Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Η κυκλοφοριακή μελέτη του Rethink Aτhens είναι στηριγμένη σε ανακριβή στοιχεία

Αναρτούμε την πλήρη εκδοχή από το άρθρο των συναδέλφων, που μέρος του δημοσιεύθηκε στην Ελευθεροτυπία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου