Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Ακόμη η ΑΜΚ της Attica bank είναι στον αέρα έχει καλυφθεί μερικώς, η πανάκριβη αποτίμηση και …οι 4 ενδιαφερόμενοι

Η αύξηση κεφαλαίου των 748 εκατ της Attica bank δεν έχει καλυφθεί....η παράταση ισχύει έως τις 18/12
Με πραγματική έκπληξη, για πολλούς, η Attica bank ανακοίνωσε στις 11 Δεκεμβρίου ότι κάλυψε μερικώς την αύξηση κεφαλαίου συγκεντρώνοντας 597,3 εκατ έναντι συνολικής κεφαλαιακής ανάγκης 748,73 εκατ ευρώ.
Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος – που μαζί με την κυβέρνηση θέλουν να διατηρήσουν την Attica bank – αυτόνομη – αποφάσισαν να δώσουν παράταση μιας εβδομάδας έως τις 18 Δεκεμβρίου μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Attica bank και των συνεταιριστικών τραπεζών.
Με βάση την DGCom, τον ESM και την Τράπεζα της Ελλάδος η Attica bank πρέπει να συγκεντρώσει 748,73 εκατ δηλαδή να καλύψει το βασικό 584 εκατ και το δυσμενές σενάριο χωρίς όμως την συμμετοχή του ΤΧΣ.
Στις 11 Δεκεμβρίου η Attica bank όπως ο νόμος ορίζει προέβη σε ανακοίνωση για την έκβαση της αύξησης κεφαλαίου.
Η αύξηση κεφαλαίου έχει καλυφθεί μερικώς και κατά το ποσό των 496,1 εκατ ευρώ ενώ θα υπάρξουν και 101,2 εκατ ευρώ που θα καλυφθούν έως τις 18 Δεκεμβρίου.
Εκ των πραγμάτων λοιπόν η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank δεν έχει καλυφθεί ή κατά το ορθότερο έχει καλυφθεί μερικώς.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος – και αυτό αποτελεί 100% διασταυρωμένη πληροφορία – είχε ζητήσει από τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες να υποβάλλουν προσφορές την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου για την Attica bank.
Η ΤτΕ στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας και βλέποντας ότι έως τα μέσα της εβδομάδας δεν είχε καλυφθεί η αύξηση κεφαλαίου είχε ενεργοποιήσει το plan B που περιλάμβανε
1)πρόσβαση των 4 συστημικών τραπεζών στα οικονομικά στοιχεία της Attica bank
2)Υποβολή προσφορών έως τις 13 Δεκεμβρίου με στόχο αν έως τις 18 Δεκεμβρίου δεν είχε ανακεφαλαιοποιηθεί να σπάσει το απόγευμα της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου σε good και bad bank.
Το σχέδιο αυτό το οποίο είναι 100% επιβεβαιωμένο πάγωσε με εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος γιατί μετά τις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 11 Δεκεμβρίου η διοίκηση της Attica bank ανακοίνωσε ότι κάλυψε μέρος της αύξησης και συγκεκριμένα κάλυψε το βασικό σενάριο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ανεπισήμως υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο ωστόσο δεν έχουμε διασταυρώσει επίσημα, αλλά αναφέρεται ανεπίσημα.
Το σχέδιο ήθελε η good Attica bank να καταλήξει στην Eurobank με όλο το προσωπικό που θα επαναπροσλαμβάνονταν με νέες συμβάσεις και την Παγκρήτια συνεταιριστική και την Πελοποννήσου να κατέληγαν στην Alpha bank.
Ο σχεδιασμός αυτός όμως έχει παγώσει.
Πάντως είναι εντυπωσιακό πως βρέθηκαν επενδυτές αναφέρονται ΔΕΚΟ, επιχειρηματίες Κόκκαλης, Κοπελούζος  και εφοπλιστές που επένδυσαν με όρους P/BV με όρους τιμής προς λογιστική αξία στην ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank, σε μια τράπεζα πανάκριβης αποτίμησης σε σχέση και με τις 4 συστημικές τράπεζες.
Ποιος αποφάσισε να πληρώσει πανάκριβα για να συμμετάσχει σε μια πανάκριβη αύξηση, τι κίνητρο μπορεί να είχε;

Τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στην Attica bank;


Οι σελίδες 351, 352 και 353 του ενημερωτικού δελτίου της Attica bank αναφέρουν διεξοδικά ποια είναι τα βασικά σενάρια κάλυψης και τι πρόκειται να γίνει σε κάθε περίπτωση.
Χωρίς να θέλουμε να προτρέξουμε θεωρούμε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι άπαξ και η κυβέρνηση έχει ενεργοποιηθεί για να διασώσει την Attica bank να ισχύσει το σενάριο της αποδοχής των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν από την ΤτΕ, ουσιαστικά να αποδεχθεί την μερική κάλυψη.
Όλες οι τράπεζες αντιμετωπίζουν την έννοια μερικής κάλυψης με πολύ προβληματισμό, μπορεί να υπάρξει μερική κάλυψη αύξησης κεφαλαίου;
Η απάντηση είναι όχι γιατί αν ισχύσει η μερική αύξηση για την Attica θα έπρεπε να ισχύσει για όλους.
Ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα που ακόμη δεν έχει επιλυθεί.
Το πρόβλημα αυτό ονομάζεται DGCom.
Το πλάνο αναδιάρθρωσης το κατά σειρά 3 έχει απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και χωρίς έγκριση είναι αδύνατη η συμμετοχή του ΤΧΣ.
Ωστόσο η ΤτΕ έχει ζητήσει πλήρη ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank και μάλλον το ΤΧΣ δεν θα εμπλακεί στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Attica bank όπερ σημαίνει η ΤτΕ μπορεί να αποδειχθεί την μερική κάλυψη;
Πάντως δεν θα αποκλείαμε να εμφανιστούν και άλλες ΔΕΚΟ εντός της εβδομάδας μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου καταβάλλοντας άλλα 40-50 εκατ αυξάνοντας το ποσό της αύξησης σε 640 εκατ ευρώ περίπου.
Θα είναι μεγάλη έκπληξη να βρεθούν άλλα 154 εκατ περίπου ώστε να καλυφθεί 100% η ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank.
Σε αυτή την περίπτωση θα αυξηθεί η πιθανότητα η μερική κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου να γίνει αποδεκτή από την ΤτΕ αλλά είναι ασαφές αν θα εγκρίνει την ΑΜΚ η DGCom.

Μερική κάλυψη σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα καλυφθεί πλήρως η αύξησης σε σύντομο χρονικό διάστημα 3 μηνών π.χ. ή 4 μηνών.

Τα εναλλακτικά σενάρια παρουσιάζονται χωρίς δικές μας παρατηρήσεις.

Σενάριο πρώτο πλήρης κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου – δεν συντρέχει ακόμη –

Κάλυψη 748 εκατ. μέσω της εις μετρητά αύξησης:
Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων, των Δικαιωμάτων Προεγγραφής και της Διάθεσης σε Λοιπούς Επενδυτές και μέχρι την 11.12.2015 έχει καλυφθεί πλήρως το συνολικό ποσό των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας ποσού € 748 εκατ., το  Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβανομένης της σχετικής εγκρίσεως των εποπτικών Αρχών, θα πιστοποιήσει την κάλυψη της Αύξησης και θα καταθέσει στους ειδικούς λογαριασμούς της Αύξησης, όλα ανεξαιρέτως τα ποσά που θα έχουν κατατεθεί στους ειδικούς, ενδιάμεσους λογαριασμούς της Αύξησης, ήτοι τα ποσά που προέκυψαν από την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων, του Δικαιώματος Προεγγραφής και τα ποσά που προέκυψαν από τη  Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές.
Η ανωτέρω πιστοποίηση θα πραγματοποιηθεί ως μερική κάλυψη
της Αυξήσεως κατ’ άρθρο 13α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920
αν συγκεντρωθούν κεφάλαια ίσα ή ανώτερα των € 748 εκατ. αλλά υπολειπόμενα των € 748,74 εκατ.

Σενάριο δεύτερο μερική κάλυψη της αύξησης – συντρέχει -

Κάλυψη ποσού ίσου ή ανώτερου των € 584 εκατ. και μέχρι των € 748 εκατ. μέσω της Εις Μετρητά Κάλυψης:
Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων, των Δικαιωμάτων Προεγγραφής και της Διάθεσης σε Λοιπούς Επενδυτές και μέχρι την 11.12.2015 έχει καλυφθεί ποσό ίσο ή ανώτερο του ποσού των € 584 εκατ. και μέχρι των € 748 εκατ., που ανταποκρίνεται στις προσδιορισθείσες κεφαλαιακές ανάγκες της  τράπεζας υπό το βασικό σενάριο, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει επί τη βάσει των κατωτέρω:

Σενάριο δεύτερο - Πρώτο ενδεχόμενο

Έως την 31.12.2015 το ΤΧΣ συμμετάσχει κατά το άρθρο 6α Ν. 3864/2010 για την κάλυψη των κεφαλαιακών
αναγκών της Τράπεζας για το υπολειπόμενο ποσό μέχρι την κάλυψη του συνόλου αυτών ποσού  748 εκατ.  μέσω της κάλυψης αδιάθετων Νέων Μετοχών μετά την Εις Μετρητά Κάλυψη και ή/μέσω της κάλυψης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών

Σενάριο δεύτερο - Δεύτερο ενδεχόμενο

Έως την 31.12.2015 οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές εγκρίνουν την Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως επαρκές  προληπτικό εποπτικό μέτρο και επομένως τη συνέχιση της λειτουργίας της Τράπεζας με βάση το σύνολο του ποσού που θα έχει συγκεντρωθεί για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας παρότι δεν έχει
συγκεντρωθεί το συνολικό ποσό των κεφαλαιακών αναγκών ύψους € 748 εκατ., τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα  πιστοποιήσει την κάλυψη της Αύξησης και  θα καταθέσει στους ειδικούς
λογαριασμούς της Αύξησης, όλα ανεξαιρέτως τα ποσά που θα έχουν κατατεθεί στους ειδικούς, ενδιάμεσους
λογαριασμούς της Αύξησης, ήτοι τα ποσά που προέκυψαν
από την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, του
Δικαιώματος Απασχολουμένων, του Δικαιώματος Προεγγραφής και τα ποσά που προέκυψαν από τη Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές.

Σενάριο δεύτερο – Τρίτο ενδεχόμενο

Αν καμία από τις ανωτέρω (υπό 2.1.1. και 2.1.2.) προϋποθέσεις δεν συντρέξει μέχρι την 31/12/2015, ή αν οι  αρμόδιες εποπτικές Αρχές αποφανθούν οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από την 11/12/2015 έως την 31/12/2015 ότι η Τράπεζα δεν συμμορφώθηκε με την απαίτηση για αύξηση του κεφαλαίου της,
τότε θα θεωρηθεί ότι η Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δεν επετεύχθη και η Τράπεζα, από τους ειδικούς ενδιάμεσους λογαριασμούς στους οποίους θα έχουν κατατεθεί τα ποσά για την κάλυψη του Μετοχικού της Κεφαλαίου θα τα επιστρέψει στους δικαιούχους τους, αντιστοίχως.
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή η Εις Μετρητά Κάλυψη (λογίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε - άλλως ότι παύει να ισχύει - τυχόν δε εγγραφές για ανάληψη Νέων Μετοχών από την Αύξηση (μέσω τόσο της άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, Δικαιωμάτων Απασχολουμένων, Δικαιωμάτων Προεγγραφής όσο και μέσω της διαδικασίας Διάθεσης στους Λοιπούς Επενδυτές) θα λογίζονται ως
μηδέποτε απευθυνθείσες στην Τράπεζα.
Τυχόν δε καταβληθέντα προς το σκοπό αυτό ποσά θα επιστρέφονται αμελλητί από την Τράπεζα προς τους δικαιούχους ατόκως.
Στην περίπτωση αυτή θα εναπόκειται πλέον στις εποπτικές
Αρχές να αποφασίσουν πως θα ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση οι εποπτικές Αρχές να θέσουν σε καθεστώς «ειδικής εκκαθάρισης» την Τράπεζα, με συνέπεια την απίσχνανση και
απώλεια της αξίας της επένδυσης των υφιστάμενων μετόχων.

Σενάριο τρίτο – Μη κάλυψη ούτε του βασικού σεναρίου

Κάλυψη ποσού κατώτερου των € 584 εκατ. μέσω της Εις Μετρητά Κάλυψης:
Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων, των Δικαιωμάτων Προεγγραφής και της Διάθεσης σε  Λοιπούς Επενδυτές και μέχρι την 11.12.2015 έχει καλυφθεί ποσό κατώτερο του ποσού των € 584 εκατ., που ανταποκρίνεται στις προσδιορισθείσες κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας υπό το βασικό σενάριο, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει επί τη βάσει των κατωτέρω:

Σενάριο τρίτο – Πρώτο ενδεχόμενο

Εάν ως την 31.12.2015 οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές εγκρίνουν την Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως επαρκές προληπτικό εποπτικό μέτρο και επομένως τη συνέχιση της λειτουργίας της Τράπεζας με βάση το σύνολο του ποσού που θα έχει συγκεντρωθεί για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας παρότι δεν έχει
συγκεντρωθεί ούτε  το συνολικό ποσό των κεφαλαιακών αναγκών
του βασικού  σεναρίου ύψους € 584 εκατ.,  ούτε το συνολικό ποσό των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου
ύψους € 748 εκατ., τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα  πιστοποιήσει την κάλυψη της Αύξησης

Σενάριο τρίτο – Δεύτερο ενδεχόμενο

Αν δεν συντρέξει η προϋπόθεση που αναφέρεται ανωτέρω μέχρι την 31/12/2015 ή αν οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές αποφανθούν οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από την 11/12/2015 έως την 31/12/2015 ότι η Τράπεζα δεν συμμορφώθηκε με την απαίτηση για αύξηση του κεφαλαίου της, τότε θα θεωρηθεί ότι η Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δεν επετεύχθη και η Τράπεζα, από τους  ειδικούς ενδιάμεσους λογαριασμούς στους οποίους θα έχουν κατατεθεί τα ποσά για την κάλυψη του Μετοχικού της Κεφαλαίου θα τα επιστρέψει στους δικαιούχους τους, αντιστοίχως.
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή η Εις Μετρητά Κάλυψη λογίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε - άλλως ότι παύει να ισχύει -
τυχόν δε εγγραφές για ανάληψη Νέων Μετοχών από την Αύξηση (μέσω τόσο της άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, Δικαιωμάτων Απασχολουμένων, Δικαιωμάτων Προεγγραφής όσο και μέσω της διαδικασίας Διάθεσης στους Λοιπούς Επενδυτές) θα λογίζονται ως
μηδέποτε απευθυνθείσες στην Τράπεζα.
Τυχόν δε καταβληθέντα προς το σκοπό αυτό ποσά θα επιστρέφονται αμελλητί από την Τράπεζα προς τους δικαιούχους ατόκως.
Στην περίπτωση αυτή θα εναπόκειται πλέον στις
εποπτικές Αρχές να αποφασίσουν πως θα ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, χωρίς να αποκλείεται η
περίπτωση οι εποπτικές Αρχές να θέσουν σε καθεστώς «ειδικής εκκαθάρισης» την Τράπεζα, με συνέπεια την απίσχνανση και απώλεια της αξίας της επένδυσης των υφιστάμενων μετόχων.
Σύμφωνα με την από 27.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, εάν σε περίπτωση μερικής
κάλυψης της Αύξησης, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές δεν εγκρίνουν την Αύξηση βάσει των περιπτώσεων 2.2 και 3.2.1,
τότε η Τράπεζα θα επιστρέψει στους επενδυτές ατόκως τα κεφάλαια που θα έχουν κατατεθεί για την Αύξηση στους
ειδικούς ενδιάμεσους λογαριασμούς, το αργότερο έως τις 31.12.2015.

Αναφορικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή του ΤΧΣ  «Το Ελληνικό Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να  ασκεί σημαντική επιρροή σε συγκεκριμένους τομείς της λειτουργίας της Τράπεζας.
Τυχόν παροχή στήριξης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στον έλεγχο της Τράπεζας, στην αξία των κοινών ονομαστικών μετοχών της, στη διαχείριση των κεφαλαίων της και στην εν γένει οικονομική της κατάσταση» και «Πιθανή μη έγκριση του σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιστά αδύνατη την ενδεχόμενη συμμετοχή του ΤΧΣ στην Αύξηση και συνεπώς ενδέχεται να επιφέρει την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων μέτρων εξυγίανσης και ενδέχεται να οδηγήσει στην απίσχναση και σε απώλεια της αξίας της επένδυσης  των υφιστάμενων μετόχων.
Αναφορικά με τις συνέπειες από την πιθανή μη συγκέντρωση των απαιτούμενων κεφαλαίων
«Πιθανή μη συγκέντρωση των απαιτούμενων κεφαλαίων ύψους € 748,74 εκατ. ενδέχεται να επιφέρει την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων μέτρων εξυγίανσης, και επακολούθως σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας, στη μετοχική της σύνθεση καθώς και απώλεια στην αξία της επένδυσης των μετόχων.

www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου