Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά του ΕΣΧΑΔΑ του Αστέρα ΒουλιαγμένηςΒούλα 5/12/2016 
blogs : http://rikipvvv.blogspot.gr/ Αριθμ. Πρωτοκ. : 064 (β) / 2016 
Ε-mail : rikipvvv@gmail.com 

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση
(για οικονομικό Τύπο)
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ για το ΕΣΧΑΔΑ του ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. συνέταξε και κατέθεσε σήμερα στο ΣτΕ προσφυγή κατά του ΕΣΧΑΔΑ του Αστέρα Βουλιαγμένης, για διερεύνηση τόσο του πολεοδομικού καθεστώτος όσο και του δασικού χαρακτήρα όλης της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου, η οποία υπογράφεται από μέλη της αλλά και πολίτες του Δήμου.
Οι λόγοι ακυρώσεως που επικαλούμαστε είναι:
1.Η προσβαλλομένη εντάσσει παρανόμως την επίδικη έκταση στο σχέδιο πόλεως, καθώς πρόκειται για εκτός σχεδίου έκταση με ανέκαθεν δασικό χαρακτήρα , αντίθετα προς το άρθρο 60 του ν998/1979 ,όπως ισχύει, το οποίο απαγορεύει την ένταξη των δασών και των δασικών εκτάσεων στο σχέδιο πόλης.2.Η προσβαλλομένη εγκρίνει παρανόμως ΕΣΧΑΔΑ που προβλέπει δόμηση σε δασική έκταση, αντίθετα με την παρ 3 του άρθρου 11 του ν3986/2011 η οποία προβλέπει 
ότι η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, στα οποία περιλαμβάνονται χώροι που προστατεύονται από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου 998/1979 και ειδικότερα τό άρθρου 60 αυτού. 
3. Η προσβαλλομένη εγκρίνει την επέκταση των τουριστικών εγκαταστάσεων εντός της δασικής έκτασης του Αστέρα αντίθετα προς το άρθρο 49, παρ 3 και 4α, 4β του ν998/1979, όπως ισχύει, το οποίο απαγορεύει τις εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα στα δάση και τις δασικές εν γένει εκτάσεις κείμενες εντός της περιφερείας του νομού Αττικής.
Σχετικά με τις παραπάνω παραλήψεις είχαμε ενημερώσει τόσο το ΤΑΙΠΕΔ όσο και την αγοράστρια εταιρεία με εξώδικη πρόσκληση που τους κοινοποιήθηκε στις 26/10/2016, όμως μας αγνόησαν και προχώρησαν στην ολοκλήρωση της πώλησης του ΑΣΤΕΡΑ.
Στον αγώνα αυτό συνεργαζόμαστε στενά με την Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης (Ο.Κ.Ε.) και έτσι σήμερα αναδεικνύουμε ταυτόχρονα το σημαντικό έγγραφο που εξασφάλισε η Ο.Κ.Ε. , όπως αναφέρει στο σχετικό Δ.Τ. της ‘’ Όπως προκύπτει από το έγγραφο-ντοκουμέντο αυτό, της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, έχει υποβληθεί από 24/6/2015, στο Εθνικό Κτηματολόγιο, Δήλωση Ιδιοκτησίας για όλη τη χερσόνησο του Μικρού Καβουρίου, ως Δημόσια Δασική έκταση , 436,20 στρεμμάτων ,η οποία ανήκει, κατά πλήρη κυριότητα στο Ελληνικό Κράτος και μάλιστα σε εκτός σχεδίου περιοχή…’’.

ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. 

* ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ & Το έγγραφο της Απ.Διοικ.Αττικής για το ΔΑΣΙΚΟ 

-- ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ τα ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ===>
===============================================================

Ε-mail : rikipvvv@gmail.com Facebook : www.facebook.com/rikipvvv

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου