Αντισυνταγματική έκρινε το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης τη μνημονιακή πρόβλεψη (και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου του 2012) για χαμηλότερες (κατώτατες) αμοιβές στους νέους κάτω των 25 ετών, τονίζοντας ότι εισάγει "διάκριση αμοιβής" και παραβίαση της μισθολογικής ισότητας. Τη δικαστική απόφαση χαιρέτισε η ΓΣΕΕ, που άσκησε παρέμβαση μέσω της Γραμματείας Εργαζόμενης Νεότητας της Συνομοσπονδίας.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η ρύθμιση της 6ης ΠΥΣ 2012 που εισάγει δυσμενή διάκριση αμοιβής σε βάρος των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών (-32%) παραβιάζει τα συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα της ισότητας ενώπιον του νόμου (4 παρ. 1), της μισθολογικής ισότητας και της συλλογικής αυτονομίας (22 παρ. 1) και της προστασίας της νεότητας (21 παρ. 3). Επιπλέον, το δικαστήριο έκρινε ότι διάκριση σε βάρος των νέων σε ηλικία εργαζομένων στηρίχτηκε σε στοιχεία τυχαία και ατεκμηρίωτα ως προς τη μεταχείριση των εργαζομένων, οι οποίοι διακρίνονται με βάση το τυπικό και συγκυριακό στοιχείο της ηλικίας τους, δημιουργώντας διάκριση τόσο σε βάρος των νέων σε ηλικία εργαζομένων όσο και των παλαιών εργαζομένων. Έτσι η 6η ΠΥΣ κρίθηκε συνολικά ανεφάρμοστη, καθώς περιέχει πρωτογενείς κανόνες δικαίου οι οποίοι εκδόθηκαν κατά παράβαση του Συντάγματος (26, 43 παρ.2) από αναρμόδιο όργανο (Υπουργικό Συμβούλιο).