Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου Δημοσίου του χρόνου απασχόλησης με σχέσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                                                                       
Αρ. Πρωτ.:   7405                                                              Αθήνα,   21/6/2018
           Προς:     1. Υφυπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης
                                 και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
                                 κ. Πετρόπουλο Αν.
                       2.  Αναπληρωτή Δ/κτη ΕΦΚΑ, ΔΣ ΕΦΚΑ  
                                                                   3. Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων   ΕΦΚΑ
                                                               Κοιν.:   1.  Πρόεδρο και ΔΕ του ΤΕΕ                                                2.  Α’ Βάθμιες Ενώσεις

Θέμα: Αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου Δημοσίου του χρόνου απασχόλησης με σχέσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου.


Κύριε Υφυπουργέ, 

Με το παρόν θέλουμε να σας θέσουμε υπόψη το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά τους Δημοσίους Υπάλληλους Μηχανικούς που ήταν υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ και οι οποίοι είχαν προσληφθεί στο Δημόσιο κατά την περίοδο 1983 έως και 1992 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και στην συνέχεια μονιμοποιήθηκαν στο δημόσιο (έχοντας δηλαδή διπλή ασφάλεια Δημοσίου & ΤΣΜΕΔΕ). Με τις πράξεις μονιμοποίησης τους τα έτη αυτά αναφέρονται στα πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών ως έτη υπηρεσίας στο Δημόσιο, και έχουν αναγνωρισθεί μισθολογικά και Υπηρεσιακά. Όταν εκδόθηκαν οι πράξεις μονιμοποίησης δεν τέθηκε θέμα αναγνώρισης υπέρ Κυρίας Σύνταξης Δημοσίου γιατί μέχρι 1-1-1993 δεν υπήρχε καμία κράτηση υπέρ Κυρίας Σύνταξης. Πριν την εφαρμογή του Ν.4387/16 ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο (με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου) που είχε αναγνωρισθεί ως Δημόσια Υπηρεσία συνυπολογιζόταν κανονικά ως συντάξιμος για το Δημόσιο.

Δεδομένου ότι οι Υπηρεσίες του πρώην Γ.Λ.Κ. δεν απαντούν σε σχετικά ερωτήματα και στις εφαρμοστέες εγκυκλίους δεν αναφέρεται κάτι σχετικό, παρακαλούμε όπως επιλυθεί το θέμα και ο χρόνος αυτός που είναι αναγνωρισμένη Δημόσια Υπηρεσία να συνυπολογίζεται ως συντάξιμη στο Δημόσιο όπως ίσχυε μέχρι την εφαρμογή του ν. 4387/2016.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου