Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Σύνθεση νέου προεδρείου Αντιπροσωπείας και νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑΑνακοίνωση: Σύνθεση νέου προεδρείου Αντιπροσωπείας και νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Την 17.06.2018 πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ της τριετίας 2018-2020 με τη συμμετοχή 158 Αντιπροσώπων, επί συνόλου 165, από την Αθήνα και την περιφέρεια. 

Τη σύνθεση του νέου προεδρείου της Αντιπροσωπείας και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μπορείτε να δείτε στη συνημμένη Ανακοίνωση. 

Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 105 55 Αθήνα, 
τηλ.: 210 3215146 - 210 3215147, fax: 210 3215147, 
www.sadas-pea.gr, e-mail: info@sadas-pea.gr 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
Α.Π. 63632 
Αθήνα 18 Ιουνίου 2018 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Την 17.06.2018 πραγματοποιήθηκε η 1 η Γενική Συνέλευση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ της τριετίας 2018-2020 με τη συμμετοχή 158 Αντιπροσώπων, επί συνόλου 165, από την Αθήνα και την περιφέρεια. 
Για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
 ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
Τα αποτελέσματα κατά την διεξαγωγή των ψηφοφοριών για την εκλογή του τριμελούς προεδρείου της Αντιπροσωπείας ήταν τα εξής (ψήφισαν: 138, έγκυρα: 138, λευκά: 6): 
 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: ψήφοι 54. (Εκλέγεται ο συνάδελφος Γαλανός Κάρολος: σταυροί 54) 
 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: ψήφοι 45. (Εκλέγεται ο συνάδελφος Μπίκος Λάμπρος: σταυροί 37) 
 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ: ψήφοι 33. (Εκλέγεται ο συνάδελφος Ζερβός Γιάννης: σταυροί 17) 
Μετά από ψηφοφορία των παρισταμένων μελών για τη εκλογή προέδρου μεταξύ των τριών εκλεγμένων του προεδρείου τα αποτελέσματα ήταν τα εξής (ψήφισαν: 124, έγκυρα: 124, λευκά: 4): Γαλανός Κάρολος Πρόεδρος Ψήφοι 49 Μπίκος Λάμπρος Α΄ Αντιπρόεδρος Ψήφοι 42 Ζερβός Γιάννης Β΄ Αντιπρόεδρος Ψήφοι 29 
ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία για την ανάδειξη του δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας τα αποτελέσματα έχουν ως εξής (ψήφισαν 155, έγκυρα 155): 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ψήφοι: 28 έδρες: 3 Δ. Ξυνομηλάκης 28 ψήφοι Ε. Καψιμάλη 27 Ο. Πάππα 27
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ψήφοι: 22 έδρες: 2  Τ. Κατερίνη 20 ψήφοι  Ν. Φιντικάκης 20 « 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ψήφοι: 21 έδρες: 2  Θ. Κουρσόπουλος 16 ψήφοι Γ. Πλατσάκης 14 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ψήφοι: 19 έδρες: 2 Τ. Γεωργακόπουλος 10 ψήφοι Α. Μελανίτου 10 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ψήφοι: 18 έδρες: 2 Μ. Φραντζή 17 ψήφοι Μ. Τζάρας 14 
ΔΗΜΟΚΡ/ΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧ/ΝΩΝ ψήφοι: 15 έδρες: 1 Α. Αυγερινού 15 ψήφοι 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚTΟΝΕΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ψήφοι: 12 έδρες: 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α. Βράκας 12 ψήφοι 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ψήφοι: 11 έδρες: 1 Θ. Ανδρίτσος 3 ψήφοι 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ψήφοι: 9 έδρες: 1 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α. Βανδώρος 9 ψήφοι 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
Ο Πρόεδρος Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 
Κ. ΓΑΛΑΝΟΣ Λ. ΜΠΙΚΟΣ Γ. ΖΕΡΒΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου