Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Σχετικά με τα μειλ του ΤΕΕ

Αναρτούμε ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβαμε από συνάδελφο, ο οποίος θέτει καίρια ερωτήματα προς τη διοίκηση του ΤΕΕ, σχετικά με την κατάργηση της δωρεάν παροχής λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την αντικατάσταση της από υπηρεσία επί πληρωμή. "Ο μόνος τρόπος για να διατηρήσει κανείς τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούσε τόσα χρόνια, είναι η πληρωμή αυτής της «υπηρεσίας» στη τιμή που το ΤΕΕ καθορίζει."

Πριν από 20 χρόνια περίπου το ΤΕΕ άρχισε να παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες αυτές, όπως συμβαίνει με όλους τους πάροχους αυτών των υπηρεσιών, περιελάμβαναν και ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το 2014 η διοίκηση του ΤΕΕ, ύστερα από λανθασμένες εισηγήσεις, και χωρίς καμιά εξήγηση σταμάτησε την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Επρόκειτο για μια αδικαιολόγητη απόφαση, που μόνο τους υπόλοιπους πάροχους συνέφερε, οι οποίοι αντιμετωπίζουν από τότε μικρότερο ανταγωνισμό, γιατί, όπως προκύπτει από τις εισηγήσεις αυτές (Αποφ.Α14/Σ19/2013 ΔΕ ΤΕΕ), οι υπηρεσίες αυτές δεν ήταν ζημιογόνες, αλλά άφηναν θετικό υπόλοιπο στα οικονομικά του ΤΕΕ.
Στη θέση των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο δημιούργησε μια «υπηρεσία» επί πληρωμή παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο μόνος τρόπος για να διατηρήσει κανείς τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούσε τόσα χρόνια, είναι η πληρωμή αυτής της «υπηρεσίας» στη τιμή που το ΤΕΕ καθορίζει. Αυτό συμβαίνει και με τα μέλη του ΤΕΕ, τα οποία δικαιούνται ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΤΕΕ, γιατί η διοίκηση του ΤΕΕ αρνείται η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να είναι η ίδια με αυτήν που χρησιμοποιούσαν, εκτός αν πληρώσουν για την «υπηρεσία».
Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες δωρεάν πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προσφερόμενες υπηρεσίες και αξιοπιστία, στις περισσότερες περιπτώσεις, ανώτερη της ΤΠ του ΤΕΕ. Είναι φανερό λοιπόν ότι η «υπηρεσία» αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθύνεται αποκλειστικά στους πρώην πελάτες του ΤΕΕ, που θα έχουν κόστος αν αλλάξουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία είναι γνωστοί. Το κόστος είναι πιθανώς και άμεσα χρηματικό στην περίπτωση που χρησιμοποιούσαν τη διεύθυνση αυτή για επαγγελματικές ή εμπορικές συναλλαγές.
Προφανής σκοπός αυτής της πολιτικής είναι εισπρακτικός, τα έσοδα δηλαδή από την «υπηρεσία» αυτή. Ο πραγματικός πλούτος, όμως, στον ψηφιακό κόσμο, είναι η κίνηση των ηλεκτρονικών δεδομένων και η χρήση από τους συνδρομητές των υπηρεσιών αυτών. Αυτός είναι ο λόγος που τόσοι πολλοί, όχι μόνο προσφέρουν δωρεάν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά προσπαθούν με κάθε τρόπο να δελεάσουν τους διαδικτυακούς επισκέπτες να το χρησιμοποιούν. ?λλωστε, είναι η κίνηση των ηλεκτρονικών δεδομένων αυτή, που επέτρεψε τη γιγάντωση των δικτυακών κολοσσών (Google, Facebook κλπ). Φυσικά το ΤΕΕ δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός, που να επιδιώκει τη με κάθε τρόπο μεγιστοποίηση του κέρδους, όμως μια χρηστή διοίκηση θα πρέπει να φροντίζει και για την αποδοτική αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων, ώστε να μην επιβαρύνονται αδικαιολόγητα τα μέλη του. Θα μπορούσε επομένως (και θα έπρεπε) να εκμεταλλευτεί αυτό τον πλούτο των πρώην χρηστών, ώστε να μπορεί μέσω διαφημίσεων, όπως συνέβαινε και με την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου παλαιότερα, να χρηματοδοτεί την επικοινωνία με τα μέλη του, πράγμα που (θα πρέπει να) είναι και το βασικό μέσο της πραγματοποίησης των σκοπών του. Όμως, αυτή η αχαλίνωτη κερδοσκοπική διάθεση που εμφανίζει αποτελεί το ισχυρότερο αντικίνητρο, ακόμα και για τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχει δωρεάν, αφού, όσο πιο πολύ τη χρησιμοποιεί κανείς, τόσο περισσότερο εκτεθειμένος είναι σε κάποιο ανάλογο μελλοντικό κερδοσκοπικό εκβιασμό. Ακόμα και αυτοί οι πρώην χρήστες που υπέκυψαν στον εκβιασμό και αγόρασαν την καινούργια «υπηρεσία», είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσουν να αλλάξουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία επικοινωνούν και σταδιακά θα καταργήσουν την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΤΕΕ για να πάψουν να πληρώνουν για αυτή.
Το χειρότερο όμως είναι η ηθική διάσταση αυτής της συμπεριφοράς της διοίκησης του ΤΕΕ προς τα μέλη του, τα οποία υποτίθεται εκπροσωπεί και των οποίων τα συμφέροντα υποτίθεται ότι υπερασπίζεται. Το κόστος για μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ουσιαστικά αμελητέο – γι’ αυτό και προσφέρεται από τόσους πολλούς δωρεάν. Ειδικά για τα μέλη του ΤΕΕ, που ούτως ή άλλως προσφέρεται μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το πρόσθετο κόστος για να είναι αυτή η ίδια, με αυτήν που είχαν πριν τη διακοπή της υπηρεσίας παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο, είναι κυριολεκτικά μηδενική. Η τιμολόγηση επομένως της «υπηρεσίας» αυτής δεν βασίζεται σε κάποιο κόστος που έχει το ΤΕΕ, αλλά αποκλειστικά και μόνο στη ζημιά που δημιουργείται από την αναγκαστική αλλαγή ή κατάργηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Πρόκειται δηλαδή για έναν ανήθικο εκβιασμό που κάνει η διοίκηση του ΤΕΕ, και μάλιστα εις βάρος των πρώην πελατών του, αυτών δηλαδή που το προτίμησαν και στήριξαν τόσα χρόνια τη δραστηριότητά του αυτή. Ο αμοραλιστικός αυτός τρόπος συμπεριφοράς, είναι βέβαιο ότι δεν αντανακλά τη βούληση της πλειονότητας των μηχανικών και εξευτελίζει και το ίδιο το επιμελητήριο.
Επομένως, με την κοντόφθαλμη αυτή πολιτική αυτή, η απερχόμενη διοίκηση του ΤΕΕ ζημίωσε ουσιαστικά το επιμελητήριο και σε οικονομικούς όρους, αλλά και ηθικά αφού το παρουσιάζει να επιδιώκει το κέρδος με κάθε τρόπο. Μια χρηστή διοίκηση θα έπρεπε, στο θέμα αυτό, να αξιοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσφέρει στα μέλη του, για την καλύτερη επικοινωνία με αυτά, και να ενθαρρύνει τη χρήση του, πράγμα που θα ήταν και από οικονομική άποψη αποδοτικότερο. Θα πρέπει επομένως, όχι απλώς να προτρέψει τους πρώην πελάτες του να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχαν στο ΤΕΕ, αλλά να εγγυηθεί ότι αυτή, όπως και όλων των άλλων, στους οποίους παρέχει δωρεάν ηλεκτρονική διεύθυνση, θα υπάρχει και στο μέλλον, και θα παρέχεται χωρίς κόστος.
Επιπλέον η διοίκηση του ΤΕΕ αρνείται, με παράνομο τρόπο, την παροχή στατιστικών στοιχείων που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη μελέτη του θέματος και προτιμά τον πέπλο της αδιαφάνειας, που δημιουργεί υπόνοιες για ακόμα μεγαλύτερη κακοδιοίκηση. Η πολιτική αυτή συμβάλλει στην αποξένωση του ΤΕΕ από τα μέλη του, υπονομεύει το συμμετοχικό χαρακτήρα του και συμβάλλει στην πλήρη μετατροπή του σε έναν ακόμα γραφειοκρατικό και εισπρακτικό μηχανισμό (που διοικείται μάλιστα με εξαιρετικά αναποτελεσματικό τρόπο).

Παρακαλώ να με πληροφορήσετε για την πολιτική της παράταξής σας στο θέμα της τράπεζας πληροφοριών και της διαχείρισης των λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επίσης αν συμφωνείτε με την άρνηση της διοίκησης να επιτρέψει την κοινοποίηση των στατιστικών στοιχείων και εισηγήσεων που μπορούν να διευκολύνουν τη διερεύνηση του θέματος (βλ. συνημμένο αρχείο Mailtee.pdf)


1 σχόλιο:

  1. Πραγματικά απαράδεκτη κίνηση από το ΤΕΕ τόσο το να καταργήσει τις υπηρεσίες πρόσβασης στο δίκτυο, όσο και το να εξακολουθεί να χρεώνει για το mail. Καθαρά εκβιαστικό μέτρο φορομπηχτικής λογικής αφού το να μετατρέψει την παλιά επί πληρωμή διεύθυνση (@tee.gr) σε alias στην δωρεάν (@teemail.gr) κυριολεκτικά δεν στοιχίζει ΤΙΠΟΤΑ και ακόμα και να το ζητήσει κανείς (το έχω κάνει) απλά ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ. Για να μη μπούμε στη συζήτηση πόσο δύσκολο είναι ο επαγγελματικός. φορέας. των μηχανικών. να μπορεί να παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες στα μέλη του.

    ΑπάντησηΔιαγραφή