάσιο σε πόλη της Ισπανίας.

Φαντάζομαι ότι η εταιρεία έχει κάποια επιχειρηματολογία για την πρακτική της. Μπορείτε να μας την αναπτύξετε σε γενικές γραμμές;

Την 1η Απριλίου σταματήσαμε κυριολεκτικά με τα σώματά μας το περίφημο φορτηγό από την Ιταλία με πακεταρισμένα σκουπίδια. Αποκαλύφθηκε ότι το RDF (το οποίο υποτίθεται ότι φέρει την εικόνα αφυδατωμένων μικρών συμπιεσμένων κομματιών) αποτελούνταν από σύμμεικτα απορρίμματα, με περιεκτικότητα 96% πλαστικό, τα οποία ήταν δύσοσμα και υγρά. Κάποια στιγμή στη δειγματοληψία έπεσε μία μπαταρία, ένα σπασμένο στυλό και ένας αναπτήρας! Οι εξετάσεις που μετά από πίεση των πολιτών διεξήγαγε η Περιφέρεια ήταν σοκαριστικές. Ο υδράργυρος, ο οποίος θα απαγορευτεί από την ΕΕ το 2020, ήταν στα ύψη! Η εταιρεία όμως, με την ευλογία του υπουργείου, διαιρεί μήλα με πορτοκάλια, δηλαδή τον υδράργυρο με τη θερμογόνο του δύναμη, και όσο υψηλότερος είναι τόσο καλύτερα για την καύση, κατατάσσοντάς τον έτσι αυτόματα στη χαμηλότερη διαβάθμιση. Μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου. Επίσης άλλο ένα κωμικοτραγικό γεγονός είναι ότι όλες οι τσιμεντοβιομηχανίες της χώρας για να δικαιολογήσουν τα υψηλά ποσοστά του ολικού ενεργού άνθρακα TOC προφασίστηκαν την ίδια περίοδο ότι προμηθεύτηκαν άργιλο με πανομοιότυπη σύσταση. Θορυβημένη λοιπόν η γαλλική εταιρία ανακοίνωσε ότι αρχίζει συστηματικούς ελέγχους και θα τους παρέχει στο κοινό «on line». Άλλο όμως «on line», άλλο ζωντανά, «real time». Πρόσφατα έβαλε δε και μετρητή στο φουγάρο, ο οποίος αποδίδει μέση μηνιαία τιμή ρύπανσης διοξινών. Αυτό μπορεί εύκολα να χειραγωγήσει ή να κρύψει την πραγματική εκπομπή τους, και να παραπλανήσει τους πολίτες. Οργανώθηκαν μάλιστα και ημερίδες με έγκριτους επιστήμονες που, όπως αποδείχθηκε, στο παρελθόν είχαν περάσει από το Δ.Σ. της εταιρείας. Κατά καιρούς καλούν και διάφορους πολιτικούς, δημοσιογράφους, γιατρούς, έτσι για το θεαθήναι. Α, μην ξεχάσω, μία ωραία πρωία έφεραν και τον Δημόκριτο για να κάνει μετρήσεις στον αέρα· όλα αποδείχτηκαν ότι ήταν τόσο καθαρά που σχεδόν είχαν θεραπευτικές ιδιότητες! Όταν, ωστόσο, η Περιφέρεια μία εβδομάδα πριν κάλεσε στον Βόλο τον Δημόκριτο για να κάνει μετρήσεις εδάφους περιμετρικά του εργοστασίου, εκείνοι αρνήθηκαν εμφατικά! Οι μετρήσεις όμως της Επιτροπής –σε 7 σημεία γύρω από τη μονάδα μέχρι την Αγριά και τη Νέα Δημητριάδα– παρουσιάστηκαν στον τύπο τον Οκτώβριο και έδειξαν ότι το αρσενικό είναι στα 750 ppm ενώ στη Φιλανδία το όριο βρίσκεται στα 5 ppm… Βέβαια στην Ελλάδα δεν υπάρχουν όρια στους περισσότερους ρύπους και στα βαρέα μέταλλα, αλλά όπως ξέρουμε στην Ελλάδα δεν υπάρχουν γενικά και πολλά όρια, ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται να βλάψουν τα ιερά εταιρικά συμφέροντα των πολυεθνικών. Εδώ να επισημάνω ότι το οικόπεδο στο οποίο λειτουργεί το εργοστάσιο είναι εντός του οικιστικού ιστού της πόλης και λειτουργεί κατ’ εξαίρεση με προεδρικό διάταγμα. Ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός προβλέπει στη θέση του επενδύσεις τουρισμού και αναψυχής.

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι μια διεθνής πρακτική και, αν ναι, έχετε στοιχεία για τις επιπτώσεις της στις περιοχές όπου έχει εφαρμοστεί;

Αυτή η μέθοδος αφορά μόνο το υπόλειμμα που έχει απομείνει από όλη τη διαδικασία της ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και όχι του 3% της συνολικής ανακύκλωσης που κάνει ως ευρωπαϊκή χώρα η Ελλάδα. Ως Επιτροπή έχουμε στο αρχείο μας τόσες επιδημιολογικές μελέτες, που θα έπρεπε να σταματήσει η καύση εδώ και τώρα παντού, και στις ειδικές μονάδες και, βεβαίως, στις τσιμεντοβιομηχανίες με την εντελώς διαφορετική τεχνολογία. Σύμφωνα με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης Pail Connett, που ήρθε στον Βόλο και μας μίλησε για πρακτικές «zero-waste»**, η καύση ως μέθοδος σταδιακά εγκαταλείπεται με κατεύθυνση τα μηδενικά απόβλητα. Το Σαν Φρανσίσκο είναι μία «zero-waste» πόλη με 80% ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και κομποστοποίηση, και αποδεικνύει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. ΤΟ 100% δεν έχει γίνει εφικτό γιατί κάποια αντικείμενα δεν ανακυκλώνονται, όπως τα πλαστικά καλαμάκια, και τώρα που η Κίνα σταμάτησε τις εισαγωγές σκουπιδιών το πρόβλημα με τα συσσωρευμένα πλαστικά σε Ευρώπη και Αμερική διογκώνεται. Πάντα όμως μπορούμε να πιέζουμε τις εταιρείες που χρησιμοποιούν πλαστικό σε προϊόντα και συσκευασίες, με το να μην τα καταναλώνουμε, με την απλή μέθοδο «refuse and reduce», «αρνούμαι και λιγοστεύω».

Μας κάνει εντύπωση ότι το RDF εντάσσεται στα λεγόμενα «εναλλακτικά» καύσιμα. Μήπως αυτό έχει να κάνει με τη διαχείριση των σκουπιδιών στο Βόλο; Τα υλικά από τα οποία αποτελείται το RDF προέρχονται από τα σκουπίδια της πόλης με τη λογική ότι με τον τρόπο αυτό θα ελαττωθεί ο όγκος τους και θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διαχείρισής τους;

Κατ’ αρχάς τα σκουπίδια που καίγονται στον Βόλο δεν είναι από τον Βόλο, είναι εισαγόμενα από την Ιταλία, ίσως και από αλλού – δεν μπορέσαμε να βρούμε περαιτέρω στοιχεία ούτε από το Λιμεναρχείο ούτε από κάπου αλλού. Πιθανότατα να υπάρχει και επιδότηση για τη μεταφορά και τη χρήση αυτών των σκουπιδιών. Και γνωρίζουμε όλοι ποιος διαχειρίζεται τα σκουπίδια της Ιταλίας… Γιατί άραγε δεν καίνε τα συγκεκριμένα στα δικά τους εργοστάσια; Και μήπως ο υψηλός υδράργυρος στις μετρήσεις παραπέμπει σε πιο επικίνδυνες πηγές, όπως τα νοσοκομειακά απόβλητα που κανένας δεν θέλει; Η επιστημονική μας ομάδα κάνει εδώ και καιρό φύλλο και φτερό διατάξεις και νομοθεσίες και διαρκώς εντοπίζει ανησυχητικά στοιχεία, όπως άδειες για διαχείριση (καύση) επικίνδυνων αποβλήτων. Εν τω μεταξύ η δημοτική αρχή του Βόλου –με τις ευλογίες της αποκέντρωσης του ΣΥΡΙΖΑ– κάνει την προμελέτη του εργοστασίου παραγωγής SRF στον ΧΥΤΑ του δήμου, με την εξής λογική: γιατί να μην καίμε τα δικά μας σκουπίδια; Αυτό σε μία πόλη με μπλε κάδους, γεμάτους οργανικά απορρίμματα που καταστρέφουν τα ανακυκλώσιμα, γιατί ο κόσμος δεν έχει εκπαιδευτεί· έτσι, μιλάμε για την απειροελάχιστη ανακύκλωση.

Ποια είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα, ειδικά τώρα που σ’ αυτήν πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχουν και οι Οικολόγοι Εναλλακτικοί;

Ο κ. Φάμελλος αρνείται εμφατικά να μας δει, αρνείται να έρθει στον Βόλο, και γενικά αρνείται την ύπαρξη πολιτών που του διαταράσσουν την αγαστή σχέση του με τις τσιμεντοβιομηχανίες, η οποία εκφράζεται με τροποποιήσεις νόμων, «ανόδους» ορίων και ό, τι άλλο αναφέραμε παραπάνω. Επίσης αρνείται να υλοποιήσει την υπόσχεσή του για δημιουργία επιτροπής ελέγχου. Για τους εναλλακτικούς δεν θα σχολιάσω. Σύμφωνα με τον Μακιαβέλι δεν χωρά ηθική στην εξουσία, και αυτό εφαρμόζουν.

Πότε ξεκινάνε οι αντιδράσεις των κατοίκων και ποια περίοδο συγκροτείται η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου;

Είχαν προηγηθεί δύο δράσεις: Στις 15 Ιουνίου 2017 πραγματοποιείται ακτιβιστική διαμαρτυρία από το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων στον αίθριο χώρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην Αθήνα και στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 ακτιβιστές ανοίγουν πανό κατά της καύσης σε ομιλία του υπουργού Περιβάλλοντος κ. Φάμελλου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 8 Νοεμβρίου 2017 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της καύσης σκουπιδιών και κατά της κατασκευής του εργοστασίου παραγωγής SRF από τον Δήμο Βόλου.

Έχουμε να κάνουμε μ’ ένα κίνημα κατοίκων από τα κάτω με μαζικές διαδικασίες ή με μια ακόμα επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους διαφόρων φορέων χωρίς ωστόσο πραγματική σύνδεση με την τοπική κοινωνία;

Η Επιτροπή αποτελείται μόνο από πολίτες που αντιτίθενται στην καύση σκουπιδιών. Είμαστε ένα πολιτικό κίνημα χωρίς καμία κομματική απόχρωση και βλέψη. Έχουμε αποφασίσει να μην φέρουμε νομική υπόσταση –κάτι που θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει– γιατί δεν μας αφορούν οι σχέσεις εξουσίας ανάμεσά μας. Παρ’ όλα αυτά έχουμε αυστηρή δομή, με ένα συντονιστικό όργανο 10 ατόμων, και διαφορετικές ομάδες δράσης. Κάθε δεκαπενθήμερο συγκαλούμε γενική συνέλευση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε τις επόμενες δράσεις μας, ενώ παράλληλα έχουμε πολύ ενεργή σελίδα στο facebook (Επιτροπή ΑΓΩΝΑ Πολιτών Βόλου) και ενημερώνουμε τα μέλη μας μέσω e-mail.

Ποιες είναι οι μορφές δράσεις που επέλεξε το κίνημα των κατοίκων στον Βόλο; Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια από τα κομβικά γεγονότα του αγώνα σας;

Οι δράσεις μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: προσπάθειες συναντήσεων και συζητήσεων με πολιτικούς φορείς και –όταν αυτό δεν γίνεται εφικτό– πολύ καίριες ακτιβιστικές δράσεις, συναυλίες και δημιουργία εύστοχων βίντεο. Για παράδειγμα στις 30 Μαρτίου 2018 μέλη της Επιτροπής καταλαμβάνουν το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος στην Αθήνα και απαιτούν την ανάκληση της άδειας καύσης. Το απόγευμα της 1ης Απριλίου 2018 η Επιτροπή Πολιτών ακινητοποιεί φορτηγό και λαμβάνει, καλώντας τον εισαγγελέα και την Περιφέρεια, δείγμα σκουπιδιών που αποδεικνύεται ότι είναι κλάσης 4 και σε μεγάλο ποσοστό αποτελείται από πλαστικό. Στις 29 Απριλίου 2018 διοργανώνεται μεγάλη συναυλία στην παραλία του Βόλου με σύνθημα «Όχι στην καύση σκουπιδιών» και τα μέλη μας σχηματίζουν με τα σώματα τους το σύνθημα «Όχι στην καύση». Το επιστέγασμα έρχεται στις 5 Μαΐου 2018, όταν πάνω από 10.000 πολίτες του Βόλου συμμετέχουν σε συλλαλητήριο κατά της καύσης σκουπιδιών από την τσιμεντοβιομηχανία και εναντίον της σχεδιαζόμενης μονάδας παραγωγής SRF από τον Δήμο Βόλου, υπερασπιζόμενοι παράλληλα τους διωκόμενους συμπολίτες μας. Στις 23 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή Πολιτών διαμαρτύρεται για την καύση σκουπιδιών στη συνέλευση των Ελλήνων Βιομηχάνων, όπου συμμετέχει και ο υφυπουργός Οικονομίας κ. Πιτσιόρλας. Στις 26 Ιουνίου 2018 πολίτες του Βόλου τραγουδώντας κατά της καύσης σκουπιδιών διακόπτουν ομιλία του αναπληρωτή υφυπουργού κ. Φάμελλου στη Χαροκόπειο. Στις 9 Οκτωβρίου 2018 το πλοίο C. Capella εκφορτώνει τόνους σκουπιδιών από την Ιταλία. Η Επιτροπή Πολιτών διαμαρτύρεται έξω από το λιμάνι της μονάδας ενώ διαπιστώνει και περιβαλλοντικές παραβάσεις. Την επομένη καταθέτει μήνυση κατά του διευθυντή του εργοστασίου και του υπεύθυνου των λιμενικών εγκαταστάσεων και κινείται η διαδικασία του αυτοφώρου. Πριν μία περίπου εβδομάδα η Επιτροπή τραγουδώντας συμβολικά πραγματοποιεί ήρεμη διαμαρτυρία σε συνάντηση της υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου και του υφυπουργού Εργασίας Τ. Πετρόπουλου με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, στη διάρκεια της οποίας δέχεται (φυσική και λεκτική) βία και απειλές από τους τελευταίους. Επίσης έχει παραβρεθεί σε αρκετά δημοτικά συμβούλια, όπου έχουν ειπωθεί σε βάρος της υβριστικοί χαρακτηρισμοί από την παρούσα δημοτική αρχή.

Οι εργαζόμενοι της ΑΓΕΤ τι στάση κρατάνε απέναντι στο κίνημα των κατοίκων; Έχει γίνει από την μεριά σας προσπάθεια να τους προσεγγίσετε;

Βεβαίως, τους καλέσαμε στις συνελεύσεις μας, ειδικά όταν η εταιρία έκανε περικοπές μισθών που ενέτειναν τη δυσαρέσκεια – ιδιαίτερα εφόσον δουλεύουν υπό τέτοιες συνθήκες–, μοιράσαμε και φυλλάδια πόρτα πόρτα αλλά μάλλον είναι πολύ φοβισμένοι..

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο δήμαρχος Βόλου τι στάση έχουν κρατήσει απέναντι στο όλο ζήτημα;

Τώρα, πραγματικά, θέλετε να σας απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση; Για το τι συμβαίνει στον Βόλο «ο κόσμος το ’χει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι»… Τόσο που ο Ιονέσκο θα έγραφε και «sequel». Τα επίθετα «μπαχαλάκηδες» και «απατεώνες» πρόσφατα διανθίστηκαν με το κομψά απειλητικό «θα σβήσετε από την πόλη». Πάντως δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Και την ίδια στιγμή που μιλάμε το πολυδάπανο εργοστάσιο συσκευασίας σκουπιδιών ετοιμάζεται. Υπάρχουν πολλά λεφτά στα σκουπίδια, βλέπετε. Κάποτε είχαμε τον μαύρο, τώρα έχουμε και τον βρώμικο χρυσό, όπως θα τον χαρακτήριζα.

Πέρα από τις κινητοποιήσεις η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου προσπάθησε να τεκμηριώσει και σε άλλα επίπεδα την αντίδρασή της στην καύση των σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ και με ποιον τρόπο;

Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Περιφέρεια και ασκούμε πιέσεις για ανάκληση της άδειας καύσης. Έχουμε και πολύ ενεργή νομική ομάδα με την οποία ετοιμαζόμαστε και προς αυτήν την κατεύθυνση. Ερχόμαστε δε συνεχώς σε επαφές με κινήματα εντός και εκτός Ελλάδας, και έχουμε κάνει τον αγώνα μας πολύ ηχηρό.

Έχει προκύψει μέσα από αυτό το κίνημα ένας συνολικότερος προβληματισμός της τοπικής κοινωνίας όχι μόνο για το θέμα των σκουπιδιών αλλά και για ευρύτερα οικολογικά προβλήματα της περιοχής ή η αντίδραση περιορίζεται αποκλειστικά στο θέμα της ΑΓΕΤ;

Δυστυχώς μία από τις ωραιότερες περιοχές της Ελλάδας υποφέρει από ρύπανση του αέρα, από νερό που δεν πίνεται λόγω της χρόνιας κακοδιαχείρισης –ενώ στο Πήλιο ρέει γάργαρο–, από την εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων που κάνουν περιοχές, όπως για παράδειγμα η λίμνη Κάρλα, να ασφυκτιούν, από ένα μέρος των πολιτών που, αντί να είναι μαζί μας, κωφεύει και ταυτόχρονα λειτουργώντας ασύστολα το τζάκι εντείνει το πρόβλημα. Ήδη ένα μικρό χωριό του Πηλίου, οι Σταγιάτες, οδεύει προς την αυτοδιαχείριση του νερού άρδευσης, και ευελπιστούμε, προσπαθώντας με πολύ προσωπική δουλειά, να ενεργοποιηθούν κάποια στιγμή οι πολίτες αυτής της πανέμορφης πόλης. Να σημειώσω μάλιστα πως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα μισά μέλη του Συντονιστικού δεν είμαστε από εδώ αλλά επιλέξαμε την πόλη του Βόλου ως τόπο μας ακριβώς από αγάπη και σεβασμό προς αυτήν.

Γίνεται προσπάθεια να υπάρξει σύνδεση των δικών σας κινητοποιήσεων με άλλα κινήματα που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια του Βόλου (όπως αυτό των κατοίκων του Πηλίου για το νερό) ή σε περιοχές όπου σημειώνονται αντιδράσεις για παρεμφερή ζητήματα (όπως αυτές των κατοίκων της Λευκίμμης ενάντια στον ΧΥΤΑ);

Είναι πολύ σημαντικό, όπως σας είπα, να είμαστε όλες οι ενεργοποιημένες ομάδες μαζί για έναν κοινό στόχο: την αντίδραση σε κάθε μορφή καταστρατήγησης της ελευθερίας μας, της ποιότητας ζωής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του πολιτισμού του χώρου από όπου εγώ, προσωπικά, προέρχομαι. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με το Δυτικό Μέτωπο στη Φυλή και ενημερωνόμαστε αμφίδρομα με Ήπειρο, Λευκίμμη, Θεσσαλονίκη και Σκουριές.

Σε ποια φάση βρίσκεται το ζήτημα σήμερα τόσο από την πλευρά της ΑΓΕΤ όσο και από την δικιά σας; Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα από τη μεριά των κατοίκων και της Επιτροπής;

Ετοιμάζουμε το νέο μας μεγάλο συλλαλητήριο στις 13 Φεβρουαρίου και το οργανώνουμε μαζί με γενική απεργία, ενώ ενημερώνουμε όλους τους φορείς της πόλης και ειδικά τα σχολεία για να κατέβουμε όλοι μαζί δυναμικά στους δρόμους, όχι δέκα αλλά πενήντα –τουλάχιστον- χιλιάδες αυτήν τη φορά. Όσοι δεν έρθουν, σκεπτόμενοι κομματικά λόγω των επερχόμενων εκλογών, θα είναι σαν να συναινούν σε ένα προμελετημένο έγκλημα.*Σ. τ. Ε. Το RDF (REFUSED DERIVED FUEL) όπως και το SRF (SOLID RECOVERED FUEL), που αναφέρεται στη συνέχεια, ορίζεται ως εναλλακτικό δευτερογενές καύσιμο, ανακτημένο από τα αστικά και εμπορικά απορρίμματα, υψηλής θερμογόνου αξίας κλάσμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δευτερογενές καύσιμο σε ενεργοβόρες βιομηχανίες.

**Σ. τ. Ε. Ο όρος στα ν.ε. αποδίδεται και ως «μηδενικά απόβλητα». Σημαίνει τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των προϊόντων και διαδικασιών ώστε να επιτευχθεί η συστηματική αποφυγή και η εξάλειψη του όγκου και της τοξικότητας των αποβλήτων και των υλικών, η διατήρηση και η ανάκτηση/ επαναχρησιμοποίηση όλων των πόρων, και ο τερματισμός της καύσης ή ταφής των αποβλήτων.

To TEE ζητά παράταση της ημερομηνίας καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών του Β΄ εξαμήνου 2013


Από τον αγώνα για κατάργηση των ληστρικών αυξήσεων, περάσαμε στις παρατάσεις...


Με επιστολή του προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός ζητά παράταση της ημερομηνίας καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών του Β΄ εξαμήνου 2013. Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:


«Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά τις προσφυγές που κατατέθηκαν από διπλωματούχους μηχανικούς και εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με θέμα την ακύρωση ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ για τις πρόσθετες αναδρομικές εισφορές των ετών 2011-2014 του νόμου 3986/2011 των ασφαλισμένων των τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα της νομοθετικής ρύθμισης, με βάση την οποία εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις, είχε προσδιοριστεί πιλοτική δίκη για την 3.12.2018, η οποία αναβλήθηκε για την 14.1.2019, λόγω αλλαγής του Εισηγητή.

Παρακαλούμε για επιπλέον παράταση της ημερομηνίας καταβολής των αναδρομικών εισφορών του Β΄ εξαμήνου 2013 του νόμου 3986/11 των ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2018, κατά 3 τουλάχιστον μήνες έως την 29.3.2019».

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αναγνώριση του Αδιάσπαστου Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                               
                                                   Αθήνα,  13/12/2018
Αρ. Πρωτ.:  7620       
                            Προς:    Α' βάθμιες Ενώσεις      
(για ενημέρωση των μελών)
                               
Θέμα: Αναγνώριση του Αδιάσπαστου Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Συνάδελφοι/σες
Σας ενημερώνουμε πως προκειμένου να συμπεριληφθεί στο προσωπικό σας μητρώο η αναγνώριση του αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σας (integrated master), θα πρέπει, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982/25-10-2018), να προσκομίσετε στις οικείες διοικητικές υπηρεσίες, με αίτησή σας τη διαπιστωτική Υπουργική Απόφαση υπαγωγής του τμήματός από το οποίο αποφοιτήσατε. O κατάλογος με τα μέχρι στιγμής τμήματα και Σχολές που έχουν εκδοθεί οι διαπιστωτικές πράξεις, βρίσκεται σε Υπόμνημα στο τέλος του εγγράφου, μαζί με τα σχετικά ΦΕΚ. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4369/2016, που τροποποιεί τα άρθρα 80,82 και 83 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007), δεν απαιτείται πλέον η προηγούμενη αναγνώριση συνάφειας του Μεταπτυχιακού τίτλου, αλλά αρκεί η κατάθεση του σχετικού τίτλου στην Υπηρεσία με αίτηση του υπαλλήλου, για τα οφέλη της βαθμολογικής κατάταξης και προαγωγής (ή πλεονάζοντος χρόνου).

Ειδικά για τους αποφοίτους των πολυτεχνικών σχολών του εξωτερικού θα πρέπει να κατατεθεί και η πράξη αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών που κατέχουν από το ΔΟΑΤΑΠ (π. ΔΙΚΑΤΣΑ) μαζί με τη διαπιστωτική απόφαση υπαγωγής του τμήματος στο οποίο αναφέρεται η ισοτιμία και η αντιστοίχιση του (συνήθως τμημάτων του ΕΜΠ).

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


ΑΕΙ ΤΜΗΜΑ

Υπουργός κατασκευάζει… αυθαίρετο;

Από το Μάριο Κρητικό, εκπρόσωπος ΑΔΕΔΥ στο ΔΣ του ΜΤΠΥ, μέλος Α/ΤΕΕ και μέλος του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Το Σάββατο 8/9/2018 στο κέντρο της Αθήνας στην Πλατεία Συντάγματος, πιο κέντρο δεν γίνεται, εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες στην είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι εργασίες εκτελούνται με δαπάνες των εργαζομένων και των ασφαλισμένων, αφού το κτήριο ανήκει στο ΜΤΠΥ και τα κεφάλαιά του προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των εργαζομένων, προορίζονται για την πληρωμή των μερισμάτων των συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων και όχι φυσικά για τον καλλωπισμό και συντήρηση του κτηρίου που εργάζεται (;!) ο Υπουργός.

Όμως στην 38η/15-10-2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ ενέκρινε την προκήρυξη του διαγωνισμού «Επισκευή – Ανακαίνιση του εσωτερικού και των όψεων του Ισόγειου Χώρου της κεντρικής Εισόδου επί της οδού Νίκης 5, του κτηρίου επί της Πλ. Συντάγματος ιδιοκτησίας ΜΤΠΥ» και την πληρωμή της δαπάνης.

Εκπροσωπώντας την ΑΔΕΔΥ στο Δ.Σ. του ΜΤΠΥ διαφώνησα με την απόφαση για τους παρακάτω λόγους:

Α) Ότι το ΜΤΠΥ δεν έχει, ως ιδιοκτήτης του Κτηρίου, καμία υποχρέωση να ανακαινίσει την είσοδο του Υπουργείου. Γιατί δεν υπάρχει καμία φθορά, δεν έχει παρουσιαστεί ουδεμία βλάβη που να χρειάζεται επισκευή άλλωστε δεν υπάρχει κάποιο σχετικό αίτημα από τον χρήστη του κτιρίου. Άρα η σκοπιμότητα του έργου για τεχνικούς αλλά και πρακτικούς λόγους δεν δικαιολογείται, είναι ανεξήγητη και θα επιβαρύνει ασκόπως τα οικονομικά του Ταμείου.

Η πραγματικότητα είναι ότι παράγοντες του Υπουργείου, αυτό αποτυπώνεται σε σχετικά έγγραφα του Ταμείου, έθιξαν το θέμα σε συζήτηση που έγινε για την ανανέωση του μισθωτηρίου που έχει λήξει από το 2013 και δεν έχει ανανεωθεί ακόμη (!!!!). (πιο κομψά δεν γίνεται)

Το Υπουργείο ουσιαστικά πίεσε το Δ.Σ. του ΜΤΠΥ να προχωρήσει στην ανακαίνιση της εισόδου του Υπουργείου προκειμένου να συναφθεί νέο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Είναι μία καταχρηστική συμπεριφορά, πρόκειται για την απόλυτη αδιαφορία απέναντι στις θυσίες που υπόκεινται οι εργαζόμενοι προκειμένου να καταβάλουν τις εισφορές τους και περιφρόνηση της δυσμενούς οικονομικής θέσης που βρίσκονται οι συνταξιούχοι.

Β) Ότι δεν τηρείται η νομοθεσία στην δημοπράτηση του έργου γιατί

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Η Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων για τον «εθνικό σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα»

Συνοδευτικό κείμενο της παρέμβασης για τον ΕΣΕΚ
Η δημόσια διαβούλευση για τον «εθνικό σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα» ολοκληρώθηκε στις 7/12/2018. Η Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων κατέθεσε τις απόψεις της, εστιασμένες στο θέμα της εξόρυξης υδρογονανθράκων. Η παρέμβασή της συνοδεύτηκε από συμπληρωματικό κείμενο, το οποίο περιέχει κάποιες γενικότερες αναφορές και εκτιμήσεις στα ζητήματα της ενέργειας και του κλίματος και το οποίο παρατίθεται στη συνέχεια.

Δημόσια διαβούλευση για τον «εθνικό σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα»
Παρέμβαση της Πρωτοβουλίας Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων

Συνοδευτικό κείμενο
Α.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει συντελεστεί ένας ριζικός μετασχηματισμός του ενεργειακού τοπίου της χώρας. Με την εξαίρεση κάποιων σχεδίων που αποσύρθηκαν (κατασκευή 7 μονάδων Η/Π με εισαγόμενο λιθάνθρακα) ή ακυρώθηκαν στην πράξη (σχέδιο «Ήλιος», για την κατασκευή Φ/Β 10.000 MW σε δημόσιες - δημοτικές εκτάσεις, φράγμα Αγίου Νικολάου στον Άραχθο κλπ.) ή καθυστερεί η υλοποίησή τους (φράγματα Μεσοχώρας και Συκιάς στον Αχελώο), έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη:
· Η ορμητική είσοδος του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, με την κατασκευή πληθώρας νέων μονάδων.
· Η (πολλαπλή) φραγματοποίηση των μεγάλων ποταμών, αλλά και τεράστιου αριθμού υδατορρευμάτων.
· Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη βιομηχανικού τύπου ΑΠΕ, κυρίως αιολικών και Φ/Β.
· Η δραματική συρρίκνωση του έργου της (πρώην) κρατικής ΔΕΗ, η σταδιακή ιδιωτικοποίησή της και ο περιορισμός του όποιου δημόσιου ελέγχου μπορεί να διασφαλίσει η συνεχώς μειούμενη συμμετοχή του δημοσίου στη μετοχική της σύνθεση.
· Η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.
· Η μετατροπή ολόκληρης της Δυτικής και Νοτιοδυτικής Ελλάδας -σχεδόν του 1/3 της χερσαίας και θαλάσσιας επικράτειας- σε πεδίο έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων.
· Η «αξιοποίηση» της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας για τη διέλευση διακρατικών αγωγών μεταφοράς υδρογονανθράκων -κυρίως, φυσικού αερίου- (TAP, IGB, IGI, EastMed, South Stream κλπ.) και καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (EuroAsia Interconnector), για την τροφοδοσία του πυρήνα των ισχυρών βιομηχανικών χωρών της Ευρώπης.

«Πορεία για την Ελένη» την Παρασκευή 14/12 στο Μοναστηράκι

«Πορεία για την Ελένη» διοργανώνει η ανοιχτή συνέλευση για τη Γυναικοκτονία στη Ρόδο, η οποία καλεί την προσεχή Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου σε συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας.


«Πορεία για την Ελένη» διοργανώνει η ανοιχτή συνέλευση για τη Γυναικοκτονία στη Ρόδο, η οποία καλεί την προσεχή Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου σε συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

Το κάλεσμα είναι για τις 6 το απόγευμα, στην πλατεία Καπνικαρέα στο Μοναστηράκι. Την πορεία διοργανώνουν οι ομάδες Καμία Ανοχή, Sabbat - Burn the Rich not the Witch, Justice For Zak/Zackie, Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών και τη Λέσχη Εργαζομένων και Νεολαίας Ελληνικού Αργυρούπολης. 

Το κάλεσμα της Ανοιχτής Συνέλευσης
Η Πατριαρχία Γυναικοκτονεί – Για κάθε Ελένη Είμαστε σε Πόλεμο.

Στις 28 Νοεμβρίου η Ελένη βρέθηκε δολοφονημένη στη Ρόδο. Την Ελένη κακοποίησαν, βασάνισαν και δολοφόνησαν οι Μανώλης Κούκουρας και Αλέξανδρος Λουτσάι, επειδή δεν συναίνεσε να κάνει σεξ μαζί τους. Τη δολοφόνησαν επειδή αντιστάθηκε. Για εμάς ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή ότι βρισκόμασταν μπροστά σε μία ακόμη γυναικοκτονία, πως η Ελένη δηλαδή είχε δολοφονηθεί επειδή ήταν γυναίκα. Η Ελένη δεν ήταν, άλλωστε, η πρώτη. Στην περίπτωση της, όπως και σε χιλιάδες άλλες περιπτώσεις γυναικοκτονιών στον κόσμο, είναι οι άντρες εκείνοι που διεκδικούν την κυριαρχία στο σώμα και στην ίδια τη ζωή των γυναικών και των θηλυκοτήτων. Σε τέτοιο βαθμό που να μιλάμε πια για παγκόσμια μάστιγα, αφού η νούμερο ένα αιτία θανάτου των γυναικών για το 2017 ήταν η βία που υπέστησαν από το οικογενειακό/συντροφικό τους περιβάλλον.

Για άλλη μια φορά πάνω σε μια γυναικοκτονία, συναντήθηκαν ο κοινωνικός κανιβαλισμός και ο μιντιακός βόθρος, που έσπευσαν να βάλουν στο μικροσκόπιο τη ζωή της Ελένης, τις κοινωνικές της σχέσεις, το πόσο καλή φοιτήτρια και ήρεμη ήταν ή δεν ήταν. Για άλλη μια φορά οι γυναικοκτόνοι διαχωρίστηκαν σε ντόπιους και μετανάστες, σε Έλληνα και Αλβανό, σε «καλό παιδί από πλούσια οικογένεια» που παρασύρθηκε από τον «βίαιο μετανάστη». Εμείς, όμως κοιτάζοντας τους, βλέπουμε δύο άντρες καθημερινούς, βλέπουμε δύο άντρες και όχι έναν Έλληνα και έναν Αλβανό, γιατί οι βιαστές και οι γυναικοκτόνοι δεν έχουν φυλή, έθνος και τάξη.
Κι όσα ακολούθησαν, τα μισογυνικά και ρατσιστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εκπομπές που πούλησαν και βεβήλωσαν το νεκρό της σώμα, η αγία ελληνική οικογένεια που για άλλη μια φορά σοκαρίστηκε, τίποτα από αυτά δεν είναι καινούριο, τίποτα από αυτά δε μας είναι ξένο. Την ίδια ρητορική, το ίδιο μίσος ξέρασαν και στην περίπτωση της ομοφοβικής, τρανσφοβικής δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου αλλά και κάθε φορά που το δολοφονημένο σώμα δεν χώραγε μέσα στην πατριαρχική, σεξιστική, ρατσιστική, εθνικά υπερήφανη κοινωνία.

Γιατί δεν έχουν όλες οι ζωές την ίδια αξία

Αθήνα: Αντιφασιστική συγκέντρωση για τον Petrit Zilfe την Πέμπτη 13/12 στα Προπύλαια
Αθήνα: Αντιφασιστική συγκέντρωση για τον Petrit Zilfe την Πέμπτη 13/12 στα Προπύλαια


Σε αντιφασιστική συγκέντρωση για την ρατσιστική δολοφονία του Petriti Zilfe που εκτελέστηκε από γνωστό οπαδό της ΧΑ στη Λευκίμμη, καλεί η Πρωτοβουλία Αγώνα και Αλληλεγγύης για τη Λευκίμμη την Πέμπτη 13 Δεκέμβρη στις 6.30 το απόγευμα στα Προπύλαια.

ΑΣΜ: Κάλεσμα σε παρέμβαση στο ΕΦΚΑ-Τομέα Μηχανικών, (τ.ΤΣΜΕΔΕ), Τετάρτη 12-12-18 στις 11πμ, Π. Π. Γερμανού 3-5, πλ. Κλαυθμώνος

Στην συνέλευση της Παρασκευής 7-12-18 της ΑΣΜ, αποφασίστηκε να πάμε στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ την Τετάρτη 12/12 στις 11 π.μ. ώστε να ενημερωθούμε από τους αρμόδιους για τα εξής θέματα:

1. Για την πορεία της εξέτασης των αιτήσεων αναδρομικής διαγραφής από το ΤΣΜΕΔΕ μετά από αναδρομική διαγραφή από το ΤΕΕ. 

2. Για το θέμα της χρέωσης εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ όσων έχουν κλείσει βιβλία στην εφορία (δύο χρόνια μετά από την εφαρμογή του νόμου για την μη ασφάλιση ιδιότητας των μηχανικών).

3. Για την διαδικασία και τον χρόνο έκδοσης των εγγράφων που απαιτείται να προσκομισθούν στον ΟΑΕΔ για την απόδοση επιδόματος ανεργίας.

4. Για το θέμα της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων από τις υπηρεσίες του πρώην ΤΣΜΕΔΕ που είναι χρονοβόρα, ελλειπής και ασαφής πολλές φορές.

5. Για την επανενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΣΜΕΔΕ και υπηρεσία ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης.

6. Για ενημέρωση αν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία ή αίτηση για αμφισβήτηση της οφειλής που αναγράφεται στο ατομικό ειδοποιητήριο του ΚΕΑΟ.

7. Για να μην ζητάνε έγγραφο έναρξης επαγγέλματος ........

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω θέματα ή και άλλα, να παραβρεθούν

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018

Πέντε μήνες μετά το Μάτι, «τακτοποιούν» αυθαίρετα…


Ένα χρόνο πριν από τις φωτιές στο Μάτι προχωρούσαν σε εξαγγελίες για τα αυθαίρετα.
Oι φίλοι τους (Εφ.Συν, 9/6/2017) τις διαφήμιζαν έτσι:

Ενα χρόνο αργότερα ήρθε η τραγωδία. Τότε “ξέχασαν” τι έλεγαν ένα χρόνο πριν και επέλεξαν την τακτική του «μην κάνετε κριτική, δεν είναι της ώρας» (https://www.imerodromos.gr/skasmos-eseis-zagaria-toy-nikoy-mpogiopoyloy/) για να ακολουθήσει το «όλοι μαζί τα κάψαμε» (ενδεικτικές οι τότε δηλώσεις Καμένου: https://www.imerodromos.gr/den-yparchei-patos/).

Εν τούτοις, λίγες μέρες μετά την καταστροφή στο Μάτι, μετέτρεψαν την ανάγκη σε φιλοτιμία και είδαμε τον Τσίπρα να εμφανίζεται για να δηλώσει ότι θα βάλουν – και αυτοί – το μαχαίρι στο κόκαλο. Θυμηθείτε και θαυμάστε τις εξαγγελίες του Τσίπρα αμέσως μετά την καταστροφή στο Μάτι: 


ΕΦΚΑ: Εκτός προαιρετικής ασφάλισης οι έμμισθοι μηχανικοί και δικηγόροι
Νέα εγκύκλιο με αφορμή ερωτήματα που ανέκυψαν αναφορικά με την εφαρμογή ή μη των διατάξεων της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις των εμμίσθων μηχανικών και των δικηγόρων με έμμισθη εντολή εξέδωσε ο ΕΦΚΑ

Όπως σημειώνει η εγκύκλιος ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4488/2017 υιοθετήθηκε η έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. ως βασικό στοιχείο υπαγωγής στην ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων των τ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ – ΤΑΝ, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στα πρόσωπα που εξαιρούνται αναδρομικά από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση στους εν λόγω φορείς.

Δεδομένου ότι οι έμμισθοι μηχανικοί και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και πρώην ΕΤΑΑ – ΤΑΝ αντίστοιχα) και του ΕΤΕΑΕΠ χωρίς να εξετάζεται αν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., διευκρινίζεται από τον ΕΦΚΑ ότι, δεν έχουν εφαρμογή στα προαναφερόμενα πρόσωπα οι διατάξεις της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης της παρ. 4 του άρθρου 20 ν.4488/2017.

Η ακτινογραφία των συντάξεων του 2019

Αυτές που σώθηκαν, αυτές που δεν επηρεάζονταικαι οι «τυχεροί» που θα λάβουν… αύξηση – Ενα απέραντο «μωσαϊκό» με ανομοιογενείς παροχές για ίδια έτη ασφάλισης και αποδοχές. Μετά το 2022 επανέρχεται, εν μέρει, η… κανονικότητα των αυξήσεων
Συνταξιούχοι, που δεν διαθέτουν κάρτα ΑΤΜ περιμένουν μέσα σε υποκατάστημα της Πειραιώς στο Ηράκλειο Κρήτης, Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015. Οι συνταξιούχοι, αν και με δυσκολία λόγω του συνωστισμού, εξυπηρετούνται με αλφαβητική σειρά και εισπράττουν μέχρι 120 ευρώ. 

Ενα «πολύχρωμο παζλ» συντάξεων διαφορετικού επιπέδου και ένα νέο ανομοιογενές «μωσαϊκό συνταξιούχων» θα συγκροτούν την ευρύτερη εικόνα του ασφαλιστικού συστήματος μετά την ψήφιση του νόμου για την μη περικοπή των συντάξεων. Κι αυτό γιατί η επόμενη μέρα θα περιλαμβάνει δικαιούχους οι οποίοι αφενός θα έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης – έτη ασφάλισης και εισφορές -, αφετέρου θα λαμβάνουν διαφορετικές παροχές, με μοναδικό κριτήριο την ημερομηνία εξόδου από τον εργασιακό βίο.

Τελικώς, μπορεί οι συνταξιούχοι να πήραν μια βαθιά ανάσα με την αποφυγή των περικοπών έως 18% που είχε υιοθετήσει και ψηφίσει η κυβέρνηση, ωστόσο η έλλειψη σχεδιασμού και οι κυβερνητικές παλινωδίες στο Ασφαλιστικό – από το 2016 μέχρι σήμερα – έχουν δημιουργήσει τέτοια ανομοιογένεια στις παροχές του συστήματος, η οποία πολύ σύντομα θα απασχολήσει και θα κριθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται την Τρίτη στη Βουλή στην ουσία διατηρεί τις προσωπικές διαφορές των συντάξεων, οι οποίες επρόκειτο τον Ιανουάριο του 2019 να περικοπούν κατά 18%. Προσωπική διαφορά είναι το επιπλέον ποσό που προκύπτει από τον νέο υπολογισμό της σύνταξης που καθιέρωσε ο νόμος Κατρούγκαλου σε σχέση με τα ποσά των παλαιότερων συντάξεων. Ταυτοχρόνως με τη διάταξη διασώζονται και οι προσωπικές διαφορές που προβλέπονταν στον νόμο Κατρούγκαλου για όσους συνταξιοδοτήθηκαν την τριετή μεταβατική περίοδο, δηλαδή από τον Μάιο του 2016 έως και το τέλος του 2018.

Το «σύνθετο μωσαϊκό» των συντάξεων και των συνταξιούχων, οι οποίοι με ίδιες προϋποθέσεις θα λαμβάνουν πλέον διαφορετική σύνταξη, μπορεί να καταγραφεί με τις εξής κατηγορίες:

1 Κερδισμένοι θεωρούνται οι παλαιοί συνταξιούχοι, δηλαδή αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την 12η Μαΐου 2016, ημερομηνία ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου. Πρόκειται για 1,4 εκατομμύρια συμπολίτες μας οι οποίοι θα αποφύγουν τις περικοπές του 2019 – υπολογίζεται ότι θα διασώσουν μηνιαία εισοδήματα από 20 έως και 350 ευρώ κατά περίπτωση – και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ίδιο ποσό σύνταξης.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Άρθρα ενδιαφέροντος μας στο Ν.4578/18 – Εκκαθάριση Πόρου και Αλλαγή βάσης υπολογισμού για τον κλάδο πρόνοιας

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                                                                                             
Αθήνα,  5/12/2018
Αρ. Πρωτ. : 7613                                    

Προς :    Α' βάθμιες Ενώσεις.

                            
Θέμα : Άρθρα ενδιαφέροντος μας στο Ν.4578/18 – Εκκαθάριση Πόρου και Αλλαγή βάσης υπολογισμού για τον κλάδο πρόνοιας.


Συνάδελφοι
          Σε συνέχεια της από 23/11/2018 ενημέρωσης μας, επανερχόμαστε με τα συγκεκριμένα πλέον άρθρα του Ν. 4578/18 (ΦΕΚ  )   
Άρθρο 43. Εκκαθάριση της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄ 145)
Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Υποδομών καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη διαχείριση, διάθεση και κατανομή των εισπραχθέντων ποσών της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄ 145 ).

Άρθρο 5. Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016
Από 1.1.2019 το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και ιατρούς, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ, ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου επιμερίζεται σε 2% για τον ασφαλισμένο και σε 2% για τον εντολέα.
Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν τα ποσοστά της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού άγαμου μισθωτού. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισμού και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ο τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα που προκύπτει για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

Η εξέλιξη αυτή η οποία προέκυψε κατόπιν συνεχών και πολυετών παρεμβάσεων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, δείχνει ότι μόνο μέσω της ενεργοποίησης του κλάδου μας μέσα από τις Α’ βάθμιες Ενώσεις και την Ομοσπονδία μας μπορούμε να έχουμε (μικρές έστω) επιτυχίες.

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Allons enfants / Παιδιά σηκωθείτε
Αυτές τι μέρες επιβεβαιώνεται ξανά ότι ο γαλλικός κοινωνικός σχηματισμός αποτελεί μια ιδιόμορφη πολιτικά περίπτωση. Ενώ η Γαλλία αποτελούσε αποικιοκρατική δύναμη, με παράδοση συντηρητικών ηγετών, ο γαλλικός λαός διέθετε (και από ότι φαίνεται διαθέτει ακόμα) μια εξεγερσιακή ροπή. Από τη γαλλική Επανάσταση του 1789, την παρισινή κομμούνα, το Μάη του 68, τις εξεγέρσεις στα γκέτο το 2008 και πλέον με το κίνημα με τα κίτρινα γιλέκα.

Σε αυτό το πλαίσιο η γαλλική Αριστερά έχει αναπτύξει μια εξωστρεφή σχέση με τα κινήματα. Όχι όλο το σύνολο της, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της, δεν θεωρούσε την ενδοσκόπηση ως βασική του πολιτική ενασχόληση, αλλά έβλεπε τις πολιτικές διαφωνίες να αντικατοπτρίζονται στο δρόμο. Η βασική τους έννοια δεν ήταν η αφήγηση μεγάλων εικόνων και επαναστατικών ονειρώξεων. Ή και αν ήταν, αφορούσε μια πραγματική υπαρκτή κατάσταση και όχι σχέδια επί χάρτου. Ίσως και γι αυτό το λόγο αυτή η γαλλική Αριστερά και η ιδεολογική της παρακαταθήκη είναι αρκετά γοητευτική.

Πριν ένα μήνα, εντελώς ξαφνικά, ξέσπασε το κίνημα των κίτρινων γιλέκων. Αφορμή η αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο κίνησης. Πραγματική όμως αιτία η περιθωριοποίηση που βιώνει μεγάλο μέρος της Γαλλικής κοινωνίας, όπου πρώην μεσαία αλλά και εργατικά στρώματα τα οποία κάποτε έχαιραν ενός αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους και άλλων μηχανισμών προστασίας της εργασίας τους και σχετικά εξισωτικής αναδιανομής μέσα την κοινωνία –ενώ, τώρα πια, το κυρίως «πιάτο» που τους «προσφέρει» το Γαλλικό, νεοφιλελεύθερο πλέον, κράτος είναι δυσανάλογοι με τα εισοδήματα τους φόροι, απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, συνθήκες που παράγουν μακροχρόνια ανεργία, διάλυση των δημοσίων κοινωνικών υποδομών –ιδιαίτερα στην επαρχία- καθώς και μια φούσκα τιμών στις μεγάλες πόλεις που έχει εξωθήσει μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας στο να κατοικούν όλο και μακρύτερα από τις αστικές περιοχές -σε αυτήν ακριβώς την επαρχία, όπου οι δημόσιες υπηρεσίες διαλύονται –και να αναζητούν την όποια δουλειά τους προσφέρεται, ταξιδεύοντας συχνά πολλές δεκάδες χιλιόμετρα με τα αυτοκίνητα τους.

Σημαντική επίδραση στο ξέσπασμα του κινήματος είχε και η παρουσία του Μακρόν στο τιμόνι της γαλλικής Δημοκρατίας. Ο Μακρόν στηρίχτηκε από ένα πλήθος διαφορετικών (φαινομενικά τουλάχιστον) δυνάμεων διεθνώς, ώστε να αποτραπεί η εκλογή της Μαρίν Λεπέν. Σε αυτό το πλαίσιο επίθεση δέχτηκε ο αριστερός Ζαν Λικ Μελανσόν για το ότι δεν προσχώρησε στην παραπάνω φιλοσοφία και αρνήθηκε να στηρίξει τον Μακρόν. Και στην Ελλάδα αντίστοιχα, από τα ΜΜΕ έως τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Μελανσον λοιδωρήθηκε για αυτή του την επιλογή. Δομήθηκε με αυτό τον τρόπο ένα κατά φαντασίαν «δημοκρατικό» / «προοδευτικό» τόξο, το οποιο στην ουσία του είναι ένα βαθιά συντηρητικό, σκληρά νεοφιλελεύθερο μέτωπο δυνάμεων που υπερασπίζονται διαφορετικά τμήματα του κατεστημένου. Η νέα μόδα άμυνας αυτού του μετώπου είναι να εγκαλεί όσους το αντιμάχονται ως «φασίστες». Όποιος δεν αποδέχεται το νεοφιλελευθερο ξεχέρσωμα των λαών και των κοινωνιών προς όφελος της καπιταλιστικής ελίτ, είναι κατά αυτούς «λαϊκιστής», «εθνικιστής», «φασίστας». Στη Γαλλία ευτυχώς η Αριστερά δε φοβήθηκε τις γαλλικές σημαίες και την δίκαιη αγανάκτηση των κίτρινων γιλέκων. Στην Ελλάδα;

ΑΑΔΕ: Πως θα εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές
Αθήνα, 05 Δεκεμβρίου 2018


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή ερμηνευτικά ζητήματα που δημιουργήθηκαν σχετικά με τον χρόνο έκπτωσης της δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών από μη μισθωτούς, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζεται ότι η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται σε ταμειακή βάση, δηλαδή κατά το χρόνο που αυτές επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση.

Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ (χρεωστικό ή πιστωτικό), το οποίο λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο φορολογικό έτος από το έτος που αφορούν οι εισφορές επηρεάζει τα φορολογικά αποτελέσματα του έτους που πραγματοποιείται η ταμειακή καταβολή ή η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου.

Ειδικά, στις περιπτώσεις που νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιβάρυναν το φορολογικό έτος 2017, τα φορολογικά αποτελέσματά τους με την εκκαθάριση του Ε.Φ.Κ.Α του έτους αυτού, με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιό μας και η οποία έλαβε χώρα το επόμενο φορολογικό έτος (2018), δεν απαιτείται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Τέλος, εφιστάται η προσοχή των φορολογουμένων στον ορθό υπολογισμό, με βάση τα παραπάνω, για την έκπτωση της σχετικής δαπάνης από τα εισοδήματα του έτους 2018, ώστε να μην υπολογισθεί ως εκπιπτόμενη δαπάνη ποσό που έχει ήδη εκπέσει σε προηγούμενο έτος (να μην υπάρξει διπλή έκπτωση).

Δείτε παρακάτω την εγκύκλιο:

ΠΟΛ 1219/2018

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών.