Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

Τέμπη: Η εταιρεία ΚΟΜΕΛ από τον Βόλο στεγάζεται σε σπίτι και κατέβασε την ιστοσελίδα της

31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2024 - 10:11


Σε μονοκατοικία μιας απομακρυσμένης γειτονιάς του Βόλου στεγάζονται τα γραφεία της ΚΟΜΕΛ ΑΕ , που εμπλέκεται στην σύμβαση 717 , ενώ “κατέβασε” και την ιστοσελίδα της. Εκτός λειτουργίας είναι και τα τηλέφωνα που επίσης έχει καταχωρήσει. Εάν δεν πρόκειται για εταιρική συνωνυμία, η αναζήτηση στους χάρτες εμφανίζει την εταιρεία να έχει έδρα- σύμφωνα με όσα έχει η ίδια έχει προβάλει στις καταχωρήσεις της- κατοικία σε συνοικία του Βόλου.

“H ΚΟΜΕΛ ΑΕ” δηλώνει σε διαφημιστικές προβολές ότι είναι μια πρωτοπόρος & εξειδικευμένη τεχνική εταιρεία Η/Μ εγκαταστάσεων και αυτοματισμών με άριστη τεχνογνωσία και εξειδικευμένο δυναμικό. Website: www.komel.gr

Η θυγατρική της ΑΚΤΩΡ εταιρεία ΤΟΜΗ, ανέθεσε την εκπόνηση των τεχνικών μελετών σχετικά με τα συστήματα σηματοδότησης του σιδηροδρομικού τμήματος Αθήνα – Πλατύ σε μια τρίτη εταιρεία από τον Βόλο, την KOMEL ΑΕ, η οποία, ωστόσο, δεν κατείχε το αντικείμενο της σηματοδότησης και δεν είχε καμία ειδική τεχνογνωσία σχετικά, όπως απαιτούσε ο νόμος και οι όροι της διακήρυξης του έργου. Καθώς η KOMEL δεν διέθετε την απαιτούμενη από την σύμβαση «717» ειδική εμπειρία δεν νομιμοποιούνταν να υποβάλλει μελέτες σε έργο ειδικής φύση, όπως το συγκεκριμένο. Έτσι, το έργο καθυστέρησε σημαντικά.


Στο κατηγορητήριο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναδεικνύεται μεταξύ άλλων πως αν και για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό για το έργο της τηλεδιοίκησης, η ανάδοχος κοινοπραξία ΤΟΜΗ – Alstom επικαλέστηκε, την ειδική τεχνική ικανότητα και εμπειρία της ιταλικής εταιρείας Alstom Ferrovaria Spa, ωστόσο αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης «717», οι εταιρείες ΤΟΜΗ και Alstom διαχώρισαν αυθαίρετα το έργο μεταξύ τους. Η μία από τις εταιρείες ανέλαβε να εκτελέσει το βόρειο τμήμα του έργου, ενώ η δεύτερη εταιρεία ανέλαβε να εκτελέσει το έργο στο μεγαλύτερο τμήμα της σιδηροδρομικής διαδρομής Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέχρι το Πλατύ, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος κοντά στα Τέμπη, όπου σημειώθηκε η θανατηφόρα σιδηροδρομική σύγκρουση στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Παράνομη τροποποίηση σύμβασης

Αλλά και για το κόστος της συμπληρωματικής σύμβασης οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς μιλούν για σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις. Η κοινοπραξία ΤΟΜΗ-Alstom φέρεται να πρότεινε η επέκταση της σύμβασης να συνοδευθεί με την κατασκευή ενός εντελώς νέου συστήματος σηματοδότησης με νέες μονάδες τηλεμετρίας.

Η ενέργεια αυτή κατά τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς συνιστούσε παράνομη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, και τελικά οδήγησε σε αδικαιολόγητη αύξηση της αξίας του έργου, που δεν δικαιολογείται από απρόβλεπτες περιστάσεις. Κατά τους Εισαγγελείς, η σύμβαση «717» προέβλεπε ήδη, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά, τη δυνατότητα κάλυψης τυχόν ελλείψεων των πιστοποιητικών ασφαλείας, των ανταλλακτικών των μονάδων τηλεμετρίας, τη διόρθωση ύπαρξη προβλημάτων που σχετίζονταν με την αδυναμία διασύνδεσης καινούργιου με υφιστάμενο εξοπλισμό και την μη συμβατότητα μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών πρωτοκόλλων μετάδοσης, καθώς και τις πρόσθετες εργασίες στην τηλεδιοίκηση Αθηνών και στην τηλεδιοίκηση Λάρισας για απαίτηση πρόσθετου εξοπλισμού για την δημιουργία εφεδρικού βρόγχου.

«Όλα τα ανωτέρω, εφόσον κρινόταν αναγκαίο να πραγματοποιηθούν, αποτελούσαν ευθύνη της αναδόχου κοινοπραξίας χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή», αναφέρει το κατηγορητήριο, επικαλούμενο την σχετική τεχνική περιγραφή της σύμβασης.

Δηλώνουν αθώοι

Στη βάση του κατηγορητηρίου πέντε νόμιμοι εκπρόσωποι και υπάλληλοι της αναδόχου κοινοπραξίας ΤΟΜΗ-Alstom θα απολογηθούν στην ανακρίτρια στις 28 Φεβρουαρίου, για ηθική αυτουργία σε απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Δημήτρης Κούτρας, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της κοινοπραξίας από την 26-09-2014 έως την 21-07-2019, ο Αλέξανδρος Εξάρχου διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της κοινοπραξίας από την 22-07-2019 έως την 02-03-2021, ο Σταύρος Βλάχος, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της κοινοπραξίας από την 26-09-2014 μέχρι και σήμερα, ο Σπυρίδων Καραβάκης, διευθυντής έργου από την 24- 10-2014 έως την 18-06-2020 και η Σπυριδούλα Πετροπούλου, διευθύντριας έργου από την 19-06-2020 έως την 10-03-2021. Τα εν λόγω στελέχη της κοινοπραξίας ΤΟΜΗ-Alstom διατρανώνουν την αθωότητά τους και εκφράζουν την πεποίθηση πως αυτό θα αποδειχθεί από την δικαστική διαδικασία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου