Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στον Καμίνη για αργία υπαλλήλων

Αθήνα, 7 / 3 / 2013
Αρ. Πρωτ.: 6551
Προς : Τον Δήμαρχο Αθήνας
κ. Γιώργο Καμίνη

Κοιν.: 1. Πρόεδρο & Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ 2. Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
3. Σύλλογο Μηχανικών Δήμου Αθήνας
Θέμα : Συνέπειες στους Διπλ. Μηχανικούς του Δήμου Αθήνας από την εφαρμογή της περίπτωσης 1 της παραγράφου Ζ.3 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012.

Κύριε Δήμαρχε,

Η αυστηροποίηση και διεύρυνση του πειθαρχικού δικαίου που θεσμοθετήθηκε με το ν. 4093/12 δημιουργεί σοβαρές και απολύτως άδικες βλάβες, σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων μας Διπ. Μηχανικών, που εργάζονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες όλων των Φορέων του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης λόγω της φυσιογνωμίας και των ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου.
Κατ΄ αρχάς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ως Ομοσπονδία που καλύπτει τους ένδεκα χιλιάδες (11.000) Διπλ. Μηχανικούς ότι, σε καμία περίπτωση δεν είναι στις προθέσεις μας η κάλυψη περιπτώσεων υπαλλήλων που πιστοποιημένα έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις διαφθοράς και συναλλαγής με οικονομικά ή άλλα ιδιοτελή οφέλη, περιπτώσεις που καταδικάζουμε απερίφραστα.
Είναι γνωστό και αποδεκτό, ότι οι Διπλ. Μηχανικοί εξαιτίας της φύσης της δουλειάς τους, μαζικά και με μεγάλη συχνότητα βρίσκονται παραπεμπόμενοι ή μηνυόμενοι από εμπλεκόμενους με τις Δημόσιες υπηρεσίες πολίτες, όπως επίσης είναι στατιστικά αποδείξιμο ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία αυτές οι υποθέσεις καταλήγουν τελικά στην αθώωσή τους, αν και μετά την παρέλευση πολλών ετών, αφού δυστυχώς οι ποινικές διαδικασίες, παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, που έχουν αναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν δεν επιταχύνονται στην πράξη και διαρκούν πολλά χρόνια.
Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποιους από τους φορείς του Δημοσίου στους οποίους οι Διπλ. Μηχανικοί εμπλέκονται με δικαστικές περιπέτειες όπως προαναφέραμε, όχι γιατί χρεώνονται με οποιαδήποτε μορφής έκνομες πράξεις, αλλά εξαιτίας ασαφειών της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, σοβαρότατων ελλείψεων σε προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή και πόρους και σε αβάσιμες και αναληθείς καταγγελίες που έχουν σαν κίνητρο ιδιοτελή συμφέροντα των πολιτών.
1. Οι πολεοδομίες, όπου η πολυνομοθεσία, οι ασάφειες, καθώς και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που ανακύπτουν εξαιτίας των μεγάλων αξιών γης, των αυθαιρεσιών στη δόμηση κλπ. καταλήγουν συχνότατα σε παραπομπές στη δικαιοσύνη Διπ. Μηχανικών που εφάρμοσαν την νομοθεσία και περιφρούρησαν το Δημόσιο συμφέρον.
2. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων με αρμοδιότητες εκτός των άλλων τη συντήρηση οδικού δικτύου, σχολικών κτιρίων, παιδικών χαρών κλπ. συνέπεια ανεπαρκειών σε προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή και πόρους που απαιτούνται για τη συντήρηση, οι Διπλ. Μηχανικοί αποτελούν τα εξιλαστήρια θύματα.
Τα παραπάνω δημιουργούσαν δυσλειτουργίες στην απρόσκοπτη λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών και σοβαρές περιπέτειες δικαστικές ή πειθαρχικές στους Διπλ. Μηχανικούς, με την εφαρμογή όμως των διατάξεων του ν.4093/12 έρχεται και η αργία και στην συνέχεια πιθανόν η απόλυση να επιφέρει την " χαριστική βολή " σε Διπλ. Μηχανικούς και Τεχνικές Υπηρεσίες, αντιστρέφοντας ακόμα και την θεμελιώδη βάση του συστήματος δικαιοσύνης που θεωρεί τον κατηγορούμενο αθώο μέχρι να αποδεχθεί τελεσίδικα η ενοχή του.Κύριε Δήμαρχε,

Μετά την τεκμηρίωση της θέσης μας, γενικά για τις συνέπειες που επιφέρει η εφαρμογή της επίμαχης διάταξης, εξειδικεύουμε στην περίπτωση τριών συναδέλφων μας που υπηρετούν στο Δήμο της Αθήνας και συγκεκριμένα :
α) την κα Μπασιά Κλεοπάτρα, Δ/ντρια Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας.
β) την κα Κονταξή Ευγενία, Τμηματάρχη πρώην Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
γ) τον κ. Μίχο Γεώργιο, Ελεγκτή Μηχανικό,
οι οποίοι διαφαίνεται ότι θα αποτελέσουν τα " πρώτα θύματα " στο Δήμο της Αθήνας, απόρροια διένεξης, δύο ιδιωτών σχετικά με αδειοδότηση οικοδομής, οι οποίοι διέπραξαν το " αδίκημα " να εφαρμόσουν την υφιστάμενη νομοθεσία και βρίσκονται όμηροι και διωκόμενοι.
Εκτιμούμαι ότι, αξιολογώντας όλα τα παραπάνω θα αποφασίσετε με πνεύμα δικαίου, μη ενδίδοντας στην άκριτη εφαρμογή του " γράμματος " του νόμου που καταλήγει σε κατάφωρα άδικες αποφάσεις και ταυτόχρονα θα οδηγήσει προοπτικά στην αποψίλωση των Τεχνικών Υπηρεσιών από στελεχιακό δυναμικό που δεν είναι δυνατόν να εργάζεται και να προσφέρει, υπό το κράτος του φόβου, των απειλών και της τρομοκρατίας.
Τέλος κύριε Δήμαρχε, εάν όπως πιστεύουμε ενστερνίζεστε την ανησυχία μας για τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της επίμαχης διάταξης, θα ήταν χρήσιμο όχι μόνο για τον Κλάδο μας αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών να συμβάλλετε και εσείς στην προσπάθεια που έχουμε ήδη ξεκινήσει εμείς και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, για την τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης, προς τον αρμόδιο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση απαιτηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου