Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Να σταματήσει η καταστροφή του οικοσυστήματος του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

Να σταματήσει η καταστροφή του οικοσυστήματος του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

by dasarxeio on 28/04/2023 • ( 0 )


Κοινή ανακοίνωση Οργανώσεων και Συλλογικοτήτων

Οι μπουλντόζες της αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ εισέβαλαν στην κοίτη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας και αποψίλωσαν την περιοχή της εκβολής στο πλαίσιο του έργου διευθέτησής του με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τα πουλιά εγκαταλείπουν πανικόβλητα τις φωλιές τους, τα αυγά, οι νεοσσοί και οι φωλιές καταστρέφονται. Κι αυτό, παρότι η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία (2009/147/ΕΕ) για τη διατήρηση των άγριων πουλιών, ορίζει ρητά ότι απαγορεύεται κάθε καταστροφή ή βλάβη των φωλιών και των αυγών των πουλιών. Ως εκ τούτου, η ζημιογόνος επέμβαση στην κοίτη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου των πουλιών, δεν είναι απλώς μία απαράδεκτη πράξη αλλά επιπλέον είναι και παράνομη. Καταστρέφεται το ενδιαίτημα διαβίωσης των ευρωπαϊκών χελιών (Anguilla anguilla) με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταλήξουν στη θάλασσα όπου αναπαράγονται. Το ευρωπαικό χέλι είναι χαρακτηρισμένο από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) ως κρισίμως κινδυνεύον είδος.

Το έργο εκτελείται σε περιοχή που έχει καταγραφεί το Αττικόψαρο, ενδημικό προστατευόμενο είδος. Επιπλέον, στην περιοχή απαντάται και η γραμμωτή νεροχελώνα (Mauremys rivulata) που ανήκει στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και αποτελεί είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος. Σημειωτέων ότι η εκβολή του ρέματος Ραφήνας είναι χαρακτηρισμένος και οριοθετημένος (ν.4559/2018, αρ. 54) υγρότοπος Α’ προτεραιότητας.

Το δεύτερο μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής απειλείται να μετατραπεί με τσιμεντοποίηση στον «Κηφισό» της Ανατολικής Αττικής, έναν οχετό ομβρίων. Σήμερα είναι ένα πλούσιο οικοσύστημα, μοναδικό για την ταλαιπωρημένη περιβαλλοντικά περιφέρεια Αττικής. Με πλούσιους υγροτόπους και πλημμυρικά πεδία, με πάνω από 150 είδη πουλιών (πολλά από αυτά απειλούμενα) να ζουν ή να το επισκέπτονται, με ψάρια που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, με βλάστηση που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πάνω από 2.500 δέντρα, το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας έχει δίκαια χαρακτηριστεί από το κράτος υδατόρεμα Α΄ προτεραιότητας, ρέμα «Ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος» με Προεδρικό Διάταγμα και ορθώς έχει ενταχθεί στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα νερά, ως «περιοχή που προορίζεται για την προστασία οικοτόπων και ειδών».

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Attica Bank: Πώς χάθηκαν μία δεκαετία και 1,1 δισ. ευρώ

Attica Bank: Πώς χάθηκαν μία δεκαετία και 1,1 δισ. ευρώ
26-04-2023 - Πηγή: kathimerini.gr

Από το 2013 η πορεία της Tράπεζας Αττικής δεν είναι παρά μια αέναη προσπάθεια εξυγίανσης. Στην προσπάθεια αυτή επιστρατεύθηκαν διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εμπλοκή του Δημοσίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών, εκδόσεις ομολόγων, πωλήσεις και τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων, κεφάλαια του συνταξιοδοτικού φορέα του άλλοτε ΤΣΜΕΔΕ και μετέπειτα του ΤΜΕΔΕ, κεφάλαια του ΕΦΚΑ, εκ νέου εμπλοκή του Δημοσίου με ενεργοποίηση του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία (DTC) και εντέλει κεφάλαια των φορολογουμένων μέσω του ΤΧΣ.

Η πληθώρα των κεφαλαίων ύψους άνω του 1,1 δισ. ευρώ που εισέρρευσαν τα τελευταία χρόνια στην Attica Bank, δεν στάθηκε μέχρι σήμερα αρκετή για την εξυγίανση της τράπεζας. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν τα κόκκινα δάνεια που παρέμεναν στον ισολογισμό της, χωρίς ποτέ να αποαναγνωριστούν, παρά τις διαδοχικές τιτλοποιήσεις δανείων των ετών 2017-2020. Η αιτία αποδίδεται στο γεγονός ότι τα δάνεια αυτά δεν τιτλοποιήθηκαν με όρους «Ηρακλή», δηλαδή με την εγγύηση του Δημοσίου, όπως συνέβη με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Ανεξάρτητα από το κατά πόσον η άποψη αυτή ερμηνεύει την κακή πορεία της τράπεζας, η συνέπεια είναι ότι ακόμη και σήμερα η προσπάθεια εξυγίανσης ανακυκλώνεται στη διαχείριση και στην επαναδιαπραγμάτευση των όρων για τέσσερα χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων (Astir I και II, Metexelixis και Omega) συνολικής αξίας 2,6 δισ. ευρώ.

Αποτέλεσμα είναι η τράπεζα να εγγράφει τα τελευταία χρόνια συνεχείς ζημίες, που με τη σειρά τους οδήγησαν σε ενεργοποίηση του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία τρεις φορές την τελευταία διετία, στην έκδοση warrants και εν συνεχεία στην εμπλοκή του ΤΧΣ.

Η εμπλοκή του ΤΧΣ δεν περιορίστηκε στην απόκτηση των μετοχών που εκδόθηκαν μετά τη μετατροπή των warrants. Επεκτάθηκε με την εισφορά ζεστού χρήματος ύψους 153 εκατ. ευρώ κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2021 και θα επαναληφθεί στην επικείμενη αύξηση ύψους 473,3 εκατ. ευρώ που θα πραγματοποιηθεί εντός του Απριλίου και στην οποία το Ταμείο θα συμμετάσχει ασκώντας τα δικαιώματα που διαθέτει και συνεισφέροντας 329 εκατ. ευρώ.

Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με το επενδυτικό κεφάλαιο Ellington, στη θέση του ιδιώτη επενδυτή που θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει εισέλθει η Thrivest Holdings, συμφερόντων των Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη και Α. Εξάρχου και η συμφωνία που υπεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα συνοδεύθηκε με την ηρωική έξοδο από τη συμφωνία του παραδοσιακού μετόχου και αιμοδότη της Attica Bank, του ΤΜΕΔΕ. Το Ταμείο των Μηχανικών, που αποχωρεί έπειτα από 25 χρόνια, αποφάσισε να υπαναχωρήσει από την επικείμενη ΑΜΚ προκρίνοντας να κάνει stop loss και να υποστεί την απομείωση της αξίας της επένδυσής του και το dilution της συμμετοχής του από το 20,11% στο 5%. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να εξαϋλωθεί περαιτέρω ενόψει της συγχώνευσης των τριών τραπεζών που με βάση τη συμφωνία θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 12 μηνών.

Η απόφαση του ΤΜΕΔΕ αν και αιφνιδιαστική αποτέλεσε λογική συνέπεια από τη στιγμή που η διοίκηση του Ταμείου των Μηχανικών έχοντας ήδη δαπανήσει άνω των 800 εκατ. ευρώ, αποδέχθηκε την αδυναμία του Ταμείου να στηρίξει περαιτέρω την επένδυσή του, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσοδο της Thrivest. Η εξέλιξη αυτή κατέστη μονόδρομος όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι προσπάθειες της διοίκησης του ΤΜΕΔΕ να διασφαλίσει όρους για τη διατήρηση της αξίας της επένδυσης του Ταμείου στην τράπεζα στην επόμενη ΑΜΚ, έπεσαν στο κενό καθώς δεν βρήκαν ευήκοα ώτα από τους νέους επενδυτές στην Attica.

Η αποχώρηση του ΤΜΕΔΕ θα υποκατασταθεί από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες θα συνεισφέρουν 40 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10 εκατ. ευρώ η κάθε μία, συνεκτιμώντας κυρίως την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος. Η λύση αυτή έχει δοκιμαστεί και στο πρόσφατο παρελθόν μέσω της συμμετοχής τους στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε η Παγκρήτια Τράπεζα με 15,5 εκατ. ευρώ.

Στη συμφωνία μεταξύ των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας που υπεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα, το Ταμείο επέμεινε στη διασφάλιση της επένδυσής του με βάση το άρθρο 8 του νόμου που διέπει τη λειτουργία του και το οποίο υποχρεώνει το ΤΧΣ να συμμετάσχει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με θετική απόδοση. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος της διαδρομής το Ταμείο θα πρέπει να βγει από την επένδυσή του στην Attica Bank έχοντας πάρει τα χρήματα που έχει επενδύσει.

Ο ΕΦΚΑ θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου με 40 εκατ. ευρώ, διατηρώντας το ποσοστό του (8%).


Το σχέδιο της Thrivest για τον 5ο πόλο

Οι μέτοχοι της Thrivest, που θα συμμετάσχουν με 30 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της Attica Bank, αποκτώντας σε αυτή τη φάση το 4,93% του μετοχικού της κεφαλαίου, στοχεύουν στη δημιουργία μιας ενιαίας τράπεζας μέσα από τη συνένωση της Attica Bank με την Παγκρήτια –προηγείται η απορρόφηση της HSBC και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας– και μέσω αυτής στη δημιουργία του 5ου λεγόμενου πόλου, που θα διευρύνει τον ανταγωνισμό στο τραπεζικό σύστημα.

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί τους επόμενους μήνες, καθώς και οι εμπλεκόμενες τράπεζες υπό τις κατευθύνσεις του νέου μετόχου και των εποπτικών αρχών καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά ένα βαρύ χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων, που αθροιστικά προσεγγίζει τα 3,8 δισ. ευρώ. Ηδη η διοίκηση της Attica Bank ανακοίνωσε ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την επαναπόκτηση του ομολόγου κατώτερης εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Metexelixis, με στόχο την υλοποίηση της πλήρους αποεπένδυσης της τράπεζας από την εν λόγω τιτλοποίηση.

Από την πλευρά της η Παγκρήτια διαθέτει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 1,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,1 δισ. ευρώ χαρακτηρίζεται σε καθυστέρηση (ποσοστό 64%). Εκτός από το υψηλό ποσοστό NPEs η τράπεζα διαθέτει χαμηλό ποσοστό καλύψεων, που περιορίζεται στο 35%, ενώ μαζί με τα καλύμματα το ποσοστό των προβλέψεων διαμορφώνεται στο 88% περίπου.

Στη βάση αυτή, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να χρειαστεί μια νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον τα κεφάλαια των 473,3 εκατ. ευρώ που θα αντληθούν εντός του Απριλίου, αλλά και αυτά των 97 εκατ. ευρώ που άντλησε στα τέλη Δεκεμβρίου η Παγκρήτια, αποδειχθούν ανεπαρκή για την εξυγίανση, αλλά και την ανάπτυξη της ενιαίας τράπεζας.

Οι μέτοχοι της Thrivest έχουν κάνει από την πρώτη στιγμή σαφές ότι συμμετέχουν στην αύξηση με στόχο να καταστούν οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού, μέσω του ελέγχου του 50+1 των μετοχών της νέας τράπεζας που θα δημιουργηθεί. Εκτός από τη σχέση ανταλλαγής που θα συμφωνηθεί έπειτα από νομικό και οικονομικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί στην Παγκρήτια, ο έλεγχος του ιδιώτη επενδυτή στην ενιαία τράπεζα εγείρει εκ νέου το θέμα των warrants, το οποίο αποτελεί «κλειδί» για την αντιστροφή των ποσοστών υπέρ της Thrivest. Να σημειωθεί ότι τα warrants, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύουν, μπορούν να διατεθούν ως άμεση παροχή και να οδηγήσουν στην αντιστροφή των ποσοστών των μετόχων και την ανάδειξη της μειοψηφίας σε πλειοψηφούν μέτοχο. Η μέθοδος αυτή είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ellington και επανήλθε στο τραπέζι και με τη Thrivest, αφήνοντας τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν μετά το due diligence που θα πραγματοποιηθεί στην Παγκρήτια.

Στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, που με βάση το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 25 Απριλίου με την κατανομή και διάθεση των αδιάθετων νέων μετοχών που θα εκδοθούν, η Παγκρήτια –ελέγχεται κατά 44% από την Thrivest– θα συνεισφέρει 34 εκατ. ευρώ και θα καταστεί μέτοχος της Attica Bank με ποσοστό 5,59%.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Πρωτομαγιά 2023 | Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας | Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις

 


Πρωτομαγιά 2023

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας

Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις


Η 1η του Μάη είναι ένα σύμβολο στον αγώνα των εργαζομένων όλου του κόσμου για τη χειραφέτηση τους, για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Είναι μέρα μνήμης και τιμής για εκείνους που θυσιάστηκαν, που έδωσαν ηρωικούς αγώνες για τις κατακτήσεις μας. Κατακτήσεις, που συστηματικά κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και τη χώρα μας, προσπαθούν να ακυρώσουν.

Οι τεράστιες αυξήσεις σε όλα τα βασικά είδη κατανάλωσης οδηγούν τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση. Δώδεκα χρόνια παγωμένων αποδοχών είναι αρκετά. Ο μισθός μας εξανεμίζεται από τον πληθωρισμό και τις ληστρικές αυξήσεις. Οι εκτός έδρας μετακινήσεις χρηματοδοτούνται από την τσέπη μας. Οι τεράστιες ευθύνες που αναλαμβάνουμε δεν αποζημιώνονται. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι Μηχανικοί αμείβονται με μόλις 750 € το μήνα. Η κατάσταση αυτή δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

Το περασμένο χρονικό διάστημα με αφορμή το έγκλημα των Τεμπών χιλιάδες εργαζόμενοι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στις βάρβαρες πολιτικές που ασκούνται. Οι μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις στις 8 και στις 16 του Μάρτη αποτελούν παρακαταθήκη για τους αγώνες που έρχονται. Μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα απεργούμε, διαδηλώνουμε και διεκδικούμε:

· Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας, άμεσα, τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του ΑΕΠ και του πληθωρισμού για να ζούμε με αξιοπρέπεια

· Ξεπάγωμα του κλιμακίου της διετίας 2016 – 17. Μισθολογική αναγνώριση της πενταετίας των σπουδών μας και των integrated master

· Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ

· Επαναφορά 13ου– 14ου μισθού

· Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στους μηχανικούς

· Αναπροσαρμογή των εκτός έδρας αποζημιώσεων σύμφωνα με τις προτάσεις μας

· Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.

· Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας

· Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21) για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση.

· Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στις ΥΔΟΜ, Τεχνικές Υπηρεσίες

· Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες

Καλούμε τους συναδέλφους να στηρίξουν τα Εργατικά Συλλαλητήρια της 1ης Μάη σε όλη τη χώρα

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

Η προεκλογική αντιπαράθεση και η αλήθεια

Η προεκλογική αντιπαράθεση και η αλήθεια

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023
18:35

ΟΟΣΑ: «Βουτιά» 7,4% το 2022 του μέσου πραγματικού μισθού στην Ελλάδα λόγω πληθωρισμού

Στην Ελλάδα, ο μέσος ονομαστικός μεικτός μισθός το 2022 αυξήθηκε κατά 1,5% αλλά ο μέσος πραγματικός μισθός μειώθηκε κατά 7,4% λόγω του πληθωρισμού 9,7%, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ που «αδειάζει» το αφήγημα της κυβέρνησης.

Τη μείωση των πραγματικών μισθών και την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης είχε ως συνέπεια ο υψηλός πληθωρισμός στις χώρες του ΟΟΣΑ το 2022, διαπιστώνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σε έκθεσή του (Taxing Wages).

Στην Ελλάδα, ο μέσος ονομαστικός μεικτός μισθός το 2022 αυξήθηκε κατά 1,5% αλλά ο μέσος πραγματικός μισθός μειώθηκε κατά 7,4% λόγω του πληθωρισμού 9,7%, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ.

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα – δηλαδή το ποσό του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών, αφού αφαιρεθούν τα επιδόματα, ως ποσοστό στο συνολικό κόστος εργασίας – μειώθηκε οριακά κατά 0,02 ποσοστιαίες μονάδες για τους άγαμους μισθωτούς χωρίς παιδιά με μέσο εισόδημα και διαμορφώθηκε στο 37,1%.

Η οριακή υποχώρηση της επιβάρυνσης (tax wedge) προέκυψε κυρίως από τη μείωση των εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών για την επικουρική ασφάλιση, η οποία μείωσε συνολικά την επιβάρυνση κατά 0,21 ποσοστιαίες μονάδες. Η μείωση αυτή υπερκάλυψε την αύξηση της επιβάρυνσης από τη φορολογία εισοδήματος κατά 0,18 ποσοστιαίες μονάδες, λόγω της αύξησης των ονομαστικών εισοδημάτων.

Για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, ο μέσος συντελεστής για την παραπάνω κατηγορία νοικοκυριών παρέμεινε αμετάβλητος στο 34,6%.

Για τα ζευγάρια με δύο παιδιά και έναν εργαζόμενο με μέσο μισθό, η συνολική επιβάρυνση αυξήθηκε οριακά κατά 0,03 ποσοστιαίες μονάδες στο 33,7%, ενώ στον ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 1,05 ποσοστιαίες μονάδες στο 25,6%.

Για παντρεμένους με δύο παιδιά, εκ των οποίων ο ένας έχει μέσο μισθό και ο άλλος το 67% του μέσου μισθού, το tax wedge αυξήθηκε κατά 1,52 ποσοστιαίες μονάδες στο 35,7%. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι τα νοικοκυριά της κατηγορίας αυτής δεν δικαιούνταν επιδόματα παιδιών λόγω της αύξησης του μέσου μισθού. Στις χώρες του ΟΟΣΑ η μέση αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για την κατηγορία αυτή ήταν 0,45 ποσοστιαίες μονάδες στο 29,4%.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το α’ τρίμηνο του 2023, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 16.842 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.281 δισ. ευρώ ή 15,7% έναντι του στόχου.

Τη μερίδα του λέοντος έχουν τα έσοδα από τους άδικους έμμεσους φόρους που πλήττουν τα λαϊκά στρώματα.

Ετσι, για ΦΠΑ και Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης ο λαός πλήρωσε συνολικά 7,1 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 5,6 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 417 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 1,522 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 34 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 4.137 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 488 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 282 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 67 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα έρχεται η ώρα καταβολής του ΕΝΦΙΑ, αυτόν που θα καταργούσαν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία. το συνολικό ποσόν ανέρχεται στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ για 7,3 εκατομμύρια φορολογούμενους.

Τα παραπάνω αποτελούν ένα ελάχιστο κριτήριο των οικονομικών επιτυχιών της που παρουσιάζει η κυβέρνηση κατά την προεκλογική περίοδο και αφετέρου δείχνουν πόσο απασχολούν η αλήθεια και τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού

Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

Για τις παρεμβάσεις στο Πάρκο Τρίτση
Παλαιότερη φωτογραφία του πάρκου από το Google Maps και δίπλα ο χάρτης του σχεδίου ανάπλασης και το υπόμνημα, όπως υπάρχουν στο σχέδιο που έχει δωθεί για διαβούλευση από την Περιφέρεια Αττικής και τον Φορέα Διαχείρισης του Π.Τρίτση. Προσέθεσα ετικέτες με αυτά που προβλέπονται στο κείμενο και τον χαρτη με το υπόμνημα του σχεδίου.

Με κόκκινο βέλος ο χώρος πρασίνου με τους ευκαλυπτους και τις βελανιδιές που θα γίνει Parking (με κίτρινο στο σχέδιο, αναγραφεται και στο υπόμνημα). Φωτογραφίες και συζήτηση για τη χλωρίδα σε αυτόν το χώρο μπορείτε να βρειτε στο προηγούμενο post του Λάμπρου. Η πλάκα είναι οτι υπάρχει ήδη ένα Parking στα 50 μέτρα, έξω απο το πάρκο (δες φωτό), κι άλλο ένα στα 100 μέτρα έξω από το γήπεδο Ιλίου (μεσα στο παρκο το 2ο). Ήμαρτον !!!!
Στο χώρο με τις φυστικιές προβλέπεται η δημιουργία ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ !!! Θα ίπταται πανω απο τις φυστικίες, στη μεση του πουθενα, χωρίς να συνδέεται με κάποιο δικτυο ποδηλατόδρομων ...
Πάμε στο Κανάλι το οποίο θα μετατραπεί σε ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ με Καταστήματα ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ, ενώ στο τέλος του καναλιού προβλέπεται ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ. Και για 'κερασάκι', αυτό που έλειπε από τους Αθηναίους ... ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΩΝ στο λόφο του πάρκου !!!
Για δεντροφύτευση, κλιματική αλλαγή, το ρολο που θα παιξουν οι δασωμενοι ελευθεροι χωροι, κουβέντα στο σχέδιο. Αφέλεια, Ανικανότητα, Αδιαφορία, Αμορφωσιά, Αθλιότητα, όλα μαζί σε μια φωτό.
Να προσθέσουμε οτι δεν υπάρχει κάποια επίσημη μελέτη, οτι το σχέδιο ανάπλασης ειναι ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ και οτι προέρχεται από ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής !!! του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η προχειρότητα σε όλο το μεγαλείο της.
Το σχέδιο έχει ΚΥΡΙΟ στόχο την απορρόφηση χρηματοδότησης μέσω σταθερών κατασκευών που θα καταναλώσουν ελεύθερο δημόσιο χώρο.
Περιφερειάρχης: Γεώργιος Πατούλης
Πρόεδρος Φορεα Διαχείρισης Π.Τρίτση: Σοφία Μαυρίκου, Επικ. Καθ. ΓΠΑ
Είναι ένα κακό, κρύο, αστείο που του αξίζει το χαμόγελο του Joker. Είναι στο χέρι των πολιτών της Αθήνας να ακυρώσουν αυτά τα σχέδια.
Mπορείτε να διαβάσετε το σχέδιο εδώ (σύνδεσμος σε αρχείο pdf)


ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Άδικη Εξαίρεση Ειδικοτήτων Μηχανικών από την ΚΥΑ για τη χορήγηση Ανθυγιεινού επιδόματος του Υπουργείου Υγείας.


 Άδικη Εξαίρεση Ειδικοτήτων Μηχανικών από την ΚΥΑ για τη χορήγηση Ανθυγιεινού επιδόματος του Υπουργείου Υγείας. 

Συνάδελφοι/σες 

Όπως ενημερώσαμε αναρτήθηκε η τελική ΚΥΑ για τον Καθορισμό επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του. Παρά τις τεκμηριωμένες παρεμβάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (από 21/2/23 επιστολή μας και από10/3/2023 έγγραφο μας) προβλέπεται η χορήγηση του, μόλις στο επίπεδο Γ μάλιστα, αποκλειστικά και μόνο στις ειδικότητες ΠΕ Μηχανολόγων, ΠΕ Ηλεκτρολόγων και ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών, εξαιρώντας άδικα και αναιτιολόγητα όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες του κλάδου ΠΕ Μηχανικών που απασχολούνται σε Νοσοκομεία και φορείς του Υπ. Υγείας (Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Πληροφορικής), αλλά και το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών που απασχολούνται στις Υγειονομικές Περιφέρειες. Ειδικότητες που μάλιστα λάμβαναν το εν λόγω επίδομα μέχρι και σήμερα! 

Είναι σαφές ότι το σύνολο των τεχνικών εργασιών που πραγματοποιείται σε ένα Νοσοκομείο γίνεται με τη δια ζώσης παρουσία και την επίβλεψη Διπλωματούχων Μηχανικών, οι οποίοι φέρουν και εκ του νόμου την ευθύνη για το σύνολο των παρεμβάσεων. Ως εκ τούτου, κάθε διαφοροποίηση στο κομμάτι των ειδικοτήτων που δικαιούνται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, στερείται λογικού ερείσματος.

 Όπως είχαμε επισημάνει σε προγενέστερο χρόνο απουσιάζουν εντελώς οι αναγκαίες Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και κλαδικές και επιδημιολογικές μελέτες. Το αποτέλεσμα είναι να εξετάζονται κλίμακες βαθμολογίας οι οποίες δε μπορούν να αιτιολογηθούν μια και δεν προκύπτουν από τη συγκεκριμένη μελέτη κάθε χώρου εργασίας με τις ιδιαιτερότητες που αυτός έχει. Προφανώς εγείρονται σοβαρά ζητήματα με την αξιολόγηση - βαθμολόγηση της επικινδυνότητας και την κατάταξη των εργαζομένων στις κατηγορίες. Ολόκληρες ειδικότητες εργαζομένων τίθενται μη δικαιούχοι του επιδόματος και γίνονται απαράδεκτοι διαχωρισμοί και αδικίες στις κατηγοριοποιήσεις. 

Όσον μας αφορά ως κλάδος εργαζομένων με τεράστια συμβολή στη λειτουργία του συνόλου των Τεχνικών Υπηρεσιών, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι για άλλη μια φορά η παντελώς άδικη εξαίρεση πλήθους ειδικοτήτων Διπλωματούχων Μηχανικών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Πληροφορική, όπου προκύπτουν με σαφήνεια και κατόπιν σχετικών Μελετών συνθήκες επικινδυνότητας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι Μηχανικοί λόγω της φύσης της εργασίας τους καθημερινά εισέρχονται σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου (κλινικές, εργαστήρια, ΜΕΘ, ΜΤΝ, ΤΕΠ, χειρουργεία, εμβολιαστικά κέντρα) γιατί παντού υπάρχουν τόσο Υποδομές που χρειάζονται συντήρηση όσο και υπολογιστικά συστήματα για την αποκατάσταση βλαβών Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ, δικτύου και στοιχείων δικτύου ή/και την υποβοήθηση χρηστών πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης πραγματοποιούν εντός των χώρων αυτών εργασίες συντήρησης, διαμόρφωσης χώρων ή εγκατάστασης υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων δεδομένων και τηλεφωνίας. Αυτές οι εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από απόσταση και είναι σε όλες τις περιπτώσεις επιτόπιες. Η συχνότητα παρουσίας, είναι επί καθημερινής βάσης και πραγματικά μεγάλη, μεγαλύτερη ειδικοτήτων που εντάσσονται στην κατανομή. Λόγω υποστελέχωσης δε πολλές φορές ο μοναδικός Μηχανικός ενός Νοσοκομείου είναι Πολ. Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας ελλείψει Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου και επιβλέπει τους αντίστοιχους χώρους και εργασίες. 

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις θεωρούμε ότι αποτελεί λάθος ή μη ένταξη των ειδικοτήτων Μηχανικών στις Τεχνικές Υπηρεσίες και στα Τμήματα Πληροφορικής στους δικαιούχους του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και ζητάμε την τροποποίηση της αντίστοιχης ΚΥΑ ως προς το μέρος αυτό, ώστε με σαφήνεια να προκύπτει η συμπερίληψη τους. Δεν πρέπει να δημιουργηθούν ξανά νέες ανισότητες που προέκυπταν από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο όπου δύο εργαζόμενοι στον ίδιο ακριβώς χώρο εργασίας με τις ίδιες εκθέσεις σε επικινδυνότητα αντιμετωπίζονταν διακριτά. 

Αντίστοιχα οι Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των δικαιούχων, παρότι έχουν εκ του νόμου την αρμοδιότητα της συντήρησης και αναβάθμισης των Κέντρων Υγείας (διαχείριση βλαβών, μελέτες, επίβλεψη, Βιοϊατρικός εξοπλισμός, εξοπλισμός πληροφορικής κλπ), γεγονός που καθιστά τη δια ζώσης παρουσία μηχανικών απαραίτητη. Επισημαίνεται ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία οι Μηχανικοί των Υ.ΠΕ. καλούνται να διαχειριστούν τεράστιο όγκο δουλειάς για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, προφανώς με δια ζώσης εργασία σ’ αυτά. 

Οι μηχανικοί της υγείας, έχοντας καθημερινά καθολική πρόσβαση στο σύνολο των χώρων των δομών υγείας για την παροχή τεχνικής υποστήριξης δικαιούνται τη χορήγηση του επιδόματος ως αντιστάθμισμα της επικινδυνότητας της εργασίας αυτής. Διεκδικούμε τη δίκαιη αντιμετώπιση και καταδικάζουμε ανισότητες στις οποίες εργαζόμενοι εκτεθειμένοι στην ίδια επικινδυνότητα αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε να συμπεριληφθούν το σύνολο των ειδικοτήτων των Μηχανικών στο χώρο της Υγείας και οι Υγειονομικές Περιφέρειες στους δικαιούχους του επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας τουλάχιστον στη Γ κλίμακα. Στα πλαίσια αυτά καλούμε τους συναδέλφους μας του Υπουργείου Υγείας, των ΥΠΕ και των Νοσοκομείων σε διαδικτυακή σύσκεψη την Παρασκευή 28/4/2023 στις 11πμ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://meet.jit.si/gen_sym_po_emdydas

Τρίτη 25 Απριλίου 2023

Μαρίνα Ναυπλίου: “αναπτυξιακό έργο” ή καταστροφική επένδυση;

Μαρίνα Ναυπλίου: “αναπτυξιακό έργο” ή καταστροφική επένδυση;

Ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε χρόνια τους Αργολιδείς και περισσότερο τους κατοίκους της περιοχής του Ναυπλίου φαίνεται να οδεύει προς την λύση του. Έρχεται επιτέλους εκείνη η στιγμή που όλοι περίμεναν: οι αγρότες της Αργολίδας, οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, οι μαθητές, οι φοιτητές, οι συνταξιούχοι, οι εργάτες, οι άνεργοι θα αποκτήσουν επιτέλους ένα μέρος να δέσουν κι αυτοί τα γιοτ τους καθώς μέχρι τώρα δεν είχαν που να τα βάλουν.

του Γιάννη Μιχαλόπουλου

Κι αυτό γιατί πριν λίγες μέρες υπογράφηκε η ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) για την υλοποίηση μαρίνας στο Ναύπλιο. Όπως ανακοινώθηκε με τυμπανοκρουσίες πρόκειται για την πρώτη ΣΔΙΤ που αφορά έργο μαρίνας το οποίο χρόνια «είχε κολλήσει».

Προτεραιότητα λοιπόν δεν αποτελούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νομού και φυσικά όλης της χώρας, όπως είναι η ερήμωση του πρωτογενούς/αγροτικού τομέα, το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ζωής, η διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης και της υγείας, η ανυπαρξία δημόσιων ασφαλών μεταφορών, η συρρίκνωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και συνολικά της ποιότητας ζωής. Προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία μιας μαρίνας για γιοτ.

Πρόκειται για ένα έργο που θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την τοπική κοινωνία.

Το έργο αυτό αφορά παρέμβαση μεγάλης κλίμακας, τόσο στην θαλάσσια όσο και στην χερσαία βόρεια ζώνη του λιμένα Ναυπλίου με 210 θέσεις για σκάφη, 3.000 τετραγωνικά μέτρα κτιρίων με εμπορικές και χρήσεις που θα υποστηρίζουν την μαρίνα, θέσεις στάθμευσης για την μαρίνα κ.ο.κ.

Ένα τέτοιο έργο επιδρά σε διάφορα επίπεδα (οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, κτλ) σε μια μικρή τοπική κοινωνία και ίσως η επίδραση αυτή να μην είναι τόσο θετική όσο επιμένουν να την παρουσιάζουν και να την διατυμπανίζουν προεκλογικά τα στελέχη της ΝΔ σε κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση. Μάλλον το αντίθετο.

Η δημιουργία τέτοιας έκτασης παρεμβάσεων όπως η μαρίνα που παρουσιάστηκε, δυσανάλογης κλίμακας για τα μεγέθη του Ναυπλίου, σηματοδοτεί στροφή σε ένα διαφορετικό τουριστικό μοντέλο: αυτό του ακριβότερου, του λεγόμενου VIP τουρισμού με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών με υψηλά εισοδήματα.

Όσο και να φαντάζονται κάποιοι ότι το Ναύπλιο θα γεμίσει με πλούσιους «σκαφάτους» που θα μοιράζουν λεφτά δεξιά και αριστερά, η πραγματικότητα γρήγορα θα τους διαψεύσει.

Το αντίστροφο συμβαίνει. Ο λεγόμενος «VIP τουρισμός» απαιτεί ακριβότερες υπηρεσίες και ακριβότερες υποδομές. Και αυτές συμπαρασύρουν σαν αλυσίδα τελικά το συνολικότερο κόστος ζωής. Ακριβότερα ξενοδοχεία και καταλύματα, ακριβότερα καταστήματα εστίασης, αύξηση των ενοικίων στα καταστήματα και στην κατοικία (μέσω και των πιέσεων που ασκεί η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης), αύξηση των αξιών γης και τελικά καταλήγουμε με μια πόλη απλησίαστη όχι μόνο για τον απλό τουρίστα αλλά και για τον ίδιο τον μόνιμο κάτοικο.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Επιστροφή Εισφορών Κλάδου Επικουρικού στους δικαιούχους


Προς: Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Κοιν.: Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

ΘΕΜΑ : Επιστροφή Εισφορών Κλάδου Επικουρικού στους δικαιούχους

Σε συνέχεια καταγγελιών συναδέλφων μας προς εσάς σχετικά με τη διερεύνηση της μη έκδοσης οδηγιών από τον e-ΕΦΚΑ (βάσει της εγκυκλίου 34) για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών για την επικουρική ασφάλιση και τη σχετική απάντηση του e ΕΦΚΑ, έχουμε να σας αναφέρουμε τα εξής:
Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από την 1/1/2020 με βάση το Ν.4756/20, έχουν δηλαδή ήδη παρέλθει 3,5 ολόκληρα χρόνια απραξίας.
Η σχετική Εγκύκλιος 65 για την κωδικοποίηση στις ΑΠΔ σχετικών στοιχείων ασφαλισμένων εκδόθηκε στις 13/12/2021 σχεδόν 2 έτη μετά τη Νομοθέτηση (και μετά το Νόμο, τον οποίο όφειλε να λαμβάνει υπόψη σε όλες τις παραμέτρους) και 1,5 χρόνο πριν.
Από εκεί προκύπτει το αναφερόμενο «Επίσης γνωστοποιήθηκε ότι για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθησών εισφορών που θα προκύψουν (εργοδότης, ασφαλισμένος) θα αναπτυχθεί νέα διαδικτυακή εφαρμογή που θα διατεθεί σε εργοδότες και ασφαλισμένους για την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής.», του σχετικού απαντητικού εγγράφου του ΕΦΚΑ.
Έναν ολόκληρο χρόνο μετά στις 2/12/2022 ζητήθηκε από η ανάπτυξη του εν λόγω λογισμικού.
Προκύπτει επίσης ότι για το Δημόσιο λειτουργεί «διακριτή εφαρμογή υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» σε σχέση με αυτή του ιδιωτικού τομέα, «η οποία δεν παρέχει τις ίδιες δυνατότητες μεταβολής στοιχείων ασφάλισης».
Σε απάντηση σχετικής Κοινοβουλευτικής Ερώτησης, οαρμόδιος Υφυπουργός απάντησε: «Αναφορικά με την διαχείριση των μεταβολών προηγούμενων μισθολογικών περιόδων - από 1/1/2020 έως 30/9/2022 - καθώς και την επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης, όπως προέκυψαν κατά την εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου, σημειώνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραμετροποίησης της βάσης δεδομένων στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Π.Δ. Δημοσίου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής από τον ανάδοχο, θα ακολουθήσει έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α. με οδηγίες ως προς την υλοποίησή της»
Πριν 2 βδομάδες αναρτήθηκε η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Εμμίσθων Δικηγόρων, Μισθωτών Μηχανικών και Υγειονομικών. Στην πλατφόρμα αυτή που υποτίθεται ότι θα μας επέστρεφε τις εισφορές όλοι οι Μηχανικοί του Δημοσίου λαμβάνουμε το παρακάτω μήνυμα: «Δεν είναι δυνατή η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας εκ μέρους σας, διότι την περίοδο 2019 - 2020:
- Δεν έχετε ασφαλισθεί μέσω Α.Π.Δ. ως έμμισθος δικηγόρος, μισθωτός μηχανικός ή υγειονομικός ή
- Ασφαλισθήκατε μέσω Α.Π.Δ. ως έμμισθος δικηγόρος, μισθωτός μηχανικός ή υγειονομικός, πλην όμως, ο εργοδότης σας δεν τροποποίησε ηλεκτρονικά την ασφάλισή σας σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 65/2021 του e –Ε.Φ.Κ.Α. ή
- Ασφαλισθήκατε μέσω Α.Π.Δ. ως έμμισθος δικηγόρος, μισθωτός μηχανικός ή υγειονομικός, πλην όμως, έχετε καταστεί δικαιούχος είσπραξης επικουρικής σύνταξης ή εκκρεμεί αίτημά σας για απονομή επικουρικής σύνταξης, από 01.01.2019 και μετέπειτα»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, ο ΕΦΚΑ από το 2020 έως και σήμερα ο ΕΦΚΑ δεν έχει προβεί στην σύννομη και αναδρομική τακτοποίηση της ανωτέρω πρόβλεψης με αποτέλεσμα να μην έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους τα ποσά των εισφορών που παρανόμως έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης. Όσες δικαιολογίες και προφάσεις και να χρησιμοποιηθούν, δε μπορούν να αποκρύψουν το μέγεθος της επιτελικής τους ανικανότητας. Όταν χρειάστηκε αντίστοιχα να αυξήσουν τις εισφορές μας φρόντισαν να το πράξουν χωρίς ουδεμία καθυστέρηση.

Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στην άμεση επίλυση αυτού του προβλήματος που ήδη μετράει 3,5 ολόκληρα έτη. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΣΜΤ: Ψήφισμα αλληλεγγύης σε συναδέλφισσα μηχανικό, μητέρα τριών παιδιών


Ψήφισμα αλληλεγγύης σε συναδέλφισσα μηχανικό, μητέρα τριών παιδιών

Όταν αναγκάζουν μία άνεργη μητέρα να διαλέξει ανάμεσα στο παιδί της και στο δικαίωμα στην εργασία, εμείς απαντάμε συλλογικά ότι θα αγωνιστούμε μαζί της.

ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΝΑ ΣΤΕΡΗΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ!

Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών εκφράζει την ολόπλευρη αλληλεγγύη και στήριξή του στη συναδέλφισσα, στην οποία, ενώ είναι άνεργη, ενώ έχει την αποκλειστική επιμέλεια τριών παιδιών και δεν έχει καμία στήριξη από πουθενά, απαγορεύτηκε με προσωρινή δικαστική απόφαση να δεχτεί το διορισμό της ως μηχανικός στο δημόσιο (με προσωρινούς πίνακες ΑΣΕΠ) σε νησί διαφορετικό από αυτό στο οποίο διαμένει. Το σκεπτικό ήταν ότι ο πατέρας ενός εκ των τριών παιδιών της, με τον οποίο έχει χωρίσει, πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί ευκολότερα με το παιδί, χωρίς να συνυπολογίζεται ότι δεν διαμένει μόνιμα εκεί αλλά αλλάζει διαρκώς τόπο διαμονής (είναι στρατιωτικός) και χωρίς να συνυπολογίζεται κυρίως ότι η συναδέλφισσα δεν έχει άλλο τρόπο να επιβιώσει αυτή και τα τρία ανήλικα παιδιά της.

Την Παρασκευή 17/2 το ζήτημα θα εκδικαστεί εκ νέου στο δικαστήριο της Μυτιλήνης καθώς πλέον εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες του ΑΣΕΠ και αναμένεται το ΦΕΚ μόνιμου διορισμού της συναδέλφισσας.

Είναι απάνθρωπο μία άνεργη μητέρα να αναγκάζεται να μπει στο δίλημμα να διαλέξει ανάμεσα στο παιδί της και σε εργασία αναγκαία για την επιβίωσή της καθώς και των παιδιών της.

Πόσο μάλλον όταν ο πατέρας είναι αποδεδειγμένα κακοποιητικός (με εισαγγελική παρέμβαση) και ενώ υπέγραψε ποινική διαμεσολάβηση δεν τήρησε τους όρους της. Δεν υπολογίζει το καλό του παιδιού του ασκώντας του συστηματικά ψυχολογική βία και δεν ακολουθεί τις συστάσεις των θεραπόντων ιατρών για το παιδί, υπονομεύοντας την πρόοδο του.

Τα τελευταία χρόνια, με ευθύνη της κυβέρνησης ΝΔ, των προηγούμενων κυβερνήσεων και της ΕΕ η κατάσταση για τις εργαζόμενες επιδεινώνεται ραγδαία παγιώνοντας ένα καθεστώς μόνιμης ανασφάλειας. Στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τις εργαζόμενες γυναίκες ήρθαν να προστεθούν οι συνέπειες της κρίσης και της διαχείρισης της πανδημίας απ’ το κράτοςκαι έτσι βρέθηκαν πολλαπλά εγκλωβισμένες στη φτώχεια, την ανεργία, την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, τα βάρη της οικιακής εργασίας και της φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων την ενδοοικογενειακή βία, την αόρατη καταπίεση. Δεν είναι μόνο οι απολύσεις που έχουν έμφυλο πρόσημο, οι μισθοί που χαμηλώνουν διαρκώς, τα ωράρια που κινούνται αντιστρόφως ανάλογα με τους μισθούς, η διαρκής απειλή της ανεργίας. Είναι επίσης και οι δομές κοινωνικής φροντίδας που λείπουν, οι διακρίσεις και η βία. Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του αντιδραστικού νόμου Τσιάρα για τη συνεπιμέλεια φαίνονται καθαρά πια στην κοινωνία. Πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο σήψης σαν κοινωνία να αμφισβητείται σε μητέρες ένας στοιχειώδης όρος ανθρώπινης αξιοπρέπειας όπως είναι το δικαίωμα στη δουλειά.

Δεν αφήνουμε καμία εργαζόμενη μόνη! Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη μας!

Δεν δεχόμαστε να στερηθεί ούτε από τη συναδέλφισσα μας ούτε από καμία άλλη μητέρα το δικαίωμα στη δουλειά!
Κυριακή 23 Απριλίου 2023

Έγκλημα στα Τέμπη | Ολόκληρο το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων

Έγκλημα στα Τέμπη | Ολόκληρο το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων
20 Απριλίου 2023


Έγκλημα στα Τέμπη | Ολόκληρο το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων
20 Απριλίου 2023

Από το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών δόθηκε, σήμερα, Πέμπτη 20 Απρίλη 2023, στη δημοσιότητα ολόκληρο το πόρισμα της (διορισμένης από το Γεραπετρίτη) επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την κρατική δολοφονία, το έγκλημα στα Τέμπη, στις 28-02-2023, με τους 57 νεκρούς (μεταξύ των οποίων και 12 εργαζόμενοι).

Αν και δύο ημέρες πριν (18/4), όταν και το παρέδωσε στο Γεραπετρίτη, η επιτροπή μας ενημέρωνε ότι «δεν ασχολείται με καταλογισμό ή και με επιμερισμό ευθυνών», εντούτοις στο πόρισμα των 227 σελίδων και των 10 κεφαλαίων:

▷▷ υπάρχει επιμερισμός ευθυνών σε οργανισμούς και πρόσωπα, όπως στον OΣE, στην ΕΡΓΟΣΕ, στη Ρυθμιστική Αρχή Συγκοινωνιών, στη Hellenic Train αλλά και στον μοιραίο σταθμάρχη, που προφυλακίστηκε μετά το τραγικό δυστύχημα. υπάρχει επιμερισμός ευθυνών σε οργανισμούς και πρόσωπα, όπως στον OΣE, στην ΕΡΓΟΣΕ, στη Ρυθμιστική Αρχή Συγκοινωνιών, στη Hellenic Train αλλά και στον μοιραίο σταθμάρχη, που προφυλακίστηκε μετά το τραγικό δυστύχημα.

▷▷ επίσης, αναφορά για την ανάγκη να γίνει άμεσα εκσυγχρονισμός του σιδηροδρόμου, καθώς διαπιστώνονται χρόνιες παθογένειες, όπως και για την ανάγκη ριζικών αλλαγών σε θέματα μετατάξεων και εκπαίδευσης του προσωπικού.