Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Λύση για τις διπλές εισφορές εργαζομένων της κοινωφελούς εργασίας

Αναδημοσίευση από www.dikaiologitika.gr. Παραμένει προς επίλυση και το τεράστιο θέμα που υπάρχει με το ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο καλεί τους ασφαλισμένους να καταβάλουν τη διαφορά ασφάλιστρου που προκύπτει μεταξύ των 490 € (μεικτές αποδοχές) και των 693 € (1η ασφαλιστική κατηγορία)

Την επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει με την διπλή καταβολή εισφορών συγκεκριμένων εργαζόμενων με τα προγράμματα της Κοινωφελούς Εργασίας επιχειρεί το υπουργείο Εργασίας να λύσει με τροπολογία που κατέθεσε την Παρασκευή στο νομοσχέδιο για τις Ευρωεκλογές. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τροπολογία οι ισχύουσες διατάξεις ορίζουν ότι όλοι όσοι ασκούν το επάγγελμα του ιατρού στην Ελλάδα υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τ.Σ.Α.Υ. Επίσης, σύμφωνα με την διάταξη στην ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ασφαλίζονται υποχρεωτικά τα εγγεγραμμένα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, από την εγγραφή τους σε αυτό, ανεξαρτήτως της άσκησης του επαγγέλματος ή όχι ενώ οι δικηγόροι είναι υποχρεωτικά ασφαλιστέοι στο Τ.Α.Ν. από την εγγραφή τους στον Δικηγορικό Σύλλογο. Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους ανωτέρω φορείς (εξαιρούμενοι της ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ακόμα και αν είναι μισθωτοί. Από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει ότι ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση οι μισθωτοί γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι που απασχολούνται με την αυτή ιδιότητα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. Όσοι όμως εντάσσονται οτα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα τα οποία καταρτίζονται από τον ΟΑΕΔ, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑ Έτσι, αντί να ασφαλίζονται στο φυσικό φορέα, Ε.Τ.Α.Α., όπου υπάγονται λόγω ιδιότητας υποχρεωτικά ασφαλίζονται και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑ με συνέπεια να επιβαρύνονται οι απασχολούμενοι στα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα με την καταβολή διπλών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑ και Ε.Τ.Α.Α. 
Για την αντιμετώπιση του ζητήματος και την αποκατάσταση της ανωτέρω περιγραφόμενης διατάραξης από την έναρξη λειτουργίας των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα και εφεξής, οι ωφελούμενοι της κοινωφελούς εργασίας υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑ, με εξαίρεση ωφελούμενους, ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.. Οι εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί για την ασφάλιση των ωφελούμενων στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α. αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, Τ.Σ.ΑΥ. και Τ.Α.Ν. των Κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., για την ασφαλιστική τους τακτοποίηση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου