Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσφατη προκήρυξη ΑΣΕΠ – Προσλήψεις Αποφοίτων Κολεγίων και αντίδραση των Διπλωματούχων Μηχανικών

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 8096 Αθήνα, 17/2/2020

Προς: Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
Κοιν: Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα: Πρόσφατη προκήρυξη ΑΣΕΠ – Προσλήψεις Αποφοίτων Κολεγίων και αντίδραση των Διπλωματούχων Μηχανικών.

Συνάδελφε Πρόεδρε

Απευθυνόμαστε σε εσένα και στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, ώστε να αιτηθούμε συνάντηση μαζί σας σχετικά με την από κοινού αντιμετώπιση των ραγδαίων και δυσμενών εξελίξεων που έχουν προκύψει στην ανώτατη Εκπαίδευση. Όπως θα γνωρίζετε με βάση το πρόσφατο άρθρο 50 του Ν.4653/20 του Υπουργείου Παιδείας: «5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.»

Σε εφαρμογή του Νόμου αυτού στην εν εξελίξει προκήρυξη πρόσληψης Εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ 2ΓΣ/2019) γίνονται πλέον δεκτά και μη αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ πτυχία. Όπως μάλιστα προέκυψε από ερώτηση στη Βουλή : «Πρόσφατα το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. αντιστοίχισε πτυχίο από ιδιωτικό κολέγιο με διάρκεια φοίτησης πέντε εξαμήνων με πτυχίο από ελληνικό ΑΕΙ με διάρκεια φοίτησης πέντε ετών! Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία της αντιστοίχισης, βασίστηκε στην απλή, γραφειοκρατική σύγκριση των Προγραμμάτων Σπουδών των δυο σχολών. Είναι αυτή επιστημονικά τεκμηριωμένη και δίκαιη διαδικασία; Όπως είναι κατανοητό ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για τη συνολική αναγνώριση των πτυχίων που χορηγούν ιδιωτικά κολέγια τα οποία δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.»

Επειδή στον εν λόγω Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (καθώς και σε πολλούς επόμενους που θα ακολουθήσουν) υπάρχει η πρόβλεψη διορισμού Διπλωματούχων Μηχανικών (ΠΕ81 Πολιτικών - Αρχιτεκτόνων, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής κλπ) και σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής ότι: «Τουναντίον, το ΤΕΕ θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η πολιτική άκριτης εμπορευματοποίησης της Παιδείας και Νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής Γνώσης να καταργηθεί στην πράξη.» ζητάμε από κοινού συνάντηση, ώστε να δρομολογηθούν ενέργειες Νομικές, αλλά και όποιες άλλες προκύψουν για τη σαφέστατη αυτή υποβάθμιση που ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για το Δημόσιο Συμφέρον και τη Δημόσια Ασφάλεια. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου