Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Μικρό και ευέλικτο κράτος, προκειμένου να διευκολύνεται η επιχειρηματική δράση

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr           
                                                                                                                                         
Αθήνα, 19-6-2018
Αρ. Πρωτ. : 7400

Προς:   1.  Υπουργείο Οικονομικών

                                                  Κοιν.:  1.   Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.
                                                              2.   A’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Θέμα :  Μικρό και ευέλικτο κράτος, προκειμένου να διευκολύνεται η επιχειρηματική δράση.

Στον πρόσφατο Νόμο Ν.4548/18 με τίτλο «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», ο οποίος ήδη ψηφίστηκε στη Βουλή, το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειών καταργείται ή μεταφέρεται στα Επιμελητήρια και το ΓΕΜΗ.
Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί συνέχεια πολλών άλλων νόμων, με τους οποίους η κυβέρνηση οδηγεί στην πλήρη απελευθέρωση των επιχειρήσεων από κάθε έλεγχο, ώστε να διευκολύνεται η δράση των επιχειρηματικών ομίλων και η ενίσχυση της κερδοφορίας τους.
Κεντρική γραμμή είναι η απομείωση της κρατικής εποπτείας μέσω των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών, την οποία θεωρεί ως ένα γραφειοκρατικό εμπόδιο, που δεν προσδίδει τίποτα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.
Οδηγεί σε διαδικασίες ασυμβίβαστων δικαιοδοσιών, αφού οι επιχειρήσεις που είναι μέλη των Επιμελητηρίων θα είναι ταυτόχρονα ελεγκτές και ελεγχόμενοι, μιας και θα γίνεται έλεγχος και καταχώρηση των πράξεων από το ίδιο όργανο (ΓΕΜΗ), με πρόσχημα την επιτάχυνση των διαδικασιών, προς όφελος του επιχειρηματικού τοπίου.
Το γεγονός ότι οι έλεγχοι αυτοί περιορίζονται τυπικά στην πληρότητα και μόνο του εγγράφου και κατόπιν την επίσημη καταχώρησή τους στο αρχείο ΓΕΜΗ, θα δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες θα καλούνται να «ελέγξουν» για νομιμότητα έγγραφα τα οποία στηρίζονται σε πλημμελείς καταχωρήσεις τυπικά ελεγχθέντων εγγράφων, των οποίων η καταχώρηση καθιστά έγκυρα.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και με το συγκεκριμένο Νόμο η κυβέρνηση αφαιρεί και τα όποια  εναπομείναντα στοιχεία ελέγχου, προκειμένου όπως γράφει και στην αιτιολογική έκθεση «με τον τρόπο αυτό να διαφημιστεί η εγχώρια αγορά και να καταστεί φιλικότερη προς τις ξένες επενδύσεις». Και στην κατεύθυνση αυτή απαξιώνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες, συρρικνώνονται ή συχνά καταργούνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου