Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Ο νόμος για τις εταιρίες διαχείρισης και τις εταιρίες μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
της Ελένης Πορτάλιου

1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Τρίτη 15/12/2015 θεσμοθετεί Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Εισάγει τα γνωστά distress funds, που εποφθαλμιούν την υφαρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων πολιτών, στους τομείς των επιχειρηματικών δανείων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, των καταναλωτικών δανείων και καρτών, των δανείων με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας.
Στη συνέχεια θα γίνει λεπτομερής ανάλυση του νόμου. Χρειάζεται, όμως, να τον δούμε μέσα στη μεγάλη εικόνα των οικονομικών και κοινωνικών ανατροπών που συντελούνται στη χώρα μας μετά την ψήφιση του τρίτου επαχθέστερου μνημονίου. Η κυβερνητική ρητορική προσπαθεί να πείσει ότι, αν και απεχθείς, οι μνημονιακοί νόμοι ανοίγουν τον δρόμο στην προσέλκυση επενδύσεων που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη, απαλλαγή από τα μνημόνια και έξοδο της χώρας στις αγορές. Πρόκειται για τα κατά συνθήκην ψεύδη της εξουσίας. Αυτό που συμβαίνει, μέσα από τις συμφωνίες με τους «θεσμούς», είναι ότι επιχειρείται η πώληση/υφαρπαγή από ξένα κεφάλαια του συνόλου της ελληνικής οικονομίας : τράπεζες, δημόσια και ιδιωτική περιουσία.
Η σκανδαλώδης παραχώρηση - καθώς δόθηκαν σε εξευτελιστικές τιμές - των ελληνικών τραπεζών σε ξένους επενδυτές ανοίγει τον δρόμο για υφαρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας μέσω των κόκκινων δανείων και των εγγυήσεων που κατέχουν οι τράπεζες. Όπως σημειώνει ο οικονομολόγος - ερευνητής κ. Δερμενάκης (Δρόμος της Αριστεράς,12/12/2015) «οι τράπεζες έχουν στο ενεργητικό τους δάνεια 200 δις ευρώ και τις συνδεδεμένες με αυτά εγγυήσεις (επιχειρήσεις, κτίσματα, γη) και το σύνολο του ενεργητικού τους ανέρχεται σε 350 δις €, δηλαδή δύο φορές το ΑΕΠ της χώρας». Το πρώτο βήμα αφορά στη λεγόμενη αναδιάρθρωση/εξυγίανση των μεγάλων επιχειρήσεων ώστε αυτές ν’ αλλάξουν ιδιοκτήτες με τον πιο συμφέροντα τρόπο για τους νέους και να εφαρμοστεί η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ στα εργασιακά.
Η δημόσια περιουσία έχει περάσει στην ιδιοκτησία του παλιού και σύντομα του νέου ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό να πωληθεί ή να αξιοποιηθεί για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Ελληνικού Συντάγματος.

Τούτων δεδομένων η χώρα καθίσταται οιονεί προτεκτοράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάνει τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος, τη δημόσια περιουσία και την ιδιωτική περιουσία των πολιτών της. Μετατρέπεται δηλαδή σε χώρο κερδοσκοπικής δράσης ξένων κεφαλαίων που έχουν στα χέρια τους περιουσιακά στοιχεία κράτους και ιδιωτών και δεν υπόκεινται σε εθνικό έλεγχο. Επιχειρείται έτσι να υπονομευτούν οι εναλλακτικές λύσεις παραγωγικού μετασχηματισμού και κοινωνικής ανασυγκρότησης της χώρας μας με ανατροπή της λιτότητας, λύσεις που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον μέσα από την ενεργητική συμμετοχή της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και σε ρήξη με την Ευρωζώνη.
Απέναντι σ’ αυτή την πολιτική αναπτύχθηκαν ήδη στο παρελθόν και επιδιώκουμε να πολλαπλασιαστούν, σήμερα κινήματα και αντιστάσεις. Στους σημερινούς και μελλοντικούς αγώνες κρίνονται όλα.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ο νόμος εισάγει τη δημιουργία Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και Εταιρειών Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα. Αδειοδοτούνται από την ΤτΕ.
Στις Εταιρείες Διαχείρισης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ή/και πιστώσεων μπορούν να ανατίθενται δάνεια και πιστώσεις που δεν εξυπηρετούνται για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Οι εταιρείες αυτές νομιμοποιούνται να εγκρίνουν κάθε ένδικο μέσο και να προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια για την είσπραξη των οφειλών στο όνομα της τράπεζας που έχει αναθέσει τη διαχείριση. Μπορούν, επίσης, να προσλαμβάνουν Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών προφανώς για να πιέζουν τους δανειολήπτες. Αν ο υπόχρεος οφειλέτης έχει και άλλα μη καθυστερούμενα δάνεια αυτά μπορούν επίσης να ανατεθούν σε εταιρείες διαχείρισης μαζί με τα καθυστερούμενα.
Οι ελληνικές τράπεζες και οι εγκατεστημένες ξένες, οι εταιρείες ειδικού σκοπού και οι εταιρείες μεταβίβασης απαιτήσεων μπορούν να πωλούν και να μεταβιβάζουν μεταξύ άλλων και σε Εταιρείες Μεταβίβασης Ακινήτων, όπως ορίζει ο νόμος, δανείων και πιστώσεων που έχουν καθυστερήσει πέραν των 90 ημερών. Εδώ οι δανειολήπτες βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς δυνατότητα άμυνας, με κερδοσκοπικές εταιρείες που έχουν μοναδικό σκοπό να αποκομίσουν το μεγαλύτερο κέρδος από τα δάνειά τους.
Ο δανειολήπτης και ο εγγυητής προσκαλούνται αρχικά με εξώδικη πρόσκληση εντός 12 μηνών να ρυθμίσουν τις οφειλές. Αν αυτό δεν συμβεί τα πιστωτικά και λοιπά ιδρύματα που κατέχουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μπορούν να τα πωλήσουν/μεταβιβάσουν.
Σε πρώτη φάση ο νόμος ισχύει για τα δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων. Για τα δάνεια και τις πιστώσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τα καταναλωτικά δάνεια και αυτά με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας υπάρχει αναστολή μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2016.
Από τον νόμο προκύπτει ότι ο νόμος Κατσέλη και ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών, όπως έχουν τροποποιηθεί, ισχύουν στην περίπτωση μεταβίβασης ή διαχείρισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου