Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με το Ωράριο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας της Υ.Π.Α.

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  20/2/2019
Αρ. Πρωτ. : 7709                          
Προς:  Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
             κ. Σπίρτζη Χρ.

Κοιν.: 1. Πρόεδρο & ΔΕ ΤΕΕ
          2. Α’ βάθμιες Ενώσεις

Θέμα :  Σχετικά με το Ωράριο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας       Κυκλοφορίας της Υ.Π.Α.

Κε Υπουργέ
Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με ένα θέμα που μας κοινοποίησαν συνάδελφοι μας Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Υπάλληλοι της Υ.Π.Α. και μέλη της Ομοσπονδίας μας. Το 2016 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4427 με σκοπό την αναδιοργάνωση της ΥΠΑ. Στο άρθρο 73 ρυθμίζει τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του προσωπικού και ενώ αναγνωρίζει ρητώς ότι η ΥΠΑ είναι ειδική υπηρεσία η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση, εξαιρεί μόνο(!) τους εργαζόμενους στον κλάδο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) για τους οποίους ορίζει τις ώρες εργασίας σε 33 εβδομαδιαίως. Αυτό συνιστά μια κατάφωρη αδικία έναντι του κλάδου των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Εναέριας Κυκλοφορίας και αυτό διότι:
1. Από ιδρύσεως της ΥΠΑ ο κλάδος των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας υπηρετεί την Αεροναυτιλία και λειτουργεί σε 24ωρη βάρδια και έως την εμφάνιση του ν.4427/16 είχε ακριβώς το ίδιο ωράριο βαρδιών όπως και ο κλάδος των ΕΕΚ. Καθημερινά συνεργάζονται με τους συναδέλφους ΕΕΚ και δια ζώσης αλλά και επικοινωνούν μέσω μαγνητοφωνούμενων τηλεφώνων έτσι ώστε όλες οι συνομιλίες όπως και όλοι οι χειρισμοί στα συστήματα να καταγράφονται λόγω της σπουδαιότατος τους από πλευράς ευθύνης.
2. Οι κλάδοι Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας θεωρούνται διεθνώς ως οι πυλώνες της Αεροναυτιλίας. Ειδικότερα το επάγγελμα των Ηλεκτρονικών  είναι αναγνωρισμένο από τον ICAO και καταχωρημένο στον ILO με παραπλήσιο κωδικό δίπλα σε  αυτό των πιλότων και των ΕΕΚ. Κωδικοί 3143 Aircraft pilots, 3144 Air traffic controllers, 3145 Air traffic safety technicians ή κατά ICAO  Air Traffic Safety Electronics Personnel (ATSEP).
3. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυτό ανήκουν αδιαμφισβήτητα στα τρία safety related επαγγέλματα τα οποία τεκμηριώνουν την διαφορετικότητά τους από πλευράς ευθυνών προς την ανθρώπινη ζωή και για το λόγο αυτό ο νέος Ευρωπαϊκό Κανονισμός 2017/373 εισάγει πλέον ακόμα και στην εκπαίδευσή τους τις έννοιες stress/fatigue.
Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με τον ICAO, τον ILO, την Εθνική και Διεθνή νομοθεσία, οι  ΗΜΑΕΚ (ATSEP) είναι εργαζόμενοι που ανήκουν στην Αεροναυτιλία και εργάζονται σε 24ωρη βάρδια ακριβώς  όπως και οι ΕΕΚ και σας επισυνάπτουμε πίνακα με τα ωράρια λειτουργίας του προσωπικού αεροναυτιλίας (ATSEP) στους Παρόχους Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στον Ευρωπαϊκό Νότο όπως στην Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία και φυσικά Κύπρο, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι και στις χώρες  αυτές και για όλους τους παραπάνω λόγους, το ωράριο των ΗΜΑΕΚ/ATSEP είναι μειωμένο όπως ήταν  και στην Ελλάδα μέχρι την εμφάνιση του ν.4427/16.

Οι συνάδελφοι μας διεκδικούν να αρθεί η παραπάνω αδικία και με νομοθετική ρύθμιση (τροπολογία) να προστεθεί μια λέξη με το όνομα και του κλάδου των Ηλεκτρονικών στο άρθρο 73 του ν.4427 ώστε να επανέλθει η εναρμόνιση του εργασιακού χρόνου μεταξύ των εργαζομένων στην αεροναυτιλία  σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και ακριβώς όπως ίσχυε και στην ΥΠΑ για τους Ηλεκτρονικούς  Ασφάλειας Εναερίου Κυκλοφορίας εδώ και περίπου 50 συναπτά έτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου