Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού σύνταξης ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού

Αναρτούμε ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού σύνταξης ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού σύμφωνα με το Ν.4387/16. Τελική σύνταξη (προ φόρων) κάτω από τα 1000 € με 39 χρόνια ασφάλισης. Όπως θα δείτε επιβεβαιώνονται όλες οι προηγούμενες αναρτήσεις μας (εδώ και εδώ) για τη ραγδαία μείωση των συντάξεων. Σε σχέση με τους υπολογισμούς, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: α) Μάλλον δεν είναι απαιτητές για τους συνταξιούχους οι αυξήσεις του Ν.3986/11 που ακόμα μας κυνηγάνε αναδρομικά, ένας ακόμα πρόσθετος λόγος γιατί πρέπει να ακυρωθούν β) Επιβεβαιώνονται όσα είχαμε αναδημοσιεύσει σε προηγούμενη μας ανάρτηση σχετικά με το συνυπολογισμό των ετών εξαγοράς στις συντάξιμες αποδοχές. Σε επόμενη μας ανάρτηση θα δείξουμε τον τρόπο υπολογισμού της προσωπικής διαφοράς που έχει πολύ μεγάλη σημασία, τόσο για τους ήδη συνταξιούχους, όσο και για όσους βγήκαν ή βγαίνουν τα έτη 2016 (διατηρούν το 50% της προσωπικής διαφοράς), 2017 (το 33%) και το 2018 (25%).ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 13/02/1982 - 22/08/2016: 34 - 06 - 09 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΙΤΗΣΗ 10/07/2014):  04 - 02 - 00 
ΣΥΝΟΛΟ: 38 - 08 - 09  38,69
ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 13/02/1982 - 31/12/2015: 33 - 10 - 18  33,88
ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΦΟΡΑ ΕΙ. ΠΡ. (+2%) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/07/2011 - 15/11/2011 
Α) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4387/2016
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ 01/01/2002 ΕΩΣ 22/08/2016
ΕΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 20% ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗ-ΜΑΤΟΣ ΔΤΚ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
2002 107,44 12,00 1.289,28 0,20 6446,40 2899,20 9345,60 1,30263 12173,86
2003 111,75 12,00 1.341,00 0,20 6705,00 3454,20 10159,20 1,25858 12786,17
2004 117,34 12,00 1.408,08 0,20 7040,40 3159,00 10199,40 1,22311 12474,99
2005 122,03 12,00 1.464,36 0,20 7321,80 2411,40 9733,20 1,18175 11502,21
2006 126,91 12,00 1.522,92 0,20 7614,60 2776,20 10390,80 1,14510 11898,51
2007 131,99 12,00 1.583,88 0,20 7919,40 3720,60 11640,00 1,11283 12953,34
2008 135,95 9,00 1.223,55 0,20 6117,75 2601,00 8718,75 1,06798 9311,45
2008 138,67 3,00 416,01 0,20 2080,05 867,00 2947,05 1,06798 3147,39
2009 138,67 12,00 1.664,04 0,20 8320,20 5369,40 13689,60 1,05521 14445,40
2010 138,67 12,00 1.664,04 0,20 8320,20 4029,60 12349,80 1,00771 12445,02
2011 138,67 6,00 832,02 0,20 4160,10 1221,90 5382,00 1,00000 5382,00
2011 152,54 6,00 915,24 0,20 4576,20 1221,90 5798,10 1,00000 5798,10
2012 152,54 12,00 1.830,48 0,20 9152,40 2121,00 11273,40 1,00000 11273,40
2013 152,54 12,00 1.830,48 0,20 9152,40 1578,60 10731,00 1,00000 10731,00
2014 152,54 12,00 1.830,48 0,20 9152,40 1689,00 10841,40 1,00000 10841,40
2014 167,85 50,00 8.392,50 0,20 41962,50 0,00 41962,50 1,00000 41962,50
2015 152,54 12,00 1.830,48 0,20 9152,40 781,00 9933,40 1,00000 9933,40
2016 152,54 7,70 1.174,56 0,20 5872,79 122,43 5995,22 1,00000 5995,22
ΣΥΝΟΛΟ: 225,70 32.213,40 161066,99 40023,43 201090,42 215055,35
ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ: 215055,35 / 225,70 ΜΗΝΕΣ =  952,84
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΣ: 40,25
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΣ: 952,84 Χ 40,25% = 383,52
ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΝΑΔΕΣ:
α) 13/02/1982 - 30/06/2011: 29 ΕΤΗ - 04 ΜΗΝΕΣ - 18 ΗΜΕΡΕΣ = 8815 Η.Ε.
8815 / 300 =  29,383 Χ 12 =  352,596
β) 01/07/2011 - 15/11/2011: 00 ΕΤΗ - 04 ΜΗΝΕΣ - 15 ΗΜΕΡΕΣ = 113 Η.Ε.
113 /300 =  0,377 Χ 14 =  5,278
γ) 16/11/2011 - 31/12/2015: 04 ΕΤΗ -  01 ΜΗΝΑΣ - 15ΗΜΕΡΕΣ =  1238 Η.Ε.
1238/300 =  4,127 Χ 12 = 49,524
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΝΑΔΩΝ α + β + γ = 407,398
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ:  407,398 Χ 0,075 =  30,555
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙ.ΠΡ.: 952,84 Χ 30,555 =  291,14
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ:  383,52 + 291,14 =  674,66
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: 384,00
ΣΥΝΟΛΟ: 1058,66
Κράτηση ΕΟΠΥΥ 6% 63,52
Καταβαλλόμενο ποσό προ φόρων: 995,14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου