Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

Έτσι προκύπτουν τα πλεονάσματα του ΕΦΚΑ...

Προσωρινή Σύνταξη Μηχανικού με 41 χρόνια ασφάλισης (και 36,5 Ειδική Προσαύξηση): 394 € Μεικτά
Την οριστική ακόμα περιμένουν (28 μήνες μετά τον Ν.4387/16) να εκδοθεί, οι συνάδελφοι που είναι αναγκασμένοι να ζουν με αυτά τα χρήματα (και όταν την πάρουν δε θα υπερβαίνει τα 1000 €).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου