Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

Οι διατάξεις για τα πτυχία των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων

Οι διατάξεις για τα πτυχία των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων
Θεσπίζονται εξετάσεις στο οικείο ΑΕΙ, για τη χορήγηση επαγγελματικής ισοδυναμίας


Το esos δημοσιεύει τις διατάξεις ,για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας, των πτυχίων των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων, όπως κατατέθηκαν από την υπουργό παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Συγκεκριμένα με τις νέες διατάξεις:

α. Καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, των πτυχίων των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων και οι αρμοδιότητες του ΑΤΕΕΝ

β. Παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ασκήσουν ενδικοφανή διοικητική προσφυγή κατά αποφάσεων του αρμοδίου για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας, για την οποία απαιτείται η καταβολή υπέρ του δημοσίου παραβόλου ύψους 50 ευρώ.

γ. Καταργείται το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του ΣΑΕΠ.

δ. Θεσπίζεται γραπτή δοκιμασία για τη χορήγηση επαγγελματικής ισοδυναμίας, η οποία διενεργείται σε κάθε εξεταστική περίοδο στο οικείο ΑΕΙ , κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου