Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Αντίθεση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη κατάργηση των Οργανισμών Ρυθμιστικού Σχεδίου                                                                                       Αθήνα,   20-1-2014
Αρ. Πρωτ.: 6673 

                                                          Προς :  1.  Τον Υπουργό Διοικητικής
                                                                             Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
                                                                             Διακυβέρνησης.
                                                                             κ. Μητσοτάκη
                                                                      2.    Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας
                                                                             & Κλιματικής Αλλαγής.
                                                                              κ. Μανιάτη

                                                         Κοιν.:    1.    Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.
                                                                      2.    Πρόεδρο και Δ.Ε. Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ Κεντρικής    Μακεδονίας.
                                                                      3.    Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
                                                                     
Θέμα :  Κατάργηση των Οργανισμών Ρυθμιστικού Σχεδίου. 
 
Παρά τις επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις του Υπ. ΠΕΚΑ, καταργούνται σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου για «Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα». (http://www.opengov.gr/minreform/?p=1320 το link της δημόσιας διαβούλευσης), οι Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων.
Βάσει αυτού του Σχ. Νόμου, κάποιες από τις αρμοδιότητες του ΟΡΣΑ περνάν σε ένα τμήμα του ΥΠΕΚΑ, αντίστοιχα για τον ΟΡΘΕ, χωρίς αναφορά στη στελέχωσή τους, στον τεράστιο όγκο αρμοδιοτήτων και εκκρεμοτήτων τους ενώ είναι ελλιπής η μέριμνα για το μέλλον των υπαλλήλων τους.
Σήμερα ο ΟΡΣΑ λειτουργεί με 20 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 10 είναι μηχανικοί και οι υπόλοιποι, επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το 75% του ανθρώπινου δυναμικού του, καθώς και αρκετές αρμοδιότητες λόγω θεσμικών αλλαγών, παρόλα αυτά, ο ΟΡΣΑ είναι μια μάχιμη παραγωγική μονάδα με σημαντικό έργο. Πρόσφατα ολοκλήρωσε την εκπόνηση του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής (ΡΣΑ),το οποίο παρουσιάστηκε στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, όπου απέσπασε πολύ θετικά σχόλια και προωθείται για θεσμοθέτηση. Επίσης το τελευταίο διάστημα προώθησε την έκδοση αρκετών ΓΠΣ της Αττικής (που για έτη βρισκόταν στις καλένδες), ολοκλήρωσε διατάγματα προστασίας ορεινών όγκων, ακτών κλπ., ειδικά διατάγματα για περιοχές της Αττικής, παρεμβάσεις, Σχεδιασμούς, Μελέτες, Έρευνες και βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεσης τεσσάρων έργων με χρηματοδότηση του ΕΠΕΡΡΑΑ.
Η ξαφνική κατάργηση του ΟΡΣΑ μας φέρνει μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα αναφορικά με το μέλλον του σχεδιασμού στην πόλη μας. Ο ρόλος του, να προτείνει παρεμβάσεις ή να κρίνει αναπτυξιακά σχέδια, βάση του δικού του σχεδιασμού και των δικών του προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων με γνώμονα πάντα την Προστασία του Περιβάλλοντος , πολλές φορές αμφισβητήθηκε από τους Υπ. ΠΕΚΑ, οι οποίοι αντιμετώπιζαν τον ΟΡΣΑ ως εμπόδιο σε κάποιες αναπτυξιακές ή επιβλαβείς για το περιβάλλον, βλέψεις τους.
Αντίστοιχα η  κατάργηση του ΟΡ.ΘΕ. και η λειτουργία του ως τμήμα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. αποτελεί άλμα στο παρελθόν, καθώς σηματοδοτεί τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού της Μητροπολιτικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης στην κεντρική διοίκηση (Αθήνα) και τη λήψη των αποφάσεων μακριά από τους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πληροφορία για την κατάργηση του ΟΡΘΕ, έγινε γνωστή στην Θεσσαλονίκη την ημέρα κατά την οποία ο Υπουργός ΠΕΚΑ παρουσίαζε το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης που πρόκειται να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή.
Ουσιαστικά αυτό που χάνεται με το «κλείσιμο» των Οργανισμών αυτών είναι ο συντονιστικός τους ρόλος μεταξύ αναπτυξιακής, χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι Οργανισμοί  είναι ανεξάρτητα εργαλεία ορθολογικής ανάπτυξης, το τελευταίο ανάχωμα, το τελικό φίλτρο στις επενδυτικές πολιτικές, τις οποίες κρίνουν αυστηρά με όρους πολεοδομικούς, χωροταξικούς, και περιβαλλοντικούς . Η συρρίκνωση τους είναι ενδεικτική για τη στάση της σημερινής πολιτικής που είναι η απαξίωση της έννοιας του σχεδιασμού και η αντικατάστασή του με άλλους όρους.
Τέλος αυτές οι καταργήσεις εντάσσονται στην απαξίωση και εγκατάλειψη κρίσιμων δημόσιων λειτουργιών που αποτελούν ανάχωμα στα κυβερνητικά σχέδια εμπορευματοποίησης του χώρου και προώθησης ιδιωτικών συμφερόντων. Αποτελεί επίσης πρόκριμα για τον επόμενο γύρο απολύσεων – διαθεσιμοτήτων δημοσίων υπαλλήλων και για τους λόγους αυτούς είναι απαράδεκτη.
Ζητάμε να αποσυρθεί το εν λόγω Σχέδιο Νόμου και να στελεχωθούν επαρκώς με κατάλληλο προσωπικό οι Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου