Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Όχι στην αξιολόγηση από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣΑρ. Πρωτ.:   6453            
                                                                           Προς :       Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
                                                                       
Θέμα : Αξιολογήσεις Υπηρεσιών και Προσωπικού.

            Είναι γνωστό ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες διαδικασίες αξιολόγησης όλων των οργανικών δομών της Δημόσιας Διοίκησης, θα ακολουθήσουν δε αντίστοιχες διαδικασίες αξιολόγησης και του ανθρώπινου δυναμικού.
Οι διαδικασίες αυτές, που γίνονται με ένα αυθαίρετο, αντιεπιστημονικό, ατεκμηρίωτο και μονομερή τρόπο, χωρίς καμία διαδικασία συμμετοχής και διαλόγου και επιδιώκουν την οριζόντια περικοπή όλων των οργανικών μονάδων σε ποσοστά άνω του 40%, δεν έχουν σκοπό την ορθολογική αναδιάρθρωση των διοικητικών δομών των υπουργείων και φορέων του δημοσίου, όπως ισχυρίζονται οι κυβερνώντες, ούτε απαντούν στα υπαρκτά προβλήματα του πολίτη. Αντίθετα εντάσσονται στη λογική και την πολιτική επιδίωξη συρρίκνωσης του δημοσίου, της εκχώρησης σημαντικών και παραγωγικών λειτουργιών του στον ιδιωτικό τομέα, της κατάργησης του κοινωνικού κράτους και των απολύσεων.
Υπό το ως άνω πρίσμα είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτές τις διαδικασίες, όπως μεθοδεύονται και προωθούνται.
 Η ΕΜΔΥΔΑΣ έχει σαν πάγια επιδίωξή της την ουσιαστική αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο μιας συνολικής αναβάθμισης του ρόλου και των λειτουργιών του δημοσίου. Ιδιαίτερα σήμερα επιβάλλεται η συνολική δημοκρατική αναδιοργάνωση του δημοσίου, στην οποία κεντρικό ρόλο πρέπει να έχει η ποιοτική αναβαθμισμένη λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών, ως βασικού μοχλού για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι οι υπάρχουσες δομές των Τεχνικών Υπηρεσιών του δημοσίου, όχι μόνο δεν πρέπει να υποβαθμιστούν, αλλά αντιθέτως χρειάζεται να ενισχυθούν. Το ίδιο θεωρούμε ότι επιβάλλεται και για το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό.
Σε κάθε περίπτωση δε, δεν μπορούμε να δεχθούμε αξιολόγηση των Διπλ. Μηχανικών, που με την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος μετά από διαδικασία εξετάσεων πιστοποιούνται και είναι επαρκείς να ασκήσουν οποιοδήποτε Τεχνικό έργο απορρέει από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
Καλούμε τα μέλη μας που κατέχουν θέσεις ευθύνης, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα παραπάνω κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των σχετικών ερωτηματολογίων για τις αξιολογήσεις, ώστε να μην    υπάρξουν Διπλ. Μηχανικοί που θα συμβάλλουν στην παραπέρα περιθωριοποίηση των Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και σε απολύσεις συναδέλφων μας Διπλ. Μηχανικών.
Δηλώνουμε δε ότι σαν Ομοσπονδία αλλά και σε συνεργασία με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα, θα δώσουμε την μάχη με όλες μας τις δυνάμεις να μην ψηφιστούν μέτρα που διαλύουν τη Δημόσια Διοίκηση και οδηγούν στην απόλυση εργαζόμενους, σε κάθε περίπτωση δε ακόμα και αν ψηφιστούν θα προσπαθήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο να αποτρέψουμε την εφαρμογή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου