Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε μηχανικούς στο Υπ. Πολιτισμού


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 10/9/2018
Αρ. Πρωτ.: 7494
Προς : Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Σχετικά με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στο Υπ. Πολιτισμού


κ. Γενικέ Γραμματέα

Σε συνέχεια του από 7/8/2018 (Αρ. Πρωτ. 7462) εγγράφου μας και λόγω της μη απάντησης από το εμπλεκόμενο Υπ. Πολιτισμού, επανερχόμαστε σχετικά με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε Διπλωματούχους Μηχανικούς της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και σε άλλες Εφορίες του Αρχαιοτήτων του Υπουργείου (Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων).

Υπενθυμίζουμε ότι οι εντολές ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων (Μάϊος 2018), δεν είναι σύμφωνες με το άρθρο 30 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) γιατί δεν ορίζουν με σαφήνεια το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών για το οποίο μπορούν να ασκούν παράλληλα καθήκοντα, ούτε συνοδεύονται από την «αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου», ώστε να επεκταθούν το μέγιστο κατά έξι (6) μήνες ακόμα. Επίσης ουδέποτε συνοδεύτηκαν από γραπτές οδηγίες προς του συναδέλφους.

Όπως έχουμε επισημάνει σε κάθε περίπτωση οι γνωστές σε όλους, μεγάλες ελλείψεις στο απαιτούμενο προσωπικό, δε μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτά τα ημίμετρα, αλλά μονάχα με προσλήψεις προσωπικού (και ειδικά Μηχανικών) με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Προσωρινά και μόνο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός της κινητικότητας του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης για προσέλκυση συναδέλφων.

Σας καλούμε να παρέμβετε προς το Υπ. Πολιτισμού, ώστε να αποκατασταθεί η παραπάνω δυσλειτουργία και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Επειδή το θέμα είναι που σοβαρό, τόσο για τις συνθήκες εργασίας των μελών μας όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν, σας ενημερώνουμε ότι μετά το πέρας του τρέχοντος μηνός θα προβούμε στις κατά τον νόμο προβλεπόμενες στην περίπτωση αυτή ενέργειες.

Πίνακας Αποδεκτών:

Προς:
1. Γ.Γ ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΙΣΗΣ κ. Θεοδωράκη Γ. ggd@ydmed.gov.gr
2. Νομικό Σύμβουλο Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης
3. Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
4. ΑΔΕΔΥ

Κοιν.
1.ΤΕΕ (υπόψη Προεδρείου και Αντιπροσωπείας) president@central.tee.gr, gramproedrou@central.tee.gr,
2. ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ emdydasattikis@tee.gr
3. ΕΜΔΥΔΑΣ-Τμήμα ΥΠΠΟΑ stsavalos1@gmail.com
4. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ eniaiosyppo@culture.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου