Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

Κατάργηση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Κατ’ ευφημισμό εκσυγχρονισμός, κατά τεκμήριο απαξίωση

Κατάργηση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Κατ’ ευφημισμό εκσυγχρονισμός, κατά τεκμήριο απαξίωση 
Από parallaxi 


Σπύρος Ψαρούδας* 

 Με διαδοχικές αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κ. Γιώργου Αμυρά, που άρχισαν να δημοσιεύονται σε ΦΕΚ λίγο πριν τα Χριστούγεννα, εξελίσσεται η σταδιακή κατάργηση των 36 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) της χώρας. Η διαχείριση των περιοχών αυτών περνά στη δικαιοδοσία του «Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (ΟΦΥΠΕΚΑ). 
Πρόκειται για πράξη εφαρμογής του ν. 4685/2020 με τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας». Θυμίζουμε ότι ο Νόμος αυτός ψηφίστηκε από τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας (μόνο), εν τω μέσω πανδημίας, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση και παρά τις αντιδράσεις από το σύνολο των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, από τις διοικήσεις και τους εργαζόμενους στους Φορείς και από την επιστημονική κοινότητα. 
Ο εμπνευστής του Ν. 4685, τότε Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Κώστας Χατζηδάκης, παρουσίασε την κατάργηση του θεσμού των Φορέων Διαχείρισης ως αναγκαίο «εκσυγχρονισμό», καθώς, κατά τη δική του εκτίμηση (αλλά χωρίς καμία τεκμηρίωση), «το μοντέλο [των ΦΔΠΠ] … αποδείχθηκε αναποτελεσματικό στην πράξη, καθώς δεν υπήρξε συντονισμός στη διακυβέρνηση των περιοχών αυτών», ενώ οι Φορείς «δεν υπακούουν σε κανόνες management»! 


Το πόσο ευσταθούν οι λόγοι που προβλήθηκαν, αποκαλύπτεται από το ότι η Κυβέρνηση δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια ενίσχυσης, στελέχωσης και αναβάθμισης των αρμόδιων υπηρεσιών και δομών του ΥΠΕΝ, που θα μπορούσαν να διορθώσουν τις συντονιστικές και διαχειριστικές αδυναμίες των ΦΔΠΠ. Αποφάσισε την κατάργηση και την αντικατάστασή τους από έναν μόνο Οργανισμό, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, που εδρεύει στην Αθήνα και ελέγχεται από τον εκάστοτε Υπουργό ΥΠΕΝ:Όλα τα μέλη του ΔΣ του Οργανισμού αυτού διορίζονται άμεσα ή έμμεσα από τον Υπουργό, χωρίς καμία διασφάλιση στοιχειώδους έστω ανεξαρτησίας του από κυβερνητικές παρεμβάσεις. Χωρίς εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών ή περιβαλλοντικών οργανώσεων. 
Ο δε κ. Χατζηδάκης, με τη νεοφιλελεύθερη καθαρότητα που τον διακρίνει, δεν δίστασε να διευκρινίσει ότι με τη λύση αυτή εφαρμόζεται η πολιτική για την οποία ψηφίστηκε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση από τον Ελληνικό λαό: Για να φέρει επενδύσεις και να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Δεν δίστασε να ομολογήσει, ακόμα, πως με την επιλογή του ΟΦΥΠΕΚΑ γίνεται πιο εύκολο να ανατεθεί στις Περιφέρειες η υλοποίηση συγκεκριμένων έργων «προστασίας του περιβάλλοντος» (πράγμα που διεκδικούσαν και διεκδικούν γαλάζιοι Περιφερειάρχες). Η δε κυβέρνηση, θα φροντίσει να αυξηθούν και να διοχετευτούν κατάλληλα οι πόροι που θα διατίθενται για τα έργα αυτά! 
Ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της εφαρμογής των (κατά Χατζηδάκη) κανόνων management; 
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ παραμένει υποστελεχωμένη και ανίσχυρη και υποκαθίσταται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, ενώ η «Επιτροπή Φύση 2000» υποβαθμίζεται σε απλό συμβουλευτικό προσάρτημα του Οργανισμού. 
Τα Διοικητικά Συμβούλια των μέχρι τώρα τοπικών Φορέων Διαχείρισης, στα οποία εκπροσωπούνταν η επιστημονική κοινότητα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, κοινωνικοί φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, καταργούνται, μαζί με την αρμοδιότητα γνωμοδότησης κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων, σχεδίων και δραστηριοτήτων στις περιοχές ευθύνης τους. 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που συμμετείχαν εθελοντικά και χωρίς αμοιβή σε έναν συμμετοχικό και αποκεντρωμένο θεσμό διαχείρισης, που είχε δυνατότητες συνεχούς διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες, αντικαθίστανται από διευθυντές και managers, κατά τα πρότυπα ενός επιχειρηματικού μοντέλου διαχείρισης (κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του ιδιωτικού τομέα). 
Οι εργαζόμενοι που επί σχεδόν μία εικοσαετία είχαν «βάλει πλάτη» στο θεσμό, χωρίς σημαντική στήριξη από το Υπουργείο, έχοντας μείνεικατά καιρούς και για μεγάλα χρονικά διαστήματα απλήρωτοι, παραμένουνσε κατάσταση αβεβαιότητας και επισφάλειας για την μετατροπή των συμβάσεών τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, πράγμα που είχε νομοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά ανέστειλε η παρούσα. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι αντικειμενικά αδύνατον να αξιοποιήσουν την πείρα που έχουν αποκτήσει ή να κάνουν μακροπρόθεσμα σχέδια για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας. 
Τα δε Σχέδια Διαχείρισης των Περιοχών και η θεσμική κατοχύρωσή τους με την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων καθυστερούν αδικαιολόγητα, υποσκάπτοντας ακόμα περισσότερο το κύρος των Φορέων. 


 Οι Προστατευόμενες Περιοχές θυσία στον βωμό μιας «άγριας» και μη βιώσιμης ανάπτυξης 

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν οφείλεται σε κάποια «αστοχία» σχεδιασμού ούτε είναι προϊόν γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών. Πρόκειται για σχεδιασμένη απαξίωση και απορρύθμιση του συστήματος διαχείρισης των περιβαλλοντικά πιο πολύτιμων περιοχών της χώρας, έτσι ώστε να αποφεύγονται «δυσάρεστες εκπλήξεις» και να πάψει η προστασία του περιβάλλοντος να αποτελεί … «εμπόδιο στην ανάπτυξη» (!) 
Αν όμως κάποιος ή κάποια διατηρεί αμφιβολίες για τους πραγματικούς λόγους κατάργησης των ΦΔΠΠ και «εκσυγχρονισμού» της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ας ρίξει μια ματιά σε πρόσφατα «δείγματα γραφής»: 
Στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, ο Φορέας Διαχείρισης «Θερμαϊκού Κόλπου – Εθν. Πάρκου Δέλτα Αξιού», εξέδωσε αρνητικές γνωμοδοτήσεις για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε θέσεις εντός ή σε άμεση εγγύτηταμε περιοχές Natura 2000, η διαχείρισητων οποίων είχαν ανατεθεί στον Φορέα. Στη μία περίπτωση, η απαιτούμενη Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) είχε ελλείψεις ως μελέτη, ενώ στην άλλη δεν έγινε καθόλου. Παρ’ όλα αυτά, ο Φορέας αγνοήθηκε, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εξέδωσε Περιβαλλοντικούς Όρους και δρομολογήθηκαν οι επενδύσεις από την ενδιαφερόμενη ιδιωτική εταιρία!Ακολούθησε εντός δύο εβδομάδων, με την εκπνοή του 2021, η κατάργηση του Φορέα! 


 Αντίστοιχη τύχη είχαν πρόσφατες γνωμοδοτήσεις άλλων Φορέων Διαχείρισης, όπως για παράδειγματων Εθνικών Πάρκων Β. Πίνδου και Σχινιά-Μαραθώνα, για έργα και επεμβάσεις που απειλούν ζώνες αυστηρής προστασίας ή εύθραυστα οικοσυστήματα. Και αυτοί οι Φορείς καταργήθηκαν στις 23/12: Ιδού οι «κανόνες management» και η υπακοή σε αυτούς που αναζητούσε ο κ. Χατζηδάκης! 
Ας μην υπάρχουν αμφιβολίες: Η κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και δεν αποτελεί παρά μέρος μόνο του Νόμου 4685/2020 και άλλων διατάξεων που ακολούθησαν, με συγκεκριμένη και ενιαία στόχευση: 
Ελαστικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εκμετάλλευση κοινών αγαθών, μέσω μιας «άγριας» και μη βιώσιμης ανάπτυξης. 
Επιτάχυνση αδειοδότησης για την επίτευξη «αναπτυξιακών» και όχι περιβαλλοντικών στόχων, με την πάσει θυσία δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και του δημοσίου συμφέροντος. Απαξίωση ελεγκτικών μηχανισμών υπό δημόσιο-κοινωνικό έλεγχο και αντικατάστασή τους από ιδιώτες αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων, που αναπόφευκτα θα εξαρτώνται ή θα επηρεάζονται σημαντικά από τον επιχειρηματικό κόσμο και τις προτεραιότητες που αυτός θέτει.
 Απορρύθμιση ενός συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας που, παρά τις αδυναμίες και δυσλειτουργίες του, εξασφάλιζεκάποιους,ελάχιστους έστω, όρους διαφάνειας, αποκέντρωσης και συμμετοχικής δημοκρατίας. 
Δυστυχώς, αν δεν ανατραπεί αυτή η πολιτική και δεν αλλάξει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οιφυσικές περιοχές της χώρας θα παραδοθούν σε επενδυτές και επιχειρηματίες προς «πράσινη ανάπτυξη»! 

* Ο Σπύρος Ψαρούδας είναι Γενικός Συντονιστής Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ» και πρώην μέλος της Επιτροπής Φύση 2000 Λίμνη Κερκίνη, Σέρρες,


Read more at: https://parallaximag.gr/epikairotita/katargisi-foreon-diacheirisis-prostatevomenon-periochon-kat-effimismo-eksygchronismos-kata-tekmirio-apaksiosi

Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

Αγωνιστική Ριζοσπαστική Παρέμβαση στο ΣΜΤ: μέτρα προστασίας από την πανδημία

Αγωνιστική Ριζοσπαστική Παρέμβαση στο ΣΜΤ

Η πανδημία καλπάζει και η κυβέρνηση δεν έχει πάρει ουσιαστικά μέτρα ούτε για την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. ούτε για την προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς και από/προς αυτούς.

✊Σε κάθε χώρο δουλειάς διεκδικούμε από την εργοδοσία:

📍Επαρκή πληρωμένη άδεια για όλες και όλους (και για ωρομίσθιες/ους και για "μπλοκάκια") την περίοδο αναμονής αποτελεσμάτων/νόσησης/ανάρρωσης, και γονεϊκή άδεια για τη φροντίδα των παιδιών.

📍Όχι στη μείωση της καραντίνας στο 5ήμερο.

📍Περιορισμό του αριθμού εργαζομένων ανά χώρο στις δουλειές γραφείου (εσωτερικές): ένας εργαζόμενος ανά χώρο, μέτρα εξαερισμού.

📍Τηλεργασία για τους ευπαθείς και τους συνοικούντες.

📍Παροχή δωρεάν μασκών υψηλής προστασίας (ΚΝ95) από την εργοδοσία.

📍Ιχνηλάτηση και τεστ με ευθύνη και έξοδα της εργοδοσίας.
👉Αν ο εργοδότης σου ασκεί πίεση για τη μη τήρηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο δουλειάς, επικοινώνησε με το σωματείο σου!

Νέα κινητοποίηση ενάντια στην απαράδεκτη εκδικητική την απόλυση του συναδέλφου μέλους του ΣΜΤ από την Planet Fruits

Νέα κινητοποίηση ενάντια στην απαράδεκτη εκδικητική την απόλυση του συναδέλφου μέλους του ΣΜΤ από την Planet Fruits, την Δευτέρα 10/01 στις 08.00 πμ, Πρέσπας 6, Μοσχάτο (δείτε εδώ τη διεύθυνση).
Πραγματοποιήθηκε ήδη μαζική κινητοποίηση την Πέμπτη 16/12 στην έδρα της εταιρείας. Επίσης, έχει γίνει προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας Καλλιθέας και έχει οριστεί τριμερής συνάντηση την Τρίτη 11/01.

Ανακοίνωση του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών:

Άμεση επαναπρόσληψη του συναδέλφου τεχνικού από την Planet Fruits!

Να μπει ΣΤΟΠ στην εργοδοτική αυθαιρεσία

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καταγγέλλει την εκδικητική απόλυση του συναδέλφου τεχνολόγου από την εταιρεία PLANET FRUITS ΕΠΕ στην οποία εργαζόταν με «μπλοκάκι».

Την Πέμπτη 9/12 η εργοδοσία ενημέρωσε ηλεκτρονικά τον συνάδελφο για την απόλυση του επικαλούμενη ότι δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντα της εργασίας του. Συγκεκριμένα την Πέμπτη 9/12, ημέρα όπου ο συνάδελφος είχε ρεπό, η εργοδοσία της “PLANET FRUITS” τον ήθελε διαθέσιμο για συνομιλία σε σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή ώστε να προγραμματίσει συνάντηση για την επόμενη ημέρα και μάλιστα σε χρόνο εκτός του ωραρίου του. Η καθυστερημένη ανταπόκριση του αποτέλεσε και την αιτία απόλυσης, καθώς μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν «προβλήματα» με τη δουλειά του.

Οι πρακτικές που εφαρμόζονται στην PLANET FRUITS αποτελούν προάγγελο της κατάστασης που θέλουν να επικρατήσει στους εργασιακούς χώρους με την εφαρμογή του ν. Χατζηδάκη. Αποτελούν συχνό φαινόμενο στη συγκεκριμένη εταιρεία τα ωράρια-λάστιχο, η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, η έλλειψη μέτρων ασφαλείας στον χώρο εργασίας, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Χαρακτηριστικά οι εργαζόμενοι αναγκάζονταν καθημερινά σε φωτογραφική απεικόνιση κατά την προσέλευσή τους στον χώρο εργασίας αντί χρήσης κάρτας. Επίσης ανασφάλιστος εργαζόμενος που τραυματίστηκε εν ώρα εργασίας έμεινε εκτός εργασίας απλήρωτος για αρκετές μέρες χωρίς να μπορεί να λάβει αναρρωτική άδεια.

Σε όλες αυτές τις αντεργατικές πρακτικές και την αυταρχική συμπεριφορά ο συνάδελφος ύψωσε ανάστημα, ενώ όταν ανέφερε ότι θα απευθυνθεί στο ΣΜΤ ως μέλος του, η εργοδοσία επικαλέστηκε την ιδιότητα αυτή ως επιπλέον λόγο απόλυσής του!

Ως Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών γνωρίζουμε καλά τι θέλουν να επιβάλλουν οι εργοδότες στους χώρους δουλειάς το επόμενο διάστημα. Με τη στήριξη όλων των κυβερνήσεων του κεφαλαίου και του κράτους, η επίθεση τους κλιμακώνεται . Η εργοδοτική τρομοκρατία, η καταστρατήγηση εργατικών δικαιωμάτων, η επιχείρηση ισοπέδωσης των εργασιακών σχέσεων και των όρων εργασίας, οι απειλές, ο εκφοβισμός και οι εκδικητικές απολύσεις όποιου αντιστέκεται δεν θα μείνουν αναπάντητα.

Καταγγέλλουμε τις απαράδεκτες πρακτικές της εταιρείας PLANET FRUITS!

Διεκδικούμε την άμεση επαναπρόσληψη του συναδέλφου και την καταβολή των προσαυξήσεων που δικαιούται λόγω εργασίας τις Κυριακές και νυχτερινής εργασίας.

Καλούμε τους συναδέλφους τεχνικούς εργαζόμενους στην εταιρεία να απευθυνθούν για όποια προβλήματα έχουν στο χώρο δουλειάς τους στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, να συνταχθούν στον αγώνα με το Σωματείο, ενάντια στην εργοδοτική επίθεση.

Διεκδικούμε υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις, 5ήμερο -7ωρο -35ωρο, κανονικές προσλήψεις με κατάργηση του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, συνδικαλιστικές ελευθερίες στους χώρους δουλειάς.

Κανένας εργαζόμενος μόνος του. Με τους αγώνες μας σπάμε την εργοδοτική τρομοκρατία!

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022

Το 2021 η χειρότερη χρονιά σε καμένες εκτάσεις τα τελευταία 13 χρόνια

Το 2021 η χειρότερη χρονιά σε καμένες εκτάσεις τα τελευταία 13 χρόνια -Τα στοιχεία [πίνακας]
Καμένα, φωτογραφία (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Το 2021 κατατάσσεται ως μακράν το χειρότερο έτος των τελευταίων 13 χρόνων σε ό,τι αφορά τη συνολική καμένη έκταση της χώρας μας, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδικότερα, με βάση τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές, κατά τη διάρκεια του 2021 χαρτογραφήθηκαν στην Ελλάδα 84 συμβάντα δασικών πυρκαγιών, τα οποία κατέκαψαν συνολική έκταση που ξεπερνά τα 1.300.000 στρέμματα. Η συγκεκριμένη «επίδοση» είναι η χειρότερη της περιόδου 2008-2021, με τη συνολική καμένη έκταση το 2021 να προσεγγίζει το άθροισμα των καμένων εκτάσεων της οκταετίας 2013-2020.

Κατά το 2021 καταγράφηκε επίσης η χείριστη επίδοση σε ό,τι αφορά τη μέση καμένη έκταση ανά δασική πυρκαγιά στη χώρα μας, με το συγκεκριμένο δείκτη να υπολογίζεται σε πάνω από 1.500 στρέμματα ανά συμβάν, όταν κατά τα προηγούμενα 13 έτη (2008 - 2020) o αντίστοιχος μέσος όρος ήταν κοντά στα 500 στρέμματα ανά συμβάν. Δείτε τον παρακάτω πίνακα

Ετήσιος αριθμός δασικών πυρκαγιών και καμένων εκτάσεων από το 2008 έως το 2021 με βάση τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές

Με την αντιπυρική περίοδο του 2022 να ξεκινά σε πέντε μήνες, το meteo τονίζει ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση των πρακτικών που εφαρμόζονται στον τομέα της πρόληψης και της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) αναπτύσσει τα τελευταία έτη μία πληθώρα εργαλείων και υπηρεσιών που μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή τη κατεύθυνση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η 24/7/365 παρακολούθηση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών και της υγρασίας της νεκρής λεπτής καύσιμης ύλης, αλλά και το προγνωστικό σύστημα ταχείας απόκρισης IRIS 2.0.

Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

Οι ανεμογεννήτριες «γεννούν» βιομηχανία διώξεων


Κινητοποιήσεις των ντόπιων κατά της εγκατάστασης του αιολικού πάρκου ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 29.12.2019, 15:54
Οι ανεμογεννήτριες «γεννούν» βιομηχανία διώξεων

Η εταιρεία WRE ΕΛΛΑΣ που εγκατέστησε αιολικό πάρκο στα Κουλέντια Λακωνίας, στην περιοχή του ακρωτηρίου Μαλέας, έχει καταθέσει σωρεία μηνύσεων και αγωγών εναντίον του δημάρχου και ολόκληρου του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, φυσικών προσώπων, της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών συλλόγων και δύο ραδιοφωνικών σταθμών, επειδή αντιτίθενται και καταθέτουν προσφυγές ακύρωσης της επένδυσής της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία προβαίνει σε ποινικές διώξεις και επιχειρεί τον εκφοβισμό κατοίκων και φορέων που, υπερασπιζόμενοι τον τόπο τους και την ποιότητα της ζωής τους, αντιδρούν σε κάποια επένδυση. Ομως το μπαράζ των μηνύσεων και των αγωγών προς κάθε κατεύθυνση από εταιρεία που εγκατέστησε αιολικό πάρκο στα Κουλέντια, στο ακρωτήριο του Μαλέα, δεν αποτελεί συνηθισμένη περίπτωση.

Στο στόχαστρο της εταιρείας μπήκαν ο δήμαρχος και ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας (συνολικά 27 άτομα), τουλάχιστον 10 φυσικά πρόσωπα (κάποια απ’ αυτά δύο φορές), η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών και Δικτύου Υψηλής Τάσης, ο Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μονεμβασίας/Χερσονήσου Μαλέα «ΑΡΤΕΜΙΣ», αλλά και δύο μέσα ενημέρωσης της Λακωνίας, ο «Mousikos Palmos 94,5 fm» και ο «FLY fm 89,7».

Οι… αξιόποινες πράξεις των προαναφερόμενων κατά της εταιρείας ήταν οι προσφυγές που κατέθεσαν στο ΣτΕ ώστε να ακυρωθεί η αδειοδότηση του αιολικού πάρκου, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν και τα αιτήματα που κατέθεσαν προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα των έργων. Σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης, υπέπεσαν στο… έγκλημα να δώσουν τον λόγο σε πολίτες που εξέφρασαν την άποψή τους και τις αντιρρήσεις τους στο σχεδιαζόμενο έργο.

Επικαιρότητα με χιούμορ

 
Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

Στοιχεία για την Υπερβάλλουσα θνησιμότητα στην Ελλάδα το 2021

 Σύμφωνα με τα Στατιστικά στοιχεία των Ληξιαρχείων που αναρτά το Υπουργείο Εσωτερικών στην ιστοσελίδα του, με τελευταία ενημέρωση την 28/12/2021

https://www.ypes.gr/statistiko-lixiarchikon-praxeon-psmipol/

προκύπτουν τα παρακάτω ενδιαφέροντα στοιχεία για την Υπερβάλλουσα Θνησιμότητα στη χώρα μας για τα έτη 2020 και 2022


Υπερβάλλουσα ή πλεονάζουσα θνησιμότητα (excess mortality) ορίζεται ως η αύξηση των θανάτων κατά το τρέχον έτος σε σχέση με τον μέσο όρο θανάτων της προηγούμενης πενταετίας

Η υπερβάλλουσα θνησιμότητα αντικατοπτρίζει τόσο όσους πέθαναν άμεσα εξαιτίας της Covid-19 όσο και όσους πέθαναν έμμεσα, επειδή π.χ. δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να εισαχθούν σε νοσοκομείο για άλλη πάθηση, με συνέπεια να πεθάνουν τελικά.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει δημοσιοποιήσει στοιχεία για τις 31 πρώτες βδομάδες όπου δείχνει αύξηση θανάτων το 2021 κατά 9% σε σχέση με το 2020.

https://www.statistics.gr/documents/20181/12df0a9b-e514-34bf-426e-6ce351d3ad09

Ενώ το https://ourworldindata.org/excess-mortality-covid μας δίνει τη δυνατότητα να τη δούμε ανά χώρα, αλλά και συγκριτικά


Όπως γράφει και ο δημοσιογράφος Γ. Κατερίνης:
"Το 2020, έτος που καταγράφηκαν βάσει του ΕΟΔΥ 4.838 θάνατοι λόγω Covid-19, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι στα ληξιαρχεία ήταν 131.839, δηλαδή αυξημένοι κατά 9.465 ή 7,7% σε σχέση με την προηγούμενη 5ετία. Άρα εύκολα συνάγεται ότι το ήμισυ της αύξησης της θνησιμότητας οφείλεται στους θανάτους λόγω Covid-19.
Η τάση αυτή εξακολούθησε και αυξήθηκε το 2021. Οι καταγεγραμμένοι θάνατοι ήταν 143.850, δηλαδή αυξημένοι κατά 21.476 ή 17,5% σε σχέση με την 5ετία 2015-2019. Τη χρονιά αυτή ο ΕΟΔΥ κατέγραψε 15.952 θανάτους λόγω Covid-19. Άρα εκτός των θανάτων που οφείλονται άμεσα στην πανδημία, υπήρξε μια αύξηση κατά 5.524.
Συμπέρασμα: η πανδημία είναι ο καθοριστικός παράγοντας της σημαντικής αύξησης της θνησιμότητας στη χώρα μας. Από την υπερβάλλουσα θνησιμότητα των δυο χρόνων της πανδημίας, τα 2/3 αφορούν άμεσα κρούσματα του κορωνοϊού, ενώ και η υπόλοιπη αύξηση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό ή και αποκλειστικά με την πανδημία και την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας λόγω της κοβιντοποίησης του ΕΣΥ.
Το ποσοστό αυτής της μη-covid υπερβάλλουσας θνησιμότητας όμως είναι της τάξης του 4-4,5%. Έτσι κι αλλιώς το σύνολο της υπερβάλλουσας θνησιμότητας, όπως προείπαμε (7,7% το 2020 και 17,5% το 2021) είναι αρκετά μικρότερο από τα ποσοστά που είδαμε στα δημοσιεύματα προ ολίγων μηνών. Δημοσιεύματα που κάποιοι ερμήνευσαν κατά το δοκούν, με θεωρίες και συνωμοσιολογικές απόψεις."

To 2021 μέσα από φωτογραφίες

άτη