Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Επαναφορά της προσωπικής διαφοράς στο σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών που είχε διακοπεί

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 25-10-2017
Αρ. Πρωτ. : 7183

Προς: 1. Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

Κοιν.: 1. Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Ολ. Γεροβασίλη
2. Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη
3. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ
4. Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Επαναφορά της προσωπικής διαφοράς στο σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών που είχε διακοπεί.
Κύριε Υπουργέ,

Στον πρόσφατο Νόμο 4483/2017 και στο άρθρο 99 αυτού, επαναχορηγείται αναδρομικά η προσωπική διαφορά σε κατηγορίες υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και σε όσους Μηχανικούς μετατάχθηκαν με τη διαδικασία της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθ. 30 του ν. 4223/2013. 

Αφορά τους συναδέλφους που έκαναν χρήση της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α΄287), καθώς και των νόμων 4093/2012 (Α΄ 222), 4172/2013 (Α΄ 167), 4199/2013 (Α΄216), 4316/2014 (Α΄270) και 4257/2014 (Α΄ 93),. Επίσης εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, σύμφωνα με τα άρθρα 74, 78, 181 και 182 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και 246 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και διορθώνει την αδικία που υπήρχε σε βάρος τους. 

Παρατηρούμε όμως ότι παρά τη σαφή πρόβλεψη του Νόμου οι Υπηρεσίες που καλούνται να τον υλοποιήσουν, αρνούνται επικαλούμενοι διάφορες δικαιολογίες. Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην άμεση ενημέρωση τους για εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Επανερχόμαστε επίσης γιατί κρίνουμε ότι είναι πλέον επιτακτική η καθολική ρύθμιση του θέματος για το σύνολο των υπαλλήλων που μετακινήθηκαν (πχ από και προς Υπουργεία, ΝΠΔΔ). Η έλλειψη πρόβλεψης για τις υπόλοιπες περιπτώσεις υπαλλήλων δημιουργεί ανισότητα και απόλυτα δικαιολογημένη αίσθηση αδικίας, μια και παραμένουν οι μοναδικοί μηχανικοί που δε θα τους επαναχορηγηθεί (και αναδρομικά) η προσωπική διαφορά. Επιπρόσθετα το Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την με αριθμό 122/2015 πράξη του, έκρινε ότι είναι παράνομη η περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης στους μεταταχθέντες υπαλλήλους και ότι συνεπώς και το ποσό αυτό αποτελεί μέρος των δικαιούμενων αποδοχών των εν λόγω υπαλλήλων. Η αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης και ισονομίας κατά τις μετακινήσεις προσωπικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σύστημα κινητικότητας.

Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να αποκαταστήσετε την αναδρομική επαναφορά της προσωπικής διαφοράς για το σύνολο των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από τον τρόπο και το φορέα μετάταξης.

Κύριε Υπουργέ συνεχίζουμε να ζητούμε επίσης συνάντηση μαζί σας το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να αναπτύξουμε αναλυτικότερα τις απόψεις μας σε σχέση συνολικά με τα ζητήματα που απασχολούνε τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου