Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Πέπλο σιωπής για την Άττικα

Αναδημοσιεύουμε 2 άρθρα σχετικά με τις εξελίξεις στην Άττικα, για την οποία όπως όλοι θα έχετε προσέξει, μετά τον ορυμαγδό αποκαλύψεων, έπεσε ξαφνικά ένα πέπλο σιωπής...

Είναι βιώσιμη η λύση τιτλοποίηση 1,045 δισ. και Tier 2 στα 70 εκατ με ένα στρατηγικό επενδυτή στην Attica bank; - Όχι και γιατί;
Το ομόλογο 415 εκατ έχει προτεραιότητα στην αποπληρωμή καθώς εμπεριέχει κάποια αξία ενώ το ομόλογο των 630 εκατ δεν έχει καμία αξία.
Η Attica bank λόγω της Γενικής Συνέλευσης στις 14/12/2016 έλαβε μια απόφαση που θα καθορίσει το μέλλον της καθώς ένας εκ των επτά ενδιαφερομένων funds θα αναλάβει και να επενδύσει κεφάλαια και να αξιοποιήσει τα προβληματικά δάνεια.... 
Η νέα διοίκηση προτάσσει την τιτλοποίηση προβληματικών δανείων 1,045 δισεκ. ευρώ μέσω της σύστασης εταιρίας ειδικού σκοπού SPV όπου θα ενταχθούν δύο ομόλογα ένα αξίας 415 εκατ και το δεύτερο 630 εκατ ευρώ. 
Το ομόλογο 415 εκατ έχει προτεραιότητα στην αποπληρωμή καθώς εμπεριέχει κάποια αξία ενώ το ομόλογο των 630 εκατ δεν έχει καμία αξία. 
Η Attica bank για κάποιο διάστημα θα διακρατήσει τα δύο ομόλογα και ακολούθως η εταιρία ειδικού σκοπού θα συνάψει σύμβαση 7ετούς διάρκειας για διαχείριση δανείων με την εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων που θα ιδρύσει η τράπεζα. 
Ο στρατηγικός επενδυτής θα αποκτήσει το 80% της εταιρίας διαχείρισης.
Η Attica bank θα μπορεί να πουλήσει το δεύτερο ομόλογο των 630 εκατ ευρώ στην τιμή των 1 ή 2 ευρώ προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάκληση αναγνώρισης τα 630 εκατ έχουν αξία μηδέν. 
Παράλληλα για να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα η Attica bank θα εκδώσει tier 2 ύψους 70 εκατ ευρώ.
Όλο αυτό όπως έχει περιγραφεί για να αναλυθεί απλά.
Ο στρατηγικός επενδυτής θα βάλει 70 εκατ για να πάρει επιτόκιο 7% με 8% και ταυτόχρονα θα αναλάβει την διαχείριση – αξιοποίηση των προβληματικών δανείων 1,045 δισεκ. 
Από μόνη της αυτή η διαδικασία είναι θολή. 
Είναι θολή γιατί ένας στρατηγικός επενδυτής ενώ θα επενδύσει 70 εκατ για να πάρει μια ετήσια απόδοση 7% με 8% θα πάρει ταυτόχρονα και την αξιοποίηση των NPLs 1,045 δισεκ. 
Στο σχήμα που έχει προταθεί έχουμε 
1)Ένα ομόλογο αξίας 415 εκατ που όμως δεν έχει πραγματική αξία πάνω από 250 εκατ 
2)Ένα ομόλογο 630 εκατ που έχει αξία μηδέν γι΄ αυτό θα ανακληθεί με 1 ή 2 ευρώ 
3)Οι προμήθειες και τα κουπόνια που θα λαμβάνει ο στρατηγικός επενδυτής.
Με το σχήμα που προτείνεται ώστε η Attica bank να βρει τον βηματισμό της ξανά, διασφαλίζεται ότι για 1 ή 2 χρόνια ο στρατηγικός επενδυτής θα παίρνει το κουπόνι του ομολόγου και η SPV θα πληρώνει και την προμήθεια διαχείρισης. 
Όμως όταν τα 630 εκατ έχουν αξία μηδέν και τα 415 εκατ δεν αξίζουν πάνω από 250 εκατ από την διαδικασία αξιοποίησης των προβληματικών δανείων η τράπεζα δεν θα κερδίσει τίποτε και είναι αμφίβολο εάν μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις της μετά από 2 ή 3 χρόνια. 
Για να τεθεί ακόμη πιο απλά ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι τα 415 εκατ του πρώτου ομολόγου αξίζουν 415 εκατ δηλαδή θα ανακτηθούν 415 εκατ και ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι η τράπεζα θα μπορεί μέσω αυτών των ομολόγων να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της. 
Τα 70 εκατ του ομολογιακού βέβαια θα μπορούσαν να προέλθουν είτε μέσω της έκδοσης του tier 2 ή μέσω της πώλησης του 80% της εταιρίας διαχείρισης έναντι 70 εκατ ευρώ. 
Έχει επιλεγεί η λύση της έκδοσης tier 2/. 
Δεν θα σχολιαστεί το ηθικό στοιχείο να δίδεται και το ομολογιακό και η διαχείριση στον ίδιο στρατηγικό επενδυτή. 
Η λύση που έχει επεξεργαστεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγείρει πολλά ερωτηματικά γιατί αντιμετωπίζει το πρόβλημα σήμερα αλλά δεν διασφαλίζει στο ελάχιστο το μέλλον…
Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα ανακτηθούν 415 εκατ ευρώ. 
Για την Attica bank η καλύτερη λύση παραμένει η αύξηση κεφαλαίου 200 εκατ ώστε να καλυφθεί και το κεφαλαιακό άνοιγμα και οι προνομιούχες μετοχές στο μέλλον. 
Η αύξηση κεφαλαίου όμως δεν υιοθετείται και αντί μιας καθαρής λύσης προκρίνεται μια θολή και δυσδιάκριτη μορφή αντιμετώπισης του προβλήματος που διασφαλίζει το παρόν αλλά δεν διασφαλίζει το μέλλον. 
H Attica bank διαθέτει 671 εκατ κεφάλαια αλλά η χρηματιστηριακή της αξία στα 119 εκατ ευρώ. 
Η λύση με ομολογιακό tier 2 και τιτλοποίηση προβληματικών δανείων δεν διασφαλίζει το μέλλον της Attica bank και σίγουρα δεν διασφαλίζει ότι η τράπεζα θα επανέλθει σε βιώσιμη κερδοφορίαΟ κ. Θεόδωρος Πανταλάκης είπε ότι η τράπεζα μπορεί να παρουσιάσει κερδοφορία το 2018
Η Attica Bank ίσως είναι η καλύτερη ευκαιρία για τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Θεόδωρο Πανταλάκη να αποδείξει την αξία του ως τραπεζίτης και πόσο γρήγορα θα φέρει θετικό πρόσημο στον ισολογισμό της τράπεζας. 
Το προσωπικό στοίχημα του Θεόδωρου Πανταλάκη μετρά από τη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων καθώς δόθηκε η έγκριση στο σχέδιο της διοίκησης για την τιτλοποίηση των «κόκκινων» δανείων ύψους 1,2 δισ ευρώ. 
Ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης είπε ότι η τράπεζα μπορεί να παρουσιάσει κερδοφορία το 2018 και την ίδια στιγμή θα προχωρήσει στην περικοπή του λειτουργικού κόστους της τράπεζας στα επίπεδα του 25% ενώ προσδοκά να αυξηθούν τα έσοδα στα επίπεδα του 10% το επόμενο διάστημα. 
Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αναδιάρθρωση των θυγατρικών εταιρειών της τράπεζας.
Επίσης το σχέδιο ανασυγκρότησης της τράπεζας θα έχει ως βασικό στόχο την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις οποίες θα διατεθούν κεφάλαια ύψους 27,5 εκατ. ευρώ και μαζί με τα κεφάλαια του ΕΤΕΑΝ η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος θα φθάσει τα 54 εκατ. ευρώ. 
Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2017. 
Ο πυλώνας εξυγίανσης και ανάπτυξης της τράπεζας θα στηριχθεί στους καταθέτες οι οποίοι από τη νέα χρονιά θα δοθούν πιο ελκυστικά προϊόντα για τις καταθέσεις τους. 
Να σημειωθεί ότι την περίοδο της διοικητικής κρίσης της τράπεζας και ειδικότερα τον περασμένο Σεπτέμβριο με την κορύφωση των γεγονότων για το μέλλον της, έφυγαν περίπου 300 εκατ. ευρώ. 
Οι καταθέτες που απέσυραν τα χρήματα τους ήταν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που φοβήθηκαν ενώ οι ανώνυμοι καταθέτες δεν έκαναν την παραμικρή κίνηση. 
Ωστόσο η διοίκηση της τράπεζας άκουσε τα παράπονα των μικρομετόχων για την καταστροφική πορεία της μετοχής της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Η τιμή της μετοχής έχει κατρακυλήσει στα 0,044 ευρώ όταν η τελευταία ΑΜΚ είχε πραγματοποιηθεί στα 0,30 λεπτά του ευρώ. 
Ο διευθύνων σύμβουλος κ. Θεόδωρος Πανταλάκης αναφερόμενος στους μετόχους είπε ότι η τράπεζα έχει λάβει κρατικές εγγυήσεις με αρκετούς περιορισμούς που δεν τις επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα κατά το δοκούν και με αθέμιτο τρόπο. 
Ο κ. Πανταλάκης διευκρίνισε ότι όσο οι εγγυήσεις παραμένουν στο τραπέζι δεν υπάρχουν περιθώρια. 
Η Τράπεζα Αττικής έλαβε 100 εκατ. ευρώ ως εγγύηση και πήγαν στα εποπτικά κεφάλαια τα οποία πρέπει να επιστραφούν στα τέλη του 2018. Επίσης εκδόθηκε ομόλογο αξίας 280 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας , το οποί ί δεν έχει αξιοποιηθεί από την τράπεζα. 
Ο κ. Πανταλάκης είπε ότι η τράπεζα μόλις βγει από το πρόγραμμα της κρατικής ενίσχυσης είναι προφανές ότι θα στηριχθεί στους μετόχους και στους καταθέτες. 
Ο πρόεδρος της τράπεζας κ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης είπε ότι το 2017 θα αγωνιστούμε να ανατρέψουμε αρνητικό ισοζύγιο που έχει διαμορφωθεί στην τράπεζα και το 2018 θα την επαναφέρουμε σε κερδοφορία. 
Η τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων της τράπεζας και η διαχείριση τους αποτελούν μια καινοτομία για την εγχώρια αγορά είπε στο περιθώριο της Γ των μετόχων ο κ. Πανταλάκης. 
Αναφέρθηκε ότι υπάρχουν επτά υποψηφιότητες για την αξιοποίηση των «κόκκινων» δανείων και θα γίνουν με τη σύσταση μιας κοινής εταιρείας Ειδικότερα η Attica Bank σε ανακοίνωση της αναφέρει τη διαδικασία τιτλοποίησης των «κόκκινων» δανείων. 

Attica Bank: Εξυγίανση Ισολογισμού με τιτλοποίηση δανείων και εκκίνηση νέων πιστοδοτήσεων

Η Γενική Συνέλευση της Attica Bank, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, εξουσιοδότησε τη Διοίκηση της Τράπεζας να προχωρήσει τις διαδικασίες τιτλοποίησης δανείων σε οριστική καθυστέρηση, εκδίδοντας δύο ομόλογα με ενέχυρο τα εν λόγω δάνεια.
Μετά την εξειδίκευση των όρων έκδοσης των ομολόγων, θα συγκληθεί εκ νέου το σώμα των μετόχων, προκειμένου να δώσει την οριστική έγκριση του και να προχωρήσει η όλη διαδικασία.
Κομβικό σημείο για την περαιτέρω πορεία της Τράπεζας αποτελεί η προ ημερών υποβολή του Πλάνου Αναδιάρθρωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα αποσταλεί προς την DG Comp μέχρι την 21η Δεκεμβρίου για την οριστική έγκρισή του. 
Η Διοίκηση της Attica Bank δημοσιοποίησε επίσης και άλλες κινήσεις απομόχλευσης του ισολογισμού της, λαμβάνοντας τις κατάλληλες αποφάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των 5 θυγατρικών της.
Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ NPLs

Βήμα 1: Τιτλοποίηση δανείων σε οριστική καθυστέρηση ποσού, περίπου 1.045 εκ. Ευρώ
Μεταφορά από την Τράπεζα του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων σε οριστική καθυστέρηση (περίπου 1.045 εκ. Ευρώ) σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), κατ΄ εφαρμογή του Νόμου 3156/2003.
Η εταιρεία ειδικού σκοπού θα εκδώσει τα παρακάτω 2 χρεόγραφα:
α. Ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας λ.χ. 415 εκ. Ευρώ (Senior Note).
β. Ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας λ.χ. 630 εκ. Ευρώ (Junior Note).
γ. Τα 2 ομόλογα προκύπτουν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3156/2003, και έχουν εκ του νόμου ενέχυρο τα εν λόγω δάνεια.
Το ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας 415 εκ. Ευρώ έχει προτεραιότητα κατά την αποπληρωμή του και ακολουθεί το ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας 630 εκ. Ευρώ.
Η Διοίκηση της Τράπεζας εξουσιοδοτείται να εξειδικεύσει τους όρους των ομολόγων που θα εκδοθούν και να ενημερώσει σχετικά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συγκληθεί για να εγκρίνει τον επενδυτή και τις οριστικές συμφωνίες υλοποίησης του προγράμματος.

Βήμα 2: Ίδρυση Εταιρείας Διαχείρισης από την ATTICA BANK
Η Τράπεζα θα ιδρύσει μια Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.) (AMC), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4354/2015.
Το SPV, εταιρεία ειδικού σκοπού, θα συνάψει μία Σύμβαση Διαχείρισης Απαιτήσεων (SLA) 7ετούς τουλάχιστον διάρκειας του εν θέματι χαρτοφυλακίου. Η σύμβαση διαχείρισης μεταξύ τη AMC SPV θα είναι μία “arm’s length” συμφωνία αναφορικά με τις προβλεπόμενες αμοιβές διαχείρισης.

Βήμα 3: Απόκτηση μέχρι του 80% του AMC από τον υποψήφιο επενδυτή
Ο επενδυτής θα αποκτήσει μέχρι το 80% της AMC με καταβολή ποσού αντίστοιχου της ονομαστικής αξίας της συμμετοχής του στο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαχείρισης δανείων.

Βήμα 4: Πώληση του Junior Note από την Τράπεζα
Θα προβλεφθεί δυνατότητα από την Τράπεζα, όταν τα θεσμικά εμπόδια θα έχουν αρθεί, να πωλήσει το Junior Note ποσού 630 εκ. έναντι ενδεικτικού τιμήματος (λ.χ. 1-2€), προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάκληση αναγνώρισης (de-recognition) των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού.

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΜΚ
Εναλλακτικώς :
B.1. Η Τράπεζα θα εκδώσει ένα Κοινό Ομολογιακό Δάνειο Tier II το οποίο θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας και θα καλυφθεί από τον υποψήφιο επενδυτή με μετρητά ή cash equivalent εξασφαλίσεις.
Συγκεκριμένα η Τράπεζα θα εκδώσει ένα Tier II κοινό ομόλογο ονομαστικής αξίας 70 εκ. Ευρώ. Το ομόλογο θα φέρει ένα σταθερό ή κυμαινομένου επιτοκίου κουπόνι.
Ο υποψήφιος επενδυτής θα καλύψει με μετρητά ή cash equivalent εξασφαλίσεις το συνολικό ποσό των 70εκ. Ευρώ στο ομόλογο που θα έχει εκδοθεί από την Τράπεζα.
Β.2. Με την προϋπόθεση ότι θα νομοθετηθεί παράταση του αναβαλλόμενου φόρου, ο επενδυτής θα δύναται να εξαγοράσει το Junior Note (true sale) έναντι ποσού, το οποίο θα προσμετράται στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας ως TIER I και θα τυγχάνει της αποδοχής των εποπτικών Αρχών.
Επίσης, η Διοίκηση της Τράπεζας ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους αναφορικά με τις εξής εξελίξεις:

Την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου της Τράπεζας με τη συμμετοχή σε αυτό περί του 10% του προσωπικού της Τράπεζας (86 άτομα).

Την υποβολή του Πλάνου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας προς το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος. Το Πλάνο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας προβλέπει, την απομόχλευση του ισολογισμού, τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστος της Τράπεζας και την επάνοδό της σε κερδοφορία εντός του 2018 και πρόβλεψη ισορροπημένου ισολογισμού για το 2017.

Την εξέλιξη της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της Τράπεζας με την δημιουργία ενός ευέλικτου οργανωτικού σχήματος, γεγονός που θα συμβάλει και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Την συμμετοχή της Τράπεζας σε προγράμματα ενίσχυσης της ανάπτυξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΤΕΑΝ και άλλων εγχώριων και διεθνών οργανισμών, με την παροχή των πρώτων δανειοδοτήσεων εντός του τρέχοντος έτους και συνέχισή τους το 2017.

Νίκος Θεοδωρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου