Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Για τα σκουπίδια οι περιβαλλοντικοί όροι του ΧΥΤΑ

Οι ευρωβουλευτές-επιθεωρητές, η προγραμματισμένη επίσκεψή των οποίων στον χώρο επεξεργασίας σκουπιδιών, αιφνιδιαστικά αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο (!) θα έβλεπαν, μεταξύ άλλων ότι τα δύο ρέματα, που διασχίζουν την έκταση των 560 στρεμμάτων, έχουν «εξαφανιστεί» από τη μελέτη

Της Χαράς Τζαναβάρα από Εφσυν

getFile (42)Σημαντικά στοιχεία, που δεν έχουν περιληφθεί στις βασικές μελέτες των έργων, θα αποκάλυπταν οι ευρωβουλευτές-επιθεωρητές στην προγραμματισμένη επίσκεψή τους στον μελλοντικό χώρο επεξεργασίας σκουπιδιών στην τοποθεσία «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού, η οποία αιφνιδιαστικά αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο και, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος επιδιώκουν τη ματαίωσή της.

Το σπουδαιότερο αφορά την «εξαφάνιση» δύο ρεμάτων που διασχίζουν την έκταση των 560 στρεμμάτων, τα οποία έχουν δεσμευτεί για τη διαχείριση 127.500 τόνων σκουπιδιών τον χρόνο, για την επόμενη εικοσαετία. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χώρους υγειονομικής ταφής απορριμάτων ή υπολειμμάτων, μονάδες βιολογικής ξήρανσης και κομποστοποίησης, καθώς και κέντρο διαλογής με δυναμικότητα 72.500 τόννων τον χρόνο.

Η μελέτη

Η «Εφ.Συν.» εξασφάλισε την πρόσφατη έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος και με αυτή επιχειρεί μια «αυτοψία», αποκαλύπτοντας αυτά που δεν κατάφεραν να δουν οι ευρωβουλευτές. Εχει ενδιαφέρον ότι η γεωλογική-υδρολογική έρευνα, που περιλαμβάνεται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποτελεί προϋπόθεση για την αδειοδότηση των έργων, παραδόθηκε στους επιθεωρητές στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2011, «κατόπιν επανειλημμένων σχετικών αιτημάτων», όπως οι ίδιοι αναφέρουν.

getFile (78) 
Τα σημαντικότερα στοιχεία της «έκθεσης μερικού ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας», που υποβλήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2012, είναι τα ακόλουθα:

1. Απουσιάζει στην ουσία η υδρογεωλογική μελέτη! Τα γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά του έργου βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε… «βιβλιογραφική διερεύνηση στοιχείων της ευρύτερης περιοχής της βορειοανατολικής Αττικής, χωρίς να υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να αφορούν σε έρευνα πεδίου (π.χ. γεωλογικές τομές, γεωτρήσεις, μετρήσεις πεδίου, ταυτοποιήσεις κ.ά.) και τα οποία να ερευνούν, αποτυπώνουν και τεκμηριώνουν με ακρίβεια και ασφάλεια τα γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής όπου κατασκευάζεται το έργο».

2. Εντοπίστηκαν οι δύο κύριοι κλάδοι ρέματος, που διασχίζουν τον χώρο και βρίσκονται δίπλα στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Ενώνονται, πάντα μέσα στον χώρο διαχείρισης των σκουπιδιών, για να καταλήξουν στον Ευβοϊκό κόλπο, κοντά στην παραλία στο Σέσι. Λίγο πριν από τις εκβολές έχει κατασκευαστεί αντιπλημμυρικό έργο από το υπουργείο Υποδομών, το οποίο κατά την αυτοψία βρέθηκε σκεπασμένο από απόβλητα εκσκαφών! Τα ρέματα επιβεβαιώνονται και από έγγραφο του Οργανισμού Κτηματογραφήσεων και Χαρτογραφήσεων (ΟΚΧΕ), σε αντίθεση με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου σημειώνεται ότι βρίσκονται 300 μέτρα έξω από τα όρια των έργων.

3. Βρέθηκε πηγάδι μέσα στον δεσμευμένο χώρο με τη στάθμη του νερού στα 2-3 μέτρα. Σε κοντινή απόσταση, αλλά εκτός χώρου υπάρχει πηγάδι με νερό στα 4-5 μέτρα. Οι επιθεωρητές εκτιμούν ότι «αποτελούν σαφή ένδειξη ύπαρξης φρεάτιου υδροφορέα (πιθανά σε μικρό βάθος)» και αποκαλύπτουν ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η υδρογεωλογική έρευνα «δεν το αξιολογούν επαρκώς». Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι το πάχος του σχιστόλιθου του υπεδάφους είναι μικρό και ακολουθεί στρώμα τριαδικών μαρμάρων που είναι πολύ υδατοπερατά και επομένως μπορούν να επηρεάσουν τα υπόγεια υδατικά αποθέματα της περιοχής.

getFile (44)4. Αποκαλύφθηκαν ρήγματα, για τα οποία οι επιθεωρητές επισημαίνουν ότι πρέπει να διερευνηθούν το βάθος και η έκτασή τους για να εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε περίπτωση ενεργοποίησής τους.

Εμμεση παραδοχή των παραλείψεων της υδρογεωλογικής μελέτης αποτελεί η απόφαση της διεύθυνσης δασών της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής να μην επιτρέψει τη γεώτρηση σε γειτονικό αγροτεμάχιο, παρά την έγκριση της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου