Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Η συσπείρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών και το Ν.4254

συσπειρωση αριστερων μηχανικων

Για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών
Η ψήφιση του Νόμου 4254/2014, αντικαθιστά το νόμο 4663 του 1930 που όριζε τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος. Με αυτή, αλλάζει εκ βάθρων το ποιος μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του μηχανικού και αναιρούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο πτυχίο καθώς θα καθορίζονται από μελλοντικά Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία θα εισηγείται σχετική Επιτροπή μετά από γνωμοδοτήσεις του ΤΕΕ.
Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, καθώς ισοπεδώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και προετοιμάζει ένα νέο τοπίο συνεχών εξετάσεων και πιστοποιήσεων για την απόκτηση κατακερματισμένων επιμέρους δικαιωμάτων. Δυστυχώς, σε αυτό το τοπίο, το ΤΕΕ φαίνεται να αναζητά ρόλο ρυθμιστή της πιστοποίησης ενάντια στα συμφέροντα της πλειοψηφίας των μελών του.
Η επιχειρούμενη κατάλυση των δικαιωμάτων των μηχανικών, με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014, κατά κανένα «νομικό» τρόπο δεν επιβλήθηκε έξωθεν. Αποτέλεσε πρωτοβουλία της απελθούσας κυβέρνησης, στα πλαίσια ενός πολυνόμου που καταλύει φραγμούς περιβαλλοντικούς, πολεοδομικούς, εργασιακούς. Όμως η «απελευθέρωση» των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών που με αυτό τον τρόπο επιβάλλεται, ταυτόχρονα με την κατάλυση των εργασιακών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων και κατακτήσεων, αποτελούν στοιχεία της νεοφιλελεύθερης επίθεσης που μεθοδεύτηκε από τις δυνάμεις του μνημονίου στη χώρα, στο πνεύμα των Ευρωπαϊκών οδηγιών. Η απογύμνωση αυτή του επαγγέλματος από τις επιστημονικές του προϋποθέσεις και κυρίως από τον θεσπισμένο ρόλο του, την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος είναι απαράδεκτη, όσο και η απαίτηση για σπουδές πολλών ταχυτήτων, που οδηγεί στην άγρια εκμετάλλευση και εξαθλίωση των νέων συναδέλφων Μηχανικών.
Για το θέμα των δικαιωμάτων, γίνεται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ προς τα κάτω που είναι αντίθετη τόσο με το Σύνταγμα όσο και με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σε αυτή την κατεύθυνση σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συνδυασμό με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και διακηρύξεις (ΚΕΧΑΕ, Μπολόνια). Το αποτέλεσμα είναι η πολυδιάσπαση του αντικειμένου, ο
κατακερματισμός και η εξίσωση των πτυχίων προς τα «κάτω» (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Κολλέγια). Ο διαχωρισμός αυτός διευκολύνει μόνο τους εργοδότες και ταυτόχρονα δημιουργεί έναν αδιέξοδο «εμφύλιο» στα εσωτερικά του επαγγέλματος. Συγκεκριμένα:
Με την ψήφιση του Νόμου 4093 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -2016» καταργήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ΠΔ 38/2010, με το απαράδεκτο αποτέλεσμα οι αρμοδιότητες οι σχετικές με την απονομή των επαγγελματικών δικαιωμάτων να δίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και όχι από το ΤΕΕ.
Με την ψήφιση του Νόμου 4093|2012 και την τροποποίησή του με τον Νόμο 4111|2013, επεκτείνεται επίσης κατά απαράδεκτο τρόπο η αναγνώριση των Ευρωπαϊκών Πτυχίων, που δίδονται μετά από φοίτηση σε Ελληνικά Κολλέγια, που συνεργάζονται με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
Μετά την τροποποίηση του Π.Δ. 38|2010 με αυτούς τους Νόμους, όλα τα Πανεπιστημιακά Πτυχία τέτοιας μορφής από χώρες της Ε.Ε. γίνονται πλέον επαγγελματικώς ισοδύναμα με εκείνα που δίδονται από Ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ. Κατ’ επιταγή του Μνημονίου οι κάτοχοι αυτών, μπορούν να διεκδικούν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων.
Ο πρόσφατος Ν.4336/15 (3ο μνημόνιο) της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προβλέπει: Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι περιορισμοί, η κυβέρνηση θα υποβάλει, έως τον Οκτώβριο του 2015, το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών και των συναφών επαγγελμάτων (βασικό παραδοτέο) και θα εγκρίνει τις συστάσεις εξωτερικού συμβούλου έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) και τις συστάσεις της διυπουργικής επιτροπής, με βάση άλλες πρόσφατες εκθέσεις έως τον Φεβρουάριο του 2016 “
Η εκπαίδευση του Μηχανικού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από οργανωμένα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα που δεν εξαρτώνται από τις επιταγές της αγοράς. Η επιστημονική κατάρτισητων μηχανικών πρέπει να παραμείνει υποχρέωση της πολιτείας τόσο κατά την περίοδο της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης όσο και κατά την διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Συνταγματική τέλος επιταγή αποτελεί επίσης ότι μετά την λήψη πτυχίου ΑΕΙ, οι κάτοχοι του δραστηριοποιούνται, σε όλο το εύρος του αντίστοιχου επαγγέλματος διεξάγοντας όλες τις δυνατές επαγγελματικές πράξεις.
Οι φορείς των μηχανικών πρέπει να επιδιώξουν την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων οδηγιών της ΕΕ, την 89/48, την 92/51, 2005/36), της συνθήκης της Μπολόνια και των διατάξεων του ελληνικού δικαίου που τις επικυρώνουν, που οδηγούν στην υποβάθμιση του επαγγέλματος και των σπουδών μας, σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος.  Δυστυχώς η μέχρι σήμερα  εμπλοκή του ΤΕΕ –μέσω των αποφάσεων του - στα του ν. 4254 και των προηγουμένων ρυθμίσεων είναι στάση συνυπεύθυνου και συνενόχου στο έγκλημα.
Η δική μας αντίθεση σε αυτούς τους νόμους είναι αδιαπραγμάτευτη και απαιτούμε την κατάργησή τους. Αυτό που προτείνουμε δεν είναι η υπεράσπιση ενός παλιού μοντέλου που καταρρέει και πολιτικά και κοινωνικοοικονομικά, είναι μια βαθιά πρόταση αλλαγής, η οποία βασίζεται σε μια σύγχρονη χάρτα αναγκών και δικαιωμάτων, αλλά και νέων δυνατοτήτων που δίνει η νέα εποχή.
Είναι τέλος άμεσα αναγκαία η σύνταξη διεθνούς χάρτας για τη κατοχύρωση του 5 έτους κύκλου σπουδών σε απόλυτη συσχέτιση με τη κατάργηση της επιβληθείσας
«απελευθέρωσης» ως ελάχιστη κατοχύρωση του δημόσιου συμφέροντος, της προάσπισης της κοινωνίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
•Κατάργηση ολόκληρου του πολυνόμου και - ως προς το θέμα των δικαιωμάτων - της Υποπαραγράφου ΙΓ.12 του ν.4254/2014 για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, του αρχιτέκτονα και του τοπογράφου (μετά από σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ) και της Υποπαραγράφου ΣΤ.23  με την οποία αναθεωρούνται οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος όλων των Η/Μ με Προεδρικά Διατάγματα (μετά από εισήγηση του ΤΕΕ).
• Πλήρη, ολοκληρωμένη και αποκλειστική σύνδεση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών από τα πτυχία, για να μην γίνουν τα πτυχία μας απλά ο προθάλαμος ενός συστήματος διαρκούς και επί πληρωμή πιστοποίησης και εξέτασης κατακερματισμένων δεξιοτήτων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ
•Τον κατακερματισμό σε επίπεδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, την δημιουργία μηχανικών πολλών ταχυτήτων, την θεσμοθέτηση «δόκιμων» ή «ασκούμενων» μηχανικών, την πρακτική άσκηση.
• Τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρθηκαν, που εξισώνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων προς τα κάτω, τα ΠΔ που τις ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία. Όχι στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, στη διακήρυξη της Μπολόνια και στον «Κοινό Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης». 
•Υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων ενάντια στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και την αγορά των «επαγγελματικών προσόντων». 
ΖΗΤΑΜΕ
• Να θεσμοθετηθούν ξανά οι ελάχιστες αμοιβές ανά εργασία και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τους μισθωτούς και τους μισθωτούς με ΔΠΥ. Πλήρη και σταθερή εργασία για όλους. 
•Όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα στο πτυχίο. Επαγγελματικά δικαιώματα που καλύπτουν πλήρως και τεκμηριωμένα το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών με άρση των επικαλύψεων στο πλαίσιο ενός επιστημονικού και συναδελφικού σε όλα τα πεδία διαλόγου, με βάση την αρχή της συνεργασίας των διαφορετικών ειδικοτήτων στο παραγόμενο έργο αλλά και της μη επικάλυψης των ρόλων, με αναφορά στην διάκριση των γνωστικών αντικειμένων σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές. Ενιαίους
πενταετείς κύκλους σπουδών για όλους τους μηχανικούς. Αναζήτηση μεταβατικών διατάξεων μιας τέτοιας αλλαγής της νομοθεσίας του 1930. Μεταβατικών διατάξεων όμως, που θα ισχύσουν για όλους.
• Κατοχύρωση της δυνατότητας δημόσιας και δωρεάν επανεκπαίδευσης των μηχανικών, με άδειες μετ’ αποδοχών και ελεύθερη πρόσβαση σε προγράμματα επιμόρφωσης.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ
• Τον συντονισμό της διεθνούς κοινότητας των εργαζομένων μηχανικών και τη σύνταξη μιας διεθνούς χάρτας επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων για την κατοχύρωση του ενιαίου 5ετους κύκλου σπουδών, με στόχο την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και του δημόσιου συμφέροντος για την προστασία της κοινωνίας.
• Τον συντονισμό των μηχανικών που ζουν από τη δουλειά τους με το εκπαιδευτικό κίνημα πάνω σε κοινούς στόχους προστασίας των πολυτεχνικών σπουδών και του επαγγέλματος του μηχανικού.

Οκτώβριος 2015

3 σχόλια:

 1. συντεχνιακοί ξεφτίλες, τσιρακια του συστήματος, παρωχημένα μυαλά!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δηλαδη ενας αποφοιτος του imperial,τετραετους φοιτησης κουραστηκε, διαβασε, εμαθε λιγοτερα απο αποφοιτο ελληνικου πολυτεχνειου? ποια ειναι η γνωμη σας αντικειμενικα

   Διαγραφή
  2. παρακαλω πολυ θα ηθελα να ρωτησω το εξης. ο γιος μουειναι στο τελευταιο ετος στο Μ.Ι.Τ.στο τμημα πολιτικων μηχανικων,μπορει να γραφτει αυτοματα στο Τ.Ε.Ε ?

   Διαγραφή