Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Για 300 εκατ. ευρώ: Σχέδιο-σκούπα για αυθαίρετα και καταπατημένα προωθεί η κυβέρνηση


Μετά τις αντισυνταγματικές "τακτοποιήσεις" και τα fast track επενδυτικά κόλπα, άλλη μια μεγάλη επιτυχία της μνημονιακής συγκυβέρνησης. Από το Left.gr
Στην προσπάθεια της η κυβέρνηση να εξασφαλίσει χρήματα, θέτει σε εφαρμογή σχέδιο σκούπα για τα αυθαίρετα και τα καταπατημένα με στόχο να μπουν στα ταμεία του Κράτους από 250 ως 300 εκατομμύρια ευρώ.


Έτσι με το νέο νόμο όσοι έχουν στην κατοχή τους καταπατημένες εκτάσεις, είτε αυτές περιέχουν κτίσμα είτε όχι, αλλά και όσοι έχουν στην κατοχή τους αυθαίρετο στα όρια του αιγιαλού μπορούν πλέον να εξαγοράσουν το ακίνητο και να το νομιμοποιήσουν.
Τι ισχύει για όσους έχουν καταπατημένο ακίνητο που ανήκει στο δημόσιο
Για όσους έχουν καταπατημένο ακίνητο που ανήκει στο δημόσιο το τίμημα για την εξαγορά του θα ανέρχεται στη χαμηλότερη αντικειμενική αξία του δημοτικού διαμερίσματος που βρίσκεται το ακίνητο.
Σύμφωνα με τους μέχρι τώρα υπολογισμούς περίπου 28.000 άτομα έχουν καταπατήσει κάποια δημόσια έκταση. Για παράδειγμα εάν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με αντικειμενική αξία τα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και η χαμηλότερη τιμή ζώνης της περιοχής είναι στα 600 ευρώ τότε η εξαγορά θα γίνει στη δεύτερη και χαμηλότερη τιμή, δηλαδή στα 600 ευρώ.
Ποια είναι η διαδικασία για την εξαγορά του ακινήτου από το Δημόσιο
Όσοι θέλουν να εξαγοράσουν το ακίνητο θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του νόμου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι καταπατητές να έχουν στην κατοχή τους το ακίνητο τουλάχιστον 20 χρόνια χωρίς διακοπή και μέχρι την 31-12-2013. Για όσους δεν υποβάλουν αίτηση ο νόμος προβλέπει από διοικητική αποβολή μέχρι πρόστιμο για την αυθαίρετη χρήση του ακινήτου.
Ποια ακίνητα μπορούν να εξαγορασθούν
Αστικά ακίνητα
Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, έκταση μέχρι πέντε στρέμματα. Για περιοχές που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης ή για οικισμούς που προϋφίστανται του έτους 1923, έκταση ίση με το ελάχιστο εμβαδόν αρτίου, κατά κανόνα ή παρέκκλιση, και οικοδομήσιμου οικοπέδου κατά το οικείο σχέδιο πόλεως. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εξαγορά συνεχόμενης έκτασης, εφόσον αυτή καλύπτεται από μόνιμα κτίσματα.
Αγροτικά ακίνητα
Είναι δυνατή η εξαγορά περισσότερων του ενός ακινήτου από τον ίδιο κάτοχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εξαγοραζομένων εκτάσεων δεν υπερβαίνει τα είκοσι στρέμματα. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή καθώς η αγορά του οικοπέδου από μόνο του δεν νομιμοποιεί το αυθαίρετο κτίσμα που βρίσκεται μέσα σε αυτό.
Ο ιδιοκτήτης εντός προθεσμίας 12 μηνών από την έκδοση της απόφασης εξαγοράς, ο αιτών οφείλει να υποβάλει αίτηση νομιμοποίησης ή τακτοποίησης των κτισμάτων, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης εξαγοράς. Η πληρωμή θα γίνεται σε διμηνιαίες δόσεις των τουλάχιστον 800 ευρώ ή εφάπαξ.
Ως τίμημα εξαγοράς ορίζεται για τις εκτός σχεδίου περιοχές, η αντικειμενική αξία που έχει το ακίνητο κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης εξαγοράς. Για τις εντός σχεδίου περιοχές λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη αντικειμενική αξία του οικείου Διαμερίσματος. Εφόσον στα ακίνητα υπάρχει κτίσμα η αντικειμενική αξία που προκύπτει προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20%. Βέβαια οι καταπατητές εν συνεχεία θα πρέπει να νομιμοποιήσουν και το αυθαίρετο κτίσμα.
Θα υπάρχουν και εκπτώσεις
Έκπτωση 10% μέχρι 100.000 ευρώ εφόσον υφίσταται κτίσμα έως 120 τ.μ., ή 140 τ.μ., σε περίπτωση πολυτέκνου, το οποίο αποτελεί την πρώτη και μόνη κατοικία του αιτούντος ή ο ίδιος ο αιτών ή προστατευόμενο μέλος της οικογενείας του είναι ανάπηρος σε ποσοστό 80% και άνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου