Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Μετά την επίσκεψη στην "ΚΟΥΒΑ του ΚΑΣΤΡΟ" υλοποιείται το σχέδιο για την "ΑΘΗΝΑ του ΜΠΑΤΙΣΤΑ"

Στο σχέδιο νόμου ​του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις."το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα 12-12-16 


υπάρχει το άρθρο 110 με τίτλο: "Ρυθμίσεις για τη χορήγηση άδειας καζίνο στο πρώην Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελληνικού"

Με το άρθρο, αυτό στο νόμο 2206/1994 (ΦΕΚ62Α/20-04-1994)
"Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνο και άλλες διατάξεις" προστίθενται δύο παράγραφοι:

"Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται μία (1) άδεια λειτουργίας καζίνο εντός της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, όπως η περιοχή αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.4062/2012 (Α'70). Για τη χορήγηση της άδειας λαμβάνεται υπόψη το Σχέδιο Γενικής Διάταξης, όπως αυτό ορίζεται στην από 14 Νοεμβρίου 2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, της HELLINIKON GLOBAL I AE, της LAMDA DEVELOPMENT AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου,΄όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4422/2016 (Α΄181) "

"Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο εντός της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά διεξάγεται διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός, με προκήρυξη του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού, όπως η σύσταση και η συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης, και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στην εν γένει διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, και την κατακύρωση. η προκήρυξη του διαγωνισμού και η άδεια περιλαμβάνει πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη και τη λειτουργία καζίνο λαμβανομένων υπ'όψιν του Σχεδίου Γενικής Διάταξης και του χρόνου λειτουργία του καζίνο."


Επίσης στο ίδιο Σχέδιο Νόμου υπάρχει το άρθρο 111 με τίτλο:
"Διατάξεις για το Καζίνο Μον Παρνές της Πάρνηθας"

με το οποίο δίνεται κατ'εξαίρεση η δυνατότητα για τη μεταφορά του Καζίνο του Μον Παρνές από την Πάρνηθα σε θέση εκτός των ορίων του Δήμου Αθηναίων μετά από διάστημα ενάμιση έτους από την ψήφιση του σχεδίου νόμου, ύστερα από σχετική απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου & Εποπτείας Παιγνίων. 

Όπως αναγράφεται και σε σχετικό δημοσίευμα (το οποίο διακριτικά πανηγυρίζει και για την παραπάνω εξέλιξη):

"Η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την χορήγηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό είναι μεταξύ των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας και αποτελεί βασικό μέρος τουεπιχειρηματικού σχεδίου του ανάδοχου επενδυτή καθώς οι παραγόμενες από αυτό ταμειακές ροές εκτιμάται πως θα συμβάλουν σημαντικά στην χρηματοδότηση της ανάπτυξης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της "Κ" το επενδυτικό ενδιαφέρον όλων των μεγάλων διεθνών ομιλών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο για την ελληνική αγορά καζίνο είναι και υπαρκτό και ισχυρό. Μάλιστα στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων του κλάδου έχουν ήδη επισκεφθεί την Αθήνα και πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές"

ΣΧΟΛΙΟ:

Για τους διαχρονικά υπέρμαχους του καζινο-καπιταλισμού δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερο από το να πανηγυρίζουν για μια τέτοια εξέλιξη,
Τι απαντήσεις όμως έχουν να δώσουν άραγε, μετά από αυτή την εξέλιξη, οι υπερασπιστές της σημερινής κυβέρνησης για την "αξιοποίηση" του Ελληνικού?
Προσμετράτε άραγε η χρήση του καζίνο στο συντελεστή πρασίνου, λόγο του πράσινου χρώματος της τσόχας?

Κυριάκος Σούμπασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου