Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Συντονισμός δράσεων ένάντια στην υφαρπαγή της πρώτης κατοικίας


Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
STOP ΣΤΗΝ ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΛΟΓΩ ΧΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Α. ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ

1. Η τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013 (ΦΕΚ 2219, 15/10/2015) ενεργοποιεί την απαίτηση των τραπεζών προς τους δανειολήπτες για συμμόρφωση προς τους κανόνες εξόφλησης των οφειλών τους, επί ποινή υφαρπαγής περιουσιακών τους στοιχείων, ακόμα και της προστατευόμενης μέχρι πρότινος, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρώτης κατοικίας.
Σύμφωνα με στοιχεία, περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο είναι οι καθυστερούμενες, πάνω από 1 μήνα, οφειλές προς τις τράπεζες από μικρά επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες (300.000 περίπου δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, 700.000 περίπου δανειολήπτες καταναλωτικών δανείων, 500.000 οφειλές πιστωτικών καρτών και 100.000 περίπου δανειολήπτες μικρών επιχειρηματικών δανείων). Εν ολίγοις, η μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών τάξεων χρωστά και πολλοί δεν μπορούν λόγω φτωχοποίησης να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, ακόμη και αν αυτά ρυθμιστούν. 

Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας δίδεται προθεσμία 6 μηνών στους υπερήμερους οφειλέτες προκειμένου να ενταχθούν στις διαδικασίες, να συνεργαστούν με τις Τράπεζες και να ρυθμίσουν τα δάνειά τους.

2. Η επί θύραις ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, στην οποία η κυβέρνηση επείγεται να προχωρήσει εντός του Δεκεμβρίου 2015, έχει άμεση σχέση με τα κόκκινα δάνεια, καθώς η ρύθμισή τους θα διευκολύνει την ανακεφαλαιοποίηση. Κι’ εδώ οι συμφωνίες με τους πιστωτές δεν προοιωνίζονται καθόλου ευνοϊκές λύσεις για τους οφειλέτες που έχουν ελάχιστο ή/και καθόλου εισόδημα, όπως και για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που πνίγονται στα χρέη. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μπορεί να πωληθούν σε hedge funds με μικρό ποσοστό της ονομαστικής τους αξίας, τα οποία και θα απαιτήσουν την εξόφληση του δανείου, με αποτέλεσμα να χάσουν την πρώτη κατοικία τους όλοι αυτοί που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν.

Β. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ Η΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΝ


(δισέλιδο σε μορφή pdf [εδώ])

Πρόταση για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων

και την προστασία από πλειστηριασμούς


Είναι φανερό ότι η παράταση απαγόρευσης των πλειστηριασμών για τραπεζικές οφειλές ή οφειλές στο δημόσιο και τις ΔΕΚΟ δεν αποτελεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα των κόκκινων δανείων.
Μέρος των προβληματικών δανείων των τραπεζών, που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες με στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και αγρότες με μικρά αγροτικά δάνεια), ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μπορεί να μεταβιβαστεί σε έναν ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης κόκκινων δανείων. 

Η μεταβίβαση των προβληματικών δανείων στον ενδιάμεσο φορέα θα πρέπει να συνδυαστεί με τη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος ρυθμίσεων για την πραγματική διευκόλυνση των δανειοληπτών, με διαγραφή των οφειλών που δεν υπάρχει η δυνατότητα να αποπληρωθούν, όπως πρέπει να γίνει και για τις ρυθμίσεις των δανείων των φυσικών προσώπων. Δηλαδή, περικοπή των δόσεων αποπληρωμής των δανείων, ώστε να μην ξεπερνά το δυνατόν να καταβληθεί ποσοστό του διαθέσιμου μηνιαίου εισοδήματος των δανειοληπτών, και διαγραφή του υπόλοιπου της αρχικής δόσης σε ετήσια βάση, με εξαίρεση τα υψηλά εισοδήματα και αφού έχουν εξεταστεί και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία.

Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει έρευνα κάθε περίπτωσης χωριστά, για να διαπιστωθούν τα πραγματικά δεδομένα σχετικά με τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου και η ρύθμιση πρέπει να συνδυαστεί με υπολογισμό και ορισμό των ελάχιστων δαπανών διαβίωσης. 

Το γενικό περίγραμμα του προτεινόμενου πλαισίου ρυθμίσεων είναι το εξής :

● Μέχρι να ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος ρύθμισης των κόκκινων δανείων, να παραταθεί η απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για τραπεζικές οφειλές για μια 3ετία. Η παράταση κρίνεται αναγκαία, όχι γιατί θα λύσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων αλλά για να δοθεί το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την προετοιμασία των μηχανισμών που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών και παράλληλα για να αποτραπεί η μη αναστρέψιμη κοινωνική και οικονομική καταστροφή που θα επιφέρουν ενδεχόμενοι πλειστηριασμοί. Το καθεστώς απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρέπει να επεκταθεί και σε δανειολήπτες εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικροεπιχειρηματίες που έχουν στεγαστικά δάνεια ή οφειλές διασφαλισμένες με υποθήκη σε πρώτη κατοικία, σε οφειλές προς άλλους φορείς όπως Δημόσιο, ΔΕΚΟ, κλπ, αλλά και στις αγροτικές ιδιοκτησίες των μικροκαλλιεργητών. Για όσους δανειολήπτες η έρευνα αποδείξει ότι δεν αποπληρώνουν τα δάνειά τους χωρίς όμως να έχουν πραγματική οικονομική δυσχέρεια, αυτοί θα καταβάλουν το συνολικό ποσό της υποχρέωσης.

● Να περιλαμβάνεται περίοδος χάριτος με πάγωμα οφειλών, τουλάχιστον για μια 3ετία και εκλογίκευση επιτοκίων.

● Να δοθεί προτεραιότητα σε εκείνους που είναι χρόνια ασθενείς, ανάπηροι, χρόνια άνεργοι, απολυμένοι ή ανήκουν σε οικογένειες που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο, καθώς επίσης και σε οικογένειες με μόνη κατοικία (όχι μόνο κύρια αλλά μοναδική), και να προβλεφθεί ολική διαγραφή για τις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας αποπληρωμής (π.χ. σε ηλικιωμένους πάνω από ορισμένο όριο ηλικίας ή σε χρόνια ανίατους ασθενείς).

● Να συμπεριληφθούν στα προγράμματα ρύθμισης και στις απαγορεύσεις πλειστηριασμών τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και να ακυρωθεί η σύμβαση τιτλοποίησής τους. Σήμερα που το φάσμα της απόλυσης των δημοσίων υπαλλήλων προβάλλει εντονότερα, είναι αναγκαίο να προστατευθεί τουλάχιστον η κατοικία τους που δανειοδοτήθηκε από το ΤΠΔ, με την απαραίτητη συνθήκη της ύπαρξης συγκεκριμένου μηνιαίου εισοδήματος (μισθού) τους. Επισημαίνεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι λόγω της σταθερότητας του εισοδήματός τους αποτελούσαν μέχρι σήμερα στοχευμένη ομάδα πώλησης δανείων χωρίς διασφαλίσεις.

Η μεταβίβαση των προβληματικών δανείων από τις τράπεζες μπορεί να γίνει με τρόπους που έχουν εφαρμοστεί διεθνώς και δεν επιφέρουν επιπρόσθετες ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Η αξία των μεταβιβαζόμενων δανείων θα είναι μειωμένη κατά το ποσό της ζημίας, που έχει ήδη καταχωρηθεί στους ισολογισμούς των τραπεζών, έτσι ώστε να μην θεωρηθεί ως επιπρόσθετη ενίσχυση των τραπεζών. Στις τράπεζες θα δοθεί η δυνατότητα καταχώρησης της άμεσης ζημίας σε χρονικό διάστημα 3ετίας ή 5ετίας.

Οι τρόποι μεταβίβασης των προβληματικών δανείων στον ενδιάμεσο φορέα, είναι αντικείμενο επεξεργασίας. Υπάρχουν ήδη πολλές εναλλακτικές λύσεις, που έχουν τύχει επεξεργασίας στα πρότυπα των λύσεων οι οποίες εφαρμόστηκαν διεθνώς και θα μπορούσαν να μπουν σε εφαρμογή άμεσα.

● Τέλος σχετικά με την κατάσχεση ακόμα και ελάχιστων χρηματικών ποσών οφειλετών που γίνεται σήμερα λόγω χρεών, η κατάσχεση πρέπει να επιτρέπει να παραμένει στον οφειλέτη ένα ακατάσχετο ποσόν για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης (π.χ. 20.000€). 

Γ. ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΜΕΣΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ν’ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Δημιουργούμε μια ανοιχτή πλατφόρμα συνεργαζόμενων φορέων (σωματεία, αυτοδιοικητικοί φορείς, δημοτικές/περιφερειακές κινήσεις, συνδικαλιστικές παρατάξεις, ομάδες πολιτών, σύλλογοι, κ.λπ.) και προσώπων, με στόχο να δράσουμε άμεσα με κινητοποίηση των δεκάδων χιλιάδων ενδιαφερομένων δανειοληπτών που κινδυνεύουν με οικονομική καταστροφή λόγω υφαρπαγής της πρώτης κατοικίας τους. 

- Συγκεντρώνουμε υπογραφές στην ανοιχτή πλατφόρμα φορέων και προσώπων εδώ: soskatoikia@gmail.com

- Προωθούμε αποκεντρωμένες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα

- Οργανώνουμε μαζική συγκέντρωση στην Αθήνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου