Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκος Γουδή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

Σεβαστοπούλου 30 Αθήνα 11524, τηλ. 6944914529, 6972408401

                            Αθήνα 20-1-2014
            Δελτίο Τύπου

Καθημερινά βιώνουμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών. Παράλληλα όμως με τη φτωχοποίηση, τις μειώσεις των μισθών και συντάξεων, την ανεργία και το κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων αντιμετωπίζουμε και μια άγρια επίθεση στα κοινωνικά αγαθά, με απροσμέτρητες συνέπειες για την ποιότητα της ζωής μας. Μια τέτοια επίθεση αντιμετωπίζουμε και για τον ελεύθερο χώρο που προορίζεται για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (ΜΠΓ).
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας (ΟΡΣΑ) δεν προχώρησε στην έγκριση του Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) για το ΜΠΓ (εναρμονίζοντάς το με την απόφαση 1970/12 του Σ.τΕ), κάτι που θα ήταν ένα ακόμη βήμα για την ενδυνάμωση και οριστικοποίηση της θεσμοθέτησης του Πάρκου. Αντίθετα με αποφάσεις της, ενέκρινε τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της ολυμπιακής εγκατάστασης του Badminton καταστρατηγώντας τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 187/Δ/11 Με τις αποφάσεις αυτές προβλέπεται να κατασκευαστούν στον περιβάλλοντα χώρο: θερινός κινηματογράφος, υπαίθριο θέατρο 1000 θέσεων και εστιατόριο. Επιπλέον η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε την εγκατάσταση δύο (2) λυόμενων οικίσκων στο Πάρκο Γουδή. Και τούτο όμως δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Π.Δ 187/Δ/11, γιατί αποτελεί επέκταση υφιστάμενων χρήσεων και προϋποθέτει την έγκριση του ΣΓΔ.
Μεγαλύτερο κίνδυνο για το Πάρκο αποτελούν οι σχεδιασμοί της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Με την απόφαση- πρόσκλησή της 8574/25-9-2013 υπέβαλε προσφορά για εκπόνηση μελέτης για τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά το ΜΠΓ ακυρώνοντας διατάξεις του Π.Δ.187/Δ/11. Συγκεκριμένα στόχος τής μελέτης αυτής θα είναι: η αιτιολογική τεκμηρίωση της δυνατότητας παραμονής της εγκατάστασης του Badminton σε μόνιμη βάση (ή άλλως την άρση της προσωρινότητας). Βλέπουμε εδώ πόσο παίρνουν υπόψη τους οι δημόσιοι φορείς την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 1970/12 η οποία έκρινε αντισυνταγματικό το άρθρο 20 του Ν.3342/2005 που επέτρεπε τη μετατροπή του Badminton από λυόμενη σε μόνιμη κατασκευή.
Ύστερα από πολλές προσπάθειες της Επιτροπής μας, αποφασίστηκε να συζητηθεί το θέμα του ΜΠΓ στο Δήμο Αθηναίων. Για αυτό το λόγο συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα καταλήξει σε προτάσεις για πρωτοβουλίες που μπορεί και πρέπει να πάρει ο Δήμος Αθηναίων.Η Επιτροπή μας θα επιδιώξει να γίνουν  αποδεχτές οι προτάσεις μας, τις οποίες έχουμε καταθέσει και αποβλέπουν στη δημιουργία ενιαίου πάρκου υψηλού πρασίνου σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΜΠ χωρίς εμπορευματοποίηση. Η Επιτροπή Αγώνα πήρε, ακόμη, την απόφαση να διοργανώσει ημερίδα την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 από 6μ.μ-9.30μ.μ στο πολυδύναμο κέντρο της 7ης κοινότητας, Πανόρμου 59. Στόχος μας είναι η ενημέρωση των πολιτών για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και η συναπόφαση απαραίτητων ενεργειών αναγκαίων για την προάσπιση του ΜΠΓ.
                        Η Γραμματεία της Επιτροπής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου