Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Attica Bank: Δεν θα συμμετάσχει το ΤΠ&Δ στην ΑΜΚ

attica-bank-den-tha-symmetasxei-to-tpd-sthn-amk

Δεν θα μπει το Ταμείο Πα­ρακαταθηκών και Δανεί­ων στην αύξηση του μετο­χικού κεφαλαίου της Attica Bank. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, το ΤΠ&Δ δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση κε­φαλαίου της Αττικής, διότι δεν έχει τα απαραίτητα εκείνα κεφά­λαια, τα οποία, σύμφωνα με την αγορά, ήταν τοποθετημένα σε ελ­ληνικά ομόλογα και κουρεύτηκαν στο πλαίσιο του PSI πριν από έναν χρόνο. Το ποσοστό του ανέρχεται σε 19,1%. Επίσης, για το ΤΤ, που έχει συμμετοχή λίγο πάνω από το 20%, ούτε λόγος να γίνεται.
Ο μοναδικός μέτοχος που θα εξασκήσει πλήρως τα δικαιώ­ματα του και θα καλύψει ποσοστό πάνω από τη συμμετοχή του 42% είναι το ΤΣΜΕΔΕ, το Ταμείο των Μηχανικών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΤΣΜΕΔΕ θα καλύψει σχεδόν τη μισή αύξηση κεφαλαίου. Όπως είναι γνωστό, οι μέτοχοι έχουν εγκρίνει πρότα­ση για αύξηση ύψους 399,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 199,4 εκατ. ευρώ θα είναι με καταβολή μετρητών και τα υπόλοιπα με έκ­δοση μετατρέψιμου ομολογιακού έως του ποσού 200 εκατ. ευρώ.
Η Αττικής ανακοίνωσε ότι το 2012 έκλεισε με ζημιές ύψους 192,02 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 249,8 εκατ. ευρώ το 2011.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου