Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

H κατάσχεση μιας ζωής

Του Ηλία Ιωακείμογλου από το Rednotebook. Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε κατασχέσεις ακινήτων που αφορούν σε 2,5 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμους οφειλέτες, εγκαινιάζει ένα νέο στάδιο στην πορεία της κρίσης και των κοινωνικών συγκρούσεων
Από το 2009 μέχρι σήμερα, η κεφαλαιοκρατική τάξη προσπάθησε να αποτρέψει την απαξίωση των χρηματιστικών τίτλων που έχει στα χέρια της χρεώνοντας τις εργαζόμενες τάξεις (και σε μικρότερο βαθμό την μικροαστική τάξη) μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής. Θεμελίωσε, δηλαδή, η άρχουσα τάξη δικαίωμα επί της μελλοντικής παραγωγής, δηλαδή επί της μελλοντικής εργασίας των εργαζόμενων τάξεων ώστε να επικυρωθούν κοινωνικά οι χρηματιστικοί τίτλοι των οποίων η "αξία" δεν μπορεί να αποπληρωθεί παρά μόνον εάν οι μισθωτοί δούλοι εργαστούν διπλά για λογαριασμού των αφεντικών τους. Στο νέο στάδιο, στο στάδιο των κατασχέσεων, η κεφαλαιοκρατική τάξη θα ιδιοποιηθεί και ένα μέρος από την παρελθούσα αξία με την οποία είχαν αμειφθεί οι εργαζόμενες τάξεις προκειμένου να συντηρούνται και να αναπαράγονται με όρους υλικά αντίστοιχους στην παραγωγικότητα της εποχής μας και ηθικά αποδεκτούς με κριτήρια που κληρονομήσαμε από το παρελθόν και υπερβαίνουν την παρούσα συγκυρία -και εδώ είναι η καρδιά του ζητήματος.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, οι μετοχές, τα ομόλογα και κάθε είδους τίτλοι, όπως και το χρήμα, αποτελούν δικαίωμα επί της τωρινής, της παρελθούσας και της μελλοντικής παραγωγής, δικαίωμα επί του τωρινού, παρελθόντος και μελλοντικού εισοδήματος που μπορεί να παραχθεί από την πραγματική παραγωγή. Σε τελευταία ανάλυση, αποτελούν δικαίωμα της ιδιοκτησίας επί της εργασίας. Αυτή η ιδιότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων αποτελεί το θεμέλιο της σημερινής κρίσης: Στη διάρκεια εικοσιπέντε περίπου ετών, στα χρόνια του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού, υπήρξε συσσώρευση χρηματιστικών τίτλων αυτονομημένη σε σχέση με την συσσώρευση πραγματικού κεφαλαίου, παραγωγικού κεφαλαίου. Τόσο αυτονομημένη ώστε το συσσωρευμένο χρηματιστικό κεφάλαιο, η συσσωρευμένη απαίτηση της ιδιοκτησίας επί της εργασίας βρέθηκε τελικά σε αναντιστοιχία με την προσδοκώμενη μελλοντική παραγωγή της "πραγματικής οικονομίας". Με άλλα λόγια, το συσσωρευμένο χρηματιστικό κεφάλαιο, δηλαδή η συσσωρευμένη απαίτηση της κεφαλαιοκρατικής ιδιοκτησίας επί της εργασίας διογκώθηκε σε τέτοιο υπέρμετρο βαθμό ώστε υπερβαίνει πλέον κατά πολύ την ικανότητα της τωρινής και της προσδοκώμενης μελλοντικής πραγματικής παραγωγής να ικανοποιήσει αυτήν την συσσωρευμένη απαίτηση. Από τη στιγμή που αυτό έγινε αντιληπτό, είχε ξεκινήσει η κρίση.
Υπάρχουν δύο λύσεις στο πρόβλημα: είτε η πραγματική οικονομία να μεγεθυνθεί με εντυπωσιακούς ρυθμούς, είτε η απαίτηση του χρηματιστικού κεφαλαίου επί της εργασίας να απαξιωθεί. Τίποτα από αυτά όμως δεν συμβαίνει: το ενδεχόμενο να μεγεθυνθεί θεαματικά το ΑΕΠ είναι απίθανο, και η απαξίωση των απαιτήσεων του κεφαλαίου -κάτι που θα είχε γίνει εάν ο καπιταλισμός είχε αφεθεί στις αυθόρμητες τάσεις του- εμποδίζεται από τις κρατικές παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές συνοψίζονται στην αύξηση της δημοσίου χρέους, δηλαδή στην κοινωνική ψευδο-επικύρωση των απαιτήσεων του κεφαλαίου μέσω της δέσμευσης της μελλοντικής εργασίας των εργαζόμενων τάξεων στην αποπληρωμή των εν λόγω απαιτήσεων.

Στην Ελλάδα, το στάδιο αυτό, της δέσμευσης της τωρινής και της μελλοντικής εργασίας των εργαζόμενων τάξεων προκειμένου να επικυρωθεί κοινωνικά η απαίτηση της κεφαλαιοκρατικής ιδιοκτησίας όπως αυτή αποκρυσταλλώνεται στους χρηματιστικούς τίτλους, τείνει στην ολοκλήρωσή του ενώ αναγγέλονται τα πρώτα επεισόδια του νέου σταδίου: Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της κεφαλαιοκρατικής ιδιοκτησίας, ξεκινάει η εκστρατεία για την ιδιοποίηση, εκ μέρους του κεφαλαίου, της παρελθούσας εργασίας των εργαζόμενων τάξεων που τους παραχωρήθηκε προκειμένου να συντηρηθούν, να αναπαραχθούν, να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή και να είναι σεβαστοί από το κοινωνικό τους περιβάλλον. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της εργασίας είναι αποκρυσταλλωμένη στις ιδιόκτητες κατοικίες που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενες τάξεις για την βιολογική και κοινωνική αναπαραγωγή τους. Οι κατασχέσεις κατοικιών, εάν τελικά δεν τις σταματήσουμε, θα αποτελέσουν ένα δεύτερο τεράστιο κύμα αναδιανομής του εισοδήματος σε όφελος του κεφαλαίου -του οποίου η απαίτηση επί της μελλοντικής εργασίας των εργαζόμενων τάξεων θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη, διότι τα κατασχεθέντα ακίνητα θα αποκτήσουν και αυτά τον χαρακτήρα κεφαλαίου που διψάει για ανθρώπινη εργασία.

Αυτό σημαίνει τουλάχιστον δύο πράγματα:

«Διευθυντήριο» κατασκευαστικών εταιρειών ήλεγχε το πάρτι στα έργα

Στημένοι διαγωνισμοί, συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, «εναρμονισμένες» προσφορές κι ένα μοναδικό «πάρτι» εκατομμυρίων συνθέτουν το σκηνικό της ανάθεσης των δημοσίων έργων στη χώρα μας. Η προχθεσινή έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνι­σμού σε μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους (Ελλάκτωρ, ΓΕΚ-Τέρνα, J&P Αβαξ και Μοχλός) δεν είναι η πρώτη που γίνεται.
dieuthunthrio-kataskeuastikwn-etaireiwn-hlhgxe-to-parti-sta-ergaΚάτι ανάλογο είχε συμβεί και το 2003, ακριβώς πριν από μία δεκαετία, όταν η Επι­τροπή Ανταγωνισμού ξεκίνησε και τότε ελέγχους για την ύπαρξη καρτέλ μεταξύ των κατασκευαστι­κών εταιρειών. Η υπόθεση άνοιξε, έπειτα από-κα­ταγγελίες, για μια μικρή ομάδα κατασκευαστικών εταιρειών που εκμεταλλευόταν τα «παράθυρα» του μαθηματικού τύπου προκειμένου να κατευθύνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον εργολάβο που επιθυμούσε.
Τα ίδια στελέχη των κατασκευαστικών εταιρειών είχαν καταγγείλει τη δραστηριότητα του μικρού κλαμπ εισηγμένων κατασκευαστικών ομίλων, το οποίο εμφανιζόταν να μοιράζει «τίτλους» και έργα κατά το δοκούν. Η συνταγή ήταν απλή: Μέσα από ομαδοποιημένες προσφορές στους διαγωνισμούς των μεγάλων έργων διαμόρφωναν το αποτέλεσμα του μαθηματικού τύπου έτσι ώστε να επιλεγεί ο εργολάβος της επιλογής τους. Με την ίδια μέθο­δο βρίσκονταν εκτός όσοι κατασκευαστές δεν πει­θαρχούσαν στις επιλογές τους, με αποτέλεσμα τα έργα να πηγαίνουν στους «συνήθεις υπόπτους» του κατασκευαστικού κλάδου. Και τότε είχε ανοίξει η συζήτηση, η οποία σε σύντομο χρόνο «έκλεισε» και τα πράγματα ακολούθησαν και πάλι τον... δρόμο τους.
Είναι γνωστό στην κατασκευαστική πιάτσα το λεγό­μενο «Διευθυντήριο», δηλαδή η ομάδα των κατα­σκευαστικών που ήλεγχε-ελέγχει τα μεγάλα έργα, αυτή δηλαδή που αποφασίζει ποιος θα λάβει και τους σχετικούς «τίτλους». «Τίτλος» σημαίνει ότι μια τεχνική εταιρεία θα αναλάβει αυτόνομα ένα έργο και στη συνέχεια θα μοιράσει κάποιο τμήμα του σε μέλη του κλαμπ ή μικρότερους εργολάβους. Όσοι δεν έχουν την τύχη να λαμβάνουν «τίτλους» αναγκάζονται να λειτουργούν ως υπεργολάβοι των ευνοουμένων του «Διευθυντηρίου». Την ύπαρξη καρτέλ έχουν καταγγείλει πολλάκις ακόμη και οι ίδιοι οι κατασκευαστές, όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος της Μηχανικής Π. Εμφιετζόγλου, που έχει κατά καιρούς εξαπολύσει βολές κατά του Ομί­λου Μπόμπολα (Άκτωρ και μετέπειτα Ελλάκτωρ), κατηγορώντας τον ότι έχει καταφέρει να ελέγχει απόλυτα τους μηχανισμούς ανάθεσης των δημο­σίων έργων στην Ελλάδα και -σε συνεργασία με άλλους κατασκευαστικούς ομίλους- να καρπώνε­ται τη μερίδα του λέοντος. Ενδεικτικό παράδειγμα, σύμφωνα με τον ίδιο αποτέλεσε η πρώτη φάση αι­σθητικής ανάπλασης του ΟΑΚΑ που κατακυρώθη­κε στον Άκτορα.
Ο πρόεδρος της Μηχανικής κατήγγειλε ότι είχε προηγηθεί άγρια σπέκουλα προκειμένου να ικα­νοποιηθούν οι απαιτήσεις της τεχνικής εταιρείας, η οποία υποστήριζε ότι ο προϋπολογισμός (140 εκατ. ευρώ) δεν επαρκεί. Με στόχο να ανεβάσουν το κόστος του έργου και να το κατευθύνουν προς την Άκτωρ, οι αρμόδιοι και οι συμμετέχουσες τε­χνικές εταιρείες καταρχάς φρόντισαν να καταστεί άκαρπος ο διαγωνισμός και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για απευθείας διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους.
Κατά… σύμπτωση, οι τέσσερις κοινοπραξίες που είχαν περάσει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού παρέλειψαν να καταθέσουν κάποιο έγγραφο και στη συνέχεια «απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους από τη συνέχιση της διαδικασίας (αποσφράγιση οι­κονομικών προσφορών)». Μέσω αυτής της κίνησης «ο διαγωνισμός κατέστη άκαρπος» και αποφασί­στηκε η απευθείας ανάθεση έργου... στον Άκτορα! Ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα στημέ­νων διαγωνισμών αποτέλεσε το έργο της παράκαμ­ψης Βόλου, το 2004 αλλά και του έργου αποχέτευ­σης στην Κέρκυρα. Στην πρώτη περίπτωση, όπως αποδείχτηκε, οι προσφορές που κατατέθηκαν (εν­νέα στο σύνολο) είχαν γραφεί από δύο ανθρώπους αφού υπήρχαν μόνο δύο διαφορετικοί γραφικοί χαρακτήρες...
Αλλά και στην περίπτωση του διαγωνισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευ­σης Κέρκυρας («Βελτίωση Αποχέτευσης και Δια­χωρισμός Όμβριων Κωτσέλα», προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ) την ίδια χρονιά, η επιτροπή προ­χώρησε στην ανάθεση του συγκεκριμένου έργου παρότι εμφανίζονται 17 εταιρείες -από ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και την Ιταλία- να έχουν λάβει εγ­γυητικές επιστολές από το ίδιο υποκατάστημα της Γενικής Τράπεζας στην Κέρκυρα, με συνεχόμενους αύξοντες αριθμούς. Τι πραγματικά συνέβη; Οι προ­σφορές ήταν προσυμφωνημένες και κατατέθηκαν ομαδικά, με στόχο την καθοδήγηση του διαγωνι­σμού σε συγκεκριμένο εργολήπτη!

Οι εργασιακές ανατροπές των Μνημονίων στον ιδιωτικό τομέα

Βασιλική Ν. Γεωργακοπούλου
Δρ. Οικονομίας της Εργασίας
Ειδική Σύμβουλος της ΟΤΟΕ

Οι εργασιακές ανατροπές των Μνημονίων
στον ιδιωτικό τομέα

Α.Το πρώτο κύμα εργασιακών ανατροπών (Μνημόνιο Ι)
Θεσπίστηκαν με τους νόμους 3845/2010, 3863/2010, 3899/2010, 3920/11, 3979/11, 3986/11, ν. 4024/2011. Με τις διατάξεις αυτών των νόμων :
α) Μειώνεται δραστικά ο χρόνος προειδοποίησης για την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, από 24 μήνες σε 6 μήνες κατά μέγιστο. Στην πράξη, ο εργοδότης γλυτώνει πλέον το 50% της αποζημίωσης απόλυσης, αφού διευκολύνεται η προειδοποίηση, ενω παρέχεται και η δυνατότητα καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης σε δόσεις.
β) Αυξάνεται το ποσοστό των ομαδικών απολύσεων από 3% σε 5% του προσωπικού και μέχρι 30 εργαζόμενους μηνιαίως, για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 150 μισθωτούς.
γ) Εξαπλασιάζεται (από 2 μήνες σε ένα χρόνο) η δοκιμαστική περίοδος πρόσληψης, για την οποία δεν οφείλεται αποζημίωση και αυξάνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου από 2 σε 3 χρόνια.
δ) Εισάγονται ηλικιακές διακρίσεις, με τους νέους 18-25 ετών να μπορούν πλέον να αμείβονται με το 84% των κατώτατων αποδοχών της ΕΓΣΣΕ.
ε) Προβλέπονται συμβάσεις μαθητείας διάρκειας μέχρι ενός έτους για ανηλίκους 15-18 ετών, «για την απόκτηση δεξιοτήτων», χωρίς ωστόσο να ορίζονται κάποιες συγκεκριμένες αντίστοιχες υποχρεώσεις του εργοδότη, με μισθό στο 70% του κατώτατου της ΕΓΣΣΕ. Οι μαθητευόμενοι δεν υπόκεινται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, παρά μόνο στις διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια.
στ) Η χρήση μερικής απασχόλησης γίνεται φθηνότερη (καταργείται η υπάρχουσα προσαύξηση 7,5% για απασχολούμενους κάτω των 4 ωρών), ενω χαλαρώνουν οι προϋποθέσεις μετατροπής της απασχόλησης «δανεικών εργαζόμενων» σε κανονική απασχόληση στον έμμεσο εργοδότη.
ζ) Μειώνονται κατά 20% οι προσαυξήσεις στα καταβαλλόμενα ωρομίσθια λόγω υπερεργασίας/ υπερωριακής απασχόλησης. Σε μια περίοδο εκτόξευσης της ανεργίας πανελλαδικά, οι υπερωρίες γίνονται φθηνότερες και ενθαρρύνονται, ενω στην πλειονότητά τους δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά «έκτακτες και απρόβλεπτες» ανάγκες, αλλά σε πάγιες και τακτικές, που θα μπορούσαν να καλυφθούν από ανέργους. Παράλληλα, εισάγονται νέα «μενού» διευθέτησης του χρόνου εργασίας- ανταλλαγής υπερωριών με ελεύθερο χρόνο.
η) Αυξάνεται σε 9 μήνες για κάθε ημερολογιακό έτος η δυνατότητα του εργοδότη να θέτει μονομερώς το προσωπικό σε εκ περιτροπής εργασία, ενω έχει και τη δυνατότητα να το θέσει σε διαθεσιμότητα μέχρι και 3 μήνες το χρόνο ή να προχωρήσει (με συναίνεση του εργαζόμενου) στη μετατροπή σύμβασης πλήρους απασχόλησης σε σύμβαση μερικής απασχόλησης.

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Ριζοσπαστική Κίνηση Τεχνικών

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τρία χρόνια έχουν μετά την ένταξη της Ελλάδας στο Μηχανισμό στήριξης ΕΕ και ΔΝΤ και το έργο της κατεδάφισης των δικαιωμάτων μας σε κάθε πτυχή της ζωής μας δεν έχει τελειωμό. Τα χωρίς τελειωμό μέτρα της εγχώριας τρόικας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ μας έχουν γυρίσει ήδη έναν αιώνα πίσω. Η απόγνωση, η απελπισία, η μετανάστευση, οι αυτοκτονίες, τα ρατσιστικά πογκρόμ, είναι εικόνες μιας καθημερινότητας που έχει ήδη διαμορφώσει σήμερα τρόικα και κυβερνήσεις. Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναμονής.

Οι εργαζόμενοι μηχανικοί δεν εξαιρούνται.

Τέλος Επιτηδεύματος - Αυξήσεις στις Εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ – Ληστεία αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και ένταξή του στον ΕΟΠΠΥ – Κατάργηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας – Εργοδοτικές αυθαιρεσίες - Κατάργηση επαγγελματικών δικαιωμάτων - Κατάργηση του Αφορολόγητου – Ανεργία, δεν οδηγούν απλά στην έξοδο από το επάγγελμα χιλιάδων από εμάς, αλλά ανατροπή κάθε στοιχειώδους όρου αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Κι όμως το δικαίωμά μας στην αξιοπρεπή εργασία, το 8ωρο, τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, τη δωρεάν παιδεία - υγεία – πρόνοια δεν είναι μόνο αυτονόητο αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση μας.

Η ηγεσία του ΤΕΕ δεν μας εκπροσωπεί, δεν μας εκφράζει

Η διοίκηση του ΤΕΕ, δεν μπορεί και δεν θέλει να εκφράσει τα συμφέροντα των εργαζόμενων μηχανικών. Ο υποκριτικός του «αγώνας», είναι πάντοτε εντός του πλαισίου του μνημονίου, χωρίς να έρχεται σε ρήξη με την κυρίαρχη πολιτική, ενώ έχει τεράστια ευθύνη για την μετατροπή των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ σε περιουσία των μεγαλοεργολάβων και των τραπεζιτών. Αποκορύφωμα της στάσης της ηγεσίας του ΤΕΕ είναι η πολιτική κάλυψη που παρέχει στη θετική ψήφο των εκπροσώπων του για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και η ληστεία 400 εκ € από τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής. Ενώ η πρότασή του για την “ανακούφιση” των δοκιμαζόμενων από την κρίση συναδέρφων είναι η....”προσωρινή αναστολή ιδιότητας μηχανικού”, δηλαδή η παραίτηση από τα επαγγελματικά- ασφαλιστικά μας δικαιώματα.

Ο ρόλος του σωματείου

Πιστεύουμε πως η συμβολή κάθε αγωνιστικού σωματείου, κάθε αγωνιζόμενου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας μπορεί να είναι καθοριστική, σε μία μάχη που έτσι κι αλλιώς είναι συνολική και πολιτική.

Πιστεύουμε πως η πολιτική ανατροπή δεν κερδίζεται σε εκλογικές αναμετρήσεις ή σε αναθέσεις του αγώνα σε υποταγμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες αλλά πως μέσα από τα όργανα βάσης μέσα από τις συνελεύσεις των σωματείων και την καθημερινή δράση του καθενός μας, στο χώρο της δουλειάς του, σε κάθε γειτονιά μπορούμε να εξαφανίσουμε το φόβο , να πράξουμε αλληλέγγυα, να οργανώσουμε τη δράση μας.

Ο αγώνας των μηχανικών για υπεράσπιση των μισθών, των συλλογικών συμβάσεων, της κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων και των δικαιωμάτων μας, είναι κομμάτι κοινού αγώνα όλου του εργαζόμενου λάου κόντρα στην τρικομματική κυβέρνηση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ), κόντρα στην πολιτική που γεννά την ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση.
 
ή θα αποδειχτούμε ικανοί να ενωθούμε και να πολεμήσουμε μαζί
ή θα ηττηθούμε ο καθένας ξεχωριστά

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να διαλέξουν την αγωνιστική διέξοδο, στον πόλεμο που κηρύχτηκε ενάντια στην εργασία και τα δικαιώματα μας. Ο αγώνας μας εντάσσεται στο ευρύτερο κίνημα των εργαζομένων και της νεολαίας ενάντια στις πολιτικές κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. Συνδέεται με τον αγώνα όλων των εργαζόμενων που αντιστέκονται. Απέναντι σε αυτήν την κανιβαλική επίθεση, θα συμβάλλουμε με τις δυνάμεις μας στο κοινό μέτωπο των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και των ανέργων για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής και την απελευθέρωση από τα δεσμά της τρόικα (Κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ).

Να νικήσουμε τον φόβο - να κατεβούμε στην απεργία. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε συμμετοχή στην απεργία 20/02, απεργία που αναδεικνύεται τόσο κρίσιμη, σε σχέση και με την επιδίωξη της κυβέρνησης να καταστήσει κάθε απεργία από εδώ και πέρα παράνομη.

Υπογραφές Αλληλεγγύης στη ΒΙΟΜΕ

Το κείμενο που ακολουθεί συντάχθηκε από την Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης (Θεσσαλονίκης), και συνυπογράφουν δεκάδες σωματεία, εργατικά σχήματα, πολιτικές και κοινωνικές συλλογικότητες απ' όλη την Ελλάδα. Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται. Μπορείτε να στείλετε την υπογραφή της συλλογικότητας ή μόνο τη δική σας στο protbiometal@gmail.com, ή να υπογράψετε ηλεκτρονικά στο http://www.gopetition.com/ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ! 

Οι εργάτες της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής πετούν το γάντι στο χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα και καλούν όλους τους εργάτες να αναλάβουν τη παραγωγική διαδικασία στα χέρια τους. Οι ίδιοι τολμούν να κάνουν την αρχή παίρνοντας στις 12 Φλεβάρη το εργοστάσιο στα χέρια τους με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας και συνδικαλισμού βάσης. 

Η εξαφανισμένη εδώ και δυο χρόνια εργοδοσία, μπροστά στην αποφασιστικότητα των εργατών, κινεί τη τελευταία στιγμή διαδικασίες για να διασφαλίσει τα δικαιώματά της και να εμποδίσει την επανέναρξη λειτουργίας του κάτω από τον έλεγχο των εργατών. Το κράτος και η κυβέρνηση κωλυσιεργεί να δώσει απαντήσεις ποντάροντας στην οικονομική εξαθλίωση των εργαζομένων. 

Όμως ο αγώνας των εργατών της ΒΙΟ.ΜΕ, δεν επιδέχεται αναβολές. Είναι η πρώτη πράξη αποπομπής των καπιτα-ληστών από τη παραγωγική διαδικασία, σε συνθήκες οξύτατης κοινωνικής κρίσης και απόλυτης χρεοκοπίας του συστήματός τους. Η τύχη της ΒΙΟ.ΜΕ δεν θα κριθεί μόνο στα όρια του εργοστασίου αλλά και στο επίπεδο της συνολικού κοινωνικού αγώνα κι αντιμετώπισης του κράτους έκτακτης ανάγκης, που εφαρμόζει το μνημονιακό πρόγραμμα κοινωνικής καταστροφής με τις δυνάμεις καταστολής και την επίκληση στρατιωτικών νόμων. Γι' αυτό, μέσα στις συνθήκες της μαζικής ανεργίας και της απόλυτης εξαθλίωσης, το σημαντικότερο καθήκον παραμένει η επέκταση του αγώνα των εργατών της ΒΙΟ.ΜΕ σε όλα τα εργοστάσια και επιχειρήσεις που εγκαταλείπονται, κλείνουν, πτωχεύουν, απολύουν. 

Ο αγώνας των εργατών της ΒΙΟ.ΜΕ,για την αυτοδιαχείριση της παραγωγής, είναι αγώνας ζωής και θανάτου για όλους τους ανέργους, τους εργαζόμενους, για ολόκληρη τη κοινωνική πλειοψηφία. 

Ο αγώνας των εργατών της ΒΙΟ.ΜΕ είναι αγώνας για μία κοινωνία χωρίς αφεντικά και εκμετάλλευση, είναι αγώνας όλων μας! 

Θα νικήσουμε!Ακολουθούν οι υπογραφές (αλφαβητικά):

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσ/κης

ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ!

Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής ανακοίνωσαν, ανώνυμα πάντα και μέσω διακήρυξης στο διαδίκτυο, την πρόθεσή τους να ιδρύσουν «συνδικαλιστική παράταξη» στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «κίνηση εθνικιστών δικηγόρων». Πρόκειται για μια πρόκληση που δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη!
Οι νεοναζί στρέφονται ενάντια σε κάθε δημοκρατική κατάκτηση και διεκδίκηση. Η δράση τους λειτουργεί ως νομιμοποίηση στον αυταρχικό κατήφορο της κυβέρνησης, που στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στα ΜΑΤ και την βία της επιβολής των μέτρων του μνημονίου. Η Χρυσή Αυγή έχει μια ολοκληρωμένη ατζέντα για το πώς «ονειρεύεται» την ελληνική κοινωνία: το όνειρό της είναι τα στρατόπεδα. Γι’ αυτό και στηρίζει τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης για τους μετανάστες και πολεμά λυσσασμένα τον αγώνα για την απόδοση σ’ αυτούς ίσων δικαιωμάτων και τη νομιμοποίησή τους. Όσοι αποκλίνουν από το «κανονικό», οι κάθε είδους μειονότητες (οι εβραίοι, οι Τσιγγάνοι, οι ομοφυλόφιλοι, οι ανάπηροι, οι αλλόθρησκοι…) θα πρέπει να εξοντωθούν και μαζί με αυτούς και όσοι παρέχουν βοήθεια και στέκονται αλληλέγγυοι σε κάθε άνθρωπο που το έχει ανάγκη, χωρίς φυλετικά, σεξιστικά ή άλλα κριτήρια ( κοινωνικά ιατρεία, γιατροί χωρίς σύνορα, προοδευτικοί πολίτες) . Ανοίγει “γραφεία ευρέσεως εργασίας για Έλληνες” για την προώθηση του δουλεμπορίου και της μαυρης ανασφάλιστης εργασίας με μεροκάματο χαμηλότερο ακόμα και από του μνημονίου, δίνοντας το μήνυμα πως οι εργάτες θα πρέπει να υποτάσσονται στους εργοδότες όσο κι αν πληρώνονται. Αυτό σημαίνει πλήρη και απόλυτη κατάργηση του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου, που ήδη έχει πληγεί βάναυσα από τις μνημονιακές πολιτικές κυβέρνησης-κεφαλαίου.
Στέκονται στο πλευρό της τρικομματικής κυβέρνησης στα ζητήματα κατάργησης δημοκρατικών δικαιωμάτων πολιτικών και ατομικών ελευθεριών. Ειναι αυτοί που ζητάν επίμονα την κατάργηση κάθε συνδικαλιστικής έκφρασης και θεσμών που μπορούν να ανατρέπουν κυβερνήσεις και πολιτικές οπως αυτή που βιώνουμε σήμερα. Απεργίες, καταλήψεις διαδηλώσεις και πανεπιστημιακό άσυλο βρίσκονται στο στόχαστρο τους, για να αφαιρέσουν από τον καταπιεσμένο λαό τη δυνατότητα να αντιστέκεται και να μπορέσουν να επιβάλλουν νέες χούντες, εξορίες και βασανιστήρια.

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Ζούμε σε σπίτι... ψυγείο

Δραματικά χαρακτηρίζονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την εν εξελίξει μελέτη της ομάδας φυσικής κτιριακού περιβάλλοντος του πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Ματθαίο Σανταμούρη.
Η μέση θερμοκρασία που κατέγραψαν οι ερευνητές στους εσωτερικούς χώρους κατοικιών της Αττικής από τα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου ως σήμερα ήταν 15,5°C με την αντίστοιχη ελάχιστη να πέφτει στους 12,2°C τις νυχτερινές ώρες. Και αυτό σε έναν χειμώνα ο οποίος ακόμα δεν έχει δείξει για τα καλά άγριες διαθέσεις και η θερμοκρασία έπεσε ιδιαιτέρως χαμηλά μόνο για λίγες ημέρες.

Οι ερευνητές παρακολουθούν όλο τον χειμώνα, ανά 15 λεπτά, με ειδικούς αυτογραφικούς αισθητήρες 49 σπίτια στην Αττική. Μέχρι στιγμής, η πλειονότητα των νοικοκυριών που συμμετέχουν στην έρευνα δεν χρησιμοποιεί κάποια μορφή ενέργειας για θέρμανση. Μόνο λίγα από αυτά χρησιμοποιούν κάποια στιγμή περιστασιακά, όταν ο υδράργυρος πέφτει πολύ χαμηλά. Αλλά και πάλι η κατάσταση δεν βελτιώνεται, καθώς τα περισσότερα στεγάζονται σε παλιά κτίρια, χωρίς μόνωση και ενεργειακά κουφώματα.Αυτό το γεγονός καταδεικνύουν τα στοιχεία της μελέτης, όπως και την τραγική αμέλεια της Πολιτείας τις τελευταίες δεκαετίες σχετικά με τη θερμική ποιότητα των κατασκευών. Δεν είναι λοιπόν παράδοξο το γεγονός ότι οι ερευνητές (Μ. Σανταμούρης, Κ. Γιαννοπούλου, Π. Μυλωνάς, Σ. Αλεβίζος, Λ. Ασλάνογλου, Ε. Καρέλλη, Ν. Μάντζιος) κατέγραψαν ελάχιστη θερμοκρασία κάτων των 6°C στο 8% των κτιρίων. Μάλιστα, δύο στα δέκα νοικοκυριά είχαν ελάχιστη θερμοκρασία κάτω από 11°C.

Κάτοικος του κέντρου της Αθήνας, ο 63χρονος οικονομολόγος είναι από τους «τυχερούς»: η θερμοκρασία στο σπίτι του κυμαίνεται από 13 ως 16°C. Είχε προνοήσει, προτού περάσει στην ανεργία, να αλλάξει τα κουφώματα του διαμερίσματός του, το οποίο βρίσκεται σε μια παλιά 40 ετών, πολυκατοικία, χωρίς θερμομόνωση. Τρία χρόνια χωρίς δουλειά, περιμένει προς το τέλος του έτους να βγει στη σύνταξη. Ως τότε δεν μπορεί να αντέξει το κόστος της θέρμανσης όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι ένοικοι. Για να αντεπεξέλθει έχει καθιερώσει «στολή» για να κυκλοφορεί στο σπίτι: φούτερ, χοντρή φόρμα, μάλλινες κάλτσες και μια ζακέτα.

Στόχος της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν να διαπιστωθούν τα επίπεδα θερμοκρασίας που διαμορφώνονται μέσα σε κατοικίες πολιτών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος μετά την αύξηση των τιμών στις πηγές ενέργειας, αλλά και τη μεγάλη οικονομική ένδεια που μαστίζει τη χώρα. «Τα αποτελέσματα μας έχουν εκπλήξει και στην πραγματικότητα μας έχουν τρομάξει, διότι διαπιστώθηκε ότι οι συμπολίτες μας διαβιούν σε συνθήκες πέρα από κάθε όριο άνεσης, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, συνθήκες που στην πραγματικότητα βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών, οι οποίοι είτε δηλώνουν άνεργοι, είτε δεν διαθέτουν χρήματα για θέρμανση, διαβιούν σε κτίρια με θερμοκρασίες κάτω από 10°C, ενώ πολίτες που ανήκαν στη μεσαία τάξη και διαθέτουν σχετικά μεγάλο σπίτι με κακή υποδομή διαβιούν πια σε θερμοκρασίες από 13 ως 16 βαθμούς», λέει ο κ. Σανταμούρης.

Η πρώην μεσαία τάξη της Κυψέλης, των Πατησίων, του Χαλανδρίου κ.α. οι σημερινοί νεόπτωχοι, με ετήσιο εισόδημα πια 8.000 και 10.000 ευρώ, ανάβουν κάποιο θερμαντικό σώμα για μια ώρα, το πολύ δύο, την ημέρα, συνήθως το βράδυ όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει κάτω από 5 ή 6°C ώστε να εξασφαλίσουν για κάποιες ώρες μια μέση εσωτερική θερμοκρασία 12-15 °C . Στην πλειονότητά τους ζουν σε διαμερίσματα των 100 και 120 τ.μ. με τζάκι και αυτόνομη θέρμανση που δεν χρησιμοποιούν πια.

Γενικότερα, οι ερευνητές μελέτησαν νοικοκυριά, με ετήσιο εισόδημα ως 14.000 ευρώ και βρήκαν ότι οκτώ στα δέκα είχαν ελάχιστη θερμοκρασία κάτω των 15°C, ενώ ένα στα τρία κάτω των 12°C.

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ

Γενική Συνέλευση ΣΜΤ Μακεδονίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΛΕΒΑΡΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
19.30, Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ολύμπου & αριστοτέλους)
Καλούμε όλα τα μέλη του σωματείου στη γενική συνέλευση για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε:

· Για την πάλη για τις συλλογικές συμβάσεις. Στον κλάδο η εργοδοσία έχει καταγγείλει τις κλαδικές συμβάσεις, ενώ στις 31.12.2012 έληξε η ΕΓΣΣΕ και στις 30/3/2013 λήγει η τρίμηνη μετενέργεια. Αυτό θα σηματοδοτήσει έναν ακόμα γύρο χειροτέρευσης της θέσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, με πλήρη ασυδοσία των εργοδοτών και προσπάθεια οριζόντιας περικοπής μισθών, κατάργησης επιδομάτων, αναστολή θεσμικών κατακτήσεων, που απέρρεαν από τις ΣΣΕ. Την συμβολή του σωματείου σε ένα μέτωπο διεκδίκησης και αγώνα για την υπεράσπιση των συμβάσεων, στον κλάδο και συνολικά.

· Την κλιμάκωση του αγώνα για την κοινωνική ασφάλιση, μετά την πρώτη κινητοποίησή μας, στο ΤΣΜΕΔΕ στις 5/2, στη συνέλευση των Μετόχων της Τρ. Αττικής για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ. Κλιμάκωση των Πρωτοβουλιών για τα ασφαλιστικά δικαιώματα και την υγειονομική περίθαλψη για όλους τους τεχνικούς.

· Την πάλη ενάντια στην ανεργία, για την υπεράσπιση των θέσεων εργασίας καθώς και για μέτρα προστασίας των ανέργων με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του σωματείου γι αυτό.

· Την συμβολή του σωματείου στον αναγκαίο συντονισμό όλων των εργαζόμενων για την ανατροπή της βάρβαρης πολιτικής κυβέρνησης –ΕΕ- κεφαλαίου . Για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και πρώτα απ’ όλα του δικαιώματος της απεργίας και του αγώνα, μπροστά στην ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 20/2

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καταγγελία για την παρουσία ένστολων αστυνομικών στη σύσκεψη του συντονισμού πρωτοβάθμιων σωματείων

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΛΕΒΑΡΗ 9.00 π.μ. (Κατεχάκη και Μεσογείων)

Ο Συντονισμός Πρωτοβάθμιων Σωματείων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα καταγγέλλει στους εργαζόμενους και τα σωματεία τους, σε όλο τον λαό που εξαθλιώνεται μέρα με την μέρα από την βαρβαρότητα του μαύρου μετώπου κεφαλαίου-συγκυβέρνησης-τρόικας, την χτεσινή απρόκλητη και πρωτοφανή παρέμβαση της αστυνομίας στην Συνέλευση των εκπροσώπων του Συντονισμού στα γραφεία του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών.
Στις 7 περίπου το απόγευμα και ενώ είχε αρχίσει η Συνέλευση, δύο ένστολοι αστυνομικοί παρουσιάστηκαν στην είσοδο των γραφείων  του σωματείου, διέκοψαν την διαδικασία και ρώτησαν αν εκεί διεξάγεται η Συνέλευση του Συντονισμού. Στη δικαιολογημένη αντίδραση των συναδέλφων απάντησαν ότι γνώριζαν ήδη ότι επρόκειτο για Συνέλευση εργαζομένων και όχι για συγκέντρωση αλλά παρόλα αυτά δήλωσαν ότι είχαν εντολή να διερευνήσουν αν τίθενται ζητήματα «τάξης και ασφάλειας»!
Μετά την έντονη διαμαρτυρία των εργαζομένων τα όργανα του «νόμου και της τάξης» αποχώρησαν. Στην παράσταση διαμαρτυρίας που οργανώθηκε στη συνέχεια από συνδικαλιστές στο Α.Τ Ακρόπολης, ο διοικητής που είχε εσπευσμένα φτάσει στο γραφείο του – προφανώς για να επιληφθεί ο ίδιος της υπόθεσης – παραδέχτηκε ότι είχε δοθεί εντολή στο Α.Τ από τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για να ελεγχθεί η εργατική συνέλευση του Συντονισμού, αλλά απέδωσε το επεισόδιο, στον υπερβάλλοντα ζήλο των συγκεκριμένων αστυνομικών, ζητώντας συγγνώμη από τους συναδέλφους συνδικαλιστές που του ζητούσαν επίμονα εξηγήσεις.
Είναι προφανές ότι όχι μόνο λειτουργεί το συνδικαλιστικό της ασφάλειας αλλά και επιλέγει να κάνει αισθητή την παρουσία του. Το συγκεκριμένο περιστατικό εντάσσεται, στο γενικότερο κλίμα τρομοκράτησης και στην προσπάθεια κατάργησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ο κρατικός ολοκληρωτισμός γίνεται καθημερινά όλο πιο απειλητικός απέναντι στους εργαζόμενους και σε κάθε αγωνιζόμενο. Οι στοιχειώδεις πολιτικές, συνδικαλιστικές και δημοκρατικές ελευθερίες αμφισβητούνται ευθέως και με σαφήνεια πλέον. Μετά την επιστράτευση των απεργών,  η κυβέρνηση θέλει να καταργήσει δια νόμου το δικαίωμα των εργαζόμενων στην απεργία!
Δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό και αποφασιστικό τρόπο προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι, το ταξικό εργατικό κίνημα δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί, όποιο τρόπο και μέσο κι αν χρησιμοποιήσει, το ολοκληρωτικό καθεστώς των μνημονίων, για να πετύχει  την ισοπέδωση κάθε εργασιακού και δημοκρατικού δικαιώματος που έχει κατακτήσει ο εργαζόμενος λαός αυτής της χώρας με αμέτρητους αγώνες και θυσίες.
Θα δώσουμε, διαρκή και ανυποχώρητο αγώνα, για να ανατραπούν οι πολιτικές που εξαθλιώνουν τις ζωές μας, για να ξεριζωθεί η σύγχρονη «χούντα» κεφαλαίου-κυβέρνησης-Ευρωπαικής Ένωσης.
Καλούμε όλα τα συνδικάτα να καταδικάσουν άμεσα, αποφασιστικά και με κάθε τρόπο, αυτού του είδους τις προκλήσεις.

Διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση για θεώρηση βιβλιαρίου υγείαςΔιαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση για θεώρηση βιβλιαρίου υγείας:1.      Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει στον 3ο όροφο και παίρνει από τα κουτιά που βρίσκονται έξω από το Πρωτόκολλο (γραφείο 10) την ειδική ΑΙΤΗΣΗ προς το ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ «παρακαλώ να μου θεωρήσετε το βιβλιάριο υγείας για το έτος 2013 σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ: 250/ 28-01-2013». Συμπληρώνει και πρωτοκολλεί την αίτηση (γραφείο 10).

2.      Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την παραπάνω αίτηση στο γραφείο ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ στον 2ο όροφο (ώρες κοινού 11.00-13.00). Η υπάλληλος άμεσα του παραδίδει την έγγραφη ΑΠΟΡΡΙΨΗ επί της παραπάνω αιτήσεως.

3.      Έπειτα ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει πάλι στον 3ο όροφο και παίρνει από τα κουτιά το έντυπο ΕΝΣΤΑΣΗΣ προς τη ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «μετά την έγγραφη απόρριψη από τη Δ/νση Εισφορών του αιτήματός μου για θεώρηση Βιβλιαρίων Υγείας λόγω οφειλών μου από ασφαλιστικές εισφορές..........σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα». Συμπληρώνει και πρωτοκολλεί την αίτηση (γραφείο 10).

4.      Τελικά ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον 1ο όροφο στη διεύθυνση του ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ την παραπάνω έγγραφη ΑΠΟΡΡΙΨΗ και την ΕΝΣΤΑΣΗ του μαζί με τα εξής απαραίτητα  δικαιολογητικά υπαγωγής στη ρύθμιση:

·         για ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και όσους εργάζονται εκ περιτροπής φωτοτυπία των δύο τελευταίων εκκαθαριστικών εφορίας,

·         για μισθωτούς (επιπλέον) θεωρημένο αντίγραφο απόλυσής,

·         για νέους ασφαλισμένους υπεύθυνη δήλωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από την οικία ΔΟΥ.

5.      Στην επόμενη συνεδρίαση της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ (κάθε Δευτέρα στις 15.00) εξετάζεται και γίνεται δεκτή η παραπάνω αίτηση.

6.      Συνίσταται όλα τα παραπάνω βήματα να γίνονται στην αρχή κάθε βδομάδας, ώστε στο τέλος της επόμενης ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να θεωρήσει πλέον το βιβλιάριό του στον ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ή να αντικαταστήσει το παλαιό ή να εκδόσει νέο (δύο φωτογραφίες, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ).

Τις δύο αιτήσεις μπορείτε να τις τυπώσετε από εδώ.

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

Πρόσω ολοταχώς για την ένταξη των 25.000 υπαλλήλων καθεστώς διαθεσιμότητας

Αναδημοσίευση από Αυγή

Ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης τίθεται η ένταξη σε καθεστώς διαθεσιμότητας 25.000 δημοσίων υπαλλήλων εντός του 2013, όπως φάνηκε μετά και τη νέα σύσκεψη, το Σάββατο, τη δεύτερη μέσα σε λίγες μέρες, στο Μαξίμου, του Αντώνη Σαμαρά με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντ. Μανιτάκη.
Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, τις επόμενες μέρες αναμένεται να συνεδριάσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, προκειμένου να εγκρίνει τις εκθέσεις αξιολόγησης των υπηρεσιών τουλάχιστον οκτώ υπουργείων. Να θυμίσουμε πώς μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί οι εκθέσεις αξιολόγησης δομών του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του υπουργείου Περιβάλλοντος, στα οποία οι περικοπές υπηρεσιών είναι πολύ μεγάλες. Χαρακτηριστικό είναι πως μόνο στο ΥΔΜΗΔ οι μειώσεις αγγίζουν το 66% των υφιστάμενων δομών.
Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των νέων οργανογραμμάτων των υπουργείων, της αξιολόγησης προσωπικού και της ένταξης σε καθεστώς διαθεσιμότητας εμφανίζεται ως βασικό προαπαιτούμενο για την τρόικα, εξ ου και οι συνεχείς συναντήσεις του πρωθυπουργού με τον Αντώνη Μανιτάκη, προκειμένου να αποσταλεί το "πλάνο"ώς τις 20 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τα όσα έχει προαναγγείλει ο κ. Μανιτάκης, ώς τον Ιούνιο θα έχουν ενταχθεί στο καθεστώς διαθεσιμότητας 12.500 υπάλληλοι και ώς το τέλος του έτους οι υπόλοιποι 12.500. Σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις της ηγεσίας του ΥΔΜΗΔ, δεν θα απολυθεί κανένας υπάλληλος, καθώς θα μετακινηθούν (ή θα μετεκπαιδευτούν) για να καλύψουν ανάγκες του Δημοσίου σε άλλους τομείς. Προϋπόθεση, φυσικά, είναι να υπάρχουν οι θέσεις αυτές για να τις καλύψουν, κάτι που φαντάζει ακόμη δυσκολότερο, από τη στιγμή που μειώνονται δραστικά οι δομές του Δημοσίου, παράλληλα με τον σχεδιασμό για παράδοση δημόσιων υπηρεσιών σε ιδιωτικά συμφέροντα.
Την ίδια στιγμή, η ΔΗΜ.ΑΡ. ως κυβερνητικός εταίρος διαμηνύει σε όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να υπάρξουν απολύσεις, κάτι ωστόσο που δεν επιβεβαιώνεται από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι θέσεις να μην φτάσουν για όλους... Χαρακτηριστικές είναι οι χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών Ευρ. Στυλιανίδη που έθεσε ως επιδίωξη και όχι ως δεδομένο τη μη απομάκρυνση υπεράριθμων υπαλλήλων.
Ο κ. Στυλιανίδης δήλωσε ότι "επιδιώκεται να αποφευχθούν απολύσεις υπεράριθμων υπαλλήλων και να αποκλειστούν οι προσλήψεις εκεί που τα κενά θα μπορούσαν να καλυφθούν από εν ενεργεία υπαλλήλους που έχουν την ειδίκευση και τη συνάφεια του αντικειμένου". Ειδικά για την Αυτοδιοίκηση -παρ' ότι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ΟΤΑ θα αποτελέσουν την κύρια δεξαμενή της διαθεσιμότητας- ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια από το υπουργείο, τους δήμους, τις περιφέρειες και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις για να αξιοποιηθούν απόλυτα οι υπάλληλοι.
Αναφορικά με το νέο πειθαρχικό δίκαιο, ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι έχει αυστηροποιηθεί η στάση της κυβέρνησης απέναντι στους επίορκους, έστω και αν υπάλληλοι παραπέμπονται στα πειθαρχικά τιθέμενοι σε αυτοδίκαιη αργία λόγω της εμπλοκής τους σε κινητοποιήσεις ή διοικητικά παραπτώματα ήσσονος σημασίας.

ΠΟΣΔΕΠ: Στροφή αριστερά

Αναδημοσίευση από http://ergatiki.gr

Στροφή στα αριστερά δείχνουν τα αποτελέσματα στο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, ίσως την πιο αναγκαία στιγμή μετά την ανακοίνωση του «Σχεδίου Αθηνά» από το Υπουργείο Παιδείας.
Η Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων (ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετείχαν το Δίκτυο, η Συσπείρωση, η Κίνηση Μελών ΔΕΠ-ΕΜΠ, οι Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι του ΕΜΠ, οι Αυτόνομες Πρωτοβουλίες της ΦΜΣ και της ΦΛΣ και ανεξάρτητοι) πήρε 70 ψήφους και 10 έδρες για τη Διοικούσα Επιτροπή.
Η Συνεργασία Πανεπιστημιακών (συντεχνιακό ψηφοδέλτιο, συμμετείχαν η ΑΣΚΕΥ (γιατροί) και η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση) πήρε 54 ψήφους και 8 έδρες. Η παράταξη του πρώην προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ, Σταυρακάκη, η ΚΙΠΑΝ που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ έπεσε αφού πήρε 43 ψήφους και 6 έδρες, ενώ η ΑΡΜΕ (πρόσκειται στη ΔΗΜΑΡ) πήρε 25 ψήφους και 4 έδρες.
Η ΔΗΠΑΚ, παράταξη του ΚΚΕ, πήρε 17 ψήφους με 2 έδρες. Όσον αφορά στα υπόλοιπα ψηφοδέλτια η Ενωτική Ακαδημαϊκή Πρωτοβουλία πήρε 14 ψήφους και 2 έδρες, η Πρωτοβουλία μελών ΔΕΠ Ιατρικής 6 ψήφους και 1 έδρα, ενώ η ΑΔΙΚΙΑ 2 ψήφους.
Προεδρείο δεν έχει σχηματιστεί ακόμα. Για την Εκτελεστική Επιτροπή οι έδρες έχουν ως εξής: Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων 3 έδρες, Συνεργασία Πανεπιστημιακών 3, ΚΙΠΑΝ 2, ΑΡΜΕ 1, ΔΗΠΑΚ 1, Ενωτική Πρωτοβουλία 1.

Πέμπτη 14/2, ημέρα δράσης στις εφορίες


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την ΚΟΙΝΗ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/2 ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συλλογικότητες από διάφορες περιοχές της Αττικής (6ο διαμέρισμα, Βάρη-Βούλα- Βουλιαγμένη, Βύρωνας, Γλυφάδα, Εξάρχεια-Νεάπολη-Μουσείο, Ίλιον, Καματερό, Μαρκόπουλο-Πόρτο Ράφτη,  Μοσχάτο, Πευκάκια-Περισσός,  Ν. Σμύρνη,  Πατήσια, Πέραμα, Ραφήνα, Σαλαμίνα, Σεπόλια κ.α.) καθώς και οι Επιτροπές αγώνα «Δεν πληρώνω», προγραμματίζουν την Πέμπτη 14/2, μέρα κοινής δράσης συγκεντρώσεις έξω από τις τοπικές εφορίες.
Σκοπός της κινητοποίησης είναι η διαμαρτυρία για τα χαράτσια, τη φοροληστεία των λαϊκών στρωμάτων και τα κυβερνητικά σχέδια για ένταση της αφαίμαξης.
Οι συγκεντρώσεις θα γίνουν έξω από τις ΔΟΥ Α' Αθηνών, Αγ. Αναργύρων, Βύρωνα, Γλυφάδας, Δ’ Αθηνών, Ε' Πειραιά, ΙΔ' Αθηνών, ΙΘ' Αθηνών, Μενιδίου, Ν. Ιωνίας, Ν. Σμύρνης, Παλλήνης, το πρωί της Πέμπτης.    

Κοινή θέληση των συλλογικοτήτων είναι ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί κόντρα στην βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που οδηγεί στην εξαθλίωση το λαό.  
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στη φοροληστεία του λαού και στις αυξήσεις των τιμών στα κοινωνικά αγαθά, αποκρούουμε τις απειλές και την κυβερνητική επιχείρηση εκφοβισμού από κυβέρνηση και ΜΜΕ για κατασχέσεις.
Απαιτούμε να σταματήσει η εξοντωτική φοροληστεία σε όφελος των δανειστών, των τραπεζών και των φοροαπαλλαγών των πλουσίων. Δημόσια-δωρεάν τα κοινωνικά αγαθά. Κάνουμε πραγματικότητα το κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Κανένας μόνος του στην κρίση, κανένας μόνος του απέναντι στη ΔΕΗ και στην εφορία.
Δεν πληρώνουμε τα χαράτσια, την κρίση και το χρέος τους.
ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ - ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ !

Περίεργα προσκόμματα από το ΥΠΕΚΑ στην οριστικοποίηση των δασικών χαρτών

Αναδημοσίευση από την Αυγή.


Επικίνδυνους δρόμους, που οδηγούν σίγουρα (στην αθώα εκδοχή) τουλάχιστον σε νέες καθυστερήσεις στη διαδικασία οριστικοποίησης των δασικών χαρτών και θωράκισης των δασικών εκτάσεων, ανοίγει ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Στ. Καλαφάτης, παρ' ότι είναι καθορισμένες με νόμο, στις περιπτώσεις οικισμών που έχουν κτισθεί σε δασικές εκτάσεις παράνομα.
Με απόφασή του στις 25 Ιανουαρίου ΦΕΚ Β 115 ξεχειλώνει τις προθεσμίες και αλλάζει τα προαπαιτούμενα έτσι όπως καθορίζονταν σε προηγούμενη Υπουργική Απόφαση (165387/410/3.2.2012 - διαδικασία, στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης αιτίας μεταβολής δασικής μορφής εκτάσεων εντός οικισμών, στερούμενων νόμιμης έγκρισης, άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3889/2010). Με νέες προσθήκες επιτρέπεται τα όρια (με κίτρινο περίγραμμα) των περιοχών που βρίσκονται εντός παράνομων οικισμών ή εντός ορίων σχεδίων πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλεως που δεν έχουν εγκριθεί για οποιοδήποτε λόγο να υποβάλλονται εκ των υστέρων ως συμπληρωματικά στοιχεία από τις πολεοδομικές υπηρεσίες σε ένα τρίμηνο από την ανάρτηση του δασικού χάρτη. Επιπλέον "η αναφορά στις περιοχές που εξαιρούνται της υποβολής αντιρρήσεων γίνεται επί των επιδεικνυομένων από τις πολεοδομικές υπηρεσίες ορίων". Ως λόγος για τη νέα αλλαγή προβάλλεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την εξαίρεση από τον χάρτη "των εμφανιζόμενων ως δασικού χαρακτήρα εκτάσεων".
Επίσης, στην περίπτωση που στους αναρτημένους δασικούς χάρτες, παρ' ότι είναι υποχρεωτική πριν την ανάρτηση να έχει γίνει η σήμανση με πορτοκαλί χρώμα του περιγράμματος των ορίων των οικισμών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί με πράξεις της διοίκησης, καθώς και των ορίων των εγκεκριμένων μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων, τώρα η παράλειψη... συγχωρείται. Έτσι η αρμόδια "Διεύθυνση Δασών οφείλει και αυτεπαγγέλτως να αναστείλει επί τρίμηνο τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτηθέντων δασικών χαρτών" ώστε στο τρίμηνο αυτό "οι αρμόδιες υπηρεσίες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την επισήμανση των ανωτέρω ορίων".
Πάντως, πριν αλέκτορα φωνήσαι ανεστάλη η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες στον Χορτιάτη με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης (Α.Π. 9419/1.2.2013). Η ημερομηνία ανάρτησης ήταν 28.11.2012 και η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων ξεκίνησε στις 5 Δεκεμβρίου και έληγε στις 4 Φεβρουαρίου και 25 για τους κατοίκους εξωτερικού.
Στις πλαγιές του Χορτιάτη επιχειρείται να κτισθεί από τον συνεταιρισμό μηχανικών "Κισσός Α.Ε.” έκταση 2.038 στρεμμάτων από τη δεκαετία του '80. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την απόφασή του 3651/1999 έκρινε παράνομο τόσο το Προεδρικό Διάταγμα (26.8.86) του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο καθορίστηκε η Έκταση ως Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας, όσο και το Διάταγμα που εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη (15.4.1988).

Δεύτερος γύρος με κρυφές περικοπές

Χωρίς τέλος οι περικοπές σε παροχές και συντάξεις. Αναδημοσίευση από Ελευθεροτυπία
Αρχισε ο δεύτερος γύρος της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, η οποία μέσα από τη διοικητική και οικονομική ενοποίηση των Ταμείων υποκρύπτει περαιτέρω περικοπές στις συνταξιοδοτικές παροχές.
Ηδη η επιτροπή διαβούλευσης και διαλόγου που έχει συσταθεί στη Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Ε», ολοκλήρωσε την καταγραφή των παροχών που έχουν τα 6 μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία.
Ειδικότερα, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπου έχουν συγχωνευθεί 9 ασφαλιστικοί φορείς των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, λειτουργούν εννιά αντίστοιχοι λογαριασμοί με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Αλλοι εννιά λογαρισμοί με οικονομική αυτοτέλεια έχουν καταγραφεί στον ΟΑΕΕ. Τρεις κλάδοι πρόνοιας που αποτελούν λογαριασμούς παροχών σε χρήμα έχουν καταγραφεί στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ένα λογαριασμό σε χρήμα έχει ο ΟΓΑ, 8 λογαριασμούς το ΕΤΑΑ και τρεις το ΝΑΤ.
Το σχέδιο των ενοποιήσεων περιλαμβάνει:
1. Στα ταμεία ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημοσίου, ΝΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα συγχωνευτούν οι 60 ασφαλιστικοί κλάδοι που υπάρχουν σήμερα, καθώς και τα 90 τμήματα μητρώων συνταξιούχων που λειτουργούν ως ξεχωριστοί λογαριασμοί.
2. Στα 6 κύρια ταμεία ασφάλισης θα υπάρξει ενιαίο σύστημα εισφορών και παροχών που θα ισχύσει για όσους συνταξιοδοτηθούν από το 2014 και θα έχει ως άμεση συνέπεια τη μείωση των παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους στα πρώην ευγενή ταμεία (ΔΕΚΟ, τράπεζες), που θα αντιμετωπίσουν σταδιακά μειώσεις τόσο στις συντάξεις όσο και στις παροχές σε χρήμα, καθώς θα μειωθεί το ύψος των εισφορών που καταβάλλουν.Οι ενιαίες εισφορές θα ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους ανά ταμείο κύριας ασφάλισης, π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, κ.λπ.
3. Αντιστοίχως, οι ενιαίες εισφορές θα σημάνουν ενιαίο σύστημα παροχών. Αλλωστε ο νέος υπολογισμός των συντάξεων είναι σε άμεση σύνδεση με το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών στο σύνολο του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να ισχύσει νωρίτερα από το 2015 ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων.
Ενιαίο λογιστήριο
4. Θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο λογιστήριο ανά Ταμείο και θα καταργηθούν οι «ειδικοί λογαριασμοί» και οι υπηρεσίες που συντηρούνταν σε κάθε Ταμείο που ενοποιήθηκε. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει ενιαία λογιστική απεικόνιση και κεντρική παρακολούθηση όλων των ασφαλιστικών φορέων. Και βεβαίως θα καταστεί εφικτή η δημοσιοποίηση ισολογισμών από τα Ταμεία, κάτι που έχει θεσμοποιηθεί -από χρόνια- χωρίς μέχρι σήμερα να γίνει εφικτό.
5. Κεντρική αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ταμεία, ενδεχομένως από την εταιρεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ). Θα υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για την τακτοποίηση των οφειλών και όχι ρυθμίσεις ανά Ταμείο.
6. Επικουρικές συντάξεις: Εξετάζεται οι αλλαγές στις επικουρικές συντάξεις που αρχίζουν από το 2015 να ξεκινήσουν από το 2014, καθώς το συνολικό ποσό των επικουρικών συντάξεων που θα καταβάλλεται δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εισφορών που θα έχει λάβει το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης κατά τον προηγούμενο χρόνο. Το ισχύον ποσό σύνταξης που καταβάλλεται σήμερα θα παίζει ρόλο μόνο σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της αναλογίας με την οποία θα υπολογιστεί η νέα παροχή, καθώς άλλαξε ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού των συντάξεων και το νέο σύστημα θα λειτουργεί σαν μια αναδιανεμητική πυραμίδα.
Η σύνταξη διαχωρίζεται σε ονομαστική και καταβαλλόμενη. Η πρώτη είναι αυτή που πρέπει να καταβάλλεται βάσει του γενικού μαθηματικού τύπου. Η δεύτερη θα είναι αυτή που πραγματικά θα παίρνει στο χέρι ο δικαιούχος βάσει των εκάστοτε ετήσιων εσόδων των ταμείων. Ενας επιπλέον λόγος που επιβαρύνει το ΕΤΕΑ είναι το κόστος για την κάλυψη της αθρόας αποχώρησης εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας με πρόωρες συνταξιοδοτήσεις (προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος) την περίοδο 2007-2012. Αυτό δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική οικονομική μελέτη για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ). Αντίθετα, υπήρξε πρόβλεψη, ως προς την ηλικία αποχώρησης από την εργασία, «να προεκταθεί η υπάρχουσα τάση των εργαζομένων (κυρίως γυναικών) να παραμένουν στην αγορά εργασίας και να αιτούνται συνταξιοδότηση αργότερα από την ελάχιστη ηλικία που προβλέπει το καταστατικό του Ταμείου».

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

Δράσεις αλληλεγγύης στους συλληφθέντες της Χαλκιδικής

Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης - αλληλεγγύης στους συλληφθέντες της Χαλκιδικής

Την Τρίτη 12/2, στις 8.30 μ.μ., στο ΑΝ club, στα Εξάρχεια, με τους: NO MAN’S LAND, ILLEGAL OPERATION, LOLEK, ΣΤΑΘΗ ΔΡΟΓΩΣΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΠΟΥΛΙΚΑΚΟ, ΕΝΕΔΡΑ, από την Επιτροπή Αλληλεγγύης στη Χαλκιδική (Αττικής).

Στο δάσος των Σκουριών στη ΒΑ Χαλκιδική, τον τελευταίο χρόνο, εξελίσσεται ένα καταστροφικό σχέδιο του ελληνικού κράτους σε συνεργασία με την εταιρία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ», η οποία ανήκει στην καναδική πολυεθνική El Dorado Gold και τον όμιλο Μπόμπολα, για εκτεταμένες εξορύξεις χρυσού. Με πρόσχημα την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καταστρέφεται το αρχέγονο, αυτό, δάσος, με ολέθριες και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τη φύση και τους ανθρώπους. Το σχέδιο που προωθείται στη Χαλκιδική αποτελεί μόνο την αρχή των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και εντάσσεται στο συνολικό ξεπούλημα των φυσικών πόρων και των δημόσιων υποδομών που ακολουθούν οι μνημονιακές κυβερνήσεις, υποθηκεύοντας το μέλλον ολόκληρης της κοινωνίας.

Από την πρώτη στιγμή στην περιοχή δημιουργήθηκε ένα δυναμικό κίνημα αντίστασης των κατοίκων, με στόχο την ακύρωση των σχεδίων εξόρυξης χρυσού. Αυτό το κίνημα, όπως και κάθε μορφή αντίστασης στα μνημονιακά χρόνια, έχει δεχθεί σκληρή καταστολή και αστυνομική βία με αποκορύφωμα την κινητοποίηση στις 21 Οκτωβρίου 2012. Η αλόγιστη χρήση χημικών από πλευράς ΜΑΤ μέσα στο δάσος, η καταδίωξη των διαδηλωτών για 7 χλμ., η προσπάθεια αποκλεισμού τους, η επίθεση ακόμα και σε οχήματα που προσπαθούσαν να διαφύγουν, ο τραυματισμός κατοίκων και οι 14 συλλήψεις που έγιναν είναι ένα δείγμα της στάσης της κυβέρνησης, που μοναδικό στόχο έχει την προστασία των συμφερόντων του κεφαλαίου.
 
Στις 14 Φλεβάρη 2013, στο Πρωτοδικείο Πολυγύρου, δικάζονται οι 14 συλληφθέντες, με κατηγορίες για στάση κατά του πολιτεύματος για τους 13 από αυτούς και για απόπειρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης για τον οδηγό, που, ενώ δέχθηκε χημικά μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου του, προσπάθησε να μην χτυπήσει το πλήθος.

Στο πλαίσιο της στήριξης και της αλληλεγγύης στον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής, η Επιτροπή Αλληλεγγύης στη Χαλκιδική (Αττική):

- Οργανώνει συναυλία οικονομικής ενίσχυσης, την Τρίτη 12/02/13, στις 20:30, στο ΑΝ CLUB (Σολωμού 13-15).

- Καλεί στην παράσταση διαμαρτυρίας στο ΣτΕ, την Πέμπτη 14/02/13, στις 11:00, που οργανώνει η Συντονιστική Συνέλευση Αλληλεγγύης στον αγώνα των κατοίκων της ΒΑ Χαλκιδικής.

Επιτροπή Αλληλεγγύης στη Χαλκιδική (Αττική)
attiki.forum@gmail.com

ΕΜΔΥΔΑΣ τμήμα ΥΠΠΟ για τον οργανισμό

Οι νέοι οργανισμοί που ετοιμάζει η κυβέρνηση για όλα τα υπουργεία, σημαίνουν συρρίκνωση του δημοσίου και απολύσεις. Να μην περάσουν. Αναρτούμε ανακοίνωση του τμήματος ΥΠΠΟ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής.

 

Επέλαση ατομικών συμβάσεων και λεηλασία μισθών

Αναδημοσίευση από Ίσκρα

ΤΟ 80% ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ!

Σε καθεστώς τρίμηνης μετενέργειας εισέρχονται από την ερχόμενη Πέμπτη, 14/2, σαράντα κλαδικές συμβάσεις, οι οποίες αν δεν επανασυναφθούν, 600.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα οδηγηθούν σε ατομικές συμβάσεις εργασίας. Σύμφωνα με νέα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας , από τις 27/10/2011 έχουν συναφθεί 1.000 επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας, εκ των οποίων το 60% περιλαμβάνει μειώσεις μισθών. Οι μειώσεις στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα αγγίζουν κατά μέσο όρο το 22%, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, χωρίς να περιλαμβάνονται οι αλλαγές που συντελούνται αυτή την περίοδο.


Από την ερχόμενη Πέμπτη, όπως προβλέπει το 3ο Μνημόνιο, «μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω από το 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την περίοδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας».

Ουσιαστικά αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέχρι το τέλος του 2013 το 80% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα έχει οδηγηθεί στην υπογραφή ατομικών συμβάσεων, ενώ όπως υπολογίζεται, συνολικά, η λήξη των κλαδικών συμβάσεων που έχει συντελεστεί το τελευταίο έτος έχει οδηγήσει τουλάχιστον 1.200.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή περίπου το 60%, στις ατομικές συμβάσεις ή στην αλλαγή των όρων εργασίας, με στροφή στην ευέλικτη απασχόληση.

Ετσι, από την Πέμπτη, με δεδομένο ότι η μετενέργειά τους έχει πλέον διάρκεια τρεις μήνες και όχι έξι, όπως ίσχυε παλιότερα, από τον ερχόμενο Μάιο οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους εργαζομένους, σε μια προσπάθεια να συμφωνήσουν σε μια νέα σύμβαση εργασίας.

Κατώτατος 586 ευρώ μικτά