Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Παράταση καταβολής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ - Ενημέρωση από την παρέμβαση στη ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ

Τρεις σημαντικές ενημερώσεις από την ανοικτή συνέλευση μηχανικών. Η παράταση βέβαια είναι ελάχιστη, η δέσμευση χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας είναι πολύ σημαντική εξέλιξη και θα παρακολουθήσουμε την εφαρμογή της.


Μέχρι 16.01.2016 παρατείνεται η καταβολή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Β’εξαμήνου 2015

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ από εδω

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξ. Καρκαντζός, παρατείνεται η πληρωμή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ 2ου εξαμήνου 2015 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2016

Ενημέρωση από την παρέμβαση στη ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ στις 14-12-2015

Για το ζήτημα της Ασφαλιστικής Ενημερότητας δέχθηκαν να δίνεται πάντα, ύστερα από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου, κάποιου τύπου ασφαλιστική ενημερότητα, που θα καλύπτει όλες τις χρήσεις και όχι μόνο την πολεοδομία.


Σχετικά με την αποστολή καταστάσεων οφειλετών στο ΚΕΑΟ μας γνώρισαν ότι δεν έχουν αποστείλει και ότι δεν προτίθενται να στείλλουν.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Ταμείο, μετά την εισήγηση της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ και την ομόφωνη απόφαση 24/378/16.12.2015 της συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΤΑΑ, παρατείνεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β΄εξαμήνου 2015 μέχρι και τις 16/01/2016. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση, παραμένει σε ισχύ η ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα του ασφαλισμένου, ενώ παράλληλα απαλλάσσονται οι ασφαλισμένοι από τα πρόσθετα τέλη μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου