Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

Οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού αμφισβητούν τα στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση του οδικού άξοναΟι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού αμφισβητούν τα στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση του οδικού άξονα
02-09-2021 - Πηγή: metaforespress.gr

Τα στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ για την 35ετή παραχώρηση της Εγνατίας Οδού αμφισβητούν / ερμηνεύουν διαφορετικά οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού (ΣΕΤΕΟ), με σχετική ανακοίνωση με τίτλο «Η αλήθεια των αριθμών για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού».

Μεταξύ άλλων, υποστηρίζουν ότι τα διόδια θα αυξηθούν σημαντικά και ότι η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού προβλέπει την άμεση κατάργηση απαλλαγών διοδίων για τους τοπικούς χρήστες (Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος) που είναι σήμερα σε ισχύ.

Η ανακοίνωση του ΣΕΤΕΟ για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε πρόσφατα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εφάπαξ τίμημα θα είναι €1.496.100.000 (1,496 δισ. €) ενώ τα ετήσια έσοδα που θα εισπράξει το Δημόσιο κατά τα 35 έτη εκτιμώνται σε €850.000.000 με βάση την πρόβλεψη της σύμβασης για επιστροφή του 7,5% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων.

Όσοι πανηγυρίζουν με τις ανακοινώσεις των δισεκατομμυρίων, μάλλον προτιμούν να βλέπουν το δέντρο και να χάνουν το δάσος. Σημειώνουμε λοιπόν ότι:

1.Με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν (€850.000.000 από το 7,5% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων σε 35 χρόνια), το ΤΑΙΠΕΔ επιλέγει να εκχωρήσει στον παραχωρησιούχο δημόσια έσοδα ύψους €11.350.000.000 (11,35δισ.€) και αντ’ αυτού να εισπράξει €2.350.000.000 (2,35δισ.€) στη διάρκεια των 35 ετών.

Το υπόλοιπο ανέρχεται σε 9 δισ.€ ή 257εκ.€ ανά έτος, όταν τα πραγματικά ετήσια κόστη συντήρησης, λειτουργίας και νέων έργων δεν υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τα 100εκ.€ ανά έτος. Η διαφορά των 157εκ.€ θα αποτελεί καθαρό ετήσιο κέρδος του παραχωρησιούχου για 35 έτη!

2.Η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού δεν έχει ουδεμία σχέση με διεθνείς ή εγχώριες επενδύσεις. Το εφάπαξ ποσό των 1,496 δισ.€ που πρόκειται να εισπράξει το Δημόσιο ουσιαστικά αποτελεί κεφαλαιοποίηση μόνο μικρού ποσοστού εξασφαλισμένων μελλοντικών εσόδων, με επιτόκιο υπερπολλαπλάσιο από το τρέχον επιτόκιο δημόσιου δανεισμού της χώρας (σε πρόσφατες δημοπρατήσεις ομολόγων 30ετίας ήταν 1,9%).

Επιπλέον, θεωρείται βέβαιο ότι το εφάπαξ ποσό που θα καταβάλει ο «επενδυτής» παραχωρησιούχος θα αποτελεί εξολοκλήρου δανεισμό από τις Ελληνικές τράπεζες, τις οποίες ο ελληνικός λαός χρηματοδότησε με την αύξηση του δανεισμού της χώρας.

3.Η τεράστια αύξηση στα προβλεπόμενα έσοδα (11,35δισ.€) από τη διαχείριση της Εγνατίας Οδού, όπως προκύπτει από το χρηματοοικονομικό μοντέλο του παραχωρησιούχου που ανακοινώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, οφείλεται αποκλειστικά στην υπέρογκη αύξηση του κόστους διοδίων που θα πληρώνουν οι χρήστες της Εγνατίας Οδού.

Σε αντιπαραβολή με την προβλεπόμενη παραχώρηση, εάν ο δρόμος παραμείνει υπό δημόσια διαχείριση, το κόστος για τους χρήστες της οδού μπορεί να παραμείνει στα σημερινά χαμηλά επίπεδα των 0,03 ευρώ/χλμ (ενώ κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί στην περίπτωση της παραχώρησης όπου θα έχουμε υπερδιπλασιασμό βάσει ήδη ψηφισμένης νομοθετικής πρόβλεψης) και ταυτόχρονα, τα εκτιμώμενα κέρδη να φτάσουν τα 3 δις ευρώ στον ορίζοντα 35ετίας (σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΕΤΕΟ η οποία μέχρι στιγμής έχει επαληθευτεί από το χρηματοοικονομικό μοντέλο της προσφοράς του παραχωρησιούχου) , δηλαδή να ξεπεράσουν τα προσδοκώμενα ποσά που ανακοινώθηκαν με περισσή υπερηφάνεια από το ΤΑΙΠΕΔ και τον Υπουργό Υποδομών!

4.Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά γενναιόδωρη σύμβαση του ΤΑΙΠΕΔ, το πραγματικό τίμημα της παραχώρησης θα προκύψει εφόσον αφαιρεθεί το ποσό των 60 εκ.€ που πρόκειται να καταβληθεί από το Δημόσιο στον παραχωρησιούχο για εκτέλεση εργασιών καθώς επίσης και με την αφαίρεση των αποζημιώσεων που θα καταβάλλονται σε περίπτωση γεωτεχνικών προβλημάτων (κατολισθήσεις, πλημμύρες κτλ.) που είναι βέβαιο ότι θα συμβούν σε έναν οδικό άξονα δυσχερούς και ορεινής γεωμορφολογίας.

5.Όπως συμβαίνει και στις άλλες παραχωρήσεις, οι περιορισμοί της κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας θεωρούνται γεγονότα ευθύνης του Δημοσίου, καθιστώντας υποχρεωτική την αποζημίωση του παραχωρησιούχου.

Παρότι η τρέχουσα πανδημία του COVID19 ήταν σε εξέλιξη πριν την ολοκλήρωση της κατάρτισης των όρων της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και επίσης ήταν γνωστά τα ζητήματα που ανέκυπταν από τις υπέρογκες αποζημιώσεις στις λοιπές συμβάσεις παραχώρησης, δεν λήφθηκε μέριμνα στη σύμβαση για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων του δημοσίου με αποτέλεσμα να παρέχονται και στον παραχωρησιούχο της Εγνατίας Οδού δικαιώματα τεράστιων αποζημιώσεων σε οποιαδήποτε αντίστοιχη κατάσταση που αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πιθανότατα όσοι συνέταξαν και ενέκριναν τη σύμβαση να γνωρίζουν την ημερομηνία λήξης του COVID19 ή ότι δεν πρόκειται να προκύψουν μελλοντικά αντίστοιχες έκτακτες υγειονομικές συνθήκες.

6.Η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού προβλέπει την άμεση κατάργηση απαλλαγών διοδίων για τους τοπικούς χρήστες (Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος) που είναι σήμερα σε ισχύ.

7.Επίσης, η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού προβλέπει την άμεση κατάργηση απαλλαγών διοδίων για τους ανέργους όπως είναι σήμερα σε ισχύ.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του ΤΑΙΠΕΔ για την εκποίηση του δημόσιου παγίου της Εγνατίας Οδού και τη δημοσιοποίηση των βασικών οικονομικών στοιχείων της σύμβασης, ο Σύλλογος εργαζομένων στην Εγνατία Οδός Α.Ε. (ΣΕΤΕΟ) έχει την ηθική υποχρέωση να παρουσιάσει την αλήθεια των αριθμών σε μία συνέντευξη τύπου που διοργανώνει για την Πέμπτη 2/9/2021 στις 11:00 π.μ..

ΑΜΑΚ: Ιδιωτικοποιείται η επικουρική ασφάλιση και ….τζογάρεται….

ΑΜΑΚ: Ιδιωτικοποιείται η επικουρική ασφάλιση και ….τζογάρεται….
02-09-2021 - Πηγή: ΑΜΑΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
02 Σεπτεμβρίου 2021

Ιδιωτικοποιείται η επικουρική ασφάλιση και ….τζογάρεται….

Κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση το ν/σ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις»

Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται η πλήρης κεφαλαιοποίηση της επικουρικής ασφάλισης , αναιρώντας τον χαρακτήρα του δημόσιου κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος και τον -όποιο- αναδιανεμητικό χαρακτήρα του έχει απομείνει. Ιδιωτικοποιούνται στην ουσία οι επικουρικές συντάξεις και καταλύεται η βασική αρχή της ”αλληλεγγύης των γενεών” , με επικοινωνιακούς όρους κοινωνικού κανιβαλισμού.

Τα τελευταία 20 χρόνια με μια ακολουθία μνημονιακής & μη νομοθεσίας (Ν.3863/10, Ν. 3896/11, Ν.4387/2016, 4670/2020 οι πλέον πρόσφατοι) αποδομείται σταδιακά ο αναδιανεμητικός χαρακτήρα των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης προωθώντας το ανταποδοτικό – κεφαλαιοποιητικό σύστημα (¨ότι δίνεις παίρνεις¨, ατομικός λογαριασμός κάθε ασφαλισμένου,επενδυτικές ευκαιρίες, κλπ).Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση έρχεται το παρόν νομοσχέδιο , με τις εισφορές των νέων εργαζομένων, αντί να χρηματοδοτούν τις επικουρικές συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων, θα αποταμιεύονται σ΄ ένα ατομικό «κουμπαρά» δικό τους και θα επενδύονται (με τα αναλογα ρίσκα φυσικά), ώστε να πληρώνουν τις συντάξεις των ίδιων των ασφαλισμένων στο μέλλον.

Αφορά Υποχρεωτικά:

α. τους νέους μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση από 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά ,

Αποχαιρετισμός στο Μίκη


Με λίγη από τη μουσική του που συνόδευσε τους αγώνες του λαού μας

 
Tο ζεϊμπέκικο τραγούδι Έχει η νύχτα θάνατο ερμηνεύει ο Γρ. Μπιθικώτσης -χωρίς να εμφανίζεται- προέρχεται από την ταινία «Ψηλά τα Χέρια Χίτλερ» του Ροβήρου Μανθούλη (1962), με πρωταγωνιστές τον Θ. Βέγγο και τον Β. Διαμαντόπουλο. Το τραγούδι ενσωματώνεται σε δίσκο σε κασετίνα 10 δίσκων μόλις το 1988. Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης | Στίχοι: Δημήτρης Χριστοδούλου Έχει η νύχτα θάνατο | Η μέρα αλυσίδες | Κι έχει η καρδιά το φάρμακο, φάρμακο | Και τρέφει τις ελπίδες | Καίν ακόμα στην καρδιά μου | Χιόνια και ψηλά βουνά | Και η ΝΊΚΗ η χαμένη | Την ψυχή μου τυραννά | Αχ, βουνά με τον καημό σας | Ποιος θα γιάνει τις πληγές; | Ποιος θα με παρηγορήσει; | Ποιος θ’ ακούσει τις πληγές; | Τον καημό πατρίδα κράτα | Σαν καράβι στον καιρό | Ώσπου να ‘ρθει η λευτεριά σου | Την χαρά σου να χαρώ

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ναι στον εμβολιασμό – Όχι στις ποινές και τους διαχωρισμούς

 Ναι στον εμβολιασμό – Όχι στις ποινές και τους διαχωρισμούς Συνάδελφοι/σες 

Ως ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και ως Διπλωματούχοι Μηχανικοί θεωρούμε καταρχήν ότι κάθε επιστημονικός κλάδος έχει την προτεραιότητα να εισηγηθεί για τα ζητήματα της ειδικότητάς του. Όπως δε μπορούν μη μηχανικοί να κάνουν τους μηχανικούς, έτσι και εμείς δε μπορούμε να υποκαταστήσουμε τους γιατρούς. Με βάση τις εισηγήσεις, τις μελέτες, την επιστημονική έρευνα, της ιατρικής κοινότητας αλλά και την βιωματική πραγματικότητα του εμβολιασμού, προκύπτει ότι ο εμβολιασμός συνεισφέρει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Με «δικά μας» λόγια στη σχέση «κόστους – οφέλους» από τη διενέργεια εμβολιασμών, τα πλεονεκτήματα –προς το παρόν- είναι σημαντικά υπέρ των ωφελειών από τον εμβολιασμό, ειδικά για «ευπαθείς» ομάδες. Αποτελεί πρακτική συλλογικής ευθύνης και αλληλεγγύης για την προστασία της κοινωνίας. 

Δεν μπορούμε όμως να αποδεχτούμε τιμωρητικές και διχαστικές πρακτικές μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Όταν μάλιστα ο εμβολιασμός δεν αποτελεί την μοναδική πρακτική ανάσχεσης της πανδημίας. Η κυβέρνηση παρά τις φωνές πολλών επιστημόνων έχει «ξεχάσει» να ενισχύσει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας που συνεχώς φτάνει στα όρια του, έχει εγκαταλείψει τη στοχευμένη επιδημιολογική επιτήρηση στην κοινότητα και την έγκαιρη ανίχνευση-ιχνηλάτηση και απομόνωση των κρουσμάτων, αδιαφορεί εντελώς για επαρκή υγειονομικά μέτρα στους χώρους εργασίας, δομές πρόνοιας, μεταφορικά μέσα κ.α. χώρους υπερμετάδοσης, έχει αδιαφορήσει για την Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). Χωρίς όλα τα παραπάνω ο εμβολιασμός όσο αναγκαίος και να είναι δεν επαρκεί. 

Ποτέ ο καταναγκασμός και πολύ περισσότερο ο καταναγκασμός επί ποινή «αναστολής εργασίας» και στέρησης μισθού δε μπορεί να αντικαταστήσει την πειθώ, τα επιχειρήματα, τον ορθό λόγο, όπως αναφέρει και η επιτροπή Βιοηθικής που ζητά : «εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για εκούσιο εμβολιασμό, προσαρμοσμένες σε κάθε επαγγελματική ομάδα, οι οποίες θα βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία που επικαιροποιούνται συνεχώς με προϋπόθεση την προηγούμενη κατανόηση των φόβων και των γενικότερων αντιλήψεων». Πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει καμία αναλογικότητα στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υπεράσπιση της Δημόσιας Υγείας. Δηλαδή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μπορούμε να συνωστιζόμαστε όλοι μαζί, αλλά όχι σε ένα χώρο εργασίας ή σε ένα εστιατόριο; Και γιατί δε διενεργούνται δωρεάν -όπως θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή- τεστ σε όλο τον πληθυσμό, ώστε να ελεγχθεί η μετάδοση; 

Χιλιάδες εργαζόμενοι στη υγεία – μεταξύ των οποίων και συνάδελφοι μας σε Τεχνικές Υπηρεσίες Νοσοκομείων – βρέθηκαν από χθες σε αναστολή εργασίας. Μια κίνηση που προκαλεί μεγαλύτερα προβλήματα στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας από όσα καλείται να επιλύσει. Γιατί αφήνει χωρίς έμπειρο προσωπικό τα Νοσοκομεία σε μια στιγμή κορύφωσης της πανδημίας. Γιατί παρά την υποχρέωση της Νομοθεσίας αφήνει κρίσιμες Υποδομές στα Νοσοκομεία (Υποσταθμοί Μ/Τ, Ιατρικά Αέρια, HVAC, Δίκτυα, Εφαρμογές) χωρίς τις αναγκαίες ειδικότητες για τη λειτουργία τους. Γιατί χωρίς καμία αναλογικότητα αντιμετωπίζει ως αντίστοιχης υγειονομικής σημασίας υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως οι Τεχνικές με αυτές της άμεσης περίθαλψης και νοσηλείας ασθενών. Γιατί ανοίγει το δρόμο για να εκχωρηθούν μια σειρά ακόμη υπηρεσίες στην Υγεία σε ιδιώτες. 

Όπως αναφέρουν και οι Νοσοκομειακοί Γιατροί στην ανακοίνωσή τους: 

«Τα εμβόλια είναι κατάκτηση της ανθρωπότητας και της επιστήμης με αποδεδειγμένα αποτελέσματα στη μείωση ή εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων. Δεν είναι προϊόν εξαγοράς συναλλαγής ούτε μέσο εκβιασμών και απειλών σε βάρος των εργαζομένων. Ο καθολικός, σύμφωνα με τις επιστημονικές ενδείξεις, μαζικός εμβολιασμός είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δε θα σας επιτρέψουμε να τον αξιοποιήσετε σαν δούρειο ίππο για την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Το όπλο που έχουμε στα χέρια μας για την προστασία της υγείας και της ζωής μας δε θα σας αφήσουμε να το μετατρέψετε σε όπλο για να χτυπήσετε τα δικαιώματα μας.» 

Επιμένουμε ότι τα βασικά ζητούμενα για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας είναι: ισχυρό πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, δυνατότητα υγειονομικής κάλυψης όλου του πληθυσμού και επικοινωνίας με δημόσιο γιατρό πριν κάποιος ασθενής προσέλθει στο νοσοκομείο, καλά χρηματοδοτημένο δημόσιο σύστημα υγείας με νοσοκομεία εξοπλισμένα με προσωπικό και πόρους, μηχανισμός επιδημιολογικής επιτήρησης που κανένα lockdown δεν μπορεί να υποκαταστήσει, θωράκιση όλων των συλλογικών δραστηριοτήτων (μαζικές μεταφορές, χώροι εργασίας, εκπαίδευση, κλπ) απέναντι στις συνθήκες που ευνοούν την διάδοση του ιού, πλατιά καμπάνια ενημέρωσης και προώθησης του εμβολιασμού. Ας παύσει η κυβέρνηση να εφευρίσκει αποδιοπομπαίους τράγους και να πετάει τη μπάλα στην «ατομική ευθύνη» και ας προχωρήσει άμεσα στη λήψη αυτών των συγκεκριμένων και απολύτως ρεαλιστικών μέτρων.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Διαδικασία αιτήσεων για λανθασμένες οφειλές ΕΦΚΑ

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Διαδικασία αιτήσεων για λανθασμένες οφειλές ΕΦΚΑ


Συνάδελφοι/σες

Επειδή υπάρχει πλήθος ερωτημάτων σχετικά με την έκδοση «Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής» για τις λανθασμένες οφειλές που μας έχουν χρεώσει και ακόμη δεν έχουν διορθώσει, όπως ενημερώσαμε σχετικά. Οι λανθασμένες αυτές οφειλές:

Α) Δεν υπάρχει υποχρέωση να πληρωθούν μια και είναι προφανώς λανθασμένες για όσους δεν έχουμε ανοικτά βιβλία στην Εφορία. Πρέπει να διαγραφούν.

Β) Συνήθως οφείλονται σε αδυναμία ενημέρωσης του e ΕΦΚΑ ότι οι εισφορές μας καταβλήθηκαν κανονικά μέσω μισθοδοσίας μας, έστω και για ένα μήνα. Αποτυπώνουν την προχειρότητα με την οποία δημιουργήθηκε και λειτουργεί ο ΕΦΚΑ, την κατάσταση διάλυσης στην οποία βρίσκεται (όπως και όλο το επιτελικό κράτος), αλλά και την ανεπάρκεια σχεδιασμού και διαδικασιών επίλυσης θεμάτων.

Γ) Η αυτόματη επίλυση του θέματος είναι απλούστατη και έχει προταθεί σε όλες τις Διοικήσεις του (προηγούμενες και παρούσες). Η αυτόματη διαγραφή από «Αυτοαπασχολούμενοι» όσων Μισθωτών Μηχανικών, δεν έχουν ανοικτά βιβλία στην Εφορία (δεν υποβάλλουν δηλαδή Ε3).

Δ) Επειδή, παρά τις διαβεβαιώσεις, δεν είναι ορατή η επίλυση του θέματος αυτόματα και κεντρικά από τον ΕΦΚΑ ως όφειλε, ο μόνος τρόπος αυτοπροστασία μας είναι η κατάθεση αιτήσεων διαγραφής οφειλών και διαγραφής μας από «αυτοαπασχολούμενοι», όπως την περιγράψαμε στο από 24/6/2021 έγγραφό μας.


Δηλαδή υποβάλλουμε την επισυναπτόμενη αίτηση μαζί με την Υ.Δ. και βεβαίωση διακοπής εργασιών από τη ΔΟΥ (εκτύπωση από το taxis/Στοιχεία μητρώου/Επιχείρησης που αναγράφει την ημερομηνία διακοπής). Αν κάποιος δεν έχει κάνει έναρξη απλά στην ΥΔ αναγράφει ότι ουδέποτε έκανε έναρξη εργασιών.


Για οφειλές στο ΕΤΕΑΠ στο tm.esodon.eepasf@efka.gov.gr.Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Η «σφαγή» των μαθητών -Εκτός ΑΕΙ 40.000 με κυβερνητική επιλογή


Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και αναφέρουν ότι:
Από τους περίπου 103.000 υποψήφιους, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές μπήκαν περίπου 63.000, συνεπώς περίπου 40.000 μαθητές που έδωσαν εξετάσεις βρέθηκαν εκτός ΑΕΙ.
Από τις περίπου 79.000 κενές θέσεις εισακτέων καλύφθηκαν περίπου οι 63.000 κάτι που σημαίνει ότι σχεδόν 16.000 θέσεις έμειναν κενές και πολλά τμήματα μένουν χωρίς φοιτητές.
Περισσότεροι από 22.000 υποψήφιοι των ΓΕΛ δεν έκαναν μηχανογραφικό εξαιτίας της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, ενώ, όπως καταγράφηκε σε πολλές καταγγελίες μαθητών και γονέων, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αποκλείστηκαν από τις σχολές προτίμησής τους μέσα από το εκρηκτικό «κοκτέιλ» της ΕΒΕ και των ειδικών μαθημάτων.

Χαμόγελα για τους επιτυχόντες δάκρυα για τους χιλιάδες που αποκλείστηκαν με την ελάχιστη βάση εισαγωγής

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι 40.000 υποψήφιοι έμειναν εκτός σχολών χάρη στη θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής που σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ, κόβοντας τα φτερά χιλιάδων υποψηφίων.

Στο συμπέρασμα αυτό φτάνει κανείς διαβάζοντας την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας η οποία αναφέρει ότι «ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 103.468, εκ των οποίων 84.946 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 18.522 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.239 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ», γράφει η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Σε ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Παιδείας αναφέρεται ότι είναι 35.148 αυτοί που έμειναν εκτός.

Στο ίδιο ενημερωτικό σημειώνεται ότι σε σχέση με το 2020 εισήχθησαν 13.780 λιγότεροι.

Πρόσφατες πυρκαγιές και κλιματική αλλαγή

Αναδημοσιεύουμε σειρά άρθρων για το θέμα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
Καλλιδρομίου 30 & Ζωοδόχου Πηγής ΤΚ 11473 Αθήνα | τηλ & φαξ : 2103823850
email: info@environ-sustain.gr | www.environ-sustain.gr

Ίδρυση Παρατηρητηρίου Αναδάσωσης 2021


Η φύση ξέρει μόνη της να επουλώνει τα τραύματα που της προκαλεί η κακή τύχη ή το ανθρώπινο χέρι. Αρκεί να την αφήσουμε ανενόχλητη στις διαδικασίες της και να την βοηθούμε αν και όσο χρειάζεται. Πράγμα καθόλου αυτονόητο, δυστυχώς. Γι’ αυτό και το Σύνταγμα απαγορεύει ρητά κάθε άλλη δραστηριότητα στις αναδασωτέες περιοχές μέχρι το δάσος να ξαναγεννηθεί. Γι’ αυτό και ο νόμος επιβάλλει την αναδάσωση με πράξη της Πολιτείας.

Για να γίνουν, όμως, πραγματικότητα οι νομικές αυτές επιταγές, χρειάζεται παρακολούθηση και επαγρύπνηση. Ώστε η κήρυξη της αναδάσωσης των εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων που κάηκαν στις δραματικές πυρκαγιές του 2021 να γίνει έγκαιρα και χωρίς να αφήσει απ’ έξω κάποια από αυτά. Και μέσα στα αναδασωτέα να φυτρώσουν μόνο δέντρα και όχι ανεμογεννήτριες ή άλλα έργα «εθνικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος», δηλ. τουριστικές εγκαταστάσεις, υποδομές και πάσης φύσεως άλλες χρήσεις.

Απαιτείται λοιπόν συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια όλων μας.

Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος δημιούργησε το «Παρατηρητήριο Αναδάσωσης 2021» ως μία πλατφόρμα με σκοπό την παρακολούθηση και περιφρούρηση της αναδάσωσης σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στόχοι του είναι η συνεχής ενημέρωση, συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών από όλα τα μέρη της Χώρας, η παροχή συμβουλών και τεχνικής βοήθειας στους ενδιαφερόμενους, η αξιολόγηση της πορείας των αναδασώσεων κατά τόπους και σε τακτά χρονικά διαστήματα, η υποβολή καταγγελιών κ.λπ.

Απευθύνεται σε τοπικές κοινωνίες, φορείς και άτομα που γνωρίζουν καλά τον τόπο τους και θέλουν να διασφαλίσουν ότι η αναδάσωσή του θα είναι άμεση, πλήρης και γνήσια.

Καλούμε τους ειδικούς (δασολόγους, γεωλόγους, νομικούς κ.λπ.) να συνδράμουν με την επιστημονική ή τεχνική γνώση και εμπειρία τους την προσπάθεια αυτή.

Ομολογία κλοπής εισφορών η τροπολογία για το Εφάπαξ Μηχανικών

Αναδημοσιεύουμε άρθρα σχετικά με τροπολογία που κατατέθηκε στο ν/σ για την κεφαλαιοποίηση του επικουρικού με την οποία η κυβέρνηση ομολογεί ότι το καταβαλλόμενο βάσει του ν.4387/2016 εφάπαξ στους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς υπολείπεται των εισφορών που κατέβαλαν στον ασφαλιστικό τους βίο!
Το θέμα ξεκίνησε με το Ν.4387/16 που προέβλεπε πενιχρά Εφάπαξ των 5000€ στους αυτοαπασχολούμενους, "διορθώθηκε" λανθασμένα με Εγκύκλιο του 2017 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που αύξησε την παροχή. Η Εγκύκλιος καταργήθηκε το 2019 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη επαναφέροντας τα Εφάπαξ φτώχειας και αναφέροντας αθλιότητες περί "χρυσών εφάπαξ" με αποτέλεσμα να ζητούνται πίσω χιλιάδες € από συνταξιούχους. Πάλι με μπαλώματα αποδεικνύουν ότι δεν έγινε τίποτα άλλο παρά κλοπή των εισφορών μια και οι ασφαλισμένοι δεν έπαιρναν πίσω ούτε τα χρήματα που είχαν καταβάλλει!!!
Δείτε σχετικά:

ΕΤΕΑΕΠ: Επανυπολογίζονται όλα τα αυξημένα εφάπαξ που δόθηκαν στους μηχανικούς

Ανακλήθηκε η Εγκύκλιος για τον υπολογισμό του Εφάπαξ για τους προ 93 του πρώην ΤΣΜΕΔΕ


Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά» που ψηφίζεται στη Βουλή αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ (κυρίως μηχανικών), όπου διαπιστώθηκε ότι το καταβαλλόμενο βάσει του ν.4387/2016 εφάπαξ υπολείπεται των εισφορών που κατέβαλαν στον ασφαλιστικό τους βίο.


Σύμφωνα με το υπουργείο με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους εν λόγω ασφαλισμένους με αίτησή τους να ζητήσουν τον έλεγχο και την καταβολή τυχόν διαφοράς μεταξύ του επικαιροποιημένου κεφαλαίου εισφορών υπέρ εφάπαξ (καταβεβλημένων μέχρι την 31.12.2013) και του εφάπαξ που απονεμήθηκε. Ειδικά για τους ήδη συνταξιούχους δίνεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου για την κατάθεση σχετικής αίτησης.

Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές

Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Συνέντευξη Γ. Καρυπίδη: "Η κάμερα να βουτάει στην καρδιά"
Η ΚΑΜΕΡΑ
ΝΑ ΒΟΥΤΑΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
Ο Γιάννης Καρυπίδης
μιλά με το Γιάννη Φραγκούλη

Μετά την προβολή της ταινίας «Άπληστον κέρδος», ήταν πολύ φυσικό να θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση με το δημιουργό της, όχι μόνο για την ταινία, αλλά και για τα πολιτικά θέματα που η κινηματογραφική αφήγηση επισύρει. Με το Γιάννη Καρυπίδη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, από τον «Παππού», την ταινία μικρού μήκους που είχε κάνει. Από τότε βούτηξε όλο και περισσότερο στον πολιτικό κινηματογράφο, έδρασε πολιτικά και έβαλε μέσα στη ζωή του την κινηματογραφική τέχνη. Αυτή η βιωματική διαδικασία φαίνεται σε αυτή την τελευταία του ταινία. Το θέμα, εκτός αυτών είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, σε όλη την Ελλάδα, τους τελευταίους μήνες. Η συζήτηση που κάναμε, είναι αυτονόητο, έχει έντονο και φορτισμένο πολιτικό χαρακτήρα.
Ο σκηνοθέτης Γιάννης Καρυπίδης.

Πως και για ποιο λόγο αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το θέμα; Αυτή, δεν είναι η πρώτη ταινία που κάναμε για αυτό το θέμα. Υπάρχει και η ταινία, «Της γης το χρυσάφι», μπορείς να τη βρεις στο youtube, υπάρχει μια βερσίον 90΄ και μια 36΄. Αυτή έγινε πριν δέκα χρόνια. Τυχαία έγινε, δηλαδή τυχαία ενεπλάκην. Είμαι από την περιοχή, έλειπα, πήγα για μια άλλη δουλειά εκεί, βρήκα ένα παιδικό φίλο. Του λέω: «Τι παίζει εδώ;», μου λέει «Είμαστε σε ύφεση τώρα. Αλλά έχουμε σκληρό αγώνα και θα τον έχουμε για 100 χρόνια με τους χρυσοθήρες». Μου εξήγησε τι γίνεται, στήθηκε η παραγωγή, σε δύο χρόνια έγινε. Αυτό το κίνημα στη Θράκη πρωτοστήθηκε. Τα μεταλλεία έπεφταν σε χωριά που ήταν και τουρκόφωνα, άρα για να τους απευθυνθείς θα έπρεπε να τους μιλήσεις στη γλώσσα τους. Επίσης είναι άνθρωποι που, ειδικά στους τουρκόφωνους, σε μεγάλη ηλικία, είναι αγράμματοι, δεν μπορούν να διαβάσουν, οπότε δεν έχει νόημα να τους βάλεις και υπότιτλους. Άρα αυτή η ταινία γυρίστηκε σε δύο γλώσσες, παίχτηκε παντού στα χωριά της περιοχής, ήταν η πρώτη φορά που έβγαινε λίγο προς τα έξω, εκτός της περιοχής, το θέμα του χρυσού. Ήμουν από το μέρος, εκεί όπου είναι ορυχείο από μικρά παιδιά παίζαμε. Κόλλησα και εγώ το μικρόβιο. Είπαμε ότι θα είχαμε το μεταλλείο για 100 χρόνια, ο πόλεμος θα ήταν κατά συνέπεια για 100 χρόνια, γιατί τέτοια ήταν η σύμβαση. Ήταν αναγκαίο για το κίνημα να βγει μια δεύτερη εκδοχή της ταινίας για το τι συμβαίνει εδώ και έγινε το «Άπληστο κέρδος».

Δεν είναι και η πρώτη πολιτική ταινία που έχεις κάνει, έχεις κάνει με τον Αυγερόπουλο για το καράβι που πήγαινε στη Γάζα. Εδώ υπάρχει μια παραξενιά. Στο καΐκι, του οποίου την ιστορία κάναμε ταινία με το Γιώργο ήμουν λοστρόμος, για αυτό δε μιλά κανένας, δηλαδή πήγαινα εκεί. Την άποψή μου για τον κινηματογράφο την έχουμε κουβεντιάσει και παλιά, οι ταινίες μου είναι βιωματικές, τα θέματα μπαίνουν βαθιά μέσα μου και πάντα στο επίκεντρο ήταν ο άνθρωπος, το αυτεξούσιό του και η αρμονία στην κοινωνία. Αν αυτό είναι πολιτικός κινηματογράφος, τότε είναι πολιτικός. Δε μιλά μόνο το θέμα που κάνει μια ταινία να είναι πολιτική, είναι και ο τρόπος που το αντιμετωπίζεις. Θα μπορούσαμε να το πούμε λίγο γκονταρικά, σε όποιο θέμα εμπλέκομαι είναι η οπτική γωνία των δρώντων προσώπων. Οπότε δεν μπορείς να αποκτήσεις θέση παρατηρητή μαζί τους, αλλά να γίνεις ένας με αυτούς. Με τους παππούδες που έκαναν ταινίες εθνολογικές έχουμε μια διαφορά: αυτοί πήγαιναν και ζούσαν με αυτούς τους ανθρώπους, εγώ γίνομαι ένα με αυτούς.

Όχι στην κεφαλαιοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης-Συλλαλητήριο Τετάρτη 1/9 στο Σύνταγμα

 

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                                                                                                                  

                                                                             Αθήνα,    31-8-2021

Αρ. Πρωτ.:

                                                                             Προς:   Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ  


Θέμα : Όχι στην κεφαλαιοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης        - Συλλαλητήριο Τετάρτη 1/9 στο Σύνταγμα

 

 

Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο Συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ και Σωματείων - Ομοσπονδιών την Τετάρτη 1 του Σεπτέμβρη, ώρα 19.30, στο ενάντια στο νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, που συζητείται και ψηφίζεται στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Βουλής με συνοπτικές διαδικασίες. Όπως αναλυτικά γράφαμε στην από 12/7/2021 ανακοίνωση μας με το κατατεθειμένο σχέδιο νόμου έχουμε μετατροπή της επικουρικής σύνταξης από αναδιανεμητική σε κεφαλαιοποιητική. Το σχέδιο νόμου αλλάζει πλήρως τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης μετατρέποντας την σε χρηματιστηριακό στοίχημα:

(α) πλήττει τους νέους ασφαλισμένους κάτω των 35 ετών, καθώς οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα γίνουν αντικείμενο χρηματιστηριακού τζόγου με τεράστιες επισφάλειες όπως δείχνει και η ιστορία (είναι γνωστό «ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές αποδόσεις» όπως αναγράφουν και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ασφαλιστικών), από την Enron έως την ΑΣΠΙΣ Πρόνοια.

(β) πλήττει τους σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους, καθώς η χρηματοδότηση των επικουρικών συντάξεων καθίσταται αβέβαιη και επισφαλής, μια και η παροχή και το ύψος τους θα εξαρτάται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό

(γ) δημιουργεί νέες διαιρέσεις μεταξύ των εργαζομένων χειρότερες και από αυτές που επέβαλλε ο Ν.2084/92 με τους προ και μετά 93 ασφαλισμένους

(δ) Αποτελεί πρόκριμα για αντίστοιχες μεταβολές και σε άλλους κλάδους ασφάλισης (με πρώτο το Εφάπαξ) και στο βάθος και για τις Κύριες Συντάξεις.

(ε) Βασικός στόχος του Νομοσχεδίου, αλλά και όσων θα ακολουθήσουν είναι ότι στο διάστημα έως το 2060 θα έχουν δημιουργηθεί αποθεματικά ύψους περί τα 60 δις ευρώ από τις “κεφαλαιοποιημένες” εισφορές! Τα χρήματα αυτά δεν θα πηγαίνουν στις συντάξεις όπως τώρα, αλλά για επενδύσεις (όπως ακριβώς έγινε την περίοδο 1961-1980) στις χρηματαγορές και όταν έρθει ο χρόνος αποπληρωμής, τότε οι τρέχουσες εισφορές θα καλύπτουν τις (ελάχιστες) συντάξεις!! Μέχρι δηλαδή να αρχίσουν να βγαίνουν στη σύνταξη όσοι ενταχθούν στο νέο κεφαλαιοποιημένο σύστημα (τουλάχιστον 30 χρόνια δηλαδή από τους σημερινούς 35άρηδες) οι εισφορές θα κεφαλαιοποιούνται και θα επενδύονται χωρίς άλλες υποχρεώσεις! Δημιουργείται έτσι ένα τεράστιο  κεφάλαιο στα χέρια της πολιτικής – οικονομικής εξουσίας και των ασφαλιστικών εταιριών  που θα ελέγχουν το νέο Ταμείο ώστε να το αξιοποιήσουν οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά.

Σχετικά με τα μέτρα για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και τις συνεπαγόμενες απαγορεύσεις

Σχετικά με τα μέτρα της κυβέρνησης για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και τις συνεπαγόμενες απαγορεύσεις (Ανακοίνωση της Εναλλακτικής Παρέμβασης – Δικηγορικής Ανατροπής, 19/7/2021)


Η ανακοίνωση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών για συγκεκριμένα επαγγέλματα στην παρούσα συγκυρία υπηρετεί το κυβερνητικό αφήγημα περί ατομικής ευθύνης και προλειαίνει το έδαφος για το επόμενο αφήγημά της, αυτό της δικαιολόγησης της όξυνσης της υγειονομικής κρίσης που είναι και πάλι προ των πυλών. Η κατασταλτική εκστρατεία εμβολιασμού υποσκάπτει την ίδια την προσπάθεια ενθάρρυνσης του πληθυσμού να κάνει χρήση του σημαντικότερου όπλου που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τα εμβόλια, όμως, αποτελούν αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την καταπολέμησή της. Η συζήτηση για την υποχρεωτικότητα έχει κόστος: θέτει σε κίνδυνο την εμβολιαστική προσπάθεια και αποπροσανατολίζει από πραγματικά μέτρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να μη λαμβάνει, αν και ο χρόνος μέχρι τον Σεπτέμβριο που τα ζητήματα θα τεθούν εκ νέου οξυμμένα είναι πλέον λίγος. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιστρέφει στις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες περί νοσοκομείων που περισσεύουν (βλ. συνέντευξη Μητσοτάκη στην Καθημερινή). Και όλα αυτά παραγνωρίζοντας την παγκόσμια διάσταση του προβλήματος, το οποίο θα διαιωνίζεται όσο συνεχίζεται ο διαχωρισμός σε (δυτικές προνομιούχες) χώρες που έχουν πρόσβαση στα εμβόλια και στις υπόλοιπες που δεν έχουν.

Παρ’ όλα αυτά, μιας και το ζήτημα της υποχρεωτικότητας έχει τεθεί, απαιτείται μια συγκεκριμένη τοποθέτηση.

1. Η προστασία της υγείας είναι ευθύνη του κράτους και κοινωνικό δικαίωμα των πολιτών.

Το Ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει τόσο το ατομικό δικαίωμα στην υγεία (5§5 Σ), η άσκηση (ή μη άσκηση) του οποίου προϋποθέτει την ενημερωμένη συναίνεση, όσο και ένα κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία (21§3 Σ), καθώς επίσης και ότι η ερμηνεία των σχετικών διατάξεων οφείλει να πραγματοποιείται υπό το φως της προστασίας της αξίας του ανθρώπου (2§1 Σ.). Από την κατοχύρωση αυτή, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η προστασία της «δημόσιας υγείας» -υπό την έννοια και της ερμηνευτικής δήλωσης του άρθρου 5 Σ. ως σκοπού προς εκπλήρωση του οποίου επιτρέπεται η επιβολή περιορισμών – διέπεται κατ’αρχήν από την ίδια την κατοχύρωση του ατομικού και του κοινωνικού δικαιώματος στην υγεία. Το Κράτος έχει δηλαδή την ευθύνη να οργανώσει ένα επαρκές σύστημα προστασίας της δημόσιας υγείας που καλείται να εκπληρώσει το ατομικό δικαίωμα-αίτημα του κάθε πολίτη για άσκηση του δικαιώματος στην υγεία του με ενημερωμένη συναίνεση. Η δημόσια υγεία δεν είναι συνεπώς μια μυστικιστική έννοια που προσδιορίζει το Κράτος «για το καλό μας» ή επειδή «έτσι αποφάσισε». Σε καμία περίπτωση το Κράτος δεν μπορεί να απεκδυθεί της ευθύνης του για επαρκή οργάνωση της προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας (νοούμενης ως της δυνατότητας ασκήσεως του δικαιώματος του καθενός μας στην υγεία) παραπέμποντας τα πάντα στην ατομική ευθύνη των πολιτών (βλ. Δ. Σαραφιανός, από 2/7/2021 επιστολή προς την Επιτροπή Συνταγματικών Δικαιωμάτων του ΔΣΑ).

2. Έλλειψη νομικού ερείσματος για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Σε επενδυτές παραδίδονται παραλίες και αιγιαλόςEUROKINISSI/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 30.08.2021, 15:07
Σε επενδυτές παραδίδονται παραλίες και αιγιαλός

O επενδυτής θα μπαζώνει, θα χτίζει μέσα στη θάλασσα ή πολύ κοντά σε αυτήν, αλλά το Δημόσιο θα λέει ότι είναι δικά του και θα τα παραχωρεί στον επενδυτή με «αντάλλαγμα χρήσης και μίσθωμα» που «καθορίζονται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής».

Μπαζώστε, επενδύστε, νομιμοποιηθήκατε! Είναι το μήνυμα που στέλνει στους στρατηγικούς επενδυτές η κυβέρνηση καθώς το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που τέθηκε σε διαβούλευση εφευρίσκει νέους τρόπους για να ξεπερνά τους περιορισμούς στη χρήση αιγιαλού και παραλίας, βαφτίζοντας «δημόσια κτήματα» τα ιδιωτικά ακίνητα που δημιουργούνται μέσα στη θάλασσα «λόγω κατασκευής, επέκτασης των έργων ή προσχώσεων».

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις», προχωρά επίσης σε ουσιαστική κατάργηση κάθε ισχύοντος πολεοδομικού κανόνα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ενδιαφερόμενοι. Εχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2021 ενώ τις πρώτες τρεις μέρες –έως χθες το βράδυ– είχε υποβληθεί μόλις ένα σχόλιο.

Η πρόθεση του νομοθέτη να μετατρέψει σε «κουρελού» την πολεοδομική νομοθεσία περιγράφεται ευθέως στο άρθρο 4 καθώς αναφέρεται ότι: «Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων σε χώρους εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, καθώς και από τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012, Α’ 79) για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτοί προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στο Πλαίσιο Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού». Που σημαίνει ότι οι στρατηγικοί επενδυτές θα μπορούν να παρεκκλίνουν από όλους τους κανόνες στους οποίους οφείλει να υπακούει κάθε πολίτης σχετικά με το πού, πώς και πόσο μπορεί να χτίσει στο οικόπεδό του. Αναλυτικότερα, οι παρεκκλίσεις αυτές θα αφορούν:

Ξεπουλήθηκε και η Εγνατία οδός

Ξεπουλήθηκε και η Εγνατία οδός

Αν και το κόστος κατασκευής του έργου έφτασε ή και ξεπέρασε τα 6 δις ο αυτοκινητόδρομος πουλήθηκε λιγότερο από 1,5 δις ευρώ!

Συνεχίζεται με επιτυχία από την κυβέρνηση της ΝΔ, η πολιτική εκποίησης της δημόσιας περιουσίας, που άρχισε να εφαρμόζεται από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, όταν επικράτησε και στην Ελλάδα το μοντέλο της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων- αποκρατικοποιήσεων. Χτες, έγινε γνωστό πως η Εγνατία Οδός, προστέθηκε στον κατάλογο των «πρώην» δημόσιων επιχειρήσεων, που βρίσκονται, πλέον, στην κερδοσκοπική εκμετάλλευση του ιδιωτικού κεφαλαίου. Όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ (σ.σ. ο κυβερνητικός φορέας που έχει αναλάβει … εργολαβικά το ξεπούλημα της κινητής και ακίνητης δημόσιας περιουσίας της χώρας), η Εγνατία Οδός (η κατασκευή της στοίχισε στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 6 δις ευρώ), ξεπουλήθηκε στην κοινοπραξία των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – EGIS PROJECTS S.A. στη συμβολική τιμή των 1,5 δις ευρώ!

Προσπαθώντας να εξωραϊσει την πολιτική ιδιωτικοποιήσεων, η κυβέρνηση εμφανίζει το τίμημα που θα εισπράξει το ΤΑΙΠΕΔ από τη μεταβίβαση της Εγνατίας οδού, «φουσκωμένο» κατά 1, 26 δις ευρώ από αυτό που θα εισπραχθεί πραγματικά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Και για πετύχει τον εξωραϊσμό της πολιτικής ιδιωτικοποιήσεων, η κυβέρνηση Μητσοτάκη:
  • προσθέτει στο εφάπαξ τίμημα του 1,5 δις ευρώ, «επιπλέον» και ένα ποσό της τάξης 1,26 δις ευρώ που είναι … «στον αέρα» καθώς τα χρήματα αυτά αφορούν την δέσμευση των ιδιωτών επιχειρηματιών να κάνουν συγκεκριμένες επενδύσεις και να αποδίδουν κάθε χρόνο το 7,5% των εσόδων από τις εισπράξεις διοδίων στο ελληνικό δημόσιο. Ποιος, όμως, θα τους υποχρεώσει και με ποιο τρόπο να τηρήσουν την παραπάνω δέσμευση;

Το χάος του «e ΕΦΚΑ» συνεχίζεται. Εκδόθηκαν Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής και έστειλαν στο ΚΕΑΟ ανύπαρκτες οφειλές Μισθωτών Μηχανικών

 

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                                                                                

Αρ. Πρωτ.:                                                      Αθήνα,   27/08/2021

 


Προς: A ‘ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ (για ενημέρωση των μελών)

Θέμα: Το χάος του «e ΕΦΚΑ» συνεχίζεται. Εκδόθηκαν Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής και έστειλαν στο ΚΕΑΟ ανύπαρκτες οφειλές Μισθωτών Μηχανικών
Συνάδελφοι/σες

Όπως έχουμε ενημερώσει με πλήθος ανακοινώσεων μας τα προβλήματα μας με τις λανθασμένες οφειλές δεν έχουν τελειωμό. Το πιο πρόσφατο «κατόρθωμα» του ΕΦΚΑ, αφορά στην έκδοση «Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής» για τις λανθασμένες οφειλές που μας έχουν χρεώσει και ακόμη δεν έχουν διορθώσει.

Συγκεκριμένα κατά την είσοδο μας στο efka.gov.gr στις εισφορές Μη Μισθωτών (που δε θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου) βγάζει το κάτωθι μήνυμα :

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητέ/η ασφαλισμένε/η, Σας ενημερώνουμε ότι για ληξιπρόθεσμες οφειλές σας έχουν εκδοθεί Π.Β.Ο και έχουν ήδη βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ.
Στο εξής η εξόφλησή τους θα πραγματοποιείται με κωδικό εντολής πληρωμής (ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ) που θα σας χορηγηθεί αφού πιστοποιηθείτε εκ νέου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ.
Ο κωδικός πληρωμής που χρησιμοποιείτε μέχρι σήμερα πλέον θα εξοφλεί μόνο μη βεβαιωμένες οφειλές ΕΦΚΑ.»

Στις περιπτώσεις που έχουμε υπόψη αφορούν «οφειλές» από την εκκαθάριση του έτους 2019, οι οποίες έχουν μοιραστεί σε δόσεις και σταδιακά καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Φυσικά έχουν προστεθεί και «προσαυξήσεις» επί των ανύπαρκτων «οφειλών».

Είναι προφανές ότι οι «οφειλές» αυτές που κανείς στον ΕΦΚΑ δε μπορεί με βεβαιότητα να πει πως και από πού προκύπτουν (από κάποια ανύπαρκτη «επιχειρηματική δραστηριότητα» στις περισσότερες περιπτώσεις) δημιουργούν προβλήματα ασφαλιστικής ενημερότητας σε χιλιάδες ασφαλισμένους μισθωτούς μηχανικούς. Το δε ΚΕΑΟ, αν δε διορθωθούν άμεσα θα προχωρήσει σε κατασχέσεις.

Ενημερώνουμε ότι τον Ιούλιο του 2021 ως ΕΜΔΥΔΑΣ συναντηθήκαμε με δύο από τους Υποδιοικητές του ΕΦΚΑ (Βαρβέρη Αλέξανδρο και Παγώνη Νικόλαο) και τους ενημερώσαμε σχετικά με το τεράστιο αυτό πρόβλημα (αλλά και για το τεράστιο θέμα με τις συντάξεις) και αναμένουμε τις πράξεις τους για την επίλυσή του.

                


Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

Στη μνήμη του συναδέλφου μας Γιάννη Καρυπίδη

Στη μνήμη του συναδέλφου και συντρόφου μας Γιάννη Καρυπίδη που έφυγε από τη ζωή, αναδημοσιεύουμε την ανάρτηση του Νασίμ Αλάτρας και το μοναδικό ντοκιμαντέρ που γύρισε ο Γιάννης για το ταξίδι στη Γάζα.


Καλό Ταξίδι .. Σύντροφε, Αδερφέ, Φίλε και Σκηνοθέτα Γιάννη Καρυπίδη . . 
Ήσουν από τους πιο απλούς και λιτούς ανθρώπους που γνώρισα. Όταν ξεκινήσαμε τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ "Γάζα Ερχόμαστε" δεν περίμενα ποτέ ότι ο σκηνοθέτης του θα έμεινε σε σπίτι παράγκα .. ούτε θα έμεινε σε χειροποίητο κόσμημα τσαντίρι σε παραλίες. Όταν σε πρωτογνώρισα στο σπίτι του Βαγγέλη με τους ήρωες μου, που έσπασαν για πρώτη φορά τον αποκλεισμό της Γάζας, δεν ήξερα ότι είσαι σκηνοθέτης και ούτε εσύ το έλεγες .. ένας σύντροφος το είπε και ότι είχες πάρει τη κάμερα για να καταγράψεις το ταξίδι προς τη Γάζας, όπως είχατε συμφωνήσει. Εσύ όμως μπήκες με τα μούτρα στο μεγάλο γεγονός.. στην επαναστατική αυτή πράξη και άφησες χάμω τη κάμερα. Και γελάγαμε και έλεγες "τι να γράψω ..αφού το ζω .. είναι ένα πραγματικό όνειρο". Θυμήθηκα λίγα λεπτά μετά ότι ο Τσε πήγε με τον Φιντέλ στη Κούβα ως ιατρός αλλά στη κρίσιμη στιγμή άφησε τη ιατρική τσάντα και πήρε το όπλο.  
Την απόφαση μέσα μου την είχα πάρει και στην είπα δυο μέρες μετά ότι θέλω να είσαι σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ.. γιατί θέλω το ντοκιμαντέρ να πάρει τη ματιά σου .. αυτά που έβλεπες εσύ.. και όλοι οι σύντροφοι και φίλοι το κατάλαβαν αυτό και εργάστηκαν γι αυτό. Θυμάμαι πολλά από αυτά που έκανες στα γυρίσματα και έμαθα πολλά πολλά από σένα ήσουν δάσκαλος. Γυρίσαμε όλη την Ελλάδα από πάνω μέχρι κάτω και στη Κύπρο πήγαμε. Δεν ήθελες να αφήσουμε κανένα από αυτούς που αγωνίστηκαν και έπαιξαν ρόλο στον αγώνα για να σπάσουμε τον αποκλεισμό της Γάζας. 
Όταν πήρες στα χέρια σου το βραβείο του καλύτερου ντοκιμαντέρ εκδικήθηκες όλους αυτούς που σε είχαν στη γωνία, γιατί δεν ήθελες να τους μοιάζεις.. όταν τους είπες : "Αυτή είναι η εκδίκηση της Γυφτιάς" κατέβασαν τα κεφάλια.  
Ξέρω αδερφέ και σύντροφε Γιάννη πως έχεις πολλές όμορφες φωτογραφίες ..ίσως καλύτερες από αυτήν εδώ που αναρτώ .. αλλά εσύ αυτήν λάτρευες περισσότερο από όλες ... Γιατί θυμίζει τον ψαρά που δεν πιστεύει σε σύνορα και Τείχη .. που πιστεύει ότι οι θάλασσες πρέπει να είναι ελεύθερες και ανοιχτές για όλους τους λαούς και πολίτες .. Αυτό ήθελες και εσύ για τους ψαράδες της αποκλεισμένης Γάζας .. να μπορούν ακόμα και στην Ελλάδα και σε όλο τη Μεσόγειο να ταξιδεύουν όπως έκαναν χιλιάδες χρόνια. .. 
Να είσαι σίγουρος Γιάννη πως εκεί που θα είσαι θα βλέπεις από ψηλά την μάχη απελευθέρωσης της Παλαιστίνης .. αυτό το κομμάτι γης που λάτρευες περισσότερο από πολλούς ακόμα Παλαιστινίους ..γιατί έβλεπες ότι είναι πυξίδα και η πυξίδα δεν αλλάζει σημείο αναφοράς .. 
Καλό Ταξίδι Σύντροφε ..Αδερφέ ..Φίλε και Σκηνοθέτα
ΑΘΑΝΑΤΟΣ...............
Ο Αγώνας συνεχίζεται .......

------------------------------
Τα τέσσερα κομμάτια του ντοκιμαντέρ όπως προβλήθηκαν στο Αλ-Τζαζίρα 
https://www.youtube.com/watch?v=RZvdZSo_mg0&list=PL6367B968B7B0657D
https://www.youtube.com/watch?v=J1R7ayng4hw&list=PL6367B968B7B0657D&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=CfXo3MrvKfg&list=PL6367B968B7B0657D&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8gRscVeNbDo&list=PL6367B968B7B0657D&index=4

«Γάζα ερχόμαστε»: Ένα ντοκιμαντέρ για την αποστολή στη Γάζα το 2008

Το ντοκιμαντέρ Γάζα Ερχόμαστε, που κέρδισε το βραβείο κοινού στο 12ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει το tvxs. Το ντοκιμαντέρ, του Γιώργου Αυγερόπουλου και Γιάννη Καρυπίδη, περιγράφει το ταξίδι 44 ακτιβιστών από όλο τον κόσμο που ταξίδεψαν από την Κύπρο στη Γάζα το καλοκαίρι του 2008 και έσπασαν τον ναυτικό αποκλεισμό της περιοχής έπειτα από 41 χρόνια.

Μέρος 1ο

Μέρος 2ο


Μέρος 3ο


Μέρος 4ο