Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

ΑΣΜ: Συνάντηση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ


Συνάντηση αλληλοενημέρωσης και αναζήτησης συλλογικής αντιμετώπισης στα προβλήματα που σχετίζονται με την ένταξη των ασφαλιστικών οφειλών στη ‘ρύθμιση των 120 δόσεων’ 

Παρασκευή 29/11/2019, στις 7:30 μ.μ., στον ΣΑΔΑΣ – Βρυσακίου 15, Πλάκα

Έχοντας διαπιστώσει ότι η προσπάθεια ένταξης των ασφαλιστικών οφειλών στη ρύθμιση των 120 δόσεων, επιφυλάσσει πολλές δυσκολίες – ασάφειες, αντιφάσεις και περιπλοκές – για όσους το επιχειρούν, Ομάδα Πρωτοβουλίας της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους σε Συνάντηση, την Παρασκευή 29/11/2019, στις 7:30 μ.μ., στον ΣΑΔΑΣ, με σκοπό την αλληλοενημέρωση επί του θέματος και την καταγραφή των προβλημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι οφειλέτες – για κάποιους από τους οποίους, οι όροι που τίθενται είναι σαφώς απαγορευτικοί.
Μέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή εμπειριών, θα επιχειρηθεί η ομαδοποίηση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την προσπάθεια ένταξης των οφειλών στις ‘120 δόσεις’ και η ανάδειξη της δυνατότητας συλλογικής αντιμετώπισής τους
Οι στόχοι μας είναι:
Η από κοινού αναζήτηση λύσεων – όπου αυτό είναι εφικτό

Η διαμόρφωση/διατύπωση συλλογικών διεκδικήσεων

Η συμμετοχή σε συγκεκριμένες δράσεις που ενδεχομένως θα αποφασιστούν επί τόπου

Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Στενάζουν τα ρέματα της Αττικής


Ποταμός Ερασινός 

Στενάζουν τα ρέματα της Αττικής

Με τσιμεντοποίηση απειλούνται τα τελευταία ελεύθερα τμήματα φυσικής ροής υδάτων. Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον τους από το ΣτΕ μετά τη θετική εξέλιξη για τον Ποδονίφτη

Τα ρέματα και τα ποτάμια δεν είναι εμπόδιο στην «ανάπτυξη» των πόλεων, δηλαδή στην πύκνωση του ασφυκτικά χτισμένου περιβάλλοντος, αλλά προϋπόθεση ώστε οι πόλεις μας να είναι βιώσιμες. Ωστόσο, οι καταστροφικές επιλογές της Πολιτείας απειλούν τα ρέματα της Αττικής.

Αυτό τόνισαν χθες σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν Φορείς και Κινήσεις για την Προστασία των Ρεμάτων-Ρεματτική, καθώς φέτος είναι η χρονιά που κρίνεται η τύχη των ρεμάτων της Αττικής. Πολίτες, σύλλογοι και κινήματα για την προστασία των ρεμάτων έχουν προχωρήσει σε προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να σταματήσουν τα καταστροφικά για τα ρέματα έργα που προωθούνται από την Περιφέρεια Αττικής και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόκειται για έργα που, με το πρόσχημα της αντιπλημμυρικής προστασίας, στερούν την Αττική από τους τελευταίους ανοιχτούς φυσικούς δρόμους του νερού από τα βουνά που περιβάλλουν το Λεκανοπέδιο προς τη θάλασσα. Η Περιφέρεια Αττικής και το υπουργείο Υποδομών προωθούν πανάκριβα έργα που καλύπτουν τις κοίτες, φτωχαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, στεγνώνουν την αττική γη, επιδεινώνουν το κλίμα και στενεύουν τους φυσικούς ελεύθερους χώρους όπου ζει σημαντική χλωρίδα και πανίδα και που λειτουργούν ευεργετικά για την ποιότητα της ζωής μας.

Μέχρι στιγμής, έχουν εκδικαστεί στο ΣτΕ οι προσφυγές για τον Ποδονίφτη, τον Ερασίνο και το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας και στις 4/12 εκδικάζεται για πολλοστή φορά αίτηση ακύρωσης που αφορά την Πικροδάφνη. Σε αυτούς τους δικαστικούς αγώνες καταγράφεται μια πρώτη νίκη, καθώς με την απόφαση του ΣτΕ να ακυρώσει την τσιμεντοποίηση του ρέματος του Ποδονίφτη (6/11/2019), που είχε δρομολογηθεί από την Περιφέρεια Αττικής στο τελευταίο ανοιχτό τμήμα του που δεν έχει πλημμυρίσει ποτέ, κερδήθηκε η πρώτη μάχη.

«Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε να αλλάξουν οι πολιτικές διαχείρισης των ρεμάτων και να ακολουθήσει η χώρα μας τα διεθνή παραδείγματα χωρών οι οποίες, έχοντας ήδη βιώσει τις αρνητικές συνέπειες μιας "τεχνικής/εργολαβικής" διαχείρισης, έχουν αρχίσει την προσπάθεια επαναφοράς των ρεμάτων στην πρότερη φυσική κατάσταση», δηλώνουν οι αγωνιζόμενοι για τη σωτηρία των ταλαιπωρημένων ρεμάτων. Και αντιπροτείνουν τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να ακολουθούνται για μια φυσική/βιώσιμη διαχείρισης ενός ρέματος:

♦ Οι μελέτες να γίνονται σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης και όχι αποσπασματικά σε κάποιους κλάδους ή ακόμη χειρότερα σε κάποια τμήματα. Οι αποσπασματικές, σημειακές τεχνικές παρεμβάσεις κατά κανόνα δεν λύνουν, αλλά μεταφέρουν το πρόβλημα πιο ψηλά ή πιο χαμηλά στο ρέμα.

♦ Η ανάσχεση και συγκράτηση φερτών να γίνεται στα ορεινά, με έργα ορεινής υδρονομίας, με φυσικά μέσα.

♦ Απαιτείται σεβασμός στις φυσικές πλημμυρικές ζώνες των ρεμάτων που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του ρέματος και επιτελούν την κύρια αντιπλημμυρική λειτουργία τους. Η οριοθέτηση των ρεμάτων πρέπει να περιλαμβάνει τις πλημμυρικές ζώνες.

♦ Απαλλαγή των ρεμάτων από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που στενεύουν τις κοίτες τους.

♦ Απελευθέρωση των εκβολών από οτιδήποτε προκαλεί στενώσεις και περιορίζει την απρόσκοπτη ροή του νερού προς τη θάλασσα, με παράλληλη προστασία των υγροτόπων των εκβολών.

♦ Συγκράτηση και σταθεροποίηση πρανών με φυσικές μεθόδους όπου υπάρχει ανάγκη.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.:  7984                                                                    Αθήνα,   22/11/2019

Προς:    Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο Π.

Κοιν.:  1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ  
           2.  Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
                                                            
                                                                   
Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

          Κύριε Υπουργέ
         
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Μετά από σειρά εγγράφων μας για πληθώρα θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς σας, επανερχόμαστε με τις βάσιμες αιτιάσεις μας σχετικά με το πρόσφατο Σχέδιο Νόμου «Θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών» το οποίο αναρτήθηκε για ολιγοήμερη διαβούλευση.
Στο άρθρο 19 η πρόβλεψη για Νομική Υποστήριξη Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα, πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει και τους Υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, οι οποίοι και αντιμετωπίζουν και τις περισσότερες διώξεις λόγω πλήθους αρμοδιοτήτων. Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε ήδη ζητήσει και από το Υπ.ΕΣ. τη Νομική Κάλυψη για Υπηρεσιακές Υποθέσεις με έκδοση ΚΥΑ αντίστοιχης αυτής του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών αλλά και αναγκαίες αλλαγές στη σχετική Νομοθεσία που δε θα στέλνουν με το παραμικρό στο ακροατήριο του Υπαλλήλους Μηχανικούς.
Στο άρθρο 2, παράγραφος 4 οι προβλέψεις διακριτής και δυσμενούς μεταχείρισης ειδικά των Υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ Α’ Βαθμού που απαιτούν «σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου» σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται για τους υπόλοιπους Υπαλλήλους αλλά και με την Συνταγματική Αρχή της Ισότητας, οπότε βάσιμα ζητάμε να αποσυρθούν.
Στο άρθρο 3  η προθεσμίες που τίθενται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ουσιαστικά αναιρούν όλη την ουσία της κινητικότητας αν σκεφτούμε ότι στους πρώτους κύκλους κινητικότητας που έλαβαν χώρα, καμία πράξη μετάταξης ή απόσπασης δεν ολοκληρώθηκε σε διάστημα μικρότερο των 7-8 μηνών. Συνάδελφοι που συμμετείχαν στον β΄ κύκλο κινητικότητας του 2018 δεν έχουν ακόμα κληθεί σε συνέντευξη 13 μήνες μετά την αίτηση, πόσο μάλλον να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με ΦΕΚ μετάταξης.
Ουσιαστικά ο δημόσιος υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταχθεί, θα επιδοθεί ο ίδιος σε έναν «αγώνα δρόμου» και «άγχους» προσωπικά προκειμένου να πιέσει εκατέρωθεν φορείς υποδοχής και προέλευσης να είναι συνεπείς στις προθεσμίες με το φόβο η μετάταξη να μην ολοκληρωθεί. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί και το θέμα της μεταφοράς των πιστώσεων από τον φορέα αποχώρησης στον φορέα υποδοχής, διότι οι περισσότερες μετατάξεις δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της μη έγκαιρης πρόβλεψης πιστώσεων-προϋπολογισμών από τους φορείς υποδοχής.
Στο άρθρο 5, παράγραφος 5 πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στη διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στη διαδικασία των μετατάξεων.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ψήφισμα Αλληλεγγύης για διωκόμενους φοιτητές

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 21-11-2019
Αρ. Πρωτ.: 7986
Ψήφισμα Αλληλεγγύης για διωκόμενους φοιτητές.

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους δύο φοιτητές που συνελήφθησαν τη Δευτέρα 11/11/2019 και οδηγούνται σε δίκη στις 22/11 γιατί συμμετείχαν στη φοιτητική κινητοποίηση ενάντια στο lock out που αποφάσισε η σύγκλητος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο (πρώην ΑΣΟΕΕ), καθώς και στους επίσης φοιτητές Ειρήνη Εμινίδου και Ζήση Σούρλα που συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής 17/11, ενώ πήγαιναν σε φιλικό τους σπίτι στα Εξάρχεια και οδηγούνται σε δίκη στις 25/11.
  • Απαιτούμε την άρση κάθε δίωξης των φοιτητών που δικάζονται και την απαλλαγή τους από κάθε κατηγορία
  • Λέμε ΟΧΙ στην κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου.
Το πανεπιστημιακό άσυλο χαρακτηρίζει την ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και διδασκαλία, καθώς και την ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους. Στη χώρα μας, από το 1982 και μετά, το πανεπιστημιακό άσυλο προστατεύεται από τη νομοθεσία, η οποία σε γενικές γραμμές πάντα προέβλεπε την επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των ΑΕΙ μόνο σε περιπτώσεις κακουργημάτων και εγκλημάτων κατά της ζωής και ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
Θεωρούμε απαράδεκτη την παρέμβαση της αστυνομίας σε φοιτητικές κινητοποιήσεις και την επίδειξη βίας και κατάχρησης εξουσίας σε φοιτητές και νέους τη στιγμή που το εμπόριο ναρκωτικών ανθεί ακριβώς δίπλα.
Τα θέματα που πρέπει άμεσα να επιλυθούν είναι η υποβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων και της επιστημονικής έρευνας καθώς και η υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων.

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

Ομάδα Νομικής Βοήθειας: Προαποφασισμένο σχέδιο αιματηρής καταστολής από το Υπ. Προ.Πο.

Ομάδα Νομικής Βοήθειας: Προαποφασισμένο σχέδιο αιματηρής καταστολής από το Υπ. Προ.Πο.
Για σειρά παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων κάνει λόγο η Ομάδα Νομικής Βοήθειας, σε ανακοίνωσή της στην οποία καταγγέλλει την απαράδεκτη και παράνομη στάση της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της 46ης επετείου του Πολυτεχνείου.

Η ανακοίνωση μιλά για ένα «προαποφασισμένο σχέδιο τυφλής και αιματηρής καταστολής από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» και καταγράφει περιστατικά παραβιάσεων της νομοθεσίας από τις αστυνομικές δυνάμεις, όπως απαγόρευση επικοινωνίας των συλληφθέντων με δικηγόρο, επιλεκτική σωματική έρευνα με εκγύμνωση μόνο των γυναικών, υπέρμετρη βία, παράνομες φωτογραφίσεις και προαποφασισμένο κατηγορητήριο.

https://youtu.be/eELKbWnPz8c

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την ανακοίνωση:
Ανακοίνωση της Ομάδας Νομικής Βοήθειας για τα γεγονότα της 17ης – 18ης Νοεμβρίου

Στον απόηχο της εξαιρετικά μαζικής και δυναμικής πορείας της 46ης επετείου του Πολυτεχνείου, καταγγέλλουμε την απαράδεκτη και παράνομη στάση των αστυνομικών δυνάμεων εναντίον πολιτών και διαδηλωτών στο πλαίσιο υλοποίησης ενός προαποφασισμένου σχεδίου τυφλής και αιματηρής καταστολής από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ως Ομάδα Νομικής Βοήθειας βρεθήκαμε από το βράδυ της 17ης Νοέμβρη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής με σκοπό την άμεση παροχή νομικών συμβουλών στους συλληφθέντες και γίναμε μάρτυρες μιας σειράς παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα:
στους συλληφθέντες παράνομα δεν επετράπη να επικοινωνήσουν με δικηγόρο και με οικεία τους πρόσωπα,
όταν πληροφορηθήκαμε τις συλλήψεις και μεταβήκαμε στη ΓΑΔΑ, δεν μας επετράπη η άμεση επικοινωνία με τους συλληφθέντες παρά μετά από διάστημα μίας και πλέον ώρας,
κατά τη διάρκεια των συλλήψεων ασκήθηκε υπερβολική βία από τις αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα το σύνολο των συλληφθέντων να φέρει εμφανή σημάδια και τραύματα. Μάλιστα, συλληφθείσα η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, παρά μόνο μετά από πιέσεις από την πλευρά των συνηγόρων,
τα αστυνομικά όργανα προέβησαν σε επιλεκτική εξονυχιστική σωματική έρευνα με εκγύμνωση μόνο των γυναικών κατά τη διάρκεια των προσαγωγών με σκοπό των εκφοβισμό και εξευτελισμό τους,
κατά τη διάρκεια των προσαγωγών και πριν φτάσουν στη ΓΑΔΑ, οι αστυνομικοί οδήγησαν τους προσαχθέντες σε πάρκινγκ δίπλα στο Υπουργείο Πολιτισμού και αφού τους ανάγκασαν να γονατίσουν, τους φωτογράφισαν παράνομα με τα ιδιωτικά τους κινητά τηλέφωνα. Όποιος/α δεν έσκυβε το κεφάλι για να μην φωτογραφηθεί, δεχόταν χτυπήματα από τους αστυνομικούς με σκοπό να συνετιστεί,

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Πρόταση τροπολογίας για Μητέρες μονοασφαλισμένες στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 20-11-2019
Αρ. Πρωτ. : 7981

Προς: Πίνακα Αποδεκτών


Θέμα : Πρόταση τροπολογίας για Μητέρες μονοασφαλισμένες στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς για το θέμα των εργαζόμενων μητέρων Διπλωματούχων Μηχανικών με Μισθωτή Εργασία. Η ευαίσθητη αυτή κατηγορία εργαζομένων είχε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με ευνοϊκότερα ηλικιακά όρια, έστω με μεταβατικές διατάξεις. Μοναδικές εξαιρέσεις στον ανωτέρω κανόνα, ήταν οι γυναίκες μηχανικοί οι οποίες ήταν υποχρεωμένες λόγω ιδιότητας να είναι ασφαλισμένες στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Αντιθέτως οι εργαζόμενες με τις συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες παράλληλα ασφαλισμένες στο Δημόσιο ή σε Ειδικά Ταμεία, είχαν –και έχουν με μεταβατικές διατάξεις- τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με το καθεστώς των μητέρων ανηλίκων.
Μετά και τη σύσταση του ΕΦΚΑ, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος μιας μικρής ομάδας ασφαλισμένων γυναικών, οι οποίες εργάζονται με τους ίδιους ακριβώς όρους και συνθήκες με άλλες εργαζόμενες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις που αφορούν στις μητέρες ανηλίκων.
Για λόγους λοιπόν ίσης μεταχείρισης, προτείνουμε να υπάρξει η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση η οποία ακολουθεί.
«Οι διατάξεις του άρθρου 144 του νόμου 3655/2008 , όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 10 του νόμου 3863/2010 , του άρθρου 61 του νόμου 3996/2011 και της Υποπαραγράφου Ε3 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, εφαρμόζονται ανάλογα και στις ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ προερχόμενες από τους τομείς του πρώην ΕΤΑΑ , οι οποίες απασχολούνται με μισθωτή εργασία και εξαρτημένη σχέση στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.»
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πίνακας Αποδεκτών
Αποδέκτες
  1. Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κος Βρούτσης
  2. Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κος Μηταράκης


Κοινοποίηση:
  1. Διοικητή και ΔΕ ΕΦΚΑ
  2. Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων ΕΦΚΑ
  3. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
  4. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ


ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αίτημα συνάντησης με κύριο θέμα την τεράστια Υποστελέχωση και την από κοινού διεκδίκηση Προσλήψεων Διπλωματούχων Μηχανικών

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 19-11-2019

Αρ. Πρωτ.: 7980 Προς : 1. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
2. Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
Θέμα : Αίτημα συνάντησης με κύριο θέμα την τεράστια Υποστελέχωση και την από κοινού διεκδίκηση Προσλήψεων Διπλωματούχων Μηχανικών

Κύριοι/ες Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Η Ένωση μας συμμετέχει ανέκαθεν, με επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις, στο διάλογο για τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με το παρόν αιτούμαστε συνάντηση μαζί σας για την πληθώρα θεμάτων που απασχολούν τα χιλιάδες μέλη μας Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Α) Την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών και τις απαιτούμενες διαδικασίες προσλήψεων Διπλωματούχων Μηχανικών. Ειδικά με αφορμή την πρόσφατη Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για τον προγραμματισμό τακτικών προσλήψεων για το έτος 2020 που λήγει στις 26/11/2019 διεκδικούμε να προταθεί από κάθε Δήμαρχο και Περιφερειάρχη τουλάχιστον η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων κάθε φορέα που αφορά σε Διπλωματούχους Μηχανικούς. Όπως θα έχετε διαπιστώσει και εσείς χωρίς επαρκή στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Δόμησης, αλλά και όλων των Υπηρεσιών στις οποίες συνεισφέρουν με τη γνώση τους οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, καμία αναπτυξιακή διαδικασία δε μπορεί να συντελεστεί.
Β) τη Νομική Κάλυψη για Υπηρεσιακές Υποθέσεις με έκδοση ΚΥΑ αντίστοιχης αυτής του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών αλλά και αναγκαίες αλλαγές στη σχετική Νομοθεσία.
Γ) την υπογραφή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) σύμφωνα με την πρόσκληση που είχαμε αποστείλει ή τουλάχιστον την συμμετοχή μας σε άλλες που έχουν υπογραφεί.
Δ) τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν ανακύψει από την πρόσφατη ΚΥΑ για τη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).
Ε) Ζητήματα εφαρμογής του Ν.4495/17 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”, όπως η στελέχωση των Παρατηρητηρίων Δόμησης
ΣΤ) Τους Οργανισμούς Υπηρεσιών και προβάδισμα κατηγοριών, τις τοποθετήσεις Υπαλλήλων στους νέους Δήμους που πρόσφατα δημιουργήθηκαν και τις διαδικασίες Κρίσεων θέσεων ευθύνης
Ζ) Εκτός Έδρας Μετακινήσεις
Η) την Αποκατάσταση της Προσωπικής Διαφοράς σε περιπτώσεις μετακινήσεων
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και αναμένουμε την ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας.

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Ασφαλίτες βάζουν κοριούς γεωεντοπισμού σε οχήματα διαδηλωτών


Ασφαλίτες βάζουν κοριούς γεωεντοπισμού σε οχήματα διαδηλωτών

Πληθαίνουν οι μαρτυρίες διαδηλωτών και ατόμων που δραστηριοποιούνται πολιτικά πως βρίσκουν συσκευές εντοπισμού GPS κολλημένες στα αυτοκίνητα ή τις μοτοσικλέτες τους ● Οι κοριοί «φυτεύονται» από άτομα της Ασφάλειας τα οποία περιεργάζονται τα οχήματα δήθεν... αδιάφορα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ● Στο εσωτερικό τους υπάρχει κάρτα SIM.

Μια πολύ σοβαρή υπόθεση παράνομης παρακολούθησης διαδηλωτών καθώς και ατόμων με πολιτική δράση μέσω συσκευών γεωεντοπισμού αναδεικνύει σήμερα η «Εφ.Συν.», σε μια περίοδο όξυνσης της κρατικής καταστολής και παραβίασης, όπως αποδεικνύεται, θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Στις 19 Οκτωβρίου 2019, μετά το τέλος πορείας στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών στη Μόρια, η οποία είχε οργανωθεί από τη συνέλευση No pasaran, ένας διαδηλωτής, μέλος της συλλογικότητας «Ταξική Αντεπίθεση», επιστρέφοντας για να πάρει τη μηχανή του αντιλαμβάνεται τρία άτομα να στέκονται από πάνω της, να την περιεργάζονται και να τοποθετούν κάτι.

«Οταν τους είδα απομακρύνθηκαν νευρικά, ο πρώτος βιαστικά μπήκε σε ένα αυτοκίνητο χρώματος μαύρου, μάρκας Peugeot και αρχικά πινακίδας ΒΚΑ, ο δεύτερος μπήκε σε μία στοά μέσα στην Οθωνος και ο τρίτος κατευθύνθηκε γρήγορα προς την οδό Σταδίου. Με το που πήγα να βάλω μπροστά τη μηχανή, ένας διερχόμενος με ενημέρωσε ότι αυτοί οι τρεις τύποι περιεργάζονταν τη μηχανή προσπαθώντας κάτι να τοποθετήσουν. Στη συνέχεια συζητώντας με άλλους συντρόφους, μου γνωστοποιήθηκε ότι έχουν τοποθετηθεί και σε άλλους συσκευές γεωεντοπισμού (GPS tracker)», καταγγέλλει στην «Εφ.Συν.» ο Α.Γκ. (τα στοιχεία του είναι στη διάθεση της «Εφ.Συν.»).

«Στη συνέχεια επιστρέψαμε στους διαδηλωτές και τις διαδηλώτριες που ήταν ακόμα συγκεντρωμένοι στο σημείο λήξης της πορείας προκειμένου να τους ενημερώσουμε για το “περίεργο” συμβάν, θεωρώντας ότι αυτή η τακτική της αστυνομίας δεν στόχευε μόνο εμάς, αλλά το σύνολο του κόσμου που αγωνίζεται και αντιστέκεται στην ακροδεξιά πολιτική της κυβέρνησης» αναφέρουν τα μέλη της «Ταξικής Αντεπίθεσης».

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΩΡΑ τη φορολογία του πετρελαίου θέρμανσης!

Δημιουργός ψηφίσματος: 
Stella P.
Παραλήπτες: 
Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Το 2012 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σχεδόν διπλασιάστηκε. Η αύξηση αυτή προκλήθηκε από την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά ποσοστό 1471% προς «εξυπηρέτηση επιτακτικών δημοσιονομικών αναγκών».

Έκτοτε εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάσθηκαν να ζουν χωρίς κεντρική θέρμανση ή και χωρίς καμία θέρμανση. Ηλεκτρικές θερμάστρες, σόμπες υγραερίου, τζάκια, ξυλόσομπες ακόμη και μαγκάλια επιστρατεύτηκαν για να λύσουν το πρόβλημα της θέρμανσης. Η αιθαλομίχλη από την καύση ξύλων έκτοτε κατακλύζει τα αστικά κέντρα επιβαρύνοντας με ρύπους την ατμόσφαιρα και θέτοντας σε σοβαρούς κινδύνους την υγεία των πολιτών. Η ενεργειακή φτώχεια ενδημεί πλέον στην ελληνική επικράτεια και η έλλειψη θέρμανσης αποτελεί τη σκληρή πραγματικότητα για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. 

Το μέτρο αυτό ήταν εξ αρχής παράλογο,ανάλγητο και κοινωνικά άδικο. Επιπλέον αποδείχθηκε και ατελέσφορο, καθώς ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση, ελαχιστοποίησε και τα έσοδα του δημοσίου από τους συνεισπραττόμενους φόρους. Ακόμη όμως και αν υποτεθεί ότι τότε – παρά την παταγώδη αποτυχία του - ήταν δικαιολογημένο λόγω «επιτακτικών δημοσιονομικών αναγκών» σήμερα οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. 

κ. Σταϊκούρα,
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις σας «δεν υπάρχουν πλέον δημοσιονομικά κενά» και δεσμευθήκατε ότι «ο δημοσιονομικός χώρος που
δημιουργήθηκε θα καλυφθεί κατά προτεραιότητα για μειώσεις φόρων» . 

Έφθασε λοιπόν η ώρα να σταματήσει η βαρύτατη, καταφανώς άδικη και παράλογη φορολόγηση ενός αναγκαίου αγαθού και σας καλούμε να ξεκινήσετε
τις φοροελαφρύνσεις από αυτό το βασικό αγαθό!

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΩΡΑ τη φορολογία στο πετρέλαιο θέρμανσης, επαναφέροντας τον συντελεστή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα 21 ευρώ, δηλαδή στην τιμή που είχε μέχρι τον Οκτώβριο του 2011! 

Η μείωση αυτού του φόρου δεν είναι μόνο κοινωνικά δίκαιη και δημοσιονομικά χρήσιμη. Είναι, πάνω απ’ όλα, αναγκαία για την προστασία της υγείας των πολιτών. Αφορά εκατομμύρια κατοίκους αυτής της χώρας που σήμερα αδυνατούν ή δυσκολεύονται οικονομικά να θερμάνουν τα σπίτια τους και επιπλέον αποτελεί έναν από τους αναγκαίους όρους για να έχει βάση ο ισχυρισμός ότι επανέρχεται η «κανονικότητα» στην καθημερινή ζωή των ελληνικών νοικοκυριών.
-------------------------------------------------------

Οι φόροι που επιβαρύνουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αντιστοιχούνσήμερα στο 47% - 50% της τιμής του.

Οι φόροι αυτοί είναι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ), το Ειδικό Τέλος Δ.Ε.Τ.Ε., το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της Ρ.Α.Ε., η εισφορά «Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών» και ο Φ.Π.Α.
Ο ΦΠΑ υπολογίζεται όχι μόνο επί της τιμής του διυλιστηρίου και των μικτών περιθωρίων κέρδους των εταιρειών εμπορίας και των πρατηριούχων, αλλά και επί των παραπάνω φόρων, δηλαδή αγοράζοντας πετρέλαιοθέρμανσης πληρώνουμε φόρο επί των φόρων.
Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) μέχρι και το 2011 ανερχόταν σε 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.Από τον Οκτώβριο του 2011 αυξήθηκε σε 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, ενώ το2012 , με το ν. 4092/2012 (εξίσωση του Ε.Φ.Κ στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης), αυξήθηκε στα 330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Τον Οκτώβριο του 2014 μειώθηκε στα 230 ευρώ ανά χιλιόλιτρο και από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι σήμερα ανέρχεται στα 280 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. 

Η επιβάρυνση από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον Φ.Π.Α στα χίλια λίτρα πετρελαίου θέρμανσης (χωρίς να προστεθούν οι επιβαρύνσεις από τους υπόλοιπους φόρους) από το 2002 μέχρι σήμερα:
Έτος ΕΦΚ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
13.10.2002 18 18% 21,24 16.10.2003 21 18% 24,78 15.10.2008 21 19% 24,99 
15.10.2010 21 23% 25,83 15.10.2011 60 23% 73,80 15.10.2012 330 23% 405,90 15.10.2013 230 23% 282,90 15.10.2016 - Οκτ. 2019 280 24% 347,20 
Αύξηση φόρων 2002 - 2010 = 21,6%
Αύξηση φόρων 2010 - 2019 = 1244%

Λανθασμένες εισφορές ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρικό και Εφάπαξ) σε Μισθωτούς Μηχανικούς.

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.: 7983                                                              Αθήνα,   19/11/2019

                Προς:     Δ/κτη ΕΤΕΑΕΠ
                               κ. Κωνσταντίνου  Ευάγγελο
                 Κοιν.:  1.  Συμβουλευτική Επιτροπή   Επιστημόνων ΕΦΚΑ
                        2.  Πρόεδρο και ΔΕ του ΤΕΕ.         
 
Θέμα: Λανθασμένες εισφορές ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρικό και Εφάπαξ) σε Μισθωτούς   Δημόσιους Υπάλληλους Μηχανικούς.
      
Κύριε Διοικητά

Επανερχόμαστε σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας, όταν με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι για πρώτη φορά, έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΤΕΑΕΠ ειδοποιητήρια εισφορών Εφάπαξ και Επικουρικού Μη Μισθωτού για το 2019 καθώς και αναδρομικά 2018 και 2017 σε Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς με αποκλειστικά μισθωτή απασχόληση.

Η ενέργεια αυτή (και μάλιστα με αναδρομικά ετών για τα οποία έχουμε ήδη καταβάλει τις εισφορές μας στο ΕΤΕΑΕΠ), παρά τις διαβεβαιώσεις του προηγούμενου Διοικητή και τις παρατάσεις ασφαλιστικής ενημερότητας που δόθηκαν, δυστυχώς ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί.

Σας καλούμε να συμβάλλετε ώστε αποσυρθούν άμεσα τα προφανώς λανθασμένα ειδοποιητήρια και να αποκατασταθεί η δυσλειτουργία αυτή, η οποία ενδεχομένως θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στην ασφαλιστική ικανότητα των συναδέλφων μας. Οι μισθωτοί μηχανικοί -που δεν έχουν ανοικτά βιβλία στην Εφορία- πρέπει με μόνιμο τρόπο να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί έχουν Μόνιμη Μισθωτή Σχέση Εργασίας, οι ασφαλιστικές τους εισφορές καλύπτονται από αυτή και σε καμία περίπτωση δεν είναι Αυτοαπασχολούμενοι, ώστε να τους εκδίδονται ειδοποιητήρια. Τα δε στοιχεία της μισθοδοσίας μας και των αντίστοιχων κρατήσεων τα έχει η Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Με την ευκαιρία αυτή ζητάμε και συνάντηση μαζί μας ώστε να συζητήσουμε και θέματα που αφορούν στην Επικουρική ασφάλιση αλλά και στο Εφάπαξ των Μηχανικών. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

Πολιτικές Στέγασης Προσφύγων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Κουραχάνη 


Πολιτικές Στέγασης Προσφύγων
Πρoς την κοινωνική ενσωμάτωση ή την προνοιακή εξάρτηση;

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΗ, 7μμ

Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια – Ρεξ)

Ομιλητές:

Νίκος Κουραχάνης, διδάσκων Πάντειο, συγγραφέας του βιβλίου

Δημήτρης Αγγελίδης, δημοσιογράφος Εφημερίδα των Συντακτών

Γιώργος Πίττας, δημοσιογράφος Εργατική Αλληλεγγύη

"Θεμελιώδες επιχείρημα του βιβλίου είναι ότι ο συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης του προσφυγικού δεν συνιστά ένα μεμονωμένο συμβάν. Αντίθετα, αποτελεί μια ακόμα όψη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής για τους ακραία φτωχούς. Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ... καθιστά τις απάνθρωπες στρατοπεδικές πρακτικές εγκλεισμού ως το νέο μέσο κοινωνικής διαχείρισης" (από το οπισθόφυλλο του βιβλίου). 


--