Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Ενημέρωση από τη συνάντηση της ΑΣΜ με τον Νομικό Σύμβουλο του Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τη Δευτέρα 18/6/2018

Ανοικτή Συνέλευση Μηχανικών

Στη συνάντηση της ΑΣΜ με τον εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ, Κο Παναγιώτη Καραμπούλια - Νομικό Σύμβουλο του Υποδιοικητή Κου Λ. Σέμπου - που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018, συζητήθηκαν τα εξής ζητήματα που αφορούν άμεσα την πλειοψηφία των μηχανικών: 

Τέθηκε το θέμα των προϋποθέσεων ενεργοποίησης της Δ.Ε. Μηχανικών ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τον Κο Καραμπούλια, η απόδοση αρμοδιοτήτων στην εν λόγω επιτροπή καθυστερεί καθώς συνεχίζει να εκκρεμεί εκ μέρους του Προέδρου του ΔΣΑ Κου Βερβεσού η αποστολή εγγράφου προς τον ΕΦΚΑ (που θα προσδιορίζει τις κρινόμενες ως αναγκαίες, από πλευράς του ΔΣΑ, αρμοδιότητες της επιτροπής). Εφόσον το απαιτούμενο έγγραφο παραληφθεί από την διοίκηση του ΕΦΚΑ και αφού γίνει ο συντονισμός των εγγράφων των Κων Μακέδου και Βερβεσού (πρόεδρων της ΔΕ Μηχανικών και του ΔΣΑ, αντίστοιχα) θα καταστεί εφικτή η έκδοση Εγκυκλίου - ενιαίας για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ - από τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ Κο Σέμπο (χωρίς την απαίτηση ενεργειών εκ μέρους του υπουργείου). Η αναμενόμενη εγκύκλιος, συμπληρώνοντας το άρθρο 24 του Ν.2690/99, θα συγκεκριμενοποιήσει τα θέματα των αιτήσεων θεραπείας των ασφαλισμένων που θα εμπίπτουν προς εξέταση στην δικαιοδοσία της εν λόγω Διοικούσας Επιτροπής. 

Βάσει της εγκυκλίου - που απαιτείται μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 22026/Δ1/7666 υπουργικής Απόφασης στις 08-05-18, με την οποία ανανεώθηκε η θητεία της Δ.Ε. Μηχανικών και ορίστηκαν ο πρόεδρος και τα μέλη της - θα επιλύονται πλέον πολλά από τα ασφαλιστικά ζητήματα που προς το παρόν εκκρεμούν παραμένοντας κατατεθειμένα, χωρίς ανταπόκριση εκ μέρους των αντίστοιχων Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ.

Σημειωτέον ότι η λειτουργία του διοικητικού αυτού οργάνου θα είναι προσωρινή, έως ότου συγκροτηθεί το οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ, οπότε και θα οριστούν επίσημα οι Επιτροπές που προβλέπονται από τον Ν.4387/16.

Ως προς το ζήτημα των αναδρομικών διαγραφών ασφαλισμένων από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ/ ΕΦΚΑ: Έγινε ενημέρωση σχετικά με την Εγκύκλιο του υπουργείου - που αφορά την προώθηση των αιτήσεων αναδρομικής διαγραφής συναδέλφων που έχουν ήδη διαγραφεί από το ΤΕΕ (μέχρι 31-12-2016).Αν και έχει εκδοθεί από 26/3/18, η συγκεκριμένη εγκύκλιος δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, με συνέπεια την άδικη παράταση της χρέωσης διαγραμμένων συναδέλφων ή/και την παρεμπόδιση συνταξιοδότησής τους. 

Ο Κος Καραμπούλιας υποσχέθηκε ότι θα διερευνήσει το θέμα και δεσμεύτηκε με γραπτή απάντηση της διοίκησης του ΕΦΚΑ προς την ΑΣΜ για το ζήτημααυτό.

Συζητήθηκε επίσης η πρόβλεψη της εγκυκλίου του Υπουργείου περί εξαίρεσης από το δικαίωμα αναδρομικής διαγραφής των συναδέλφων που έκαναν χρήση της ασφαλιστικής ικανότητας, μετά το κλείσιμο των βιβλίων τους και την διαγραφή τους από το ΤΕΕ. 

Ως προς τις Αναδρομικές Εισφορές, συζητήθηκε το γεγονός της εισαγωγής των προσφυγών των μηχανικών κατά του νόμου 3986/11 στο ΣτΕ, όπου θα διεξαχθεί πρότυπη δίκη. Συνακόλουθα, επισημάνθηκε η ανάγκη άμεσου ‘παγώματος’ της καταβολής των Αναδρομικών κατά την διάρκεια της εκδίκασης και μέχρι την έκδοση της Απόφασης. 

Ως προς τα θέματα Παράλληλης, Διαδοχικής και Προαιρετικής Συνέχισης της Ασφάλισης που δεν αντιμετωπίζονται ως ο νόμος ορίζει, ζητήθηκε, από τον ΚοΚαραμπούλια, η προσκόμιση όλων των διαθέσιμων στοιχείων. 

Συζητήθηκε το θέμα της δυσκολίας ανταπόκρισης των ασφαλισμένων στο αυστηρό πλαίσιο των απαιτήσεων που προβλέπονται για την διατήρηση των ρυθμίσεων και των διακανονισμών οφειλών… 

Κατατέθηκε Αίτημα Αναστολής της αποστολής οφειλών, εκ μέρους της διεύθυνσης εισφορών του ΕΦΚΑ, στο ΚΕΑΟ, στο βαθμό που προς το παρόντα μητρώα της υπηρεσίας δεν έχουν ενημερωθεί όσον αφορά τους συναδέλφους με κλειστά βιβλία, δεν έχει γίνει εκκαθάριση των αχρεωστήτως καταβληθεισών οφειλών και δεν έχει ενεργοποιηθεί η διοικούσα επιτροπή που θα εξετάζει τις αιτήσεις θεραπείας των ασφαλισμένων (π.χ. για αναδρομικές διαγραφές). Δεν είναι δυνατόν να αποστέλλονται στο ΚΕΑΟ οφειλές που δεν υφίστανται. 

Όσον αφορά την ανάγκη άμεσης έκδοσης των απαιτούμενων βεβαιώσεων για την προώθηση των αιτήσεων Συνταξιοδότησης που εκκρεμούν από το 2016, δόθηκε η πληροφορία ότι μέχρι τις 30/8/18 θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση όλων των αιτήσεων αυτού του είδους - οι οποίες έχουν πλέον χαρακτηριστεί ληξιπρόθεσμες. 

Επισημάνθηκε ότι συνεχίζει να εκκρεμεί η έκδοση υπουργικής απόφασης για την ενεργοποίηση του νομοθετημένου επιδόματος ανεργίας (Ν.4144/2013 και Ν.4488/2017) 

Κατατέθηκε Αίτημα σαφούς ερμηνείας του άρθρου 23 του Ν.4529/2018, όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις για την λήψη Ασφαλιστικής Ικανότητας 

Λίγο πριν την δημοσιοποίηση του παρόντος, πληροφορηθήκαμε σήμερα 26-6-2018 ότι ο κ. Καραμπούλιας απομακρύνθηκε από τη θέση του ως Νομικός Σύμβουλος στον ΕΦΚΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου