Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

Απόφαση ΣτΕ για ΣΑΕΠ και αναγνώριση της “επαγγελματικής ισοδυναμίας” τίτλου σπουδών “Bachelor”, ο οποίος της απονεμήθηκε από κολέγιο στην Ελλάδα.

1071/2021 ΣΤΕ ( 805173)

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)ΣΑΕΠ και αναγνώριση της “επαγγελματικής ισοδυναμίας” τίτλου σπουδών “Bachelor”, ο οποίος της απονεμήθηκε από κολέγιο στην Ελλάδα.

Ως προς την επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση, το Σύνταγμα δεν απαγορεύει την ίδρυσή τους και από ιδιώτες. Θα συνιστούσε συνταγματικώς ανεπίτρεπτη καταστρατήγηση ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων σχολών που εντάσσονται στην μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση, την δυνάμενη, υπό προϋποθέσεις, να παρέχεται και από ιδιώτες, κατά πλήρη εξομοίωση προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΑΕΙ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό τομέα.

Αντίκειται στο Σύνταγμα η αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλου πιστοποιούντος πρώτο κύκλο σπουδών, ο οποίος χορηγήθηκε στην Ελλάδα από ιδιωτικό φορέα παροχής μη τυπικής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προς τίτλο που απονέμεται από ελληνικό ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η παρεχόμενη από τον νομοθέτη δυνατότητα να αναγνωρίζεται από το ΣΑΕΠ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του π.δ. 38/2010, η “επαγγελματική ισοδυναμία” τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών [bachelor], ο οποίος χορηγείται από ιδιωτικό φορέα παροχής μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Η αντισυνταγματικότητα δεν αίρεται από τη δυνατότητα του ΣΑΕΠ να απαιτήσει τη συμπλήρωση των προσόντων του ενδιαφερομένου.

Από τα ανωτέρω δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Ο επίδικος τίτλος χορηγήθηκε στην εκκαλούσα από Κολλέγιο, που παρέχει μη τυπική μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και διαθέτει απλώς πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών από τον οργανισμό NEASC, αλλά δεν αποτελεί ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Παραπομπή στην Ολομέλεια του ζητήματος της συνταγματικότητας των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4310/2014, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4264/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4310/2014. Η έφεση ασκήθηκε παραδεκτά κατά το άρθρο 58 παρ. 1 του π.δ.18/1989. Όμοια με την αρ. 1072/2021 ΣτΕ.


Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

Προσφυγή φορέων και πολιτών στο ΣτΕ για κατασκευή 10 αιολικών πάρκων στην Κάρυστο


Προσφυγή φορέων και πολιτών στο ΣτΕ για κατασκευή 10 αιολικών πάρκων στην Κάρυστο

Υποστηρίζουν ότι τα αιολικά πάρκα θα κατασκευαστούν (όρος Όχη, κάμπος Καρύστου, ακρωτήρι Καφηρεύς, κ.λπ.) σε ζώνες προστασίας από το πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας Natura 2000

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγουν 20 σωματεία περιβαλλοντικού σκοπού, 30 πολίτες, μεταξύ των οποίων είναι Ευβοείς, περιφερειακοί σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδος και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Καρύστου, Σκύρου, κ.λπ. , ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση με την οποία τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία δέκα αιολικών πάρκων, ισχύος 180 MW στην Εύβοια και ειδικότερα στο Δήμο Καρύστου εντός περιοχών Natura, ως αντίθετη στην Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Σύνταγμα και τη νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται:
Η εγκατάσταση 10 αιολικών πάρκων και 60 ανεμογεννήτριες, συνολικής ισχύος 180 MW,
Η διάνοιξη οδικού δικτύου 29,5 χ.λ.μ.,
Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου μέσης τάσης 56 χ.λ.μ.,
Η κατασκευή 3 υποσταθμών υψηλής τάσης,
Υπόγειο δίκτυο ρεύματος υψηλής τάσης 150MW μήκους 16 χ.λ.μ. και αντίστοιχο εναέριο μήκους 2,6 χ.λ.μ.,
Υποθαλάσσιο δίκτυο υψηλής τάσης μήκους 69 χ.λ.μ. περίπου,
Υπόγειο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης επί οδοποιίας μήκους 1,2 χ.λ.μ. και
Λειτουργία 10 εργοταξιακών χώρων, εγκατάσταση 19 συγκροτημάτων παραγωγής σκυροδέματος και κινητή μονάδα επεξεργασίας προϊόντων εκσκαφής.

Όλοι οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι τα επίμαχα έργα παραβιάζουν τις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης για την προστασία του περιβάλλοντος σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που πηγάζουν από το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 24 του Συντάγματος.

Ακόμα υποστηρίζουν ότι τα αιολικά πάρκα θα κατασκευαστούν (όρος Όχη, κάμπος Καρύστου, ακρωτήρι Καφηρεύς, κ.λπ.) σε ζώνες προστασίας από το πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας Natura 2000, χωρίς τις δέουσες εγγυήσεις, πολύ μάλιστα όταν τα λαμβανόμενα μέτρα είναι ελλιπή. Παράλληλα, παραβιάζεται η φέρουσα ικανότητα του Δήμου Καρύστου και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, ενώ οι προβλεπόμενες κατασκευές είναι αντίθετες με το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Τέλος, μεταξύ των πολλών άλλων, υποστηρίζουν ότι παράνομα κατατμήθηκε το όλο έργο που έχει ενιαίο χαρακτήρα και ότι δεν εκπονήθηκε ειδική οικολογική αξιολόγησης.

Συγκαλύπτουν υποθέσεις απάτης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και στέλνουν την αστυνομία να συλλάβει πάλι φοιτητές

Αναδημοσιεύουμε σχετική ανακοίνωση από το Δίκτυο Υπεράσπισης Δημοκρατικών Ελευθεριών.
Για την υπόθεση μπορείτε να διαβάσετε και εδώ


ο εν λόγω καθηγητής (Μηχανικός παρεπιπτόντως) αντιμετωπίζει δύο διώξεις για σοβαρά αδικήματα, ενόσω κατέχει δύο κρατικές θέσεις στις οποίες τοποθετήθηκε επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, παρότι ήδη ελεγχόταν από τις δικαστικές αρχές. Τον Οκτώβριο του 2019 τοποθετήθηκε με απόφαση του τότε υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη ως μέλος στο Πράσινο Ταμείο, από το οποίο φέρεται να παραιτήθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Τον Νοέμβριο του 2019, με απόφαση του τότε υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τοποθετήθηκε ως μέλος στο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).


ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ και ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ και στέλνουν την ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΠΑΛΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!
Ενώ ο λαός βρίσκεται στη μέγγενη της πανδημίας και της φτώχειας, μέσα σε δύο μόλις εβδομάδες τρεις φορές έχει εισβάλει η αστυνομία σε χώρους πανεπιστημίου (ΑΠΘ και ΑΣΟΕΕ) με αποκορύφωμα την χθεσινή στρατιωτικού τύπου επιχείρηση στην ΑΣΟΕΕ όπου μέσα στο πανεπιστήμιο η ΕΛΑΣ προέβη σε συλλήψεις φοιτητών εν ώρα μαθημάτων, για την εκκένωση πολιτικών χώρων.
Η αποκάλυψη του ανατριχιαστικού υποβάθρου της υπόθεσης του καθηγητή της ΑΣΟΕΕ που έσπευσαν να υπερασπιστούν κυβέρνηση και υπουργός παιδείας εκθέτει ανεπανόρθωτα το Υπουργείο Παιδείας και την Πρυτανεία του Ιδρύματος, εφόσον εκκρεμούν ποινικές διαδικασίες για σοβαρότατα αδικήματα απάτης, τοκογλυφίας και καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευσή ανηλίκων παιδιών κ.ά.. Είναι ο ιδεολογικός πόλεμος που έχει κηρύξει η κυβέρνηση με το χώρο του πανεπιστημίου, με το φοιτητικό κίνημα και την ακαδημαϊκή ελευθερία και οι αυταρχικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης που αποτελούν τον πραγματικό κίνδυνο να συγκαλύπτεται η ασυδοσία αλλά η δράση των εκάστοτε συμμάχων της πολιτικής της σε κυκλώματα και σοβαρότατα εγκλήματα.
Η στάση των διοικήσεων που στηρίζουν την διαρκή παρουσία και δράση των σωμάτων καταστολής μέσα στα πανεπιστήμια όπως του ΑΠΘ και της ΑΣΟΕΕ πρόσφατα, προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τις στοχεύσεις τους:
Ποιους τελικά εξυπηρετούν από τις θέσεις ευθύνης που κατέχουν, δίνοντας το πράσινο φως για την εκτροπή της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής καθημερινότητας σε μια αστυνομοκρατούμενη πανεπιστημιακή ζωή?

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ουσιαστικά Μέτρα Προστασίας από την Πανδημία

https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/12.1.2022_metra_prostasias_pandimia_8681.pdf

 Ουσιαστικά Μέτρα Προστασίας από την Πανδημία 

Συνάδελφοι/σες 


Έχουν περάσει δύο χρόνια από το ξέσπασμα της πανδημίας. Η ελλιπέστατη κρατική διαχείριση και η αντιφατική κυβερνητική πολιτική έχουν δημιουργήσει ένα δυσμενές τοπίο για την υγεία, τη ζωή και την αξιοπρέπεια μας. Δεκάδες συνάνθρωποί μας χάνουν καθημερινά την ζωή τους ή βρίσκονται διασωληνωμένοι σε αποδεκατισμένα νοσοκομεία, με ανεπαρκείς υποδομές και λιγοστό, εξουθενωμένο ιατρικό προσωπικό. Μπροστά στην εκτίναξη των κρουσμάτων, η κυβέρνηση συνέχισε την προκλητική εξυπηρέτηση των μεγαλοεπιχειρηματιών της υγείας, αρνούμενη να εξασφαλίσει επαρκή και δωρεάν τεστ. Τεράστιες ουρές ταλαιπωρίας συγκεντρώνονται έξω από διαγνωστικά κέντρα και φαρμακεία. Τα σχολεία άνοιξαν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Ο ΕΟΔΥ έχει καταρρεύσει. Το ΕΣΥ έχει αποδεκατιστεί με αποτέλεσμα την αύξηση θανάτων από Covid19 και την αδυναμία κάλυψης άλλων επειγουσών ιατρικών αναγκών. Η κυβέρνηση επέλεξε να αφήσει μόνη της την κοινωνία εστιάζοντας στο διχασμό, τη στοχοποίηση, και στις διαρκείς διαβεβαιώσεις για το «τέλος της πανδημίας».

 Ολόκληρα τμήματα εργαζομένων χάνουν τα εισοδήματά τους χωρίς καμία ενίσχυση, ενώ όλοι βιώνουμε την πρωτοφανή ακρίβεια και τους χαμηλούς μισθούς. Ο φετινός χειμώνας είναι πιο σκοτεινός, με όλο και περισσότερους/ες να αδυνατούν να προμηθευτούν βασικά αγαθά. Οι τρομακτικές αυξήσεις στην ενέργεια καταδικάζουν χιλιάδες στο κρύο, ενώ μόνο εντός του Δεκεμβρίου περισσότεροι από 20 συνάνθρωποι μας βρήκαν το θάνατο στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν μέσα στα σπίτια τους.

 Τόσο η τωρινή, όσο και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν ευθύνη για την διάλυση του ΕΣΥ και την κοινωνική κατάρρευση. Αντί μπροστά στην πανδημία να ενισχυθεί η δημόσια υγεία και να παρθούν μέτρα προστασίας, η κυβέρνηση εξαπολύει μια αυταρχική επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες. Αντιμετωπίζει την πανδημία με αυταρχισμό, καταστολή και απολύσεις ενώ βάζει διαρκώς στο στόχαστρο τον συνδικαλισμό, τις διαδηλώσεις, τα δημοκρατικά δικαιώματα. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να ηττηθούν γιατί έδειξαν την αδυναμία τους. 

Συντασσόμαστε με ένα μεγάλο αγωνιστικό μέτωπο που θα διεκδικήσει αλλά και θα επιβάλλει μια σειρά από αναγκαία αιτήματα προστασίας και επιβίωσης των εργαζομένων/ανέργων και της νεολαίας: 

• Δωρεάν PCR τεστ σε όλες και όλους. Διανομή μασκών FFP2/KN95. Επαρκής χρόνος καραντίνας, πληρωμένης αδείας για την περίοδο της νοσηλείας/ανάρρωσης/αναμονής αποτελεσμάτων 

• Μέτρα προστασίας στα σχολεία και χώρους εργασίας. Ενίσχυση των ΜΜΜ, αύξηση δρομολογίων. Αποτελεσματικό σύστημα ιχνηλάτησης από τον ΕΟΔΥ 

• Στήριξη του ΕΣΥ με προσλήψεις προσωπικού και ενίσχυση του εξοπλισμού και υποδομών. Ενίσχυση της αναγκαίας πρωτοβάθμιας υγείας και του μαζικού εμβολιασμού. Επιστροφή των υγειονομικών σε αναστολή σε θέσεις που μπορούν να προσφέρουν, ειδικά στων συναδέλφων μας στις Τεχνικές Υπηρεσίες. Άμεση αύξηση των δαπανών για την υγεία. 

• Όχι στην περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων με πρόσχημα τον κορονοϊό 

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Υγεία, αλλά και άλλων Σωματείων την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου στις 5μμ στο Υπουργείο Υγείας και το Σάββατο 22 Ιανουαρίου στις 12.00 στο Σύνταγμα και στις πλατείες όλες της Ελλάδας


Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

22 ΓΕΝΑΡΗ - Πανελλαδική Μέρα Δράσης για την υγεία και την Αξιοπρέπεια του Λαού


Έχουν περάσει δύο χρόνια από το ξέσπασμα της πανδημίας. Η κρατική διαχείριση και η εγκληματική κυβερνητική πολιτική έχουν δημιουργήσει ένα εφιαλτικό τοπίο για την υγεία, τη ζωή του και την αξιοπρέπεια του λαού.
Δεκάδες συνάνθρωποί μας χάνουν καθημερινά την ζωή τους ή βρίσκονται διασωληνωμένοι σε αποδεκατισμένα νοσοκομεία, με ανεπαρκείς υποδομές και λιγοστό, εξουθενωμένο ιατρικό προσωπικό. Μπροστά στην εκτίναξη των κρουσμάτων, η κυβέρνηση συνέχισε την προκλητική εξυπηρέτηση των μεγαλοεπιχειρηματιών της υγείας, αρνούμενη να εξασφαλίσει επαρκή, δωρεάν τεστ. Τεράστιες ουρές συγκεντρώνονται έξω από διαγνωστικά κέντρα και φαρμακεία. Τα σχολεία άνοιξαν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Ο ΕΟΔΥ έχει καταρρεύσει. Το ΕΣΥ έχει αποδεκατιστεί με αποτέλεσμα την αύξηση θανάτων από Covid19 και την αδυναμία κάλυψης άλλων επειγουσών ιατρικών αναγκών. Η κυβέρνηση επέλεξε να αφήσει μόνη της την κοινωνία εστιάζοντας στην πόλωση, τη στοχοποίηση, και στις διαρκείς διαβεβαιώσεις για το «τέλος της πανδημίας»
Ενώ οι βαθύπλουτοι αυξάνουν τον πλούτο τους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα βρίσκονται μπροστά στην οικονομική αφαίμαξη. Ολόκληρα τμήματα εργαζομένων χάνουν τα εισοδήματά τους χωρίς καμία ενίσχυση, ενώ μια σκληρή ταξική επίθεση συντελείται μέσα από την πρωτοφανή ακρίβεια και τους χαμηλούς μισθούς. Ο φετινός χειμώνας είναι πιο σκοτεινός, με όλο και περισσότερους/ες να αδυνατούν να προμηθευτούν βασικά αγαθά. Οι τρομακτικές αυξήσεις στην ενέργεια καταδικάζουν χιλιάδες στο κρύο, ενώ μόνο εντός του Δεκεμβρίου περισσότεροι από 20 συνάνθρωποι μας βρήκαν το θάνατο στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν μέσα στα σπίτια τους.
Τόσο η τωρινή, όσο και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν ευθύνη για την διάλυση του ΕΣΥ και την κοινωνική κατάρρευση. Αντί μπροστά στην πανδημία να ενισχυθεί η δημόσια υγεία και να παρθούν μέτρα προστασίας, η κυβέρνηση εξαπολύει μια αυταρχική επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες. Αντιμετωπίζει την πανδημία με αυταρχισμό, καταστολή και απολύσεις ενώ βάζει διαρκώς στο στόχαστρο τον συνδικαλισμό, τις διαδηλώσεις, το πανεπιστημιακό άσυλο, τα δικαιώματα των προσφύγων κ.α. Μετέτρεψε την ανάγκη για καθολικό εμβολιασμό σε εργαλείο μετάθεσης ευθυνών, τορπιλίζοντας και το πρόγραμμα εμβολιασμού.
Αυτή η εγκληματική πολιτική και κυβέρνηση, πρέπει να ηττηθεί, να ανατραπεί. Ήρθε η ώρα για μια λαϊκή αντεπίθεση. Ένα μεγάλο, παλλαϊκό αγωνιστικό μέτωπο που θα διεκδικήσει αλλά και θα επιβάλλει μια σειρά από αναγκαία αιτήματα προστασίας και επιβίωσης των εργαζομένων/ανέργων και της νεολαίας:
• Δωρεάν PCR τεστ σε όλες και όλους. Διανομή μασκών FFP2/KN95. Επαρκής χρόνος καραντίνας πληρωμένης αδείας για την περίοδο της νοσηλείας/ανάρρωσης/αναμονής αποτελεσμάτων
• Μέτρα προστασίας στα σχολεία και χώρους εργασίας. Ενίσχυση των ΜΜΜ, αύξηση δρομολογίων. Αποτελεσματικό σύστημα ιχνηλάτησης από τον ΕΟΔΥ
• Στήριξη του ΕΣΥ με προσλήψεις προσωπικού και ενίσχυση του εξοπλισμού και υποδομών. Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας και του μαζικού εμβολιασμού. Επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Άμεση αύξηση των δαπανών για την υγεία.
• Οικονομική στήριξη ανέργων και εργαζομένων, των επαγγελμάτων που πλήττονται από την πανδημία. Αξιοπρεπής διαβίωση για όλο το λαό. Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, επίδομα ανεργίας ίσο με τον κατώτατο μισθό.
• Άμεσα και μεγάλης κλίμακας μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια και την στεγαστική επισφάλεια. Απαγόρευση εξώσεων και πλειστηριασμών, και διακοπών παροχής.
• Όχι στην καταστρατήγηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και τον κρατικό αυταρχισμό. Όχι στη διαχείριση της πανδημίας με αυταρχισμό και καταστολή, όχι στα μέτρα περιορισμού των ελευθεριών, τα πρόστιμα και τις απολύσεις.
Καλούμε όλες τις δυνάμεις του κινήματος, σωματεία και συνδικάτα, φοιτητικούς συλλόγους, τοπικές/δημοτικές κινήσεις, δομές αλληλεγγύης, κάθε κοινωνική συλλογικότητα και όλα τα κοινωνικά στρώματα που πλήττονται και αναζητούν δρόμους συλλογικού αγώνα, να δώσουμε από κοινού αυτή τη μάχη. Με πολύμορφες δράσεις σε κάθε πόλη και γειτονιά και ένα κεντρικό μαζικό ραντεβού σε μια Μέρα Δράσης για την Υγεία και την Αξιοπρέπεια.
Σάββατο 22 Ιανουρίου στις 12.00 στο Σύνταγμα και στις πλατείες όλες της Ελλάδας.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ


Απέλυσαν συνδικαλιστές απ' τα πετρέλαια Καβάλας και απειλούν όσους είναι σε επίσχεση

στιγμιότυπο απ' την επέμβαση της αστυνομίας για να λήξει η κατάληψη

Απέλυσαν συνδικαλιστές απ' τα πετρέλαια Καβάλας και απειλούν όσους είναι σε επίσχεση
efsyn.gr

Τεράστια ανάστατωση στην Καβάλα έχει προκαλέσει η απόφαση της Energean να απολύσει 24 εργαζόμενους στα Πετρέλαια Καβάλας, μεταξύ των οποίων ολόκληρο το 7μελές διοικητικό συμβούλιο του σωματείου εργαζομένων.

Τόσο στους επτά συνδικαλιστές όσο και σε άλλους 17 εργαζόμενους εκτός από τα χαρτιά της απόλυσης κοινοποιούνται και μηνύσεις, με τις οποίες η «Energean» προσάπτει τον... μισό ποινικό κώδικα, κατηγορώντας τους μεταξύ άλλων για δυσφήμιση και δολιοφθορές.

Την ίδια ώρα, η διευθύντρια της μονάδας έχει στείλει επιστολή σε 197 εργαζόμενους που είναι σε επίσχεση εργασίας, προειδοποιώντας τους ότι θα έχουν την ίδια τύχη με τους απολυμένους συναδέλφους τους.


Οι εργαζόμενοι δεν θα κάτσουν φυσικά με τα χέρια σταυρωμένα, αλλά σκοπεύουν να προσβάλουν τις «παράνομες και καταχρηστικές απολύσεις», ενώ σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε τοπικό επίπεδο.

Αλλά και ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης κάνει λόγο για απόφαση που οδηγεί στη φτωχοποίηση δεκάδες Καβαλιώτες, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «αποδίδονται στους εργαζόμενους αδικήματα που ακόμη διερευνώνται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας» και ότι «η εργοδότρια εταιρεία οφείλει να γνωρίζει ότι έχει και υποχρεώσεις απέναντι στην τοπική κοινωνία». «Η Ελληνική Πολιτεία δεν παραχώρησε, εν λευκώ, με απευθείας ανάθεση το δικαίωμα εκμετάλλευσης του Πρίνου» τονίζει ο δήμαρχος.

Από την πλευρά της η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι τέθηκαν «εκτός Πρίνου όσοι έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων, περιβάλλοντος και εγκαταστάσεων» επικαλούμενη την πρόσφατη κατάληψη που έληξε με επέμβαση των ΜΑΤ και ανακοίνωσε νέες προσλήψεις.

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

Συνταγή... χάους και στον ΕΦΚΑ

Μοντέλο μερικής ιδιωτικοποίησης προτείνει για το ενιαίο ασφαλιστικό ταμείο ο υπουργός Εργασίας Κωστής ΧατζηδάκηςEUROKINISSI / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 10.01.2022, 09:48
Συνταγή... χάους και στον ΕΦΚΑ

Πάγο στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και ματαίωση των προκηρύξεων για θέσεις ευθύνης στον οργανισμό προβλέπει το σχέδιο νόμου για τον «εκσυγχρονισμό» του • Διευθυντές και προϊστάμενοι από την αγορά εργασίας, με τριετείς συμβάσεις και με πλαφόν μισθού τις αμοιβές του προέδρου του Αρείου Πάγου


Τεράστια διοικητική αναστάτωση αναμένει τον ΕΦΚΑ εάν υλοποιηθούν πολλές από τις διατάξεις σχεδίου νόμου (για τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού) που αναρτήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε ηλεκτρονική διαβούλευση από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με τις διατάξεις του καταργούνται αυτομάτως, μετά την αξιολόγηση, προϊστάμενοι και διευθυντές οι οποίοι έχουν αναδειχθεί στις θέσεις τους σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Οι θέσεις όσων κριθούν ανεπαρκείς θα καταληφθούν από νεοδιοριζόμενους μετακλητούς, τους οποίους ο ΕΦΚΑ θα προσλάβει με συμβάσεις τριετούς διάρκειας από τον ιδιωτικό τομέα ή από άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και με ανώτατο πλαφόν μισθού τις μηνιαίες αμοιβές του προέδρου του Αρείου Πάγου. Ταυτοχρόνως, από την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου, ματαιώνονται όλες οι εκκρεμείς προκηρύξεις για θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών, ενώ στα κριτήρια για την ανάληψη θέσεων ευθύνης από τους νεοπροσλαμβανόμενους παύει να αποτελεί προϋπόθεση η φοίτηση στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Είναι προφανές ότι η νομιμότητα των διατάξεων θα κριθεί στα δικαστήρια. Αλλά αυτό μάλλον δεν απασχολεί την κυβέρνηση, αν ληφθούν υπόψη οι ρυθμοί με τους οποίους δικάζονται ανάλογες υποθέσεις για την κατάργηση των υπηρεσιακών γενικών γραμματέων.

Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο στελέχωσης του Δημοσίου με εργαζόμενους από την ελεύθερη αγορά, οι οποίοι, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εμπειρία ή όχι στην κοινωνική ασφάλιση, εισάγουν τη λογική της σταδιακής ιδιωτικοποίησης σημαντικών τομέων και τμημάτων της κοινωνικής ασφάλισης. Πάντως, το σχέδιο νόμου σε πολλά σημεία φαίνεται ημιτελές και μάλλον εσπευσμένα δόθηκε στη δημοσιότητα, ενδεχομένως για να στρέψει τη δημόσια συζήτηση στα προβλήματα λειτουργίας του ΕΦΚΑ και όχι στη μείωση των συντάξεων που ανέδειξε η πρόσφατη εγκύκλιος Τσακλόγλου.

Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

Οι δημόσιες συμβάσεις για τα κατασκευαστικά έργα για το 4ο τρίμηνο του 2021

Οι δημόσιες συμβάσεις για τα κατασκευαστικά έργα για το 4ο τρίμηνο του 2021


Περισσότερες από 4.800 συμβάσεις δημοσιεύθηκαν το 4ο τρίμηνο του 2021 για κατασκευαστικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Μια από τις μεγαλύτερες σε προϋπολογισμό συμβάσεις που δημοσιεύθηκε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν η “Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου”.

Το 74% αφορούσε συμβάσεις δημοσίων έργων υπηρεσίας, το 19% συμβάσεις υπηρεσιών και το 7% συμβάσεις προμήθειας. Η “Απευθείας ανάθεση” επιλέχθηκε στο 56% των δημόσιων συμβάσεων και η “Ανοιχτή διαδικασία” στο 29%.

Στην περιφέρεια της Αττικής δημοσιεύθηκε το 35,52% των δημόσιων διαγωνισμών με συνολικό προϋπολογισμό περισσότερα από 180.000.000 € και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας το 11,03% με συνολικό προϋπολογισμό περισσότερα από 130.000.000 €. Πιο συγκεκριμένα:
Αττική: 35,52%
Κεντρική Μακεδονία: 11,03%
Κρήτη: 8,26%
Θεσσαλία:7,49%
Στερεά Ελλάδα: 7,22%
Πελοπόννησος: 6,12%
Ήπειρος:5,33%
Δυτική Ελλάδα: 5,16%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη: 4,16%
Νότιο Αιγαίο: 3,87%
Ιόνια Νησιά: 2,06%
Βόρειο Αιγαίο: 2,00%
Δυτική Μακεδονία: 1,79%

Περισσότερες από 2.300 εταιρίες μοιράστηκαν το συνολικό προϋπολογισμό του 4ου τριμήνου του 2021. Το 16% των δημοσιευμένων συμβάσεων αφορούσε ποσά τα οποία δεν ξεπερνούσαν τα 5.000 ευρώ. Το 11% αφορούσε ποσά από 5.000 έως 10.000 ευρώ, το 19% ποσά από 10.000 έως 20.000 ευρώ, το 23% ποσά από 20.000 έως 50.000 ευρώκαι το υπόλοιπο 31% μεγαλύτερα ποσά.

Λαμβάνοντας έγκαιρη ενημέρωση για τους νέους δημόσιους διαγωνισμούς που δημοσιεύονται καθημερινά από τους δημόσιους φορείς, μια επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει καλύτερη εικόνα για το μερίδιο της αγοράς που της αντιστοιχεί αλλά και να αυξήσει τις πιθανότητές της να κερδίσει κάποιον διαγωνισμό προετοιμάζοντας καλύτερα τις προσφορές της. Ακολουθούν τέσσερις ενεργοί δημόσιοι διαγωνισμοί:

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.12.21
Προθεσμία υποβολής: 01.02.22
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Θάσου
Προϋπολογισμένες τιμές: 360.999,97€

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24.12.21
Προθεσμία υποβολής: 01.02.22
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νότιας Κέρκυρας
Προϋπολογισμένες τιμές: 30.200,00 €

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.12.21
Προθεσμία υποβολής: 01.02.22
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Άργους Ορεστικού
Προϋπολογισμένες τιμές: 300.000,00 €

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24.12.21
Προθεσμία υποβολής: 01.02.22
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Σαρωνικού
Προϋπολογισμένες τιμές: 780.000,00€

Ο κανόνας των θανάτων από μαγκάλια και το παράδοξο της ενεργειακής φτώχειας

Ο κανόνας των θανάτων από μαγκάλια και το παράδοξο της ενεργειακής φτώχειας


Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έφερε πανευρωπαϊκό ρεκόρ στους απλήρωτους λογαριασμούς

Ανήμερα των Χριστουγέννων ένας 37χρονος άνδρας στο Ίλιον απανθρακώθηκε πασχίζοντας να ζεσταθεί με μια ηλεκτρική κουβέρτα. Τα κινητικά προβλήματα που αντιμετώπιζε δεν του επέτρεψαν καν να αντιδράσει όταν ξέσπασε το βραχυκύκλωμα στην παλιά και φθαρμένη πιθανότατα κουβέρτα που χρησιμοποιούσε ως θερμαντικό σώμα…

Από το Λεωνίδα Βατικιώτη

Την ίδια μέρα, ανήμερα των Χριστουγέννων, στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού της Κρήτης ένας 95χρονος και μια 92χρονη βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους. Αιτία του θανάτου τους ήταν οι αναθυμιάσεις που εξέπεμπε το μαγκάλι το οποίο είχαν αναμμένο προσπαθώντας να ζεσταθούν, ενώ νεότερες πληροφορίες τονίζουν ότι η γυναίκα πιθανά να πέθανε από το κρύο…

Τα δύο παραπάνω περιστατικά είναι μόνο τα πιο πρόσφατα σε μια μακρά σειρά θανάτων που ως αιτία έχουν την εκτόξευση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος. Εκτιμήσεις φέρουν το χρόνο που έφυγε να καταγράφτηκε ρεκόρ αστικών πυρκαγιών, που ως άμεση αιτία είχαν κακοσυντηρημένα τζάκια, μαγκάλια, φθαρμένες ηλεκτρικές κουβέρτες κι ό,τι άλλο αυτοσχέδιο μέσο μπορεί να επινοήσει και να χρησιμοποιήσει κάθε άνθρωπος για να ζεσταθεί. Απώτερη αιτία ο τετραπλασιασμός της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος τον μήνα Νοέμβριο, σε σχέση με τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, όπως καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα.