Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Προβάδισμα κατηγοριών - προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr


Αθήνα, 26/ 06 / 2018
Αρ. Πρωτ. : 7407
Προς: Α’ Βάθμιες Ενώσεις.

Κοιν.: Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
Θέμα : Προβάδισμα κατηγοριών - προϊστάμενοι οργανικών μονάδωνΣυνάδελφοι, 

Μετά από τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., τις παρεμβάσεις του ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στα αρμόδια Υπουργεία, το σχεδόν δεκαετή αγώνα της ΕΜΔΥΔΑΣ Αν. Κρήτης και σε συνέχεια άλλων Α’ βάθμιων Ενώσεων παίρνει σάρκα και οστά με τις πρόσφατα εκδοθέντες εγκυκλίους η εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων: 
  1. Εγκύκλιος 26109/5-6-2018 (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. 
  2. Εγκύκλιος 21795/18-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το Προβάδισμα κατηγοριών - προϊστάμενοι οργανικών μονάδων 
Οι Εγκύκλιοι αυτές εκτιμούμε ότι αποτελούν δικαίωση και επισφράγιση του παραπάνω αγώνα, ο οποίος σε κάθε περίπτωση συνεχίζεται. 

Στο «δεύτερο ημίχρονο αυτού του αγώνα», δεν καλούμε πια το Σ.τ.Ε. να λειτουργήσει για άλλη μια φορά ως θεσμικό αντίβαρο στην καταχρηστική άσκηση της Δημόσιας Διοίκησης, διότι επιτέλους στην προκειμένη περίπτωση η Δημόσια Διοίκηση πράττει ως οφείλει το αυτονόητο. 

Μονάχα ο αγώνας και η συνεχής εγρήγορση μπορούν να φέρουν επιτυχίες. Ακολουθούν συνημμένες οι εγκύκλιοι για χρήση σε κάθε Υπηρεσία.

Υπ. Εσωτερικών: Προβάδισμα κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης .pdf

Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης-Προβάδισμα κατηγοριών -προϊστάμενοι οργανικών μονάδων .pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου