Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Προτάσεις ΤΕΕ-Τμήμα ΒΑ Αιγαίου για το ασφαλιστικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 28/08/2014
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 725
ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΩΝΟΣ 1, - 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
TΗΛ: 22510-40847/48126 Fax: 22510-48127

Προς: 1. Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ,
κ. Χρήστο Σπίρτζη
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα
Fax. 210 3222504
2. Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ

Κοιν: Μέλη ΤΕΕ-Τμήμα ΒΑ Αιγαίου

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΕΕ-Τμήμα ΒΑ Αιγαίου ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»
1) ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΠΟ 01-01-2015
Πρόσφατα ανακοινώθηκε ανεπίσημα η ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε τρία, με μοναδική εξαίρεση το ΝΑΤ. Βρισκόμαστε δηλαδή προ της τελικής διάλυσης του ΤΣΜΕΔΕ και την εξαφάνιση των όποιων αποθεματικών έχουν απομείνει. H κυβέρνηση, με εντολή των δανειστών μας, θέλει να αφήσει μόνο τρία Ταμεία, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ και θα διαλύσουν το ΤΣΜΕΔΕ μας. Και τους μεν ελεύθερους επαγγελματίες του Ταμείου θα τους εντάξουν στον ΟΑΕΕ και τους μισθωτούς στο ΙΚΑ. Αποτέλεσμα αυτού, θα είναι η ολοκληρωμένη συρρίκνωση και διχοτόμηση του ΤΣΜΕΔΕ.
2) ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ-ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Με την βίαιη ενοποίηση του ταμείου μας, καταλύθηκε η αυτοτέλεια του μετά από 74 χρόνια λειτουργίας. Βιώνοντας σήμερα τα πραγματικά αποτελέσματα από τη λειτουργία του ΕΤΑΑ, αμφισβητείται έντονα πλέον η βιωσιμότητα του ταμείου, βιωσιμότητα που ήταν δεδομένη και την επιβεβαίωναν και όλες οι υφιστάμενες αναλογιστικές μελέτες, η εξαιρετική σχέση ασφαλισμένων – συνταξιούχων (7/1-τότε), τα περίπου 3,5 δις € αποθεματικά του, τα υψηλότερα ανά ασφαλισμένο από κάθε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Τελικά στόχος αυτής της ενοποίησης ήταν να «βάλει χέρι η κυβέρνηση»  στα αποθεματικά του ταμείου οδηγώντας τα στις μαύρες τρύπες του κρατικού προϋπολογισμού και των άλλων ελλειμματικών Ταμείων.
Ο συνδυασμός του «κουρέματος» των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και της μαζικής εξόδου των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης (θεμελίωση δικαιώματος), ορατός πλέον στις εξαθλιωτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην απασχόληση των μηχανικών και άλλων τεχνικών στη Χώρα μας, με τις "μνημονιακής" αφετηρίας απαράδεκτες αποφάσεις, μειώνει τη «ζωή» του ταμείου από 26 έτη σε λιγότερο από 10! Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την Ειδική Αναλογιστική Μελέτη βιωσιμότητας για το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (Φεβρουάριος 2013) και αναδεικνύουν την εφιαλτική κατάσταση στην οποία οδήγησαν οι αλόγιστες, διαλυτικές, και εν τέλει επικίνδυνες κυβερνητικές αποφάσεις, το άλλοτε πλέον υγιές Ασφαλιστικό Ταμείο της χώρας, το ΤΣΜΕΔΕ.
Οι τεράστιες απώλειες που σημειώθηκαν στο ταμείο μας από το «κούρεμα» των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διάρκεια του PSI, εντάθηκαν με την υποχρεωτική ένταξη του κλάδου υγείας του ΤΣΜΕΔΕ στον ΕΟΠΥΥ, οδηγώντας σε περαιτέρω υφαρπαγή των αποθεματικών του, πέρα από την άμεση υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους. Τις απώλειες αυτές των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ καλούμαστε να καλύψουμε μέσω αύξησης των ασφαλιστικών μας εισφορών, ενώ η ανεργία, η υποαπασχόληση, η μείωση των αποδοχών και η μη καταβολή δεδουλευμένων κυριαρχούν στο εργασιακό τοπίο.
3) ΚΕΑΟ
Η μεθοδευμένη φτωχοποίηση της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων συνεχίζεται με την παραπομπή των οφειλετών του ΕΤΑΑ σ’ έναν νεοσύστατο εισπρακτικό μηχανισμό του κράτους, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Το ΚΕΑΟ θα αναλαμβάνει την άμεση κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών προς το δημόσιο για οφειλές πάνω από 5.000€.
Επιπλέον, προκλητική και απαράδεκτη είναι η αντιμετώπιση του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ απέναντι στους άνεργους και υποαπασχολούμενους συναδέλφους, οι οποίοι αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Με καταστρατήγηση όχι απλά της έννοιας της κοινωνικής πρόνοιας αλλά και κάθε λογικής προσέγγισης, οι μηχανικοί δεν απαλλάσσονται των εισφορών τους το διάστημα της ανεργίας τους, ενώ στερούνται ακόμα και το στοιχειώδες δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τέλος, αν και οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες του ΤΣΜΕΔΕ πληρώνουν 120€ ανά έτος υπέρ ΟΑΕΔ, οι άνεργοι μηχανικοί δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας.
4) ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Α) ΝΕΑ ΑΡΧΗ
Με τις διατάξεις της νέας αρχής παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών μέχρι και την 31.12.2012, οι οποίες δεν έχουν τύχει εξόφλησης με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής ή με οποιαδήποτε άλλη διευκόλυνση ή νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής, εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 01.01.2013 και εφεξής ή εφόσον οφείλονται εισφορές από την 01.01.2013 και καταβάλλονται πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση
Β) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
12 δόσεις για καθυστερούμενες οφειλές έως και 30/06/2014.
Στις ρυθμίσεις τόσο της πάγιας όσο και της νέας αρχής, τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν οφειλές έως 5000€, μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή έως 100 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50€.
Η ρύθμιση απόλλυται όταν ο οφειλέτης:
Α)δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς
Τονίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης και με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 15%.
Β)δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,
Γ)έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
Σε περίπτωση απώλειας ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης, καθίσταται απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.

5) ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3986/2011

Οι νέες εισφορές με βάση το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1.7.2011 σύμφωνα με τον μεταγενέστερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011). 
Tο φλέγον ζήτημα της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών έχει οδηγήσει:
  • σε μαζικές διαγραφές από το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ, κυρίως των νεότερων μηχανικών και
  • σε αποφυγή εγγραφής των νέων διπλωματούχων Μηχανικών στο ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ (ενδεικτικό είναι ότι ενώ προ ολίγων ετών οι νέες εγγραφές στο ΤΕΕ ανέρχονταν ετησίως σε 4.300, πλέον μετά βίας ξεπερνούν τις 2.300)
6) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ 01-01-2015
Σε εφαρμογή του ν. 4254/2014, καταργούνται από 1.01.2015 οι διατάξεις που προέβλεπαν την είσπραξη κοινωνικών πόρων υπέρ των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριμένα το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ χάνει :
1) το 1% επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής εργολάβου, φυσικού ή νομικού προσώπου, και επί των οπωσδήποτε εκτελουμένων έργων υπό του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, ΝΠΔΔ
2) 1‰ επί του προϋπολογισμού οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή οικοδομών, με εξαίρεση τα έργα που εκτελούνται από το Δημόσιο, τους Δήμους και τις Κοινότητες
3) 1‰ επί της αξίας των εισαγομένων από την αλλοδαπή μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών και λιμενικών
4) Μηχανόσημα

7) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Άμεση μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
Κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους άνεργους συναδέλφους, με πλήρη διασφάλιση της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης - Αναγνώριση ιδιότητας ανέργου σε συναδέλφους, παροχή κάρτας και επιδόματος ανεργίας.
Να αναλάβει η διοίκηση του ταμείου την ευθύνη για το σφράγισμα των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων που αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Για όσο διάστημα υπάρχει αδυναμία πληρωμής εισφορών να μην είναι απαιτητές οι εισφορές για τον κλάδο υγείας. Δυνατότητα διαχωρισμού κλάδου υγείας από κλάδο ασφάλισης
Άμεση ενεργοποίηση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών με χρηματοδότηση από την ανακατανομή των πόρων των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς νέα χαράτσια.
Αποχή από κάθε συναλλαγή με την τράπεζα της Ελλάδος, απεμπλοκή του ΤΣΜΕΔΕ από την τράπεζα Αττικής και από κάθε είδους τραπεζικά και χρηματιστηριακά παιχνίδια. Διασφάλιση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ. Άμεση απόδοση των οφειλών του κράτους και της εργοδοσίας στο Ταμείο. Αποκατάσταση της ζημιάς των αποθεματικών που προκλήθηκε από το PSI.
Να ακυρωθεί ο νόμος ν. 4172/2013, περί αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Κατάργηση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Να μην γίνει καμία αποστολή ειδοποιητηρίων – κατασχετηρίων στους ασφαλισμένους από το ΕΤΑΑ και τα άλλα ταμεία.
Κατάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις καθυστερούμενες οφειλές. Άτοκοι και δίκαιοι διακανονισμοί με βάση την οικονομική κατάσταση του ασφαλισμένου - αποσύνδεση των διακανονισμών με την πληρωμή τρεχουσών εισφορών. Δυνατότητα διακανονισμού και για τις τρέχουσες εισφορές, δυνατότητα επανενεργοποίησης διακανονισμών που έχουν καταπέσει.
Να καταβληθούν άμεσα στο ταμείο οι οφειλές από το Δημόσιο αλλά και οι μεγαλοεργοδοτικές εισφορές.
Να τροποποιηθεί ο ν. 3518/06 που ορίζει ως προαπαιτούμενο για έγκριση μελετών ιδιωτικών έργων την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας. Άμεσα, με ενέργειές μας, να δεσμευθούν οι δημοτικές αρχές ότι στις  Υπηρεσίες Δόμησης (της αρμοδιότητάς τους) δεν θα απαιτείται η προσκόμιση της ασφαλιστικής ενημερότητας των μελετητών μηχανικών κατά την έκδοση αδειών για ιδιωτικά έργα ή αν συνεχίσει να ισχύει, να απαιτείται και από τους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Να μην διαλυθεί το ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ και να μην ενοποιηθεί με άλλα ταμεία, αντίθετα να διεκδικηθεί η ουσιαστική αυτονόμησή του με πρόεδρο ορισμένο από τους επιμέρους τομείς εκ περιτροπής και όχι από την κυβέρνηση. Να παραμείνει η εγγυοδοτική δυνατότητα του ΤΣΜΕΔΕ προς τους συναδέλφους μελετητές και εργολήπτες.
Αυτοτέλεια ΤΣΜΕΔΕ και διατήρηση της δυνατότητας εγγυοδοσίας, με δεδομένο, μάλιστα, τις πιέσεις που ασκούνται για πλήρη ενοποίηση των τριών Ταμείων του ΕΤΑΑ, με προφανή στόχο τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ και με δεδομένο ότι τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του Ταμείου αναδεικνύουν πλήρη ικανότητα οικονομικής λειτουργικότητας ακόμη και μετά την αφαίρεση των κοινωνικών πόρων.
Εναρμόνιση ισχύουσας νομοθεσίας για την συνταξιοδότηση των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων με τα ισχύοντα στον ΟΑΕΕ, δηλαδή, τη δυνατότητα άσκησης επί 18μηνο του επαγγέλματος του ΕΔΕ από την ημερομηνία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, υπό προϋποθέσεις, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην χορήγηση της σύνταξης. Να σημειωθεί ότι τα υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Εργασίας δέχονται ότι από την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου δεν προκαλείται κανένα βάρος ή κόστος για το Ταμείο.
Σφράγισμα των βιβλιαρίων όλων των ασφαλισμένων που δικαιολογημένα χρωστούν οφειλές. Εφαρμογή της απόφασης της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ που προβλέπει τη θεώρηση των βιβλιαρίων για όσους έχουν μεικτό οικογενειακό εισόδημα κάτω από 40.000 € την τελευταία 2ετία, είναι πρόσφατα απολυμένοι ή βρίσκονται στην πρώτη 3ετία άσκησης του επαγγέλματος.
Διαγραφή των ποσών που αντιστοιχούν στο Κλάδο Υγείας για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ασφαλισμένος παρέμενε ανασφάλιστος χωρίς Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη λόγω μη καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών.
Ρύθμιση των οφειλών με ταυτόχρονη διαγραφή προστίμων και τόκων υπερημερίας για τους αυτοαπασχολούμενους, τις ατομικές και τις μικρές επιχειρήσεις.
Κατάργηση του Πιστοποιητικού Ασφαλιστικής ενημερότητας προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα οι αυτοαπασχολούμενοι και την επιχειρηματική δραστηριότητα οι ατομικές και οι μικρές επιχειρήσεις.
Συναδελφικά,
Ο Πρόεδρος
του ΤΕΕ-Τμήμα ΒΑ Αιγαίου

Μανωλακέλλης Ευστράτιος

1 σχόλιο: