ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ διοργανώνει και σας καλεί σε Workshop με θέμα:
«Διαδρομές της  αρχιτεκτονικής, από τις απαρχές της εμφάνισης του μοντερνισμού μέχρι σήμερα, στην  Αττική»
Το Workshop απευθύνεται σε  νέους κυρίως συναδέλφους, διπλωματούχους  αρχιτέκτονες  και φοιτητές της  αρχιτεκτονικής.
Στο  Workshop θα διερευνηθούν οι διαδρομές (με τη μεταφορική έννοια της λέξης) της σύγχρονης αρχιτεκτονικής μέσα από τις συμπληγάδες των παραμέτρων (κοινωνικών, ιστορικών, τεχνολογικών, πολεοδομικών, θεσμικών, οικονομικών, την επίδραση των διεθνών αρχιτεκτονικών ρευμάτων κλπ) που  καθορίζουν και  επηρεάζουν το αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι σε όλες του τις εκφάνσεις, από την εισαγωγή του οπλισμένου σκυροδέματος στην κατασκευή.
Το Workshop θα  γίνει σε δύο φάσεις,  η πρώτη θα ξεκινήσει στις 18 Μαρτίου 2016 και θα διαρκέσει περίπου τέσσερις (4) εβδομάδες, η δεύτερη θα αρχίσει στις 18 Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι  27 Μαΐου.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σχετικές βεβαιώσεις.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν μέχρι την Πέμπτη 17 Μαρτίου.
Στο site του ΣΑΔΑΣ θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και την αίτηση συμμετοχής.