Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Συστήνεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για τα Ταμεία IΚA, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ

Αναδημοσίευση από Εξπρές. Τι όμορφα που μπερδεύουν τη συνειδητή εισφοροδιαφυγή και εισφοροκλοπή του εργοδότη με την αδυναμία καταβολής εισφορών του άνεργου, ή υποαπασχολούμενου τα παπαγαλάκια. Στο βάθος βέβαια έρχονται οι κατασχέσεις.

Στη σύσταση ενιαίου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για τους τέσσερις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς της χώρας, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, προχωρά ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης. Στόχος είναι ο περιορισμός της εισφοροδιαφυγής και n αποτελεσματική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το ΚΕΑΟ θα πάρα «σάρκα και οστά» βάσει των κατευθυντήριων αξόνων του πορίσματος του τεχνικού κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έως το τέλος Μαρτίου. Σημειώνεται ότι n εισφοροδιαφυγή ξεπερνά τα 9 δισ. ευρώ, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία αγγίζουν τα 15 δισ. ευρώ, καθώς έως τώρα οι συνεχείς ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών και n αδυναμία ελέγχου της αδήλωτης εργασίας έχουν οδηγήσει στον «Καιάδα» το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι ηγεσίες των μεγαλύτερων ασφαλιστικών οργανισμών έχουν ήδη κρούσει τον κώδωνα του κίνδυνου για τη βιωσιμότητά τους. Στο ΙΚΑ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών ανέρχονται σε 5 δισ. ευρώ, στον ΟΑΕΕ τα 7,4 δισ. ευρώ, ενώ στον ΟΓΑ προσεγγίζουν τα 500 εκατ. ευρώ. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί n δραματική αύξηση της ανεργίας και n μείωση των εσόδων των ταμείων λόγω της εδραίωσης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, καθιστώντας αμφίβολο αν τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έως το τέλος του έτους.
To υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναμένεται να προχωρήσει στη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕΑΟ για την πλήρη καταγραφή των οφειλών σε ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Η μετάπτωση των οφειλών στο μητρώο θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουλίου, καθώς και n ταμειακή επαναβεβαίωσή τους από τους τέσσερις ασφαλιστικούς οργανισμούς. Στη συνέχεια θα γίνει ενοποίηση του ύψους των επιβαρύνσεων και του χρόνου ταμειακής βεβαίωσης. To μητρώο θα συντηρείται και θα ενημερώνεται σε τακτούς χρόνους, μέσω της αυτόματης μεταφοράς στοιχείων που επαναβεβαίωση τους από τις υπηρεσίες εσόδων των τεσσάρων ασφαλιστικών ταμείων.
Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας, στόχος του Κέντρου είναι οι υπόχρεοι καταβολής εισφορών, για να λαμβάνουν κάθε μήνα ασφαλιστική ενημερότητα, να καταβάλλουν ανελλιπώς τις εισφορές τους ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, την οποία τηρούν ανελλιπώς. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενεργοποιούνται άμεσα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το ΚΕΑΟ θα επεξεργάζεται και θα διαχειρίζεται:
- Την παροχή της ασφαλιστικής ενημερότητας προς το σύνολο των υπόχρεων και δικαιούχων ασφαλιστικής ενημερότητας. Υπενθυμίζεται ότι ασφαλιστική ενημερότητα λαμβάνουν όσοι καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους ή όσοι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση την οποία και τηρούν ανελλιπώς και ανανεώνεται κάθε μήνα. 
-Σε προκαθορισμένο χρόνο την ηλεκτρονική βάση και των τεσσάρων ασφαλιστικών ταμείων, αν ο υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή δόσεων σε περίπτωση ρύθμισης είναι ενήμερος ή όχι.
-Την άσκηση αναγκαστικών μέτρων σε οφειλέτες που δεν καταβάλλουν τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους εισφορές.
-Την ολοκληρωμένη λειτουργική δομή άμεσης τηλεφωνικής ενημέρωσης των υπόχρεων καταβολής εισφορών και ληξιπρόθεσμων οφειλών, με ίδιους πόρους, ή αν αυτό είναι αδύνατο με την αγορά εξωτερικών υπηρεσιών.
-Την γνωστοποίηση χωρίς χρονική υστέρηση της κατάστασης υπόχρεων καταβολής ληξιπρόθεσμων εισφορών και οφειλών προς τις διευθύνσεις των ταμείων.
-Την ενημέρωση των ταμείων σε προκαθορισμένο χρόνο για κάθε περίπτωση οφειλέτη τους σε βάρος του οποίου ασκήθηκαν αναγκαστικά μέτρα.
-Πιστοποίηση για το σύνολο των οφειλών που εκδηλώνεται με αίτησή του για πρόθεση υπαγωγής στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών με ειδική βαθμολογία, προκειμένου να ενταχθεί ή όχι στη ρύθμιση.
- Την ευθύνη άσκησης των προβλεπόμενων αναγκαστικών μέτρων και την νομική ευθύνη της εφαρμογής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου