Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

Από αυτό το καλοκαίρι 1.000 φορητές συσκευές της ΕΛΑΣ θα σκανάρουν τα πρόσωπα των πολιτών σε περιπολίες

Από αυτό το καλοκαίρι 1.000 φορητές συσκευές της ΕΛΑΣ θα σκανάρουν τα πρόσωπα των πολιτών σε περιπολίες

Μετά από απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις εκλογές του 2019, η Ελλάδα πρόκειται σύντομα να γίνει μία από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που θα εφαρμόσει την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων ρουτίνας.

Open Data Commons Public Domain Dedication and License, via Megapixels

Σε συνεργασία με το Algorithm Watch. Για την αγγλική εκδοχή του ρεπορτάζ κάντε κλικ εδώ.

Το Algorithm Watch είναι οργάνωση με έδρα το Βερολίνο η οποία ασχολείται με το θέμα της λογοδοσίας αλγορίθμων (algorithms accountability). Αυτό είναι το δεύτερο ρεπορτάζ του Reporters United στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το AlgorithmWatch και τη HomoDigitalis, ελληνική οργάνωση για τα ψηφιακά δικαιώματα.

Στις 27 Ιανουαρίου 2021, μία ημέρα πριν τη δημοσίευση αυτού του ρεπορτάζ, η Διεθνής Αμνηστία ξεκίνησε τη νέα της παγκόσμια εκστρατεία «για την απαγόρευση της χρήσης συστημάτων αναγνώρισης προσώπου». Κατά την οργάνωση πρόκειται για «μορφή μαζικής παρακολούθησης που ενισχύει τη ρατσιστική αστυνόμευση και απειλεί το δικαίωμα στη διαμαρτυρία».Στριπ από την καμπάνια της Διεθνούς Αμνηστίας «Ban the Scan».

Η εκστρατεία Ban the Scan μπορεί να ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη αλλά πολύ σύντομα πρόκειται να βρει πεδίο εφαρμογής όχι στις ΗΠΑ ή τη Βρετανία, την Κίνα ή τη Ρωσία αλλά στους δρόμους των ελληνικών πόλεων.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΛΑΣ που μίλησε στο Reporters United, μέχρι το καλοκαίρι του 2021 εκτιμάται πως η ελληνική αστυνομία θα έχει παραλάβει «χιλιάδες φορητές συσκευές» που θα μοιάζουν με smartphones και θα επιτρέπουν την ταυτοποίηση πολιτών με τη χρήση λογισμικού αναγνώρισης προσώπου και λήψης δακτυλικού αποτυπώματος.

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021

Έχουμε ήδη πληρώσει 1200 € έκαστος και κάποιοι ελάχιστοι θα πάρουν 400 €.

Επαναλαμβάνουμε. Έχουμε ήδη πληρώσει 1200 € έκαστος υπέρ ΟΑΕΔ και κάποιοι ελάχιστοι θα πάρουν 400 €. Βρίσκουν και τα κάνουν βέβαια...

Σε ΦΕΚ το επίδομα μηχανικών, δικηγόρων κλπ • Το πλήρες κείμενο


Δημοσιεύθηκε επίσημα σε ΦΕΚ η απόφαση που αφορά στον καθορισμό ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων.

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης:

Άρθρο 1
Σκοπός και ύψος οικονομικής ενίσχυσης
Με την παρούσα απόφαση χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ καθώς και στους οικονομολόγους και γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), οι οποίοι έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 για τους μήνες Μάρτιο έως Νοέμβριο του
Το ύψος της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους λήψης της παροχής, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανέρχεται σε τετρακόσια (400,00) ευρώ.
Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης
Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες-ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΑΑ, καθώς και οικονομολόγοι και γεωτεχνικοί που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), και:

α. είναι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες – επιστήμονες, οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη ατομικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ μετά την 1.1.2017 σε έναν κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους περιγραφόμενους στον Πίνακα 1 και πληρούν τα κριτήρια της παρ. 4 ή είναι ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν ασφαλιστεί μετά την παραπάνω ημερομηνία, ή

β. έχουν πραγματοποιήσει έναρξη ατομικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. μέχρι 31.12.2016 και πληρούν τις προ- ϋποθέσεις της παρ. 2 και τα κριτήρια της παρ. 3 και 4 ή γ. μετέχουν ως εταίροι, μέλη ή διαχειριστές σε τεχνικές ή κατασκευαστικές εταιρείες ή δικηγορικές εταιρείες ή εταιρείες λογιστικών υπηρεσιών, και πληρούν τα κριτή- ρια της παρ. 4.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι της περίπτωσης 1.β είναι οι εξής:

α) Από 20 Μαρτίου 2020 έως 30 Νοεμβρίου 2020 είχαν ενεργό κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους περιγραφόμενους στον Πίνακα 1 ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στον Πίνακα 1, όπως προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Συνέχιση της Απεργίας – Αποχής των 6 Ομοσπονδιών μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2021Συνέχιση της Απεργίας – Αποχής των 6 Ομοσπονδιών μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016

Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες σε συνέχεια της κοινής ανακοίνωσης μας στις 12/11/2020 , του από 23/11/2020 Εξώδικου μας, με το οποίο προκηρύξαμε Απεργία – Αποχή από το Μη.Μ.Ε.Δ., όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/16 και άλλες Τεχνικές Επιτροπές, αλλά και άλλων κοινών μας δράσεων (κοινή Συνέντευξη Τύπου, κοινή Στάση Εργασίας στις 8/12/2020, παράσταση διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον Γ.Γ. και όχι τον Υπουργό στο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, παράσταση διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, τηλεδιασκέψεις και συναντήσεις με αντιπροσωπείες κομμάτων κ.λ.π.) και κατόπιν αποφάσεων από τα αρμόδια Όργανα μας, αποφασίζουμε τη συνέχιση της Απεργίας – Αποχής και για το διάστημα 06/02/2021 έως και 26/02/2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016, όπως μας δίνει το δικαίωμα το από 23/11/2020 κοινό μας Εξώδικο.

Η ψήφιση των Ν.4674/2020 , Ν.4735 /2020 και Ν.4759/2020, το προς κατάθεση Νομοσχέδιο για αλλαγές στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/16), που ενισχύει και διευρύνει την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, που γενικεύει τις “συνέργειες” Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα, με την ταυτόχρονη άρνηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να συζητηθούν αλλαγές που θίγουν τον πυρήνα της φιλοσοφίας του (ανάθεση της επίβλεψης σε ιδιώτες, δηλωτικό σύστημα επιμετρήσεων από τους Εργολήπτες, απάλειψη της πρόβλεψης για τον καθορισμό της αναγκαίας Τεχνικής Επάρκειας των αναθετουσών Αρχών κ.λ.π.), η προώθηση ΚΥΑ με την οποία απαξιώνονται δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. κτηνιατρικές) αλλά και η πρόσφατη απαράδεκτη ρύθμιση για τα κολλέγια (που νομιμοποιεί και εγκαθιστά την ιδιωτική εκπαίδευση, δίνοντας ανεξέλεγκτα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους τη στιγμή που εκκρεμεί εδώ και χρόνια η έκδοση τους για πολλές ειδικότητες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις δυσμενείς εξελίξεις παρά την πανδημία και χωρίς τη γνώμη των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα συνεχίζουμε την Απεργία – Αποχή των μελών μας από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) από 23/11/2020 έως και 26/02/2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016, καθώς και από τις εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη μας: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/16), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221 παρ.11α) , Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, από 06/02/2021 έως και 26/02/2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016 με ανάλογη από τις εξελίξεις χρονική επέκταση.

Από την απεργία – αποχή συνεχίζουν να εξαιρούνται οι Επιτροπές που έχουν να κάνουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, την πρόληψη και προστασία από την πανδημία (του κορωνοϊού) καθώς και της αντιμετώπισης - αποκατάστασης φυσικών καταστροφών γιατί η ευαισθησία και η υπευθυνότητα μας είναι δεδομένη.

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις υγειονομικών και νεολαίας αυτής της περιόδου. Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και από κοινού διεκδικούμε:

 Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου

 Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες

 Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού

 Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών.

04/02/2021

Οι Ομοσπονδίες


Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 2. Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. 3. Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.


Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ. 5. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. 6. Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

Με τη στήριξη και της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αποδοχή Γνωμοδότησης ΝΣΚ – Αίτημα συνάντησης για Μισθολογικά Θέματα Διπλωματούχων Μηχανικών

 

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 4-2-2021

Αρ. Πρωτ. :

Προς: 1. Υπ. Οικονομικών κ. Σταϊκούρα

2. Αν. Υπ. Οικον. κ. Σκυλακάκη


Κοιν.: 1. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.

2. Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα : Αποδοχή Γνωμοδότησης ΝΣΚ – Αίτημα συνάντησης για Μισθολογικά Θέματα Διπλωματούχων Μηχανικών.

Κύριοι Υπουργοί,

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους πάνω από 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε ξανά σε εσάς σχετικά με δύο θέματα που αφορούν τους συναδέλφους μας:

Α. Όπως θα έχετε ενημερωθεί εκδόθηκε πρόσφατη απόφαση του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Αριθμός Γνωμοδότησης 187/2020) με ερώτημα : (Α) Εάν το προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ειδικότητα Μηχανικών, που υπάγεται στην ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, δικαιούται την, προβλεπόμενη στο άρθρο 55 του π.δ/τος 410/1988, αποζημίωση και (Β) σε καταφατική περίπτωση, εάν αυτή θα πρέπει να υπολογιστεί για τον συνολικό χρόνο δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο ή/και σε Ν.Π.Δ.Δ. ή μόνο για τον χρόνο που δεν είναι ασφαλισμένο στον κλάδο πρόνοιας αυτού (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής (το δεύτερο υποερώτημα αναδιατυπώθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 18670/3-12-2020 διευκρινιστικό έγγραφο της ερωτώσας υπηρεσίας). Επειδή αντίστοιχο θέμα είχαμε θέσει και εμείς με έγγραφο μας και επειδή απασχολεί δεκάδες συνταξιούχους ή σε αναμονή αποχώρησης συναδέλφους μας παρακαλούμε για την όσο το δυνατό συντομότερη αποδοχή της εν λόγω Γνωμοδότησης από πλευράς σας.

Β. Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε με τον Αναπληρωτή Υπουργό επιθυμούμε να συζητήσουμε ξανά τα μισθολογικά θέματα που σας είχαμε θέσει και τότε και είναι απολύτως δίκαια και εύλογα όπως η Μισθολογική Αναγνώριση των Integrated Master σύμφωνα με τις προτάσεις μας, οι Εκτός Έδρας Αποζημειώσεις και η πλήρης μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου που αναγνωρίσθηκε με το Π.Δ.69/16.

Είμαστε στη διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα παραπάνω και σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημα μας για συνάντηση, δεδομένου ότι η μισθολογική υποτίμηση των Διπλωματούχων Μηχανικών, έχει φτάσει στα όρια της.


Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

Στον αφρό τα ελληνικά ΑΕΙ, στον πάτο τα κολέγια

Στον αφρό τα ελληνικά ΑΕΙ, στον πάτο τα κολέγια

Τι δείχνει η διεθνής κατάταξη Πανεπιστημίων από την webometrics ● Το καλύτερο κολέγιο είναι το Deree που κατατάσσεται στη θέση 2.811(!) παγκοσμίως, όταν το ΕΚΠΑ είναι 180ό στον κόσμο ● Αντί όμως η κυβέρνηση να επιβραβεύει το δημόσιο Πανεπιστήμιο, το υπονομεύει με την παραχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους ιδιωτικών κολεγίων και την κατασπατάληση πόρων για παραρτήματα της Ελληνικής Αστυνομίας εντός των ΑΕΙ.

Mια ανακοίνωση του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών βάζει στη θέση τους τα πράγματα όσον αφορά την επαγγελματική «ισοτίμηση» των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων που νομοθέτησε η κυβέρνηση λίγο πριν θεσπίσει και βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια (κάτι βέβαια που δεν απαιτείται στα κολέγια), προκειμένου να «σπρώξει» χιλιάδες υποψήφιους από τα δημόσια ΑΕΙ στους επιχειρηματίες της γνώσης.

Μόλις έγινε γνωστή η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων από την webometrics, που θεωρείται έγκυρος αξιολογητής. Γνωρίζουμε ότι οι διάφορες διεθνείς κατατάξεις Πανεπιστημίων δεν αποδίδουν ποτέ την πλήρη εικόνα, όμως, όταν οι διαφορές, που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια είναι τόσο μεγάλες, η εικόνα που προκύπτει δεν μπορεί να είναι προϊόν στατιστικού λάθους.

Πρώτο, μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ, είναι το ΕΚΠΑ (49ο στην Ε.Ε. και 180ό παγκοσμίως). Σημειώνεται ότι, για πρώτη φορά, ένα ελληνικό ΑΕΙ σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων στον κόσμο. Ακολουθούν το ΑΠΘ (59ο στην Ε.Ε. και 205ο στον κόσμο), το ΕΜΠ (103ο και 329ο αντίστοιχα), το Παν/μιο Πάτρας (166ο και 533ο) και το Παν/μιο Ιωαννίνων (181ο και 581ο).


Η ξεχωριστή επίδοση των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων -θα λέγαμε «αριστεία», αν η σημασία της λέξης αυτής δεν είχε κατακρεουργηθεί από τους διάφορους υποστηρικτές της- σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας που μετρούν ήδη δώδεκα χρόνια, υπογραμμίζει την αυταπάρνηση και τον αγώνα που δίνουν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για να κρατήσουν όρθια τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια.

Αγώνα που, όπως σημειώνει ο πανεπιστημιακός Κωστής Μηλολιδάκης, υπονομεύεται από τη στάση της κυβέρνησης, με την παραχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους ιδιωτικών κολεγίων και την κατασπατάληση πόρων για παραρτήματα της Ελληνικής Αστυνομίας εντός των ΑΕΙ. Θυμίζουμε ότι το προϋπολογισθέν κόστος του σώματος αυτού είναι πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, όταν το σύνολο της τακτικής χρηματοδότησης για τα ΑΕΙ της χώρας είναι μόλις 91,6 εκατομμύρια.

Αλλά, μιας και ο λόγος είναι για τα ιδιωτικά κολέγια, ας δούμε τι πουλιά πιάνουν στην κατάταξη διεθνώς. Το καλύτερο από αυτά είναι το Deree (American College of Greece) το οποίο, ωστόσο, κατατάσσεται στη θέση 625 στην Ε.Ε. και στη θέση 2.811 παγκοσμίως, μακράν μετά του τελευταίου δημόσιου ΑΕΙ.

Αξίζει να δούμε την κατάταξη μερικών ακόμη ιδιωτικών κολεγίων. Ο πρώτος αριθμός είναι η κατάταξη στην Ε.Ε. και ο δεύτερος η παγκόσμια κατάταξη:

■ American University of Athens: 3.051 – 23.295
■ Athens School of Management: 2.980 – 22.272
■ René Descartes College: 2.947 – 21.780
■ British Hellenic College: 2.857 – 20.800
■ DEI College: 2.783 – 20.131
■ ICBS Business School: 2.783 – 20.131
■ Hellenic American University: 2.303 – 16.655
■ Hellenic American Education Center: 2.014 – 14.903
■ BCA Business Studies: 1.914 – 14.234
■ New York College: 1.690 – 12.722
■ CITY College International Faculty University of Sheffield: 1.581 – 11.968
■ Mediterranean College: 1.566 – 11.826
■ City Unity College: 1.238 – 9.166
■ American College of Thessaloniki: 1.201 – 8.711
■ Hellenic Mediterranean University: 1.021 – 6.554
■ Metropolitan College: 992 – 6.188

Ο μόνος τρόπος να γίνουν κάποτε πραγματικά ισότιμα τα ιδιωτικά κολέγια με τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια είναι να λεηλατηθούν η άυλη περιουσία, οι εγκαταστάσεις, η υποδομή και το προσωπικό των δημοσίων ΑΕΙ από τις ιδιωτικές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις, με παράλληλη επιδότηση των τελευταίων από τον κρατικό κορβανά. Εναλλακτικά, να μετατραπούν τα ίδια τα ΑΕΙ σε κολέγια με την εισαγωγή διδάκτρων, την υποβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και τον εκφυλισμό τους.

Οι χαοτικές καταστάσεις που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση μέσα στα ΑΕΙ με τις τελευταίες νομοθετικές της πρωτοβουλίες ενδεχομένως να εξυπηρετούν ακριβώς αυτόν τον σχεδιασμό.

Δελτίο Τύπου Ομοσπονδιών για την κινητοποίηση στο Υπ. Εσωτερικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3/2/2021 η προγραμματισμένη κινητοποίηση μας στο Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια της “Κοινής Δήλωσης των επτά (7) Ομοσπονδιών σχετικά με τη διαρκή προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών“, αλλά και του από τις 16/11/2020 Εξώδικού μας, για την απεργία-αποχη από τις Επιτροπές Μη.Μ.Ε.Δ.,όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/2016 και όλες τις Τεχνικές Επιτροπές,όλων των μελών μας,όλων των ειδικοτήτων,το οποίο και έχει επεκταθεί μέχρι και την 5η Φεβρουαρίου 2021.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μέλη των Δ.Σ. των Ομοσπονδιών μας και Πρωτοβάθμιων Σωματείων μας υπό έντονη αστυνομική παρουσία. Έγινε σύντομη συνάντηση με το νέο Υπουργό κ. Μ. Βορίδη. Στη συνάντηση στην οποία από πλευράς μας συμμετείχαν εκπρόσωποι και των επτά Ομοσπονδιών, παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι θέσεις μας όπως αποτυπώνονται στην κοινή μας δήλωση και ειδικότερα θέματα που αφορούν στην τρομακτική υποστελέχωση των Υπηρεσιών, την ανάγκη προσλήψεων προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε “Αναπτυξιακούς Οργανισμούς” και ιδιώτες, τις αλλαγές στο Ν.4412/16 που ενισχύουν την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων και άλλα εργασιακά μας προβλήματα.

Από πλευράς Υπουργού υπήρξε αποδοχή στην προφανή διαπίστωση της μεγάλης υποστελέχωσης ειδικά στις Τεχνικές Υπηρεσίες, τις γεωτεχνικές και άλλες υπηρεσίες και στην ανάγκη προσλήψεων. Για πιο συγκεκριμένες απαντήσεις μας παρέπεμψε σε επόμενες συναντήσεις, οι οποίες δεσμεύθηκε ότι θα πραγματοποιηθούν.


Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε από κοινού για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και διεκδικούμε:

1. Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου

2. Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες

3. Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού.

4. Κατάργηση των σχετικών νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών.

3/2/2021

Οι Ομοσπονδίες:

1. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 2. Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. 3. Π.Ο.Σ.Ε. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

4. Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ. 5. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. 6. Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 7. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.


ΣΜΤ: Κάτω το νομοσχέδιο Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη. Έξω η αστυνομία από τα Πανεπιστήμια

ΣΜΤ: Κάτω το νομοσχέδιο Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη. Έξω η αστυνομία από τα Πανεπιστήμια

Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, την Πέμπτη 04/02/2021, 1μμ, στα Προπύλαια
4 Φεβρουαρίου 2021


Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καταγγέλλει την κυβέρνηση που αξιοποιεί την πανδημία ώστε, σε καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» και με το λαό σε περιοριστικά μέτρα, να επισπεύσει τη νομοθέτηση και εφαρμογή αντιλαϊκών μέτρων που «εκκρεμούν» εδώ και πολλά έτη, με σκοπό να κάμψει κάθε αντίσταση της νεολαίας και των εργαζομένων, για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων και της Ε.Ε.

Ενδεικτικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση το τοπίο είναι μαύρο όσον αφορά τα δικαιώματα σε μόρφωση, υγεία, ασφάλιση και εργασία, με τη χρόνια υποχρηματοδότηση να οδηγεί στη μη κάλυψη αναγκών υγιεινής (προσωπικό καθαριότητας) και σίτισης, οι υπότροφοι Υ.Δ. δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη υγείας εν μέσω πανδημίας, οι μεταπτυχιακοί ερευνητές εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτοι για το επικουρικό διδακτικό τους έργο, οι υποτροφίες ανέρχονται στο ύψος επιδόματος φτώχειας.

Η κυβέρνηση, διαλύει κάθε έννοια ύπαρξης του πανεπιστημίου ως ζωντανό κοινωνικό χώρο, όπου όλα τα κομμάτια της ακαδημαϊκής κοινότητας συνυπάρχουν, απαξιώνει πλήρως τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία, στρώνει το έδαφος για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης και αφήνει τα ιδρύματα «ανοιχτά» για επιχειρηματική λειτουργία. Αντί να εξασφαλίσει πόρους και προσωπικό για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της εκπαίδευσης με την επαναλειτουργία των ιδρυμάτων -στα οποία η αποκλειστική τηλεεκπαίδευση διαρκεί πάνω από ένα χρόνο- με τα απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα , βρήκε 30 εκατομμύρια ευρώ για να ιδρύσει την πανεπιστημιακή αστυνομία με πάνω από χίλια άτομα προσωπικό, κάμερες και face control, και προχωρά σε ενίσχυση των πειθαρχικών μέτρων ενάντια στους αγωνιζόμενους φοιτητές και ορίζει διάρκεια φοίτησης στα ν+ν/2 χρόνια!

Με το νέο σύστημα εισαγωγής ενισχύει την ιδιωτική Εκπαίδευση την οποία «προικίζει» με θέσπιση αυτοματοποιημένης διαδικασίας αναγνώρισης ισοδυναμίας πτυχίων Κολεγίων & ξένων Πανεπιστημίων με το δίπλωμα μηχανικού Πολυτεχνικών Σχολών. Αυτό έπραξε η κυβέρνηση με την τροπολογία που ψήφισε την 17.12.20. πιάνοντας το νήμα από κει που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο Γαβρόγλου. Είναι ένα ακόμα βήμα στην διαβάθμιση δικαιωμάτων και μετατροπής του διπλώματός μας σε απλό διαβατήριο για δια βίου επί πληρωμή σεμινάρια, εξετάσεις, πιστοποιήσεις.

Η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση στο όνομα αντιμετώπισης της «εγκληματικότητας», προώθησαν την κατάργηση του ασύλου επιστρατεύοντας τη συκοφαντία και το χτύπημα της οργανωμένης πάλης φοιτητών και εργαζόμενων.

Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία δεν ιδρύεται για να «προστατεύσει» φοιτητές και εργαζόμενους αλλά για να αυταρχικοποιήσει τη λειτουργία των ιδρυμάτων και να φιμώσει κάθε φωνή αντίδρασης, να θωρακίσει και να «περιφρουρήσει» την απρόσκοπτη λειτουργία των ιδρυμάτων προς όφελος του κεφαλαίου, για να βγαίνει ο νέος εργαζόμενος πειθαρχημένος «έτοιμος» προς εκμετάλλευση από την εργοδοσία χωρίς κανένα ουσιαστικό δικαίωμα στην εργασία του.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας σε όλη την Ελλάδα έδειξαν ότι η νεολαία και οι εργαζόμενοι δεν συναινούν στα σχέδια της κυβέρνησης. Χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι βρέθηκαν στον δρόμο για να αντιτεθούν στο σύνολο των μέτρων που καταπιέζουν τις ζωές τους. Είναι αναγκαίο να διαμορφώσουμε ένα μαζικό και ανατρεπτικό κίνημα ενάντια σε όσα μας ετοιμάζουν!

Ως Μισθωτοί Τεχνικοί ενώνουμε τη φωνή μας και να βαδίζουμε στον κοινό δρόμο του αγώνα με τους φοιτητές, τους εργαζόμενους, τους ΥΔ και ερευνητές που είναι ήδη μέλη του Σωματείου μας.

Απαιτούμε:
Την άμεση απόσυρση του εκτρώματος Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση!
να δοθούν χρήματα, να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, για το ασφαλές άνοιγμα των σχολών
Την κατάργηση των ρυθμίσεων εξίσωσης των πανεπιστημίων με τα ιδιωτικά κολέγια και όλων των σχετικών νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που ενσωματώνουν τις οδηγίες της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία
Την ακύρωση των αντιλαϊκών νόμων, για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία των απολύσεων, της εκ περιτροπής εργασίας και της εξαντλητικής τηλεργασίας, της μείωσης μισθών και δικαιωμάτων. Για την υπογραφή ΣΣΕ με αναπλήρωση των απωλειών σε κάθε κλάδο. Για την ανατροπή της επίθεσης στο ασφαλιστικό.

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στο νόμο – έκτρωμα Κεραμέως | Προπύλαια, Πέμπτη 4 Φλεβάρη

Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στο νόμο – έκτρωμα Κεραμέως | Προπύλαια, Πέμπτη 4 Φλεβάρη


Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών, το συντονιστικό των μαθητών, σύλλογοι και ενώσεις γονέων και κηδεμόνων καλούν στις κινητοποιήσεις, απέναντι στο νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις μέρες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενάντια στο νομοσχέδιο Κεραμέως με τους νέους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση και την πανεπιστημιακή αστυνομία. Παράλληλα ζητούν άνοιγμα των σχολών τους με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

«Είναι χρέος ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας να μπλοκάρει τα σχέδια της κυβέρνησης που θέλει να περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο η πανεπιστημιακή κοινότητα θα συζητάει και θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα που προκύπτουν, προσπαθώντας να επιβληθεί μέσω της εισβολής των δυνάμεων καταστολής στις σχολές μας», αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα των φοιτητών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην Αθήνα το ραντεβού είναι στις 13:00 στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη η κινητοποίηση είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις της χώρας.

H πρωτοβουλία πανεπιστημιακών «ΟΧΙ Αστυνομία στα Πανεπιστήμια» διοργανώνει συζήτηση για την αστυνομία στα ΑΕΙ και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.

Καταγγελίες για τη Σύμβαση του διαγωνισμού του Ψηφιακού χάρτη από το ΤΕΕ

 Σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων μας συνεχίζουμε με 3 ακόμη επιστολές προς το ΤΕΕ (από Συλλόγους Μελετητών). Όλες καταγγέλουν το σχετικό διαγωνισμό για τον Ψηφιακό χάρτη. Δείτε επίσης:

Το νέο αναδυόμενο ΤΕΕ και η περίπτωση του ψηφιακού χάρτη


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Με το παρόν Έργο επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας με σκοπό αυτή να καταστεί διαλειτουργικά διαθέσιμη μέσω ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Στόχος του είναι η βελτίωση και διεύρυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επενδυτών, μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Δόμηση στους τομείς Τουρισμού, Παραγωγικών-Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων και Κατοικίας. Ταυτόχρονα, θα συμβάλλει στην αποδοτικότητα του εκάστοτε δημόσιου φορέα, παρέχοντας όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται για την ορθότερη λήψη αποφάσεων, την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και την εφαρμογή διορθωτικών και αναπτυξιακών ενεργειών ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις.

Το έργο αναλύεται σε επιμέρους δράσεις για την τροφοδότηση και ολοκλήρωση των συστημάτων με τις αναγκαίες προς το σκοπό του πληροφορίες καθώς και σε επιχειρησιακές λειτουργίες και διαδικασίες για την ψηφιοποίηση, ενσωμάτωση και τήρηση νέας πληροφορίας, οι οποίες αφορούν:

1. Στη λειτουργική ενοποίηση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών «e-Πολεοδομία ΙΙΙ» με όλα τα επιμέρους σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα και βάσεις δεδομένων (π.χ. Κυρωθέντες Δασικοί Χάρτες, Ορθοφωτοχάρτες, Natura και πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ, Β.Δ. Δηλώσεων Αυθαιρέτων Κτισμάτων και e-Άδειες του Τ.Ε.Ε., e-Ευρετήριο Αιγιαλών και χάρτες αντικειμενικών αξιών της Γ.Γ.Δ.Π. κλπ.) που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα και αφορούν το δομημένο περιβάλλον, το θεσμοθετημένο χωροταξικό, πολεοδομικόρυμοτομικό και κτιριοδομικό πλαίσιο και το καθεστώς προστασίας.

2. Στην επέκταση αυτών με πρόσθετη πληροφορία για το Νομικό, Χωροταξικό, ΠολεοδομικόΡυμοτομικό και Κτιριοδομικό πλαίσιο, με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις Οικονομικές-Επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με Δόμηση στους τομείς Κατοικίας, Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων, Τουρισμού και Παραγωγικών Eπιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

3. Στην ένταξη των ανωτέρω ενοποιημένων συστημάτων σε παραγωγική και υποχρεωτική λειτουργία, με διαρκή επικαιροποίηση της πληροφορίας τους από εξουσιοδοτημένους χρήστες μηχανικούς, κατόπιν σχετικής νομοθετικής έγκρισης, μέσω διαδικασιών και πλήρως τεκμηριωμένων μηχανισμών τήρησης και ενημέρωσης.

4. Στη δημιουργία και λειτουργία κεντρικής πύλης ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης, βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα.

5. Στη δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης/έγκρισης των πληροφοριών που υποβάλλονται για ένταξη Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, με βάση πρότυπους δείκτες αξιολόγησης δεδομένων από πιστοποιημένους επαγγελματίες μηχανικούς

6. Στη δημιουργία κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων με λειτουργικότητες που στόχο έχουν την ενίσχυση της συνολικής επάρκειας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη όπως ιδίως α) Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Δομημένων Επιφανειών και Μητρώου Κτιρίων, για την πραγματοποιημένη δόμηση και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων, β) Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών διαχείρισης ζωνών αντικειμενικών αξιών και συντελεστών εμπορικότητας, γ) πληροφοριακού συστήματος, χωροθέτησης και αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δ) βάσης δεδομένων και συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, ε) Μηχανισμού Διαχείρισης Ροών κύκλου ζωής των μελετών που προκηρύσσονται.

Όχι στη δίωξη του Κώστα Καταραχιά

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 171, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11522, ΤΗΛ. – FAX : 2106409471 syllogos@agsavvas-hosp.gr

Αθήνα 30-01-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ διοίκηση του Αγίου Σάββα με την πλήρη κάλυψη και συνενοχή του υπουργείου υγείας και της Α ΥΠΕ, μεθοδεύει την απόλυση εν ψυχρώ, του προέδρου του συλλόγου εργαζομένων του νοσοκομείου και μέλους του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, επικουρικό Γιατρό Κώστα Καταραχιά.

Προηγήθηκε η εκδικητική μετακίνηση του παραμονές Χριστουγέννων στη ΜΕΘ του Σωτηρία, ενώ η ειδικότητά του (Ακτινολόγος) είναι παντελώς άσχετη με το αντικείμενο της εντατικολογίας. Στις 7 Γενάρη που έληγε η ετήσια σύμβασή του, η Διοίκηση μονομερώς και αιφνιδιαστικά τον ενημερώνει ότι η θητεία του δεν παρατείνεται σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου έως τις 31 Οκτώβρη, όπως παρατάθηκε για όλους τους επικουρικούς Γιατρούς πανελλαδικά, αλλά παρατείνεται έως τον Μάρτη που ισχύει η τρίμηνη μετακίνηση του στο Σωτηρία με ξεκάθαρο στόχο να απολυθεί και να οδηγηθεί στην ανεργία!!!

Μάλιστα κύκλοι του νοσοκομείου αποκάλυψαν συζητήσεις παραγόντων μαζί με τη διοίκηση όπου μεθόδευαν την απόλυση του στις 7 Γενάρη πράγμα που εντέλει θεώρησαν ακόμη και αυτοί, υπερβολικό. Είχε προηγηθεί τέλη Νοέμβρη η ευθεία απειλή του διοικητή της 1ης ΥΠΕ Στάθη που τον κάλεσε στο γραφείο του έξω από κάθε υπηρεσιακή διαδικασία λέγοντάς του ότι θα τον διώξει και αυτός από τον Άγιο Σάββα αν συνεχίσει τον μαχητικό συνδικαλισμό με την ντουντούκα. Άμεσα ο πρόεδρος ενημέρωσε το σωματείο, την ΕΙΝΑΠ και την ΟΕΝΓΕ την ΠΟΕΔΗΝ και την ΑΔΕΔΥ για όλα αυτά τα έκτροπα και αποφασίστηκε στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ στις 11 Γενάρη συνάντηση του ΔΣ με το υπουργείο.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ ανέλαβε την επικοινωνία με το υπουργείο για τον ορισμό συνάντησης, φτάνοντας τελικά να ενημερώνει τον Κώστα Καταραχιά και μέλη του ΔΣ, ότι ο γ. γραμματέας του υπουργείου Υγείας κος Κωτσιόπουλος διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα συνάντησης, και ότι σε 20 μέρες διορίζεται μόνιμος στο ΝΙΜΙΤΣ αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία των κρίσεων για μόνιμες θέσεις ακτινολόγων. Παρόλο που ο Κώστας Καταραχιάς απάντησε ότι αυτό είναι υπεκφυγή του υπουργείου για να ρίξει στάχτη στα μάτια μας, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ επέμεινε στη γραμμή αποδεχόμενη τον εμπαιγμό του υπουργείου και υιοθετώντας την τοποθέτηση του ότι τάχα είναι σίγουρος ο διορισμός του και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Μέλη του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ αρνήθηκαν αυτά τα παιχνίδια με τις προφορικές επικοινωνίες και απαίτησαν να γίνει παράσταση διαμαρτυρίας του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, της ΟΕΝΓΕ και του Σωματείου στη διοίκηση του Αγίου Σάββα την Παρασκευή 15 Γενάρη όπου και έγινε, παρά την απουσία της προέδρου της ΕΙΝΑΠ.

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

Αντιπεριβαλλοντικά τα αιολικά και με τη βούλα της επιστήμης

Αντιπεριβαλλοντικά τα αιολικά και με τη βούλα της επιστήμης

Nέα επιστημονικά δεδομένα για τη χωροθέτηση των αιολικών επενδύσεων από έρευνα που χρηματοδότησε το ίδιο το υπουργείο Περιβάλλοντος ● «Πληγή» οι αλόγιστες εγκρίσεις έργων ΑΠΕ, η αλλαγή χρήσεων γης και οι διανοίξεις δρόμων ● Στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη τα συμπεράσματα της έρευνας ● Θα ακούσει τους επιστήμονες ή τους εργολάβους;

Είναι δυνατόν οι ανεμογεννήτριες να έχουν αρνητικό αποτύπωμα στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής; Μπορεί οι πλέον διαφημιζόμενες και αδρά επιδοτούμενες «πράσινες» επενδύσεις να επιδεινώνουν αντί να βελτιώνουν τους δείκτες περιβαλλοντικής προστασίας στην Ελλάδα;

Και όμως η απάντηση σε αυτά τα δύο ερωτήματα είναι «ναι». Για τον χώρο των κινημάτων κατά των βιομηχανικών ΑΠΕ η απάντηση είναι εδώ και χρόνια προφανής, ωστόσο πλέον αυτό προκύπτει και από τα αποτελέσματα έρευνας που χρηματοδότησε το ίδιο το υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Για το θέμα της χωροθέτησης των αιολικών επενδύσεων με το ελάχιστο περιβαλλοντικό κόστος έχει ήδη υπάρξει διεθνής επιστημονική δημοσίευση, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν κριθεί από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Τα ερευνητικά αποτελέσματα της δημοσίευσης, της βάσης δεδομένων και της ελληνικής σύνοψης αυτών έγιναν άμεσα διαθέσιμα στο κοινό από την ομάδα του έργου (οι σχετικοί σύνδεσμοι στο τέλος του κειμένου).

Ο τίτλος του υπό εξέλιξη έργου, που χρηματοδότησε το ΥΠΕΚΑ, είναι «ΑΣΠΗΕ και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης: βέλτιστη προσέγγιση ως προς την κατάτμηση και την αλλαγή χρήσης γης». Η ερευνητική ομάδα της διεθνούς δημοσίευσης αποτελείται από βιολόγους και μηχανικούς με επιστημονικά υπεύθυνη την αναπληρώτρια καθηγήτρια Βασιλική Κατή από το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στον Μητσοτάκη

Οι ερευνητές κρούουν με σαφή τρόπο τον κώδωνα του κινδύνου για πολύ σοβαρές και πιθανόν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα από την αλματώδη αύξηση των εγκρίσεων αιολικών έργων στην Ελλάδα, ενώ τα συμπεράσματά τους τα έχουν υποβάλει ήδη στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Μάλιστα για τα συμπεράσματα αυτά έχει ενημερωθεί και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 14 Ιανουαρίου, όπως προκύπτει από έγγραφο των μελετητών προς την Επιτροπή «Φύση» του υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του κράτους για τα θέματα προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας (το έγγραφο έχει στη διάθεσή της η «Εφ.Συν.»).

Η ενημέρωση του πρωθυπουργού για το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία, πέρα βεβαίως από τον θεσμικό του ρόλο, και λόγω του γεγονότος ότι η αδελφή του Κυριάκου Μητσοτάκη μόλις πριν από λίγους μήνες ανέλαβε κομβικό ρόλο στην προώθηση της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη είναι επικεφαλής της πρωτοβουλίας «Συγκλίσεις», που χρηματοδοτήθηκε τον περασμένο Ιούνιο με 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, για να αναλάβει δράσεις με σκοπό «την αναστροφή του αρνητικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα για τα αιολικά» αλλά και να αποσοβήσει το ενδεχόμενο παραπομπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξαιτίας παρανομιών που έχουν καταγγελθεί σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση των αιολικών στη χώρα μας. Τώρα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα γίνεται κατανοητό πως με την υπάρχουσα κατάσταση ούτε η βιοποικιλότητα προστατεύεται, ούτε φυσικά πρόκειται να καμφθούν οι κοινωνικές αντιδράσεις.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για κινητικότητα: Ούτε μία αίτηση στο 57% των θέσεων Μηχανικών

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για κινητικότητα: Ούτε μία αίτηση στο 57% των θέσεων Μηχανικών


Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου μας στις 8/12/2020 σχετικά με την κινητικό￾τητα αλλά και του από 12/1/2021 εγγράφου μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών έρχεται το ίδιο το Υπ.Εσωτ. να μας επιβεβαιώσει με την ανάρτηση των πρώτων στα￾τιστικών για το πρόσφατο πρόγραμμα κινητικότητας.

Όπως είχαμε αναφέρει το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων ήταν 12.221 και αναζητούνται συνολικά από τους φορείς 1505 θέσεις ΠΕ Μηχανικού (12,3 % περί￾που των θέσεων), ενώ υπάρχουν και 320 αιτήματα για ΠΕ Πληροφορικής τις οποίες μπορούν να καλύψουν και ειδικότητες Μηχανικών. Αντίστοιχα, υπάρχουν και 422 αιτήματα για ΤΕ Μηχανικούς.

Από τα στατιστικά που ανάρτησε το Υπουργείο (http://apografi.gov.gr/images/esk/Stats/Aitiseis_ana_Thesi_2020.xlsx) προκύπτει ότι:

Σε 854 από τις 1505 θέσεις ΠΕ Μηχανικών (το 56,74% του συνόλου) δεν υποβλήθηκε ούτε μία αίτηση!

Στις υπόλοιπες 651 θέσεις ΠΕ Μηχανικών (43.26%) έχουν υποβληθεί συνολι￾κά 1528 αιτήσεις (επειδή ο καθένας μπορεί να υποβάλλει έως και 10 αιτήσεις σε 3 φορείς δε γνωρίζουμε το πλήθος των αιτούντων συναδέλφων)

Σε 120 από τις 320 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής (το 36,92% του συνόλου) δεν υποβλήθηκε ούτε μία αίτηση!

Σε 227 από τις 422 θέσεις ΤΕ Μηχανικών (το 53,79% του συνόλου) δεν υποβλήθηκε ούτε μία αίτηση!

Προφανώς οι θέσεις που θα καλυφθούν θα είναι ακόμη λιγότερες για￾τί ο συνδυασμός της ανάγκης σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη, και ο περιορισμός της ελάχιστης στελέχωσης κατά 65% δεν επιτρέπει σχεδόν σε κανένα Μηχανικό να μετακινηθεί.

Τι δείχνουν τα παραπάνω;

Ότι η κινητικότητα δε μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει τα τεράσ￾τια κενά που υπάρχουν ειδικά σε Μηχανικούς, απλά ανακυκλώνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης.

Οι μισθολογικές διαφορές που διαρκώς αναπαράγονται και συντηρούν￾ται οδηγεί σε συσσώρευση αιτήσεων σε φορείς και γιγάντωση ελλείψε￾ων σε άλλους.

Η γήρανση του διαθέσιμου προσωπικού ειδικά Τεχνικών αντικειμένων έχει ήδη τραγικές συνέπειες.

Ο μόνος τρόπος λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών την επόμενη πε￾ρίοδο είναι οι προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας.

Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί είχαμε ζητήσει από το ΥΠΕΣ τα κάτωθι στα￾τιστικά στοιχεία και θα επιμείνουμε:

α. το πλήθος των αιτήσεων που κατατέθηκαν ειδικά Διπλωματούχων Μηχανι￾κών

β. το πλήθος των αιτήσεων που απορρίφθηκαν και την αιτιολογία της απόρ￾ριψης

γ. το πλήθος των θέσεων που καλύφθηκαν από προηγούμενους κύκλους κι￾νητικότητας και αυτών που παρέμειναν κενές.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αλλαγή στην εισφορά του Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ αναδρομικά από 1.1.2020

 

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

                                                               

                                                                                         Αθήνα,  1-2-2021

Αρ. Πρωτ.: 

Προς :    Α' Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ  

                 (για ενημέρωση των μελών) 

           


Θέμα : Αλλαγή στην εισφορά του Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ αναδρομικά από 1.1.2020

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Ενημερώνουμε ότι με τον πρόσφατο Ν.4756/20 τροποποιήθηκαν οι εισφορές των Μισθωτών Μηχανικών για τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Για την ξαφνική αυτή αλλαγή ουδέποτε ερωτηθήκαμε από το αρμόδιο Υπουργείο και η γνώμη μας είναι αρνητική διότι μειώνει μεν τις εισφορές μας, μειώνει όμως και αυτές του εργοδότη με αποτέλεσμα η αναμενόμενη μείωση στο προσδοκόμενο επικουρικό να είναι δυσανάλογη. Για μεικτές αποδοχές 1500€ η συνολική εισφορά ήταν 97,5€ (από 48,75€ εργαζόμενος και εργοδότης 3,25% έκαστος) ενώ τώρα 42 έως 61€ (από 21 έως 30,5€ εργαζόμενος και εργοδότης) ενώ οι ασφαλιστέες αποδοχές μειώνονται από τα 1500 € στα 646 έως 938 €). Φοβόμαστε δε ότι αυτό αποτελεί πρόκριμα για την επερχόμενη ιδιωτικοποίηση των κλάδων Εφάπαξ και Επικουρικού. Για το λόγο αυτό θα ζητήσουμε σε συντονισμό και με άλλους συλλόγους μηχανικών την κατάργηση της.

Αν και ο Νόμος αναφέρεται γενικά στους μισθωτούς Μηχανικούς η Εγκύκλιος που εκδόθηκε προχθές αναφέρεται μόνο στους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ Υπαλλήλους και όχι στους Μονίμους. Δεν δίνονται διευκρινήσεις αν θα εκδοθεί ξεχωριστή Εγκύκλιος ή εφαρμόζονται διαφορετικές διατάξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4756/20 :

Εξομοίωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης έμμισθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών

1. Η παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Από την 1.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και όλοι οι πριν και μετά την 1η.1.1993 ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι και μισθωτοί μηχανικοί των οικείων τομέων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε:


Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών Επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1.1.2020 έως 31.5.2022)

Ποσά Εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1.6.2022)

1η κατηγορία

42

39

2 η κατηγορία

51

47

3η κατηγορία

61

56


2. Η παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

«Εξοικονομώ- Αυτονομώ»: Αγώνας ταχύτητας για τους αιτούντες μετά… πολλών εμποδίων.

«Εξοικονομώ- Αυτονομώ»: Αγώνας ταχύτητας για τους αιτούντες μετά… πολλών εμποδίων. Του Κώστα Σαμδάνη

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και στην περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΜε πολλά προβλήματα και παράπονα για τις γνωστές δυσλειτουργίες των ηλεκτρονικών συστήματων και την άνιση μεταχείριση μεταξύ των αιτούντων, άλλα και με καταγγελίες για πιθανή χρήση παράνομων λογισμικών ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και στη Κ. Μακεδονια.

Τι είναι το πρόγραμμα “εξοικονομώ-αυτονομώ”.

Το πρόγραμμα ανήκει στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 και αποσκοπεί στην επιδότηση κύριων κατοικιών για την ενεργειακή τους αναβάθμιση. Αποτελεί συνέχεια των 2 προηγούμενων αντίστοιχων προγραμμάτων της ίδιας διαχειριστικής περιόδου ΕΣΠΑ “εξοικονομώ κατ΄ οίκον ΙΙ” (2018) και “εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ-β΄κύκλος” (2019). Η βασική διαφορά με αυτά τα δύο ήταν πως για να θεωρηθεί επιλέξιμη μια κατοικία η αναβάθμιση έπρεπε να είναι κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ενώ στα προηγούμενα δύο κατά μια. Για αυτό το λόγο και ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά αίτηση υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας στο ποσό των 50,000€ / αίτηση και η επιδότηση αυξήθηκε φτάνοντας στο 85% για τα κατώτερα εισοδήματα. Ο συνολικό προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 890εκ. €.

Κοινό στοιχείο και των τριών προγραμμάτων είναι η αρχή της χρονικής σειράς εισαγωγής των αιτήσεων σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που δώρησε η ένωση ελληνικών τραπεζών στο ΥΠΕΝ. Με απλά λόγια όποιος μπει πρώτος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και υποβάλει αίτηση παίρνει την επιδότηση, καθιστώντας τη διαδικασία αιτήσεων σε αγώνα ταχύτητας, που μπλοκάρει τα ηλεκτρονικά συστήματα λόγω φόρτου. Η αρχή της ισότιμης πρόσβασης σε κινητρα μετατρέπεται σε μια ρουλέτα τύχης που εξαρτάται από το ποιος υπολογιστής θα συνδεθεί με το κεντρικό server του συστήματος αιτήσεων…και όλο αυτό μεσώ μιας πλατφόρμας σχεδιασμένης από της ελληνικές τράπεζες χωρίς μέχρι σήμερα να έχει απαντήσει κάνεις αν υπάρχει δημόσιος ή έστω ανεξάρτητος φορέας που να ελέγχει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Οι καταγγελίες για παράνομα λογισμικά και οι δύο υπεύθυνοι υπουργοί

Ειδικά ο πρώην υπουργός Κωστής Χατζηδάκης στις καταγγελίες μηχανικών για ύπαρξη παράνομων λογισμικών που υποβάλουν αυτοματοποιημένα αιτήσεις παρεμβαίνοντας στο ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων και ενώ αυτές επιβεβαιώθηκαν με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα το οποίο παρουσίαζε ειδικό λογισμικό που συμπλήρωνε αυτόματα αίτηση εντός 37”, απάντησε πως οι καταγγελίες είναι αβάσιμες. Ως τεκμήριο παρουσίασε τη διαβεβαίωση του διαχειριστή του ηλεκτρονικού συστήματος πως το σύστημα είναι αδιάβλητο. Τον πρώην υπουργό “άδειασε” ο νέος υπουργός Κώστας Σκρεκας αφού με την ανάληψη καθηκόντων του και ενώ το πρόγραμμα βρισκόταν σε εξέλιξη, ανέβαλε κατά 2 βδομάδες την έναρξη του για τις υπόλοιπες περιφέρειες (Αν. Μακεδονια-Θράκης, Δ.Μακεδονια, Κ.Μακεδονια και Θεσσαλία) για να ελέγθουν οι καταγγελίες. Μάλιστα εμμέσως γίνανε αποδεκτές καθώς πριν την επανέναρξη του προγράμματος ανακοινώθηκε η αναβάθμιση του προγράμματος για την απρόσκοπτη του λειτουργία και η θωράκιση του από εξωτερικά λογισμικά.

Η επανέναρξη όμως διέψευσε τις οποίες προσδοκίες. Ήδη από την έναρξη της πρώτης μετά αναβάθμισης περιφέρειας Αν. Μακδεονιας-Θράκης στις 25/1 το σύστημα δεν ανταποκρίθηκε και έπεσε για περίπου 15 λεπτά. Παράλληλα δεν εισακούστηκε το αίτημα μας για προσθήκη captcha, το γνωστό εικονίδιο που απαιτεί να τσεκάρει ο διαχειριστής ένα νούμερο για να αποδείξει πως «δεν είναι ρομπότ», δηλαδή πως είναι ένα φυσικό πρόσωπο που συμπληρώνει την αιτηση και όχι ένα πρόγραμμα που καταχωρεί πολλαπλές αιτήσεις. Αυτή η απαίτηση υφίσταται σε πιο απλές αιτήσεις , όπως πχ στην έκδοση παράβολου 5€ για την ενεργειακή επιθεώρηση, αλλα κρίθηκε από το νέο υπουργό πως δεν είναι σκόπιμο να υπάρχει για τη διαχείριση μια αίτησης 50.000€ σε ένα πρόγραμμα 890εκ €.

Το φιάσκο λόγω δυσλειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων ήταν μεγαλύτερο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονιας.

Έτσι για άλλη μια φορά χιλιάδες ενδιαφερόμενοι έμειναν εκτός προγράμματος έχοντας πληρώσει μέρος του κόστους των ενεργειακών μελετών και παράλληλα χιλιάδες μηχανικών δεν μπόρεσαν να υποβάλλουν τη δουλειά τους που προετοίμαζαν μήνες πριν και να πληρωθούν για αυτή. Τα κονδύλια εξαφανίζονταν εντός 20 λεπτών! Στη περιφέρεια μας σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ αυτά τελείωσαν σε 44 λεπτά και υποβλήθηκαν 17.527 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν 6.045.

Όσοι, όμως προσπάθησαν να εντάξουν αίτηση στην περιφέρεια κεντρ. Μακεδονίας γίνανε μάρτυρες μιας κατάστασης που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Η ώρα έναρξης των αιτήσεων ήταν στις 10:00. Σε κάποιους άνοιξε το σύστημα κανονικά στην ώρα που προβλέπονταν, όμως σε κάποιους άλλους λίγα λεπτά μετά. Στους περισσότερους αν όχι σε όλους από την πρώτη στιγμή το ηλεκτρονικό σύστημα δεν ανταποκρίνονταν και παρουσίαζε συνεχώς σφάλματα, ενώ σε κάθε εισαγωγή στοιχείου η ηλεκτρονική διασταύρωση διαρκούσε από πολλά δεύτερα έως και λεπτά ολόκληρα. Το αποτέλεσμα ήταν πως όταν περιορίστηκαν τα κολλήματα του συστήματος όσοι ολοκλήρωναν την αίτησή τους έκπληκτοι έβλεπαν πως τα κονδύλια είχαν εξαντληθεί!

Τι μπορεί να γίνει

Εδώ υπάρχουν δύο επίπεδα. Ένα τι πρέπει να αλλάξει για το μελλοντικό πρόγραμμα που υποσχέθηκε το ο υπουργός ΥΠΕΝ εντός 2021 και ένα τι πρέπει να γίνει με το υπάρχον πρόγραμμα.

Για το μελλοντικό πρόγραμμα υπάρχει ένας δρόμος που έδειξε και η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στο ΥΠΕΝ. Στο τεράστιο ενδιαφέρον που παρουσιάζεται από τους πολίτες αντανακλάται η ενεργειακή φτώχεια που καταδικάστηκαν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα εξ αιτίας των πολίτικων της λιτότητας που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια. Η φτώχεια αυτή δεν καλύπτεται από προϋπολογισμούς «ψίχουλα» ούτε με επαναλαμβανόμενους κύκλους του προγράμματος, οι οποίοι με βεβαιότητα θα οδηγήσουν στην ίδια απαράδεκτη κατάσταση. Οπότε απαιτείται η εξ αρχής γενναία χρηματοδότηση του προγράμματος ικανή να καλύψει το σύνολο του ενδιαφέροντος, με μοριοδότηση η οποία θα πριμοδοτεί τις χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες και με προτεραιότητα στις χαμηλότερες ενεργειακές κλάσεις, στα πιο ενεργοβόρα δηλαδή κτίρια των χαμηλών οικονομικών στρωμάτων, άλλα θα λαμβάνει υπόψιν και το κόστος σε σχέση με την εξοικονομούμενη ενέργεια. Σε διαφορετική περίπτωση με τη λογική των μικρών προϋπολογισμών που εξανεμίζονται σε λίγα λεπτά βάση χρονικής σειράς, θα ξαναδούμε τα κακοσχεδιασμένα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου, τα οποία δώρισε στο υπουργείο η ένωση τραπεζών να ταλαιπωρούν χιλιάδες κόσμου. Δίχως διαφάνεια και χωρίς να γνωρίζει κανείς ποιος ανεξάρτητος φορέας και εάν εποπτεύει και διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Για το υπάρχον πρόγραμμα εφόσον το καθοριστικό στοιχείο για την ένταξη ή μη μιας αίτησης ήταν η χρονική σειρά των αιτήσεων, άλλα αυτή καταλύθηκε από την μη ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα λόγω τυχαίων ή λιγότερο τυχαίων παραγόντων θα πρέπει να ενταχθούν όλες οι αιτήσεις που πέρασαν το στάδιο της επιλεξιμότητας και να χρηματοδοτηθουν από τα κονδύλια των 2 δις που υπάρχουν για τα “εξοικονομώ” από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και πρέπει να αξιοποιηθούν έως το 2023. Ειδάλλως το πρόγραμμα θα πρέπει να ακυρωθεί συνολικά λόγω μη συμμόρφωσης με τις βασικές αρχές των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και να επαναπροκηρυχτεί με βάση τις παραπάνω αρχές που διαμόρφωσε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.*Ο Κώστας Σαμδάνης είναι μέλος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ με την παράταξη ΑΡΑΓΕΣ

Παράσταση Διαμαρτυρίας 7 Ομοσπονδιών στο Υπ. Εσωτερικών, Τετάρτη 3/2 στις 12μμ

 


ΑIΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 7 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 

Προς: Yπουργό Εσωτερικών 

κ. Μ.Βορίδη 

Οι 7 συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες, με την κοινή μας δήλωση, τις ενέργειες και τις δράσεις μας (Απεργία – Αποχή από το ΜηΜΕΔ και όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/16, καθώς και άλλες Τεχνικές Επιτροπές, Στάση Εργασίας, Παραστάσεις διαμαρτυρίας κλπ) αγωνιζόμαστε ενάντια στην προσπάθεια της Κυβέρνησης, για την ιδιωτικοποίηση κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών και την συνεχιζόμενη απαξίωση των υπηρεσιών μας, μέσω της σκόπιμης υποστελέχωσης και την έλλειψη προγραμματισμού των αναγκαίων προσλήψεων. 

Με αποφάσεις των αρμόδιων Οργάνων μας, συνεχίζουμε τις πολύμορφες δράσεις μας, με παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 στις 12μμ, ζητώντας ταυτόχρονα με το αίτημα μας αυτό και συνάντηση μαζί σας, για τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού, την εκχώρηση κρίσιμων αρμοδιοτήτων στους «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» αλλά και ενόψει και της επικείμενης κατάθεσης του Νομοσχεδίου, για αλλαγές στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/16) και άλλων ιδιωτικοποιήσεων που προωθούνται (πχ σε κτηνιατρικές υπηρεσίες), ενισχύοντας την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων και ελέγχων και επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις δυσμενείς εξελίξεις. 

Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες αγωνιζόμαστε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και διεκδικούμε: 

1.Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου. 

2. Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών. Όχι στις «εκχωρήσεις» & «παραχωρήσεις», όχι στην ιδιωτικοποίηση αρμοδιοτήτων. 

3.Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού. 

4.Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις αρμοδιοτήτων & δημόσιων λειτουργιών . 

Οι 7 ΟμοσπονδίεςΤο νέο αναδυόμενο ΤΕΕ και η περίπτωση του ψηφιακού χάρτη

 Αναρτούμε επιστολή που λάβαμε από συνάδελφο

ΤΟ ΝΕΟ, ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΤΕΕ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ


Συσπειρωμένοι Σύλλογοι μηχανικών και μελετητών, Μελετητικά γραφεία και Μηχανικοί αντιδρούν για την προκήρυξη του διαγωνισμού «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών» με αναθέτουσα αρχή το Τεχνικό Επιμελητήριο ! Πρόκειται για τον κοινώς γνωστό «Ψηφιακό Χάρτη» και η αντίδραση έγκειται

αφ΄ ενός στον γοργό μετασχηματισμό του ΤΕΕ σε ένα νέας μορφής οργανισμό, εξουσιοδοτημένο για κάθε περίπτωση φυσικού αντικειμένου από την Κυβέρνηση να αναλαμβάνει και να «αναθέτει μερικών εκατομμυρίων μελέτες» με μονοπωλιακού χαρακτήρα επιλογή «παροχής υπηρεσιών» διαχειριζόμενος μερικά εκατομμύρια ευρώ για την κάθε περίπτωση και

αφ΄ ετέρου στις φωτογραφικές απαιτήσεις του διαγωνισμού ως ειδική εμπειρία, στην ανάθεση κατά την προκήρυξη μελετητικών αντικειμένων σε γραφεία άλλων κατηγοριών μη –μηχανικών σε γραφεία δηλαδή τεχνολογία των πληροφοριών / λογισμικού, πακέτα λογισμικής και συστημάτων πληροφορικής, υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, computers training services,υπηρεσίες σάρωσης.

Το σημαντικό όμως, σύμφωνα με την προκήρυξη είναι ότι αυτά τα εκατομμύρια προορίζονται σε ένα Οικονομικό Φορέα (ΟΦ) ή σε μια Ενωση Οικονομικών Φορέων - προϋπόθεση η οποία είναι αδύνατον να καλυφθεί στα δεδομένα αυτά, όπως ο ΟΦ να έχει τριπλάσιο τζίρο από τον προϋπολογισμό του έργου, να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή 5% αντί του 2% που είναι η νόμιμη κατά τον 4412/

Εν προκειμένω η προς ανάθεση υπηρεσία είναι 45 μόνον εκατομμύρια !!

Σύμφωνα με το καταστατικό του, η θεσμική υπόσταση του ΤΕΕ , όπως όλοι γνωρίζουμε, στηρίζεται στο ρόλο του ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. (1924 υπ. 1986 Η καταστατική του υπόσταση, ΔΕΝ του επιτρέπει να αναλαμβάνει τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, παρακολούθησης, επίβλεψης μελετών. Με την ΚΥΑ του 2020 ιδρύεται φορέας εποπτείας όπου συμμετέχει και εκπρόσωπος του ΤΕΕ μαζί με εκπροσώπους αρμοδίων Υπ. ΥπΕΝ, ψηφιακής διακυβέρνησης

Οι πλατφόρμες για τα αυθαίρετα, τις άδειες οικοδομής, και τα άλλα προαναφερθέντα . που αναμφίβολα εξυπηρέτησαν τον κλάδο των μηχανικών δεν σημαίνει ότι αναμφίβολα επίσης έτσι έπρεπε να γίνει η παραγωγή τους!!! Οι συνθήκες εκείνης της περιόδου (2011) που είχαν χαρακτηριστεί από την έλλειψη πόρων του ΤΕΕ από δικές του πηγές, όπως επίσης οι χρηματοδοτήσεις από την Πολιτεία αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο να σταματήσει η φωνή του Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας. Σ΄αυτήν την καμπή λήφθηκε η απόφαση και ανεχθήκαμε την ανάθεση του έργου και την παρακολούθησή του από το ΤΕΕ με την κατάθεση παράβολου, όπως συμβαίνει με την σύγχρονη γενιά των αυθαιρέτων .