Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Επενδύσεις... εχθρικές στο περιβάλλον

Αναδημοσίευση από την Αυγή
Μετά τα νομοθετήματα του fast track και του faster track για τις ιδιωτικές επενδύσεις και την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, η κυβέρνηση προχωρεί περαιτέρω στην κατάλυση στοιχειωδών κανόνων και τηρούμενων προϋποθέσεων για ανεξέλεγκτη επιχειρηματική δραστηριότητα εισάγοντας ακόμη πιο ακραίες ρυθμίσεις και μάλιστα με “μοντέλο” τα ειδικά καθεστώτα των ολυμπιακών έργων.
Υπενθυμίζεται ότι το πρότυπο των ολυμπιακών έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, μόνο δεινά έφερε κι άφησε πολλές “ανοιχτές πληγές” προβλέποντας συνοπτικές διαδικασίες και γιγαντιαίες υπερβάσεις.
Με σειρά τροπολογιών στο πολυνομοσχέδιο για “τη διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις”, το υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να μην εμποδίζει τίποτα τους επιχειρηματίες-επενδυτές, προχωρά σε ισοπεδωτικές ρυθμίσεις για πολεοδομικά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που αλλάζουν προς το χειρότερο ακόμα και τον νόμο Παπακωνσταντίνου, με τον οποίο εξαιρέθηκε σειρά έργων από περιβαλλοντική αξιολόγηση, επιτρέπει τον χαρακτηρισμό έργων ως εθνικής σημασίας από το ΥΠΕΚΑ, ενώ φτάνει ακόμα και σε παρέμβαση στη Δικαιοσύνη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική τροπολογία, ο υπουργός ΠΕΚΑ και ο καθ' ύλην αρμόδιος υπουργός με κοινή απόφασή τους θα μπορούν να χαρακτηρίζουν ως έργα εθνικής σημασίας εκείνα που κρίνεται ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα, όπως τα έργα προτεραιότητας του ΕΣΠΑ, έργα χωρίς τα οποία απειλούνται πρόστιμα από την Ε.Ε. για μη συμμόρφωση, για τη δημόσια υγεία κ.λπ., ώστε να επιταχυνθεί η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), με απευθείας παραπομπή στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Με τον τρόπο αυτό κατά παρέκκλιση της εθνικής νομοθεσίας ανοίγει τον δρόμο για έργα όπως αποκατάσταση χωματερών, βιολογικοί καθαρισμοί, ΧΥΤΑ κ.λπ.
Παράλληλα, προβλέπεται, όπως για τα ολυμπιακά έργα και τα έργα που υπάγονται σε καθεστώς fast track, ότι οι υποθέσεις που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και προγράμματα της Ε.Ε., έργα άνω των 15 εκατ. ευρώ εκδικάζονται από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατά το υπουργείο, επιδιώκεται επιτάχυνση των δικαστικών ενεργειών στα συγκεκριμένα έργα, με σύντμηση προθεσμιών στις αιτήσεις ακυρώσεως κατά απαλλοτριωτικών και λοιπών πράξεων της διοίκησης που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα “κατ' αναλογία των διατάξεων που είχαν εφαρμοστεί και για τα ολυμπιακά έργα... η διάταξη είχε αποδώσει σημαντικά οφέλη στα ολυμπιακά έργα και είχε συμβάλει σημαντικά στην έγκαιρη εκτέλεση αυτών”.

Με άλλη τροπολογία αλλάζει άρθρο στον νόμο 4030/2011 και εισάγεται ειδική διαδικασία, κατά την οποία μπορεί να εκδίδει οικοδομική άδεια η Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτηριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ, αντί των πολεοδομιών των δήμων, για κτηριακές εγκαταστάσεις και κτήρια άνω των 3.000 τ.μ σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές φυσικού κάλλους. Για όλες αυτές τις περιοχές επί των αρχιτεκτονικών μελετών δεν θα γνωμοδοτούν τα αρμόδια περιφερειακά αρχιτεκτονικά συμβούλια, αλλά το Κεντρικό, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας ή του αρμόδιου υπουργού! Εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών που εκδόθηκαν στο παρελθόν στο πλαίσιο έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δεν χρειάζονται επικαιροποίηση και προσκομίζονται... σαν να μην πέρασε μια μέρα... για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Όπως αναφέρεται, ανάλογη σχετική διάταξη στο παρελθόν απέδιδε αυτή την “ειδική αρμοδιότητα στην συγκεκριμένη υπηρεσία” για τα ολυμπιακά έργα.

Στο στόχαστρο και δασικά οικοσυστήματα
Νέα επίθεση κατά των δασικών οικοσυστημάτων εκδηλώνεται με άλλη τροπολογία, καθώς όχι μόνο επιτρέπει εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας και συνοδών έργων (όπως οδοποιίας και οικίσκων) σε δάση, δασικές εκτάσεις, ακόμα και σε πυρήνες εθνικών δρυμών, αλλά και νομιμοποιεί παρανομίες εκ των υστέρων. Μάλιστα καταργούνται πράξεις των Δασαρχείων που αφορούσαν κήρυξη ως αναδασωτέων, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, κατεδάφισης κι επιβολής προστίμων, εφόσον λάβουν απόφαση - έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Επίσης καταργείται εφεξής η διαδικασία έκδοσης αυτόνομης πράξης έκδοσης επέμβασης από το Δασαρχείο. Πλέον θα αποτελεί τμήμα της Απόφασης Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ).Για τις περιπτώσεις κεραιών που έχουν λάβει ΑΕΠΟ στο παρελθόν, αλλά ποτέ την άδεια επέμβασης από την τότε ισχύουσα νομοθεσία, πάλι εκ των υστέρων μπορεί να δοθεί από τον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Άλλες τροπολογίες
Επιπλέον περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι εξής τροπολογίες:
* Αυξάνεται από 5 σε 10 εκατ. ευρώ το όριο προϋπολογισμού των έργων που θα ελέγχονται προσυμβατικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το όριο υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο θα είναι πλέον το ίδιο τόσο για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, προμήθειες και υπηρεσίες όσο και για τις προγραμματικές συμβάσεις και επιταχύνονται οι αναθέσεις συμβάσεων.
* Δημιουργείται νέο, ταχύτερο πλαίσιο απαλλοτριώσεων με τη δημόσια πρόσκληση του Δημοσίου προς τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να συναινέσει στην εξαγορά του ακινήτου από το Δημόσιο, καθώς και ως προς την εκτίμηση της αξίας και το κόστος των αποζημιώσεων, αλλά και σχετικά με την εκδίκαση σχετικών υποθέσεων. Επιπλέον, όταν η εκτέλεση δημοσίων έργων επισπεύδεται από το Δημόσιο ή αφορά έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και άλλα προγράμματα Ε.Ε. η αποβολή των εγκατεστημένων στα ακίνητα διατάσσεται οριστικά και τελεσίδικα με την απόφαση καθορισμού της προσωρινής αποζημίωσης.
* Εισάγεται “πλάσμα δικαίου”, δηλαδή δίνεται φυσική υπόσταση, στην Εκκλησία της Ελλάδας ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο θεσμικό πλαίσιο περί στρατηγικών επενδύσεων (fast track). Έτσι, ακίνητα που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδας ή της Εκκλησίας της Κρήτης νοούνται ως “ιδιωτικά ακίνητα”. Η διάταξη δεν αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων, που δεν θίγεται.
* Δίνεται δυνατότητα ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε επενδυτικούς νόμους κι έχουν τακτοποιήσει τυχόν αυθαίρετες κτηριακές υποδομές τους στο πλαίσιο του σχετικού νόμου (4014/2011), εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας.
* Αυξάνεται κατά κατά 0,15 ο συντελεστής δόμησης για τη χερσονησίδα Λαγονησίου Αττικής ώστε να επιτρέπεται η υλοποίηση του συμφωνηθέντος επενδυτικού σχεδίου μεταξύ επενδυτή και Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου.
* Δίνεται άδεια παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών για 5 χρόνια εφόσον οι αγορές τους σε ακίνητα στην Ελλάδα είναι αξίας 250.000 ευρώ και άνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου