Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023

Οι Φοιτητές αντιστέκονται στην παράκαμψη του Άρθρου 16 του ΣυντάγματοςΤι προβλέπει το άρθρο 16 του Συντάγματος

‘Αρθρο 16: (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)

1. H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Kράτους. H ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.
2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.
3. Tα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.
4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.
5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει.
Eιδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ’ αυτούς.
6. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Tο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Tα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων.
Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παυθούν προτού λήξει σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, όπως νόμος ορίζει.
Nόμος ορίζει το όριο της ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εωσότου εκδοθεί ο νόμος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.
7. H επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Kράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές.
8. Nόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Kράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους.
H σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.
9. O αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Kράτους.
Tο Kράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει. Nόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους.

Ένταση και χημικά στη Σύνοδο των Πρυτάνεων στο Καβούρι
Οι φοιτητές με συνθήματα τονίζουν την αντίθεσή τους στην ίδρυση μη Κρατικών Πανεπιστημίων
Δημοσίευση: 15/12/2023

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ένταση επικράτησε έξω από το ξενοδοχείο,στο Καβούρι, στο οποίο συνεδρίαζαν οι Πρυτάνεις, παρουσία του υπουργού Παιδείας Κ. Πιερρακάκη, όταν φοιτητές επιχείρησαν να σπάσουν τον κλοιό των αστυνομικών.

Οι άνδρες των ΜΑΤ απώθησαν τους φοιτητές ενώ έκαναν χρήση χημικών.


Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023

Να καταργηθεί άμεσα ο νέος φορολογικός νόμος Χατζηδάκη!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrXI8jTC9zXaea9tHhrF0_eNZ5X7Xw6oHB-zwJFJiX5QhFEA/viewform

Να καταργηθεί άμεσα ο νέος φορολογικός νόμος Χατζηδάκη!

Η ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου Χατζηδάκη έρχεται να δώσει ένα τελειωτικό χτύπημα αποκλειστικά στους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές και μικρές επιχειρήσεις, αυξάνοντας τη φόρολογία τους μέχρι και 150%.

Ο νέος νόμος επιβάλλει ελάχιστο (τεκμαρτό) φορολογητέο εισόδημα, το οποίο θα καθορίζεται με βάση το μικτό ετήσιο εισόδημα ενός μισθωτού, δηλαδή με βάση την σχέση: κατώτατος μισθός μισθωτού x 14 μισθούς, ενώ προβλέπονται και προσαυξήσεις με βάση τα χρόνια εργασίας. Αυτό ουσιαστικά καταργεί την ουσία του ελεύθερου επαγγέλματος, που θέλει μια ατομική επιχείρηση να μην καταγράφει απαραίτητα κάθε χρονιά τα ίδια κέρδη ή και να καταγράφει και ζημιές.

Επιπλέον η αυθαίρετη συσχέτιση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος του ελεύθερου επαγγελματία με αυτό του μισθωτού και η φορολόγησή του με βάση αυτό, δημιουργεί διαρκή συγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στα στρώματα των κατώτερα αμοιβόμενων εργαζόμενων, ενώ υπό καθεστώς πληθωρισμού και αύξησης του βασικού μισθού, ο ελεύθερος επαγγελματίας θα βλέπει στο διηνεκές το τεκμαρτό φορολογητέο του εισόδημα να αυξάνεται, ανεξαρτήτως του πραγματικού του κύκλου εργασιών.

Αντίθετα, ο νόμος δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για τα μεγάλα εισοδήματα (των άνω των 50.000), θεωρώντας ότι αυτά δεν φοροδιαφεύγουν(!).

Το νέο φορολογικό, σε συνδυασμό και με τις συνεχείς αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, δημιουργεί ασφυκτικές οικονομικές προϋποθέσεις για την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος και οδηγεί στη βίαιη μείωση των ποσοστών αυτοαπασχόλησης και στο κλείσιμο βιβλίων χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων. Ο στόχος δεν είναι η αύξηση των δημοσίων εσόδων (καθώς ακόμη και η προβλεπόμενη απόδοση είναι μικρή), αλλά η έξοδος από το επάγγελμα των πιο αδύναμων, ώστε να μείνει η αυξημένη οικονομική δραστηριότητα της περιόδου στις μεγάλες εταιρείες και γραφεία.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αδράνησε εντελώς, κόντρα στο συμφέρον των μελών του, και, πέρα από μια ανακοίνωση ενάντια στο νόμο, δεν έλαβε καμία πρωτοβουλία για να την κατατεθεί το νομοσχέδιο.

  • Απαιτούμε την άμεση κατάργηση του νέου φορολογικού Νόμου Χατζηδάκη!

  • Απαιτούμε το ΤΕΕ να στηρίξει τις αποφάσεις του και με πράξεις. Συγκεκριμένα:

  1. Να προχωρήσει σε ενημερώσεις όλων των μελών του για τις άμεσες επιπτώσεις του νέου φορολογικού, όπως έγινε σε πλήθος άλλων πληττόμενων κλάδων.
  2. Να δράσει ενωτικά και μαχητικά σε συντονισμό με άλλους κινητοποιούμενους κλάδους και ειδικά τους δικηγόρους, που βρίσκονται σε συνεχιζόμενες αποχές.
  3. Να κηρύξει αποχές και να κλείσει τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζεται, ως μέσο πίεσης μπροστά στην υπό εξέλιξη εξόντωση μεγάλης μερίδας των μελών του.

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Τιμολόγια ρεύματος μόνο για μαθηματικούς

Τιμολόγια ρεύματος μόνο για μαθηματικούς!
Vanna 10 Δεκεμβρίου 2023

Πριν από πολλά χρόνια, τα πρώτα χρόνια της κρίσης, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από κάποιον που μου δήλωσε ότι τηλεφωνεί από εταιρεία ερευνών που εδρεύει στο Λονδίνο και θα ήθελε τη γνώμη μου για θέματα ενέργειας. Εκείνη την εποχή ελάχιστοι και μόνο σχετικοί, γνώριζαν κάποια πράγματα και όχι όλες τις διαστάσεις της υλοποίησης της πολιτικής της «απελευθέρωσης» της αγοράς ενέργειας αφού το παζλ χτίζεται σύμφωνα με τις εξελίξεις στις ανάγκες της αγοράς. Περίεργη, τότε, για το στόχο της έρευνας, άρχισα να απαντάω στις ερωτήσεις. Ένα από τα θέματα ήταν η διαφάνεια και η δικαιοσύνη στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Πιο πολύ από ένστικτο παρά από γνώση, άρχισα να απαντάω τα αντίθετα από αυτά που προσπαθούσε να εκμαιεύσει η έρευνα σε μια προσπάθεια να σταθώ απέναντι στην εμπορευματοποίηση της ενέργειας που είναι στον αντίποδα της θεώρησης ότι η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο ήμουν σίγουρη πως κάτι φοβερό ήταν στα σπάργανα και ότι μια λαίλαπα στα ενεργειακά θα ξεσπούσε.

Σήμερα βιώνουμε τα αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων και μια «διαφάνεια» που υποτίθεται ότι δεν μπορούσε να εγγυηθεί το κρατικό μονοπώλιο, η ΔΕΗ. Δε θα τα περιγράψω, αφού όλοι τα βιώνουμε. Θα παραθέσω μόνο σχολιασμό της κατάστασης από κάποιες εύστοχες δημόσιες αναρτήσεις στο facebook.

«Αυτό εδώ τώρα θεωρείται «πρόοδος», έτσι; Είναι δείγμα «ανεπτυγμένης», «φιλελεύθερης» ανθρώπινης κοινωνίας όπου η εξασφάλιση των βασικών όρων διαβίωσης είναι δεδομένη για όλους και ο βαθμός της ατομικής ευημερίας αποτελεί «επιλογή» του καθενός ένα πράμα… Αυτή εδώ η ανάλυση δεν είναι καθόλου ταπείνωση του καταναλωτή, καθόλου «φτύσιμο στα μούτρα» του πελάτη που «έχει υποχρέωση» να ξέρει άλγεβρα και να αφουγκράζεται τη «δυναμική» του «προϊόντος» στο Χρηματιστήριο Ενέργειας ώστε να υπολογίσει αν τον παίρνει να ανάψει τον θερμοσίφωνα ή θα ζεστάνει το νερό για το λούσιμο στο γκαζάκι. Αυτό είναι «τίμιο» έτσι; Είναι «ok», είναι «Ευρώπη» ε; Είναι «ξηγημένοι» οι πάροχοι, είναι «μια χαρά» η ρήτρα αναπροσαρμογής που «καταργήθηκε» γιατί πια δεν λέγεται έτσι αλλά «μηχανισμός διακύμανσης»…
Ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα του μαζικού εξευτελισμού και της κοινωνικής ταπείνωσης από τους αεριτζήδες της «αγοράς» που ζουν το μύθο τους στη μπανανία όπου ιδιωτικοποιήθηκαν τα πάντα γιατί «ήταν δίκαιο και έγινε πράξη».».

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Πορεία για προστασία των βουνών από το ενεργειακό λόμπι
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Πορεία για προστασία των βουνών από το ενεργειακό λόμπι
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 06.12.23 06:00
Τάσος Σαραντής
Πορεία ενάντια στην καταστροφή των βουνών, των ποταμών και των δασών από το ενεργειακό λόμπι διοργανώνεται από συλλογικότητες και πρωτοβουλίες για την προστασία των βουνών τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου.


Πορεία ενάντια στην καταστροφή των βουνών, των ποταμών και των δασών από το ενεργειακό λόμπι διοργανώνεται από συλλογικότητες και πρωτοβουλίες για την προστασία των βουνών τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, στις 19.00, στο Μοναστηράκι με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού.

«Δεν έχει τελειωμό η λεηλασία της φύσης από τα ενεργειακά έργα που αδειοδοτούνται στις βουνοκορφές, τα νησιά, τα ποτάμια και τους κάμπους σε όλη τη χώρα. Δεν έχουν τελειωμό η καταστολή και οι διώξεις όσων υπερασπίζονται τα δάση, τις θάλασσες και τις πλαγιές που απειλούνται από βιομηχανικές αιολικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, εξορύξεις υδρογονανθράκων και ορυχεία μετάλλων που εξυπηρετούν μόνο τα κέρδη των μεγάλων ενεργειακών και εργολαβικών εταιρειών. Αξίζει να παλέψουμε για την υπεράσπιση των τόπων που αγαπάμε και δίνουν ζωή σε εμάς και στις επόμενες γενιές» αναφέρουν οι διοργανωτές στο κάλεσμά τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού καλούν στη διοργάνωση μαζικών πορειών σε όλες τις πόλεις και εκδηλώσεων σε μικρότερους δήμους και χωριά. Κι ακόμη στη διοργάνωση πορειών το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Δεκεμβρίου σε βουνά όλης της χώρας και σε τόπους που απειλούνται.

«Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ ουσιαστική δουλειά με δεκάδες τοπικές ομάδες και συλλογικότητες που ασχολούνται με τα ενεργειακά ζητήματα και με αρκετές και αξιοσημείωτες νίκες στους αγώνες μας. Σε αυτό το κομβικό σημείο είναι σημαντικό αυτές οι πρωτοβουλίες να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα. Ας αποτελέσει η Παγκόσμια Ημέρα Βουνού το έναυσμα για να γίνουν συντονισμένες συζητήσεις και δράσεις πανελλαδικά και ακόμα και επαφές με αντίστοιχες ομάδες σε άλλες χώρες» αναφέρεται στο κάλεσμα για την πορεία.

"Η παραγωγή του αστικού χώρου ως κοινωνικό και πολιτικό διακύβευμα. Αφηγήσεις από την Ελλάδα της μεταπολεμικής ανάπτυξης"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Οι εκδόσεις Angelus Novus σας προσκαλούν στη παρουσίαση του βιβλίου
της Μαρίας Μαντουβάλου, Ομότιμης Καθηγήτριας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ:

"Η παραγωγή του αστικού χώρου ως κοινωνικό και πολιτικό διακύβευμα.
Αφηγήσεις από την Ελλάδα της μεταπολεμικής ανάπτυξης"

Κείμενα του βιβλίου έχουν γραφτεί σε συνεργασία με τις: Μαρία Μαυρίδου, Ντίνα Βαΐου, Λουίζα Μάρθα, Ευαγγελία Μπαλλά

H επιστημονική επιμέλεια έγινε από τους: Φερενίκη Βαταβάλη, Γιώργο Πατρίκιο, Λουκά Τριάντη, Ευαγγελία Χατζηκωνσταντίνου

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023, στις 6:00 μ.μ. στην Αίθουσα Καυταντζόγλου, Κτίριο Αβέρωφ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (Πατησίων 42, Αθήνα).

Χαιρετισμός :
Ρένα Κλαμπατσέα, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ


Εισαγωγική παρουσίαση εκ μέρους της ομάδας επιμέλειας:
Φερενίκη Βαταβάλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ


Συζητούν:
Κωστής Χατζημιχάλης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τάσος Σακελλαρόπουλος, Ιστορικός - Υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη
Πέννυ Κουτρολίκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ


* Στις 5:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί προβολή φωτογραφιών των Μπάμπη Λουιζίδη - Κατερίνας Γληνού