Σάββατο 9 Μαΐου 2015

smart cities

Από το Cyborg

Δεν είναι και τόσο παράξενο που το προσωνύμιο smart-οτιδήποτε αρχίζει να μπαίνει για τα καλά στην ολοένα και πιο τεχνολογική καθημερινότητα. Αν τα smartphones έσπασαν όλα τα ρεκόρ πωλήσεων γιατί να μην μπορούσε να συμβαίνει το ίδιο και με ένα κάρο ακόμα ανόητα μέχρι πρότινος πράγματα; Αυτό το  must-have μαραφέτι, που κανείς δεν ξέρει πως πραγματικά λειτουργεί από μέσα του, αλλά κάνει θαύματα και "τη ζωή μας πιο εύκολη" έγινε μέσα σε λίγα χρόνια το απόλυτο φετίχ. Πρόσφατα μάθαμε ότι θα μπορεί να συνοδεύεται και από έξυπνα ρολόγια και άλλα wearables (υπολογιστές που φοριούνται) που πλασάρονται σαν το επόμενο hype. Φαίνεται όμως ότι η έξυπνη αυτή υπόθεση δεν σταματάει στα ατομικά αξεσουάρ.
Κάτω από την κωδική και μαρκετίστικη ονομασία smart cities, χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται  σχεδιασμοί για την τεχνολογική αναμόρφωση των πόλεων. Εκτός από τους πολεοδόμους, λοιπόν, που μαζί με τις μαφίες του real estate ανέκαθεν είχαν τον πρώτο λόγο στον κεντρικό/κρατικό σχεδιασμό της αναμόρφωσης των πόλεων, τεχνο-επιστήμονες και εταιρίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών έρχονται να βάλουν τη δικιά τους πινελιά στο αστικό τοπίο δείχνοντας βέβαια πάντα προς το μέλλον... 
Αντιγράφουμε αποσπάσματα από ένα επίσημο έγγραφο της ευρωπαϊκής επιτροπής με τίτλο "Smart cities and communities - European Innovation Partrnership"...
“Με το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 έχει μπει μπροστά μια περιεκτική στρατηγική, για την υιοθέτηση μιας έξυπνης , συμμετοχικής και βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη και την παροχή ενός πλαισίου, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδυθεί ενδυναμωμένη από την τρέχουσα γενική-λογιστική και οικονομική κρίση. Η καινοτομία έχει τοποθετηθεί στην καρδιά της στρατηγικής για το 2020 καθώς η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας εξαρτάται από την προώθηση της καινοτομίας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Είναι επίσης τα καλύτερο μέσο   για την αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή αποδοτικότητα [...]
[...] Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία Καινοτομίας “Έξυπνες πόλεις και κοινότητες” είναι μια συνεργασία που αφορά τους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και τον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών με στόχο να αποτελέσει καταλύτη για την πρόοδο σε τομείς όπου η παραγωγή, διανομή και κατανάλωση της ενέργειας· οι μετακινήσεις και οι μεταφορές· και οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών (Information and Communication Technologies - ICTs)  συνδέονται στενά και προσφέρουν διεπιστημονικές ευκαιρίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών ταυτόχρονα με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων καθώς και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και άλλων ρυπογόνων εκπομπών. [...]
[...] Το SCC εστιάζει στην καθοδηγούμενη από τη βιομηχανία καινοτομία σαν το κλειδί για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής στα αστικά κέντρα και προωθεί δράσεις σε όλο τον κύκλο της καινοτομίας σε πολλούς τομείς της παραγωγής.
[...] Οι ευρωπαϊκές πόλεις πρέπει να είναι σημεία προχωρημένης κοινωνικής προόδου και περιβαλλοντικής αναγέννησης, καθώς και σημεία έλξης και κινητήρες της οικονομικής ανάπτυξης που θα βασίζεται σε μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην οποία όλες οι απόψεις της βιωσιμότητας λαμβάνονται υπόψη [...]"

Για την εκλογή νέου προέδρου του ΤΕΕ

Όπως θα γνωρίζετε, λόγω υπουργοποίησης του Σπίρτζη, χήρεψε η θέση του προέδρου του ΤΕΕ και έχει προγραμματιστεί αντιπροσωπεία για την εκλογή νέου Προέδρου σήμερα και αύριο 9-10/5. Μεταβατικός πρόεδρος αυτή την περίοδο ήταν ο αντιπρόεδρος Θ. Σεραφίδης (ΕΛΕΜ).
Υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο κάποιοι από τα υφιστάμενα μέλη της Διοικούσας του ΤΕΕ (15) το πλήθος, θυμίζω τη σύνθεση της (http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2014/05/blog-post_7638.html), τη θέση της Πέρκα λόγω ανάληψης της θέσης της ΓΓ Μεταφορών, έχει αναλάβει ο Ν. Ανδρεδάκης.

Το τι ακριβώς συνέβει πριν ένα χρόνο με τις διαδικασίες εκλογής οργάνων του ΤΕΕ, είναι γνωστό: http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2014/03/blog-post_16.html

Επιμένουμε στην τότε τοποθέτηση μας  (http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2014/02/blog-post_4121.html) με βάση την οποία :

«Δε μπορεί να υπάρξει ένα «αριστερό ΤΕΕ» μια και απουσιάζουν οι βασικές προϋποθέσεις του, δηλαδή:
  • ένα δυναμικό και μαζικό κίνημα εργαζόμενων μηχανικών που να το διεκδικεί,
  • κοινές επεξεργασίες και θέσεις για τα ζητήματα που περιγράφουμε παρακάτω
  • κοινές δράσεις και αγώνες που να έχουν προηγηθεί
  • αξιόπιστες αντιμνημονιακές δυνάμεις που να μπορεί κανείς να συμμαχήσει μαζί τους
  • σαφής αριστερή πλειοψηφία, που με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών απλά δεν υπάρχει.
Μιλάμε συνεπώς με σαφήνεια για ένα μέτωπο το οποίο θα σταθεί με αποφασιστικότητα απέναντι στα ενδεχόμενα προεδρεία που θα συγκροτηθούν, με αντιπολιτευτική στόχευση σε όλα τα επίπεδα.»

Με βάση τα παραπάνω και λόγω της αδυναμίας να συγκροτηθεί το σχετικό μέτωπο, δε στηρίζουμε καμιά υποψηφιότητα που απλά ζητάει στήριξη για να βγάλει Πρόεδρο, χωρίς να συζητά το περιεχόμενο, τους στόχους, τις συμμαχίες και δε θα συμμετέχουμε στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου ΤΕΕ και τυχόν άλλες θέσεις του Προεδρείου.

Ένα Καράβι για τη Γάζα: Για τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη


αναδημοσίευση από την Πρωτοβουλία Ένα Καράβι για τη Γάζα
Εγκα­τά­λει­ψη και εν πολ­λοίς ανα­τρο­πή των θέ­σε­ων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ση­μα­το­δό­τη­σε ο χαι­ρε­τι­σμός του αντι­προ­έ­δρου της κυ­βέρ­νη­σης, κ. Γιάν­νη Δρα­γα­σά­κη, στον εορτα­σμό που ορ­γά­νω­σε η Πρε­σβεία του Ισ­ρα­ήλ στο Μέ­γα­ρο Μου­σι­κής, τόσο για τα 25 χρό­νια δι­πλω­μα­τι­κών σχέ­σε­ων Ελ­λά­δας – Ισ­ρα­ήλ, όσο και για την επέ­τειο της ανε­ξαρ­τη­σί­ας του κρά­τους του Ισ­ρα­ήλ.
Μια επέ­τειος που τι­μά­ται στις 15 Μαΐου ως Νάκ­μπα, δη­λα­δή «Κα­τα­στρο­φή», αφού οδή­γη­σε σε βί­αιους εκτο­πι­σμούς ολό­κλη­ρων πα­λαι­στι­νια­κών χω­ριών, με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­χουν σή­με­ρα πάνω από 5.000.000 Πα­λαι­στί­νιοι πρό­σφυ­γες σε γει­το­νι­κές χώρες αλλά και στα πα­λαι­στι­νια­κά εδάφη. 
Το μή­νυ­μα της κυ­βέρ­νη­σης θέ­λη­σε, όπως φαί­νε­ται, να δη­λώ­σει πίστη στο δόγμα Γ. Α. Πα­παν­δρέ­ου που εμ­βά­θυ­νε και στε­ρέ­ω­σε την πο­λι­τι­κή των προ­κα­τό­χων του, αρχής γε­νό­με­νης επί κυ­βερ­νή­σε­ως Κων. Μη­τσο­τά­κη το 1990 και εγκαι­νιά­ζοντας από το 2010 τις ση­με­ρι­νές υπο­τε­λείς σχέ­σεις της Ελ­λά­δας προς το κρά­τος του Ισ­ρα­ήλ με αιχμή τους το­μείς της στρα­τιω­τι­κής συ­νερ­γα­σί­ας, της τεχνογνωσίας στην βιο­μη­χα­νία της ασφά­λειας και των κα­τα­σταλ­τι­κών μέσων.
Μια συ­νερ­γα­σία που ξε­κί­νη­σε την ίδια πε­ρί­ο­δο που το κρά­τος του Ισ­ρα­ήλ επι­τέ­θη­κε στον Στόλο της Ελευ­θε­ρί­ας με πει­ρα­τεία των πλοί­ων σε διε­θνή ύδατα, σκοτώ­νο­ντας 10 μέλη της απο­στο­λής, τραυ­μα­τί­ζο­ντας βαριά και βα­σα­νί­ζο­ντας πολ­λούς άλ­λους, φυ­λα­κί­ζο­ντάς και απε­λαύ­νο­ντάς τους. 
Καθώς η Ελ­λά­δα προ­τί­θε­ται να εξα­κο­λου­θή­σει να πα­ρέ­χει υπο­στή­ρι­ξη στο κρά­τος του Ισ­ρα­ήλ με κοι­νές στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις, όπως κό­μπα­σε ο υπουρ­γός άμυ­νας Πάνος Καμ­μέ­νος, ας έχου­με κατά νουν ότι οι επό­με­νες βόμ­βες που θα πλή­ξουν νο­σο­κο­μεία, σχο­λεία, λαϊ­κές αγο­ρές, θα σκο­τώ­νουν άμα­χους πο­λί­τες και προ­πα­ντός παι­διά ακόμη και στην πα­ρα­λία της Γάζας, καθώς και τα ασφυ­ξιο­γό­να, οι πλα­στι­κές σφαί­ρες και τα πραγ­μα­τι­κά πυρά που θα εξο­ντώ­νουν τους Παλαιστίνιους στην Δυ­τι­κή Όχθη θα έχουν και ελ­λη­νι­κή αρι­στε­ρή υπο­γρα­φή. 
Ο δε ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ας δώσει εξη­γή­σεις γι' αυτήν την με­τα­στρο­φή από τις πά­γιες θέ­σεις του κατά της ελ­λη­νοϊσ­ραη­λι­νής στρα­τιω­τι­κής συ­νερ­γα­σί­ας.

Πριν τρία χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας στο Ελληνικό. Τι κάνει σήμερα;


Με αφορμή την αυριανή εκδήλωση στο Ελληνικό.
Πριν τρία χρόνια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας επισκέφτηκε το Ελληνικό όπου, παρουσία του τότε δημάρχου Χρήστου Κορτζίδη, παρουσίασε τις (τότε) απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιές είναι άραγε οι σημερινές απόψεις για το Ελληνικό του προέδρου της κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα;

Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

Ανάμεσα στο Διάβολο και τη Βαθιά Γαλάζια Θάλασσα

Μόνο μια ρήξη στην Ελλάδα τώρα με αντινεοφιλελεύθερο-αντικαπιταλιστικό πολιτικό σχέδιο μπορεί να συνεγείρει νέες συνειδήσεις στην Ευρώπη και διεθνώς. Του Δ. Μπελαντή από εδώ


1. Μακρά Προ­λε­γό­με­να
Θα ξε­κι­νή­σω από  το κρί­σι­μο ζή­τη­μα της πο­λι­τι­κής  και πλη­ρο­φο­ρια­κής σύγ­χυ­σης. Αυτό που βιώ­νουν οι πο­λί­τες της Ελ­λά­δας από τις αρχές Φε­βρουα­ρί­ου και μετά, οπότε και επήλ­θε η εκλο­γι­κή νίκη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, είναι αυτό που οι ψυ­χί­α­τροι και ιδιαί­τε­ρα το ρεύμα της Αντι­ψυ­χια­τρι­κής έχουν προσ­διο­ρί­σει ως «σύν­δρο­μο του δι­πλού δε­σμού» («double bind»). Αυτό ση­μαί­νει ότι το παιδί μέσα σε μια οι­κο­γέ­νεια λαμ­βά­νει απο­λύ­τως αντι­φα­τι­κά μη­νύ­μα­τα από τους γο­νείς του, πραγ­μα­τι­κά ή συ­ναι­σθη­μα­τι­κά, τα οποία κα­τα­λή­γουν σε απο­λύ­τως αντί­θε­τα συ­ναι­σθη­μα­τι­κά ή και λο­γι­κά συ­μπε­ρά­σμα­τα. Το παιδί ει­σπράτ­τει ταυ­τό­χρο­να αγάπη και εχθρό­τη­τα, τρυ­φε­ρό­τη­τα και απο­μό­νω­ση. Όπως επι­ση­μαί­νουν οι φο­ρείς του ρεύ­μα­τος της Αντι­ψυ­χια­τρι­κής, αυτή η κα­τά­στα­ση, εφό­σον πα­ρα­τεί­νε­ται, μπο­ρεί να οδη­γή­σει στο απο­τέ­λε­σμα της βα­ριάς ψυ­χι­κής νόσου του παι­διού στην επό­με­νη ζωή του και ει­δι­κό­τε­ρα στη σχι­ζο­φρέ­νεια, τη βα­σί­λισ­σα των ψυ­χι­κών πα­θή­σε­ων (dementia). Όπως γράφω αυτές τις γραμ­μές, αι­σθά­νο­μαι έκ­πλη­κτος που η ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία δεν έχει πα­ρα­φρο­νή­σει ήδη εντε­λώς. Γιατί, θα με ρω­τή­σε­τε: μα είναι απλό. Τη μια μέρα πάμε σε κά­θε­τη ρήξη. Οι ση­μαί­ες υψω­μέ­νες.  Οι κόκ­κι­νες γραμ­μές σε διά­τα­ξη. Η Διε­θνής να απαγ­γέλ­λε­ται από το «Κόκ­κι­νο». Την επό­με­νη μέρα, ο σ. Πρό­ε­δρος ή κά­ποιο άλλο κυ­βερ­νη­τι­κό στέ­λε­χος ανοί­γει μυ­στη­ριω­δώς το δρόμο για την επί­τευ­ξη μιας «αμοι­βαία επω­φε­λούς συμ­φω­νί­ας», ίσως μά­λι­στα και «έντι­μης». Χαρά στο Πα­νελ­λή­νιο. Την τρίτη μέρα, η συμ­φω­νία σκα­λώ­νει και έχου­με ανά­γκη ξανά από το ζω­ο­γό­νο αε­ρά­κι της «ρήξης». Η κυ­ρί­αρ­χη τάση ξα­να­μι­λά για τη «ρήξη» και η κομ­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση πλειο­δο­τεί. Το εσω­κομ­μα­τι­κό μέ­τω­πο φαί­νε­ται να κλεί­νει. Την επό­με­νη μέρα, νέες προ­ο­πτι­κές για συμ­φω­νία κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ.
Και ο πιο ενερ­γός και ενη­με­ρω­μέ­νος πο­λί­της άγε­ται στην αμη­χα­νία και στη μη κα­τα­νό­η­ση της κα­τά­στα­σης. Πόσο μάλ­λον που η κομ­μα­τι­κή λει­τουρ­γία, για όσους/ες συμ­με­τέ­χουν σε αυτήν, είναι χα­λα­ρω­μέ­νη, ανε­σταλ­μέ­νη, ου­σια­στι­κά ανύ­παρ­κτη, και δεν δια­φω­τί­ζει, όταν συμ­βαί­νει, ούτε διαυ­γά­ζει το τι πραγ­μα­τι­κά γί­νε­ται, το τι πραγ­μα­τι­κά δια­κυ­βεύ­ε­ται ούτε και καλεί σε κά­ποια συ­γκε­κρι­μέ­νη δράση. Άρα, το να ζητάς ενερ­γο­ποί­η­ση και κι­νη­το­ποί­η­ση από μια κοι­νω­νία την οποία άγεις στη σύγ­χυ­ση, και μά­λι­στα να εξα­νί­στα­σαι για την «κοι­νω­νι­κή πα­θη­τι­κό­τη­τα» ή ακόμη και την «κοι­νω­νι­κή αφα­σία», είναι ηθικά ένα ψέμα. Εδώ δεν κα­τα­φέρ­νεις να ενερ­γο­ποι­ή­σεις ως ηγε­σία το κόμμα σου, είναι δυ­να­τόν να κα­τα­φέ­ρεις, μέσα σε αυτήν την πα­ρα­λυ­τι­κή σύν­θε­ση αντι­φα­τι­κών πλη­ρο­φο­ριών, να ενερ­γο­ποι­ή­σεις την πο­λύ­πα­θη (αλλά όχι αθώα) κοι­νω­νία και την ερ­γα­τι­κή τάξη; Στην πο­ρεία αυτού του κει­μέ­νου, θα ανα­κα­λύ­ψου­με μαζί και άλλα «ψέ­μα­τα» ή έστω ανα­κρί­βειες και πα­ρα­σιω­πή­σεις.
Βε­βαί­ως, η ίδια η δια­πραγ­μά­τευ­ση είναι αντι­κει­με­νι­κά μια δύ­σκο­λη, αντι­φα­τι­κή και -κά­πως- συ­γκρου­σια­κή δια­δι­κα­σία. Θα ήταν άδικο να επιρ­ρί­ψει κα­νείς στην κυ­βέρ­νη­ση και τους δια­πραγ­μα­τευ­τές της όλα τα άδικα, τα λάθη και τις ευ­θύ­νες. Υπάρ­χει μια αι­μο­βό­ρα και κα­νι­βα­λι­κή ηγε­σία της Ευ­ρω­ζώ­νης και των δα­νει­στών που δεν ορ­ρω­δεί προ ου­δε­νός. «Μαύρα κο­ρά­κια με νύχια γαμψά». Δεν ζητεί μόνο το πά­γω­μα του προ­γράμ­μα­τός μας αλλά και την ει­σα­γω­γή νέων μνη­μο­νια­κών μέ­τρων όπως οι ομα­δι­κές απο­λύ­σεις, το κού­ρε­μα κι άλλο των συ­ντά­ξε­ων και επι­δο­μά­των, την πα­ρά­τα­ση όλων των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, την κα­τά­λυ­ση της ελ­λη­νι­κής αστι­κής δη­μο­κρα­τί­ας με λίγα λόγια. Πι­στεύω ότι κα­ταρ­χήν η κυ­βέρ­νη­ση δι­στά­ζει έντο­να να απο­δε­χθεί αυτά τα νέα μνη­μο­νια­κά μέτρα, γνω­ρί­ζο­ντας ότι αυτό μπο­ρεί να επι­φέ­ρει το τέλος της με την ισχύ­ου­σα μορφή της. Άρα, υπάρ­χει -ακό­μη- ένα ιδιό­τυ­πο αλλά πραγ­μα­τι­κό πεδίο συ­γκρού­σε­ων. Άρα, υπάρ­χουν και πραγ­μα­τι­κές στιγ­μές όπου η κυ­βέρ­νη­ση όντως τα «στυ­λώ­νει» και άλλες στιγ­μές όπου η κυ­βέρ­νη­ση υπο­χω­ρεί.

Ένα άγαλμα για την κρίση


Του Απόστολου Δεδουσόπουλου από την Εποχή  

Είναι μεγάλη τιμή για μένα να συμμετέχω με το μικρό αυτό κείμενο στην αποκάλυψη ενός γλυπτικού έργου που αποτυπώνει με έντονα ρεαλιστικά στοιχεία τη βιαιότητα με την οποία έπληξε και εξακολουθεί να πλήττει η κρίση τη χώρα μας και το λαό μας. Και, φυσικά, όχι μόνο τη δική μας χώρα. Η υψηλή εικαστική τέχνη – στο βαθμό που γνωρίζω χωρίς να είμαι ειδικός στο θέμα -, η γλυπτική και η ζωγραφική, δεν έχει ασχοληθεί με την ανεργία. Έχει αποτυπώσει έντονα, παραστατικά και συμβολικά, τον κόσμο της εργασίας, έχει δώσει έργα για τη φτώχεια, την αρρώστια, την τρέλα, την απελπισία, το θάνατο. Μοιάζει να περιστρέφεται γύρω από το ζήτημα, αλλά να μην το ακουμπά. Πώς μπορεί, άλλωστε, να απεικονιστεί η ανεργία παρά μέσω των συνεπειών της; Να σημειώσω ότι το μόνο αντίστοιχο γλυπτό για την ανεργία βρίσκεται στο μνημείο του Ρούζβελτ στην Ουάσινγκτον. Πέντε ανδρικές φιγούρες στέκονται στη γραμμή για την καθημερινή σούπα, υπόμνηση της Μεγάλης Κρίσης, αλλά και φόρος τιμής στο New Deal, τη «Νέα Συμφωνία», την υπόσχεση ότι η ανεργία και οι τραγικές της συνέπειες δεν θα πλέον είναι ανεκτές. Μια υπόσχεση που ξεχάστηκε με την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού. Οι εικαστικές τέχνες στη δεκαετία του 1930 υπήρξαν πολύ φειδωλές στο δράμα της ανεργίας και των ανέργων – σε αντίθεση με τη φωτογραφία και, κυρίως, τη λογοτεχνία, τη μουσική και το τραγούδι. Οι πιο προσιτές στις μάζες μορφές τέχνης μοιάζουν να αντιπαρατίθενται θεματικά με την υψηλή εικαστική τέχνη, την τέχνη των συλλεκτών και των μουσείων.  
Δεν μάθαμε ν’ αντιμετωπίζουμε την ανεργία
Ως το τέλος του 19ου αιώνα οι έννοιες της μισθωτής εργασίας, της ανεργίας και της φτώχειας μένουν στενά συνυφασμένες και αποτυπώνονται μ’ έναν κοινό όρο: working poor. Ο όρος επανέρχεται σήμερα για να περιγράψει τους εργαζόμενους σε επισφαλείς, μειωμένου ωραρίου και προσωρινές θέσεις εργασίας, εγκλωβισμένους στην εργασιακή αστάθεια και στις αναπαραγόμενες συνθήκες φτώχειας. Όποιος θέλει να διαβάζει τις στατιστικές προσεκτικά κατανοεί ότι ο Τρίτος Κόσμος της υπανάπτυξης και της δομικής φτώχειας έχει μεταφερθεί στον παλαιά κραταιό Πρώτο Κόσμο, όχι εξαιτίας της μετανάστευσης, αλλά εξαιτίας της μαζικής και χρόνιας ανεργίας, της εργασιακής αστάθειας και της αποδόμησης του κοινωνικού κράτους. Στην Ελλάδα ζήσαμε με την ανεργία σε διάφορες εποχές.

Έξι τραυματίες από την πυρκαγιά στα διυλιστήρια Ασπροπύργου - Καταγγελίες των εργαζομένων για τις συνθήκες ασφαλείας

Έξι άτομα έχουν τραυματιστεί, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και άλλοι δύο φέρουν σοβαρά εγκαύματα από φωτιά που ξέσπασε σε δεξαμενή των διυλιστηρίων Ασπρoπύργου των ΕΛΠΕ το πρωί της Παρασκευής. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Θριάσιο και στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ η πυρκαγιά έχει αντιμετωπιστεί.Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 8 το πρωί. Η Πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 8.20 και παρότι έσπευσε επί τόπου με επτά οχήματα, δεν κλήθηκε από τους υπευθύνους των διυλιστηρίων να επέμβει, καθώς το συμβάν αντιμετωπίστηκε από την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις μονάδες των δυιλιστηρίων εκτελούνταν εργασίες συντήρησης και η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια από τις δεξαμενές, πιθανώς από σπινθήρα.
Εργαζόμενοι στα διυλιστήρια καταγγέλλουν ότι δεν ήχησε ο συναγερμός για να απομακρυνθούν οι εργαζόμενοι και ότι κατά τις εργασίες δεν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας.
Διαβάστε αναλυτικά: Καταγγελίες εργαζομένων στα ΕΛΠΕ: Δεν χτύπησε συναγερμός, δεν είχαμε δίοδο διαφυγής 
Έξι άτομα έχουν τραυματιστεί
Στο Θριάσιο Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τρεις εργαζόμενοι- τραυματίες. Ο πρώτος, 31 ετών με εγκαύματα στο 70% του σώματός του διασωληνωμένος, ο δεύτερος, 43 ετών, με εισπνευστικό έγκαυμα, διασωληνωμένος επίσης, ενώ διασωληνώθηκε και ο τρίτος, ένας 29χρονος άντρας με εγκαύματα στα χέρια. Ωστόσο η κατάσταση του τρίτου τραυματία δεν εμπνέει ανησυχία.
Στο Νοσοκομείο «Αττικό» διακομίστηκαν τρεις τραυματίες, ηλικίας κάτω από 35 ετών, σε σοβαρή κατάσταση. Ένας φέρει εγκαύματα 70% και αναπνευστική ανεπάρκεια. Αρχικά, είχε αποφασισθεί να διακομιστεί στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», μεταφέρεται όμως διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο δεύτερος, με εγκαύματα β' βαθμού και αναπνευστική ανεπάρκεια, μεταφέρεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εγκαυμάτων στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και ο τρίτος, επίσης διασωληνωμένος, με εγκαύματα μεσαίου βαθμού, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Αττικό».
 
Σημειώνεται ότι οι τέσσερις τραυματίες είναι εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ και οι δύο εργαζόμενοι εργολαβικής εταιρείας που είχε αναλάβει τις εργασίες συντήρησης.
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Ε.)
Αθήνα 8/5/2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα στις εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ. στον Ασπρόπυργο και στα πλαίσια των εργασιών γενικής συντήρησης (shut Down) είχαμε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα .
Αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία Ενέργειας έχει στραμμένη την προσοχή της στην κατάσταση υγείας των εργαζομένων οι οποίοι νοσηλεύονται στο Θριάσιο και το Αττικό Νοσοκομείο .
Αναμένουμε να μας γνωστοποιηθούν τα ακριβή αίτια και κάτω από ποιες συνθήκες προκλήθηκε το ατύχημα .
Για τις παραλείψεις , τα αίτια και τις συνθήκες που προκάλεσαν το ατύχημα θα αναζητηθούν ευθύνες όπου και αν βρίσκονται .
Η Ομοσπονδία Ενέργειας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο χώρο του ατυχήματος, ελέγχει τις διαδικασίες και δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν .
Τώρα όμως προέχει η μάχη για την ζωή που δίνουν οι συνάδελφοί μας και αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα για την Ομοσπονδία .

Συλλαλητήριο για τη διαγραφή του χρέους Δευτέρα 11.5.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η απαράδεκτη επιμονή των δανειστών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων να ζητούν μείωση των συντάξεων, επαναφορά της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στα ταμεία, απελευθέρωση των απολύσεων, αύξηση του ΦΠΑ, νέα μέτρα για τη δημιουργία πλεονάσματος και συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων, διατήρηση του ΕΝΦΙΑ κ.λπ στοχεύει να εξαντλήσει την ελληνική κοινωνία και οικονομία στη μέγγενη της χρηματοδοτικής ασφυξίας και να επιβάλει μια «νέο-μνημονιακή» κηδεμονία στη χώρα.
Η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου όπου η Κυβέρνηση μεταξύ άλλων αποδέχτηκε ότι θα αποπληρώσει «τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως», οδήγησε στην ένταση των πιέσεων και των εκβιασμών από την πλευρά των δανειστών. Η πρακτική συνέχισης της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους με τους πόρους των δημοσίων εσόδων, οξύνουν την ταμειακή στενότητα σε βάρος της αναγκαίας αύξησης των δαπανών για κοινωνική πολιτική.
Το συνδικαλιστικό κίνημα προτάσσει τα λαϊκά συμφέροντα έναντι των τοκογλυφικών συμφερόντων των δανειστών. Καλεί την Κυβέρνηση να μην υποκύψει στις πιέσεις και να προχωρήσει άμεσα στην ανατροπή της λιτότητας και τη ρήξη με τις πολιτικές των μνημονίων. Η Κυβέρνηση οφείλει να απορρίψει οποιαδήποτε διαδικασία «διαπραγμάτευσης» που θέτει στο τραπέζι ζητήματα νέων μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις και οδηγεί σε νέα μέτρα εις βάρος των λαϊκών στρωμάτων.
Καλούμε τους εργαζόμενους, τη νεολαία και όλο το λαό να συμμετάσχουν μαζικά στη διαδήλωση που οργανώνει η «Κίνηση για τη Διαγραφή του Χρέους Τώρα», τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015, με αφορμή τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup), διεκδικώντας τη διαγραφή του χρέους, απαιτώντας την ανατροπή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ που οδηγούν τον κόσμο της εργασίας στην εξαθλίωση και στη φτώχεια.
Καλούμε τις κοινωνικές οργανώσεις, τις ομοσπονδίες, τα σωματεία, να πλαισιώσουν με τις δικές τους αποφάσεις την κινητοποίηση αυτή, καθώς και το συνολικό κρίσιμο αγώνα για τη Μονομερή Διαγραφή του Χρέους τώρα.
Όλοι και όλες στη Συγκέντρωση
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:00 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

«Η Κονίστρα δεν πωλείται - δεν νοικιάζεται»: Νέα κινητοποίηση από τους κατοίκους

Η ιστορική παιδική χαρά στα Άνω Πετράλωνα (Δημοφώντος & Κυμαίων) που λειτουργεί αδιάλειπτα, ανοιχτή για όλα τα παιδιά από το 1923 και που σήμερα εν έτη 2015 κινδυνεύει να περάσει στα χέρια ιδιωτών

Κινητοποίηση για την υπεράσπιση της Κονίστρας
Πραγματοποιήθηκε το δεύτερο άνοιγμα της Κονίστρας (μετά τις 29 Μαρτίου). Της ιστορικής παιδικής χαράς στα Άνω Πετράλωνα (Δημοφώντος & Κυμαίων) που λειτουργεί αδιάλειπτα, ανοιχτή για όλα τα παιδιά από το 1923 και που σήμερα εν έτη 2015 κινδυνεύει να περάσει στα χέρια ιδιωτών.
Δεκάδες γονείς και ακόμα περισσότερα παιδιά συμμετείχαν, έπαιξαν, έφαγαν και ήπιαν σε μια δράση διεκδίκησης του χώρου. Στις 3μμ πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση-συνέλευση για το θέμα της Κονίστρας καθώς τα νέα δεν είναι καλά. Παρά την τυπική ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αθηναίων να παραμείνει ο χώρος δημόσιος με την φροντίδα του Δήμου, δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και το Συμβούλιο Ελληνίδων που εμφανίζεται ως ο διαχειριστής ή κάτοχος του χώρου βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ενοικίαση του σε ιδιώτες με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό τόσο για την ελεύθερη πρόσβαση όσο και για οικοδόμηση και οχλούσες χρήσεις μέσα στην ίσως πιο όμορφη παιδική χαρά της Αθήνας.
Στην συνέλευση τους οι κάτοικοι δήλωσαν την αποφασιστικότητα τους να μην επιτρέψουν την ιδιωτικοποίηση του χώρου. Να υπερασπιστούν τον χώρο στον οποίο μεγάλωσαν σαν παιδιά οι ίδιοι και σήμερα φέρνουν τα δικά τους παιδιά. Θα τον υπερασπιστούν με όλα τα μέσα. Από νομικές ενέργειες, από πιέσεις στους θεσμούς (Δήμο, περιφέρεια, υπουργείο γεωργίας), με πλατιά δημοσιοποίηση του ζητήματος, αλλά και με κινηματικές ενέργειες και δράσεις επί τόπου. Σε κάθε περίπτωση στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι δεν γεννήθηκε η γενιά που μετά από 92 χρόνια θα παραδώσει "τις κούνιες της Βαρβάρας" σε ιδιώτες. Και αυτό το μήνυμα θα πάει παντού.
Στην συνέλευση τους αποφασίστηκε ο καθαρισμός του χώρου την ερχόμενη Κυριακή (μεθαύριο), η μαζική παράσταση διαμαρτυρίας σε συνάντηση με τους υπευθύνους του Δήμου την Δευτέρα το πρωί στο Δημαρχείο της Λιοσίων, η μαζική παρουσία έξω από το επόμενο δημοτικό συμβούλιο στις 14 του Μάη και νέα συνέλευση κατοίκων το επόμενο Σάββατο 9 Μάη. Συγκροτήθηκε ανοιχτή συντονιστική επιτροπή, ανοιχτή σε όλους τους κατοίκους και φορείς της περιοχής. Θα υπάρξει ευρεία ενημέρωση της γειτονιάς με στόχο η επόμενη συνέλευση να είναι ακόμα πιο μαζική για να σταλεί και το μήνυμα σε επίδοξους ιδιώτες ότι είναι καλύτερα να μείνουν μακριά από την ιστορία της περιοχής μας.
Η ΚΟΝΙΣΤΡΑ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΔΕΝ ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

1η Πανελλαδική Συνάντηση Δομών Αλληλεγγύης (9-10/5)Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της πανελλαδικής συνάντησης δομών αλληλεγγύης εδώ:
Mια πολύτιμη συλλογική εμπειρία αυτοοργάνωσης μπροστά σε νέες προκλήσεις
Έχει ανοίξει μπροστά μας μια νέα περίοδος, ταυτόχρονα ελπιδοφόρα όσο και δύσκολη αλλά και πρωτόφαντη. Το κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη συλλογικών δράσεων αλληλεγγύης, παρεμβάσεων στο θεσμικό πλαίσιο και αξιοποίησης πόρων.
Η συλλογική μας εμπειρία 
Στα τέσσερα άγρια χρόνια της χειρότερης επίθεσης στην κοινωνία, την εργασία και τα δικαιώματα, οι δομές αλληλεγγύης αναπτύσσοντας ένα πολύμορφο κίνημα αλληλεγγύης μέσα από εκατοντάδες δομές με ποικίλα χαρακτηριστικά, συνέβαλαν σημαντικά ώστε να κρατηθεί όρθια η κοινωνία.
Όσοι συμμετέχουν στις δομές αξιοποίησαν στο έπακρο ιδέες και δεξιότητες, συχνά ανέπτυξαν και καινούργιες, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε ένα σπουδαίο δυναμικό στο πεδίο αυτού που με όρους τυπικών προσόντων θα ονομάζαμε κοινωνική εργασία. Η συσσωρευμένη αυτή γνώση και εμπειρία έχει κατά καιρούς αποτιμηθεί, αλλά χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά για την κατανόηση, τη γενίκευση των συμπερασμάτων και την ανάπτυξη νέων ιδεών και προτάσεων ώστε αυτή η πείρα να γίνει άμεσα αξιοποιήσιμη στο πεδίο των κοινωνικών αναγκών. Και αυτή η δουλειά δεν μπορεί να είναι αντικείμενο ενός εξωτερικού ως προς τα προβλήματα παρατηρητή αλλά να απορρέει και να ανατροφοδοτείται από τη συνεχή δράση του κινήματος κοινωνικής αλληλεγγύης.
Παράλληλα, οι δομές αλληλεγγύης διαμόρφωσαν ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης και συμμετοχής με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί χώροι ελευθερίας και αυτενέργειας, μακριά από τον κίνδυνο στασιμότητας και γραφειοκρατικοποίησης. Ως τέτοιοι οι δομές αλληλεγγύης αποτελούν συλλογικότητες ενίσχυσης της κοινωνικής συμμετοχής, της ισοτιμίας, του κοινωνικού ελέγχου και του βαθέματος της δημοκρατίας, μέσα από διαδικασίες αυτο-οργάνωσης.
Οι νέες προκλήσεις

Το πακέτο για να ανοίξει η χρηματοδότηση και να "ολοκληρωθεί η αξιολόγηση"

Στη χθεσινή ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού γίνεται λόγος για «πρόοδο που έχει σημειωθεί … προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η αξιολόγηση». Έτσι, πέρα από την αποδοχή της ήττας στη μάχη των μέτρων (ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, μισθοί, ασφαλιστικό κλπ) –την οποία ο ελληνικός λαός θα πληρώσει πολύ ακριβά– η κυβέρνηση υψώνει λευκή σημαία και στη μάχη των «συμβόλων». Δέχεται να κάνει πίσω από το κεντρικό επιχείρημα κατά του μνημονίου και να αποδεχθεί και τυπικά τη συνέχεια του μνημονιακού προγράμματος. Διαβάστε διαρροές για το περιεχόμενο του "έντιμου συμβιβασμού". Πηγή

- Από 16% ως 18% ο ενιαίος ΦΠΑ φέρνει τα πάνω κάτω σε προϊόντα και υπηρεσίες
- Ο ΕΝΦΙΑ μένει για όλους και το 2015 με μικρές ίσως μειώσεις λόγω αντικειμενικών
- Μπλόκο στις πρόωρες συντάξεις και κίνδυνος για όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα
- Αλλάζουν όλα σε συμβάσεις και μισθούς με βάση το ευρωπαϊκό μοντέλο

Η αισιοδοξία για συμφωνία δείχνει υποχωρήσεις σε βασικά ζητήματα τα οποία αποτελούσαν κόκκινες γραμμές. Σε μια συμφωνία όμως και οι δύο πλευρές υποχωρούν και έτσι μάλλον βρέθηκε η χρυσή τομή σε ζητήματα όπως τα εργασιακά, το ασφαλιστικό και οι φόροι όπως ο ΦΠΑ και ο ΕΝΦΙΑ.
Κάπως έτσι η ελληνική πλευρά φαίνεται πως “έδωσε” όπως ήταν η απαίτηση του ΔΝΤ τον ΦΠΑ. Με την καθιέρωση ενιαίου συντελεστή από 16% ως και 18% η φορολόγηση κάποιων προϊόντων αναμένεται να μειωθεί, ωστόσο θα υπάρξει αύξηση σε άλλα.
Παράλληλα όλα δείχνουν ότι θα αυξηθεί και ο κατώτατος συντελεστής ΦΠΑ από το 6,5 στο 8%.
Έτσι θα υπάρξει αύξηση περίπου 2,65% σε υπηρεσίες και προϊόντα όπως οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, σε τρόφιμα, την εστίαση, ενώ θα υπάρξουν μειώσεις σε ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Η μείωση αυτή θα είναι άνω του 5%.
Την ίδια ώρα μένει ως έχει τουλάχιστον ως προς το τι και με ποιον συντελεστή φορολογείται και ο φόρος στα ακίνητα. Μένει δηλαδή ως έχει ο ΕΝΦΙΑ και η μόνη ελπίδα των πολιτών για κάποια μείωση είναι η μείωση μέσω των αντικειμενικών αξιών η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί ως τα τέλη του Ιουνίου.
Παράλληλα κατ' απαίτηση των δανειστών μπαίνει μπλόκο στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις με πολλούς ασφαλισμένους να χάνουν το θεμελιωμένο δικαίωμα που είχαν είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω ενσήμων. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι μπαίνουν αντικίνητρα με μεγάλες μειώσεις στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά σε υπαλλήλους ΔΕΚΟ και Τραπεζών.
Θίγονται άμεσα ασφαλισμένοι πριν το 1993, μητέρες ανηλίκων ασφαλισμένες στο ΙΚΑ, εργαζόμενες με βαρέα και ανθυγιεινά, άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετια και ανήλικο τέκνο, άνδρες σε ειδικά ταμεία που βγαίνουν σε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας με 35ετια και γυναίκες σε ΔΕΚΟ και τράπεζες με ασφάλιση πριν το 1983 για τις οποίες προβλέπεται έξοδος στα 52 έτη.
Σε ό,τι αφορά στα εργασιακά φαίνεται ότι μπαίνει προς το παρόν στον... πάγο το θέμα των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό, ενώ και σε ό,τι αφορά στις συλλογικές συμβάσεις όλα δείχνουν ότι πάμε σε ένα ευρωπαϊκού τύπου μοντέλο με συμβάσεις οι οποίες θα έχουν ευέλικτο χαρακτήρα στα πρότυπα άλλων κρατών της Ε.Ε. όπου προβλέπεται ένα ανώτατο όργανο το οποίο καθορίζει τον κατώτατο μισθό, αλλά και τον αριθμό των απολύσεων. Για παράδειγμα στη Γαλλία και τη Γερμανία οι ομαδικές απολύσεις επιτρέπονται εφόσον προηγηθεί διαβούλευση εργαζόμενων εργοδοτών.

Αφέλεια ή ηλιθιότητα;

Με αφορμή μια ανάρτηση στο διαδίκτυο
του Παναγιώτη Γαβάνα από εδώ
Η δύναμη των ΜΜΕ είναι γνωστή. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πολλές φορές χαρακτηρίστηκαν ως «τέταρτη εξουσία». Με την εγκαινίαση του διαδικτύου στο χώρο των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης αυξήθηκε ταχύτατα η ροή και ο όγκος πληροφοριών. Όμως όπως πολλά πράγματα στο κόσμο τούτο, έτσι και το διαδίκτυο έχει δυό, ή καλύτερα πολλές όψεις.


Το διαδίκτυο κυριαρχείται όλο και περισσότερο από τα ισχυρά μονοπώλια Google, Facebook και Amazon. Εδώ, μπορεί να επιδράσει καταστρεπτικά κυρίως η προωθούμενη δικτύωση για προσφορές μοναδικού χαρακτήρα, όπως το Facebook ή το WhatsApp. Η χρήση ενός δικτύου για το άτομο εξαρτάται ιδιαίτερα από τον αριθμό και το βαθμό δραστηριότητας των δικτυωμένων μεταξύ τους ατόμων. Γι΄ αυτό το Facebook και οι συγγενικές μ΄ αυτήν εταιρείες διαθέτουν στους χρήστες τους με μεγάλη ευκολία δωρεάν πλατφόρμες προς εξυπηρέτηση. Τα στοιχεία που συλλέγονται, επεξεργάζονται και εμπορευματοποιούνται ως αντιστάθμισμα. Αποτελούνται τόσο από αυτόματα δεδομένα χρήσης που προκύπτουν, όσο και πληροφορίες τις οποίες ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι δικτυωμένοι.
Η Google στη μηχανή αναζήτησής της παραπέμπει σε 30 δισεκατομμύρια διευθύνσεις και 230 εκατομμύρια webdomains. Κάθε μήνα γίνονται μέσω της Google 100 δισεκατομμύρια αναζητήσεις, που αντιστοιχούν στο 76,6% του συνόλου των ερωτημάτων αναζήτησης παγκοσμίως (ένδειξη για το έτος 2013). Στην πλατφόρμα βίντεο YouTube, που ανήκει επίσης στη Google, ανακαλούνται καθημερινά 300 εκατομμύρια ώρες υλικού από βίντεο. Το Facebook, το πρώτο τετράμηνο του 2014 αριθμούσε μηνιαίως 1,276 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες με μια ετήσια αύξηση 14,96%. Το 2013 το Facebook είχε ένα τζίρο 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια και κέρδη της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ίδιο έτος (2013) η Amazon είχε καθαρά κέρδη συνολικά 74,4 δισεκατομμύρια δολάρια (22% περισσότερα σε σχέση με το 2012).
Σ΄ αυτή τη βάση τα κοντσέρν αυτά δε συνεχίζουν να αυξάνουν μόνο το μέρος των διαφημίσεών τους, αλλά γνωρίζουν πολύ καλύτερα από κάθε οργανισμό τους αγοραστές και τις αγορές. Με την άμεση πρόσβασή τους στα δεδομένα και τη συμπεριφορά των χρηστών, είναι σε θέση να προσφέρουν εξατομικευμένες μορφές διαφήμισης. Όποιος για παράδειγμα αναζητά στη Google έναν συγκεκριμένο τίτλο βιβλίου, λίγο αργότερα ο τίτλος αυτός μπορεί να εμφανίζεται σε πολλές ιστοσελίδες στις οποίες ο χρήστης αναζητά πληροφορίες, οι οποίες δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο βιβλίο, τουλάχιστον για ένα μήνα. Κατά κάποιο τρόπο αισθάνεται να τον «κυνηγούν» μέσα στο διαδίκτυο.
Γνωστό είναι ακόμη, ότι αφότου δημοσιευτεί οποιαδήποτε πληροφορία στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδα, ιστολόγιο, Facebook ή σταλθεί ως ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), αυτή μπορεί να φιλτραριστεί, να καταγραφεί και να γίνει παρακολούθηση από τις μυστικές υπηρεσίες ή από ικανούς χάκερς. Οι ίδιες δε μυστικές υπηρεσίες πολλές φορές κατασκευάζουν δικές τους ιστοσελίδες, ιστολόγια και e-mail με ψεύτικα στοιχεία, με στόχο να παγιδεύσουν άτομα και ομάδες, να τους αποσπάσουν πληροφορίες. Αμέτρητες φορές παρεμβαίνουν επίσης, «αθώα» πάντα, μέσα από σχόλια που αναρτούν, προκαλώντας σύγχυση ακόμη και σε άτομα ταξικά συνειδητοποιημένα. 
Διαφορετικά ειπωμένο: Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, αν το άτομο που τον χειρίζεται παρασυρθεί, δείξει αφέλεια απέναντι σε ό,τι του προσφέρει το διαδίκτυο, δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις και την ικανότητα κριτικής σκέψης, τότε μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει ως ένας ηλεκτρονικός χαφιές μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Εμπειρίες από την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ, απόπειρες αρχιτεκτονικής ερμηνείας

Την Πέμπτη 7 Μαίου 2015
19:00 στο ΣΑΔΑΣ, Βρυσακίου 15.

στα πλαίσια του μηνιαίου κύκλου συζητήσεων του Δικτύου Μικρών Αρχιτεκτονικών Γραφείων θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τίτλο:

"Εμπειρίες από την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ
Απόπειρες αρχιτεκτονικής ερμηνείας"

1.   Γενική παρουσίαση (δίκτυο, στόχοι παρουσίασης)
Ομιλητής : Νίκος Δουράμπεης
Χρόνος: 5-10 ‘

2.   Παρουσίαση του ΚΕνΑΚ και των αρχιτεκτονικών ζητημάτων που θέτει
 (βασικό θεσμικό πλαίσιο, περιεχόμενα Μ.ΕΑ., εργαλείο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, προτυπο ISO 13790 , αναφορές ΝΟΚ, αναφορές ΤΟΤΕΕ 5, ζητήματα αναθεώρησης ΚΕνΑΚ, ενεργειακή αναβάθμιση, προτάσεις ανασύστασης)
Ομιλητής : Ευτυχία Ηλιοπούλου
Χρόνος: 20-25 ‘

3.   Ενεργειακή αξιολόγηση με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ του αρχιτεκτονικού έργου
Ομιλητής : Νατάσα Φουσκοκολάκη
Χρόνος: 20-25 ‘

4.   Παρουσίαση της Ευρωπαϊκή διάστασης και των τάσεων του ζητήματος της κτιριακής ενεργειακής κατανάλωσης
Ομιλητής : Αλίς Κοροβέση
Χρόνος: 10-15 ‘

Απάντηση Στρατούλη σε ερώτηση Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ.

Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

«Εκκαθαρίζεται» το Λονδίνο από τους φτωχούς του

Περισσότερες από 50.000 οικογένειες έχουν εξαναγκαστεί «αθόρυβα» να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο Λονδίνο μέσα σε μια τριετία, αναφέρει ο Independent, με βάση έγγραφα που αποκαλύπτουν την πραγματική κλίμακα των «κοινωνικών εκκαθαρίσεων», αποτέλεσμα ενός συνδυασμού περικοπών των εισοδημάτων και ραγδαίας αύξησης των ενοικίων και του κόστους ζωής.   
Τα στοιχεία δείχνουν, δηλαδή, ότι ένας χωρίς προηγούμενο αριθμός οικογενειών δεν μπορούν πλέον να βρουν σπίτι να νοικιάσουν στις συνοικίες της πρωτεύουσας, αναγκάζονται να ξεριζωθούν, να αποκοπούν από τους συγγενείς, τις δουλειές τους, τα σχολεία των παιδιών τους και τα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης και να καταλήξουν σε ακόμα πιο υποβαθμισμένες περιοχές, μακριά από το Λονδίνο.  
Ο Ντέιβιντ Κάμερον με τον Μπόρις Τζόνσον  
Ο Ντέιβιντ Κάμερον (δεξιά) με τον δήμαρχο του Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον, σε προεκλογική εξόρμηση στα νηπιαγωγεία! | Chris Radburn, PA via AP
 
Η «έξοδος» αυτή συμπίπτει με την υιοθέτηση από τη συγκυβέρνηση Συντηρητικών-Φιλελευθέρων περικοπών στα επιδόματα, αλλά και της επιβολής του λεγόμενου «φόρου κρεβατοκάμαρας» - που στην ουσία είναι «πρόστιμο» σε όσους μένουν σε δημοτικές «εργατικές κατοικίες», που κρίνεται ότι υπερκαλύπτουν τις ανάγκες τους. Αυτή η κατηγορία των φτωχών στην ουσία καλείται με λιγότερα, μειωμένα έσοδα, να καταβάλει περισσότερο ενοίκιο. 
Και τα δυο αυτά μέτρα έχουν στριμώξει αφόρητα πολύ τα φτωχότερα στρώματα που δεν μπορούν πλέον να αντεπεξέλθουν στα ενοίκια. Το 2010 ο δήμαρχος του Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον είχε υποσχεθεί ότι οι αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις του κράτους πρόνοιας δεν πρόκειται να οδηγήσουν «σε εκκαθαρίσεις τύπου Κοσόβου» την πόλη του, υπογραμμίζοντας με στόμφο ότι: «Δεν πρόκειται κανείς να δει χιλιάδες οικογένειες να πέφτουν θύματα έξωσης από τα σπίτια τους».
Πέντε χρόνια μετά, τα στοιχεία -που οι αρχές έχουν αρνηθεί να δημοσιεύσουν- δείχνουν ότι οι υποσχέσεις ήταν κούφιες.  
Οι δημοτικές αρχές έχουν αρχίσει να διώχνουν ακόμα και μονογονεϊκές οικογένειες με ρυθμούς περίπου 500 την εβδομάδα. Και οι αριθμοί αυτοί έχουν αυξητική τάση.  
Σύμφωνα με τον Independent, συνέπεια της υποχρεωτικής μετακίνησης είναι ο πολλαπλασιασμός των κρουσμάτων κατάθλιψης απόπειρας αυτοκτονιών και αποβολών.

Το ΤΣΜΕΔΕ μετέφερε 100 εκατ. ευρώ στην ΤτΕ

Δείτε και τη χθεσινή ανακοίνωση της συσπείρωσης ΕΜΔΥΔΑΣ. Αναμένουμε την 25η Μαϊου για να δούμε το αν θα επιστραφούν τα διαθέσιμα.

Να μεταφέρει 100 εκατ. ευρώ σε Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδας αποφάσισε την περασμένη Δευτέρα η Διοικούσα Επιτροπή του ασφαλιστικού ταμείου των μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ), σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr.
Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου από το Διοικητικό Συμβουλίο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Επαγγελματιών (ΕΤΑΑ), στο οποίο υπάγεται το ΤΣΜΕΔΕ.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως τα 47 εκατ. ευρώ από τα 100 εκατ. ευρώ που μετέφερε το ΤΣΜΕΔΕ στην ΤτΕ έγιναν ρέπος για το χρονικό διάστημα μεταξύ 28 Απριλίου – 25 Μαίου.
Τα υπόλοιπα 53 εκατ. ευρώ του ΤΣΜΕΔΕ που μεταφέρθηκαν στην ΤτΕ έγιναν ρέπος για το διάστημα 28 Απριλίου – 10 Ιουνίου.
Τη επόμενη Δευτέρα, θα συνεδριάσει η Διοικούσα Επιτροπή του ασφαλιστικού ταμείου των ιατρών (ΤΣΑΥ). Πληροφορίες αναφέρουν πως το ποσό το οποίο συζητείται για μεταφερθεί στην ΤτΕ ανέρχεται περίπου σε 50 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα στο ασφαλιστικό ταμείο των νομικών (ΤΑΝ) μάλλον δεν τίθεται θέμα μεταφοράς ρευστών στην ΤτΕ.
Δ. Κατσαγάνης

Ανεργία Στοπ - Παρασκευή 8/5 στις 6μμ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟΠ,ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η ανεργία στην εποχή της κρίσης και των μνημονίων  έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Οι άνεργοι είμαστε περίπου 1,5 εκατομμύριο, 1.220.000 καταγεγραμμένοι, δεν υπάρχει εργατική οικογένεια χωρίς άνεργο, στην νεολαία αγγίζουμε το 60%, η μακροχρόνια ανεργία ξεπερνάμε το 70%, τα επιδόματα  ανεργίας πετσοκόπηκαν και δίνονται μόνο στο 10% από εμάς ενώ την ίδια ώρα πάνω από 1 εκατομμύριο συνάδελφοι μας δουλεύουν και παραμένουν απλήρωτοι.

Οι εργοδότες αξιοποιούν την ανεργία για να διαλύσουν τα εργατικά δικαιώματα , θέλουν να εδραιώσουν ένα καθεστώς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ χωρίς ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ χωρίς ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.  Η κατάσταση αυτή φαίνεται ότι θα συνεχίζεται για χρόνια αφού η καπιταλιστική κρίση δεν ξεπερνιέται και η αντιδραστική πολιτική που τη συνοδεύει φορτώνει τα βάρη της στους εργαζόμενους.

Την στιγμή που η ανθρώπινη εργασία του χεριού και του πνεύματος παράγει σήμερα τέτοια επιστημονικά και τεχνικά επιτεύγματα που θα μπορούσαν  να μειώσουν δραστικά τον εργάσιμο χρόνο, να βελτιώσουν αποφασιστικά τις συνθήκες εργασίας και να ταΐσουν επαρκώς τον πλανήτη, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η υποταγή του ανθρώπου και της φύσης στους νόμους του κέρδους και του ανταγωνισμού, μας οδηγούν στη σημερινή βαρβαρότητα, μας γυρίζουν δεκάδες χρόνια πίσω.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν φαίνεται να θέλει να πάρει μέτρα για να βρουν σταθερή εργασία με αξιοπρεπή μισθό και δικαιώματα οι άνεργοι. Όπως δημοσιές επενδύσεις για μεγάλα έργα, μείωση του χρόνου εργασίας, επαναφορά των ορίων συνταξιοδότησης άμεσα προ μνημονίων που θα δημιουργούσαν χιλιάδες θέσεις σταθερής εργασίας. Ακόμα και τα μετρά ανακούφισης  των άνεργων (επίδομα ανεργίας, δωρεάν μετακινήσεις κλπ) έχουν εξαφανιστεί από τις εξαγγελίες και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

 Δεν είναι λύση για εμάς τους άνεργους τα 5μηνα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας της κυβέρνησης. Εμείς θέλουμε σταθερή και αξιοπρεπή δουλειά και όχι προγράμματα με μισθούς πείνας, χωρίς δικαιώματα που ανακυκλώνουν την ανεργία και παρέχουν φτηνό εργατικό δυναμικό στους εργοδότες.

Σαν Ενεργοί Άνεργοι, καλούμε του άνεργους να γίνουν ενεργοί. Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας οι ίδιοι οι άνεργοι, οι απολυμένοι, οι άνθρωποι που εργάζονται στην επισφάλεια, οι νέοι που τελειώνουμε τις σχολές και δε βρίσκουμε δουλειά, οι γυναίκες που είμαστε από τα πρώτα θύματα. Να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο πολιτικό κίνημα κατά της ανεργίας, να οργανωθούμε σε επιτροπές ανέργων παντού, διεκδικώντας την αξιοπρεπή διαβίωση των ανέργων και το βασικότερο δικαίωμα: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συμμετέχουμε στην πορεία και δίνουμε μια πρώτη απάντηση στις 8 Μάη 18:00 Ομόνοια, διαδηλώνοντας για τα δικαιώματα μας. Αυτή την προσπάθεια πρέπει να την στηρίξουν και να συμβάλουν όλα τα σωματεία, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι συλλογικότητες γειτονιάς. Αυτή η πορεία ας είναι η αρχή, σαν Ενεργοί Άνεργοι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε την προσπάθεια συντονισμού και συσπείρωσης δυνάμεων για την πάλη κατά της ανεργίας.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ 8 ΜΑΗ 18:30 ΟΜΟΝΟΙΑ,

Πρόταση για ανάληψη κοινή πρωτοβουλία για την ασφάλεια των Σχολικών Υποδομών

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Το 2015, πήραν δημοσιότητα τουλάχιστον 2 πολύ σοβαρά περιστατικά, που από καθαρή τύχη δεν είχαν ως συνέπεια σοβαρούς τραυματισμούς μαθητών : Στο 1ο δημοτικό σχολείο Ν. Ερυθραίας έπεσε κομμάτι παλαιάς οροφής με σοβάδες και τούβλα από ύψος 3 μέτρων πάνω στα θρανία. Ευτυχώς τα παιδιά ήταν εκδρομή. Στο Γυμνάσιο Λύκειο Μελίκης Ημαθίας αποκολλήθηκε η στέγη. Αυτά είναι ένα πολύ μικρό δείγμα. Δεκάδες άλλα περιστατικά πτώσης σοβάδων δεν καταγράφονται. Ας φανταστούμε τι θα συμβεί στην περίπτωση ενός σεισμού, κάτι που είναι αναμενόμενο στη χώρα μας όπου εκλύεται το 50% της σεισμικής ενέργειας της Ευρώπης.

Καθημερινό φαινόμενο είναι επίσης οι τραυματισμοί μαθητών που οφείλονται στην έλλειψη συντήρησης και στην επικινδυνότητα των σχολικών υποδομών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επίσημη και συστηματική καταγραφή αυτών των περιστατικών, κανένα σύστημα αξιολόγησής τους, λήψης διορθωτικών και προληπτικών μέτρων, απόδοσης ευθυνών. Ολ’ αυτά «ξεπερνιούνται» είτε ως αναπόφευκτες συνέπειες της «ζωηράδας» των παιδιών (π.χ. υπάρχει δημοτικό σχολείο όπου το μέτρο πρόληψης των ατυχημάτων σε μια σχολική αυλή γεμάτη επικίνδυνα σημεία ήταν η ποινικοποίηση του τρεξίματος και η απαγόρευση του κυνηγητού!), είτε ως «λογικές» και «αναμενόμενες» παράπλευρες απώλειες της συρρίκνωσης των κρατικών δαπανών και επενδύσεων.

Κατά τη γνώμη μας οι συλλογικοί φορείς των γονέων, των εκπαιδευτικών, των μηχανικών, καθώς και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να συνεργαστούν για την διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων και να δημιουργήσουν όρους μιας κοινωνικής συσπείρωσης για δυο βασικές θεματικές ενότητες που αφορούν την ασφάλεια των σχολικών υποδομών :

  • Η στατική επάρκεια των σχολικών κτιρίων και ο περιοδικός αντισεισμικός έλεγχος
  • Ο συστηματικός έλεγχος και άρση των αιτιών επικινδυνότητας εντός των σχολικών κτιρίων, στις σχολικές αυλές, στους δρόμους πρόσβασης σε σχολικά κτίρια.

1) Αντισεισμικός έλεγχος – έλεγχος στατικής επάρκειας των κτιρίων με βάση τους σύγχρονους κανονισμούς 

Η κατάσταση σήμερα έχει ως εξής

Ψήφισμα του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την εξελισσόμενη τραγωδία στην Μεσόγειο

Α.Π. 1431 
Αθήνα 5 Μαΐου 2015

 ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι Αρχιτέκτονες του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, παρακολουθώντας συγκλονισμένοι την εξελισσόμενη τραγωδία στη Μεσόγειο, ανακαλούν στη σκέψη τους τη Χάρτα Δικαιωμάτων για τους ανθρώπους και:
- Καταδικάζουν κάθε πράξη που, βασιζόμενη σε πολιτικές εκμετάλλευσης και αποικιοκρατίας ή/και ολοκληρωτικές ιδεολογίες και φανατισμό, συμβάλλει στη δημιουργία αυτού του προσφυγικού και μεταναστευτικού κύματος.
- Εκφράζουν την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους προς τους συγγενείς των θυμάτων, αυτού του συνεχιζόμενου, τεραστίων διαστάσεων, ανθρωπιστικού δράματος.
- Θεωρούν τη συνέχιση αυτής της κατάστασης ως «διαρκές έγκλημα»
- Ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις όσων κρατών ασπάζονται τις αρχές του ανθρωπισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της ισονομίας και της δημοκρατίας, να αναλάβουν άμεσα κάθε πρωτοβουλία για να σταματήσει αυτή η τραγωδία και να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής αντιμετώπιση των θυμάτων, προσφύγων και μεταναστών, στα πλαίσια των ανωτέρω αρχών.
- Δηλώνουν πρόθυμοι να συμβάλλουν σε κάθε σχετική πρωτοβουλία.
 
Η πολιτική της Ε.Ε αντιμετωπίζει το ζήτημα των προσφύγων και μεταναστών όχι σαν ζήτημα ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά σαν ζήτημα καταστολής της εγκληματικότητας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την τελευταία απόφαση της σχετικής Συνόδου της.

Τρίτη 5 Μαΐου 2015

«Πρέπει να χυθεί αίμα»

Χαρακτηριστική σκηνή από το πογκρόμ. Πάνω από δέκα άντρες κυνηγούν έναν μετανάστη υπό την καθοδήγηση χρυσαυγιτών
Από τον Ιο της ΕφΣυν
 

Μέσα στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τη Χρυσή Αυγή περιλαμβάνεται και η αναφορά του δικηγόρου Θανάση Καμπαγιάννη, μέλους της ομάδας των δικηγόρων «Για την πολιτική αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος» σχετικά με «το πογκρόμ κατά μεταναστών από χρυσαυγίτες, ακροδεξιούς και λοιπά φασιστοειδή που ακολούθησε τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη τον Μάιο του 2011».
Η αναφορά συνοδεύεται από ντοκουμέντα για τις συνέπειες του πογκρόμ με τους τραυματισμούς δεκάδων μεταναστών καθώς και για την ουσιαστική απραξία των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.
Η υπόθεση είναι γνωστή και σχετικά ρεπορτάζ είχαν μεταδοθεί από το σύνολο των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Εν όψει της δικαστικής διερεύνησης της δράσης της Χρυσής Αυγής έχει ειδικό ενδιαφέρον αυτό το πογκρόμ.
Οχι μόνο γιατί, όπως λέει και η σχετική αναφορά, «πρόκειται για ένα από τα πιο τρομακτικά γεγονότα ρατσιστικού μίσους που έζησε ποτέ η Αθήνα», αλλά και γιατί στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε την κλασική μέθοδο δράσης των Ταγμάτων Εφόδου, με την επιδεικτική προβολή των εμβλημάτων, των στολών και του στρατιωτικού σχηματισμού της οργάνωσης.
Εδώ τεκμηριώνεται μια άλλη μέθοδος άσκησης εγκληματικής βίας, μέσω του ξεσηκωμού μιας μερίδας του πληθυσμού και της προσπάθειας διάχυσης της ευθύνης σε άλλους.

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Για τον τρόπο που οργάνωσε το πογκρόμ η Χρυσή Αυγή διαθέτουμε ένα σημαντικό ντοκουμέντο. Και όπως συμβαίνει συνήθως, αυτό το ντοκουμέντο μάς το έχει προσφέρει η ίδια η οργάνωση, παρασυρμένη από την ανάγκη της να προβάλει την εγκληματική δράση της στους ίδιους τους οπαδούς της.
Πρόκειται για ένα βίντεο που είναι ακόμα προσβάσιμο στο διαδίκτυο - αντίθετα από άλλα βίντεο εκείνων των ημερών, τα οποία κατέβηκαν άρον άρον μετά τις συλλήψεις του 2013 για ευνόητους λόγους.
Το βίντεο έχει υποστεί επεξεργασία, έτσι ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα τα πρόσωπα, ενώ έχουν αφαιρεθεί και οι σκηνές βίας, τις οποίες βέβαια γνωρίζουμε από άλλες φωτογραφίες και βίντεο.
Το ενδιαφέρον σ’ αυτό το ντοκουμέντο είναι ότι καταγράφει με λεπτομέρεια τον τρόπο που προκάλεσε η Χρυσή Αυγή το πογκρόμ, το πώς δηλαδή φανάτισε τους συγκεντρωμένους ώστε να οδηγηθούμε σ’ αυτό το πολυήμερο κύμα βίας στο κέντρο της Αθήνας.

  Σκηνές από το πογκρόμ. Διακρίνεται το Τάγμα Εφόδου στην κεφαλή της πορείας, ο Κασιδιάρης να δίνει εντολές και οι χρυσαυγίτες να χαιρετούν ναζιστικά στην Ομόνοια, την ώρα που τραγουδούν τον (ελληνικό) εθνικό ύμνο |