Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Προετοιμάζεται η είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών από την φορολογική διοίκηση

Προσέξτε, από τη μία αυξάνουν συνεχώς οι εισφορές (5000€ ετησίως αυτή τη στιγμή, και αυξάνουν πάλι το 2015 για τους μετά το 93) σε ένα τοπίο πρωτοφανούς ανεργίας και αναδουλειάς, από την άλλη με το ΚΕΑΟ, την εφορία, τις κατασχέσεις κινητών και ακίνητων περουσιακών στοιχείων ετοιμάζουν ή τη μαζική έξοδο δεκάδων χιλιάδων από το επάγγελμα ή τη δήμευση όλων των περουσιακών στοιχείων που έχουν απομείνει.

Στο σχεδιασμό ενός λειτουργικού, ενοποιημένου μοντέλου είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων από τη φορολογική διοίκηση προχωρεί η κυβέρνηση.

Σημειώνεται πως ήδη ο συντονισμός των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από τη φορολογική διοίκηση είναι σε καλό στάδιο και στην παρούσα φάση γίνεται προσπάθεια εντοπισμού και επίλυσης νομικών και επιχειρησιακών περιορισμών που εμποδίζουν την εκτέλεση του σχεδίου μεταρρύθμισης.

Επιπροσθέτως ο υπουργός Εργασίας Γ.Βρούτσης συγκρότησε ομάδα διαχείρισης έργου που θα αναλάβει την εκτέλεση όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και τεχνικών απαιτήσεων που απαιτεί το εγχείρημα αυτό.

Μεταξύ άλλων η ομάδα εργασίας επιφορτίσθηκε με την προετοιμασία της επιχειρησιακής μελέτης σκοπιμότητας (ποσοτική και ποιοτική ανάλυση) για την ενσωμάτωση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων ασφαλιστικών εισφορών, καταβολής και είσπραξής τους στη φορολογική διοίκηση.

Θα ακολουθήσει ο σχεδιασμός ενός λειτουργικού, ενοποιημένου μοντέλου είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ο σχεδιασμός του ενοποιημένου μητρώου των υπόχρεων πληρωμής.
Σε ύστερο στάδιο η ομάδα διαχείρισης θα προχωρήσει με τη συμπλήρωση του οδικού χάρτη για τη λειτουργική και νομική εναρμόνιση (πλήρης παραμετροποίηση) της βάσης των εισφορών μεταξύ των ταμείων και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και των ασφαλιστικών κλάσεων.

Πηγή: http://news.in.gr/ec...?aid=1231343901

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου