Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Πρωτοβουλία για τη διεκδίκηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών

ΠΡΟΣ:
  1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-  Υφυπουργό Κο Αναστάσιο Πετρόπουλο, gramm_k.asfalisis@yeka.gr
-  Γενική Γραμματέα Κα Βρακά Στυλιανή, genka@yeka.gr
  1. ΕΦΚΑ
-  ΔΣ ΕΦΚΑ, Υποδιοικητές κ.κ. Τσακίρη Δ. και Σέμπο Λ. ypod1@efka.gov.gr
-  Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής του πρώην ΕΤΑΑ στον ΕΦΚΑ, Κο Κ. Μακέδο, kmakedos@gmail.com
KOIN:
Πρόεδρο και Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, president@central.tee.gr


ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Εμείς οι προ του ’93 ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, που υπαγόμαστε για τη συνταξιοδότησή μας στις διατάξεις του νέου νόμου 4387/16 περί Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών, παρακολουθούμε με συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια και οργή τις ρυθμίσεις που νομοθετούνται εις βάρος μας:
1.
Η κύρια σύνταξή μας στην Ειδική Προσαύξηση, που την πληρώναμε για πάνω από 25 έως και 37 χρόνια, μετατρέπεται από κύρια σύνταξη σε προσαύξηση με έναν αυθαίρετο συντελεστή 0,075%.
2.
Η κατάργηση κλάδου κύριας σύνταξης και η αυθαίρετη μετατροπή του σε προσαύξηση, συνιστά νομοθετική «παρατυπία». Για όλους εμάς που πορευτήκαμε προσδοκώντας τις αντίστοιχες παροχές, βλέπουμε ότι αυτές μειώνονται βίαια, στο μεν συγκεκριμένο κλάδο κατά 70-80%, και συνολικά στη σύνταξη κατά 60% περίπου ή και περισσότερο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα αποδεκτό.
3.
Την ίδια στιγμή η πολιτεία υπολογίζει με αναλογιστικό τρόπο τις εισφορές των ήδη συνταξιοδοτημένων συναδέλφων με σκοπό να μην περικοπούν υπερβολικά οι συντάξεις τους.
Δεύτερη λοιπόν «παρατυπία» η οποία αναιρεί την πρόβλεψη του ίδιου του νόμου για σταδιακή αναπροσαρμογή των συντάξεων παλαιών και νέων συνταξιούχων.
4.
Είναι φανερό ότι θίγεται με τον πιο βάναυσο τρόπο μία ηλικιακή κατηγορία συναδέλφων που βρίσκεται είτε υπό συνταξιοδότηση είτε προ συνταξιοδότησης, και πάνω απ’ όλους εκείνοι οι οποίοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν το άσκησαν.
5.
Επισημαίνουμε τέλος την τεράστια και αναίτια καθυστέρηση στην απονομή των οριστικών συντάξεων των συναδέλφων που έχουν υποβάλει αίτηση από 16/5/2016 και μετά. Έχουν συμπληρωθεί δύο χρόνια και διάγουμε πλέον τον τρίτο, χωρίς να έχει γίνει καμία απονομή κύριας σύνταξης, ούτε να έχουμε την οποιανδήποτε ένδειξη για το πότε θα γίνει. Καθυστερούν για 12 μήνες και παραπάνω οι απονομές προσωρινών συντάξεων, ενώ τα ποσά που δίνονται είναι τόσο ευτελή, της τάξης των 350 – 450 €, που μας έχουν ήδη οδηγήσει σε καταστάσεις οικονομικής ασφυξίας καθώς και φυσικής και ψυχικής εξόντωσης.

Ζητούμε ορθολογική επίλυση των παραπάνω ζητημάτων, η οποία μπορεί να νοηθεί μόνο προς τις εξής κατευθύνσεις:
  1. Για τους Ε. Ε. μηχανικούς με ήδη θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν τη θέσπιση του ν. 4387/16:
Ισότιμη μεταχείριση με τους πριν την 12/5/2016 συνταξιούχους ως προς την αναπροσαρμογή των συντάξεών τους.
  1. Για όλους τους προ του ‘93 Ε. Ε. μηχανικούς:
Υιοθέτηση του ίδιου συντάξιμου μισθού που αναγνωρίζεται από τη σχετική ΚΥΑ για τους ήδη συνταξιούχους, τουλάχιστον στον κλάδο της Ειδικής Προσαύξησης.

Επειδή:
Είναι φανερό ότι εγείρονται σοβαρότατα ζητήματα ίσης μεταχείρισης:
-  μεταξύ όσων συναδέλφων μηχανικών είχαν συνταξιοδοτηθεί με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο και όσων αιτούνται συνταξιοδότηση με το ισχύον πλαίσιο ενώ έχουν εκπληρώσει τις ίδιες ακριβώς ασφαλιστικές υποχρεώσεις,
-  μεταξύ των συνταξιούχων του νέου πλαισίου αφού ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών των μηχανικών δεν γίνεται με το ίδιο τρόπο υπολογισμού εισφορών όπως κάθε άλλης κατηγορίας συνταξιούχων,

δεν θα πάψουμε να επισημαίνουμε, να δημοσιοποιούμε και να διεκδικούμε, επιιφυλασσόμενοι για τα νόμιμα δικαιώματά μας


Πρωτοβουλία για τη διεκδίκηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
των μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών


14.06.2018


Όσοι/ες επιθυμούν να προσυπογράψουν την επιστολή αυτή να απευθυνθούν στο παρακάτω μειλ:
e-mail επικοινωνίας:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου