Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Καταρρέει η πλήρης απασχόληση

Αναδημοσίευση από την www.express.gr

Οι σημαντικότερες αλλαγές οι οποίες επέρχονται με τον νόμο για την αναδιάρθρωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας αλλά και την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγράμματος:

1. Αυξάνεται από δύο σε τρία χρόνια το διάστημα της απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (έως και τρεις ανανεώσεις ενδιάμεσα). Μετά την τριετία η σύμβαση τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.

2. Εφαρμόζεται σε εξάμηνη βάση το ελαστικό 10ωρο αντί της πληρωμής υπερωριών, με συμφωνία ακόμη και μέρους των εργαζομένων (το 15% σε επιχειρήσεις κάτω των 20 ατόμων και το 25% σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων).

3. Μειώνονται κατά 20% οι μισθοί για την απασχόληση (για διάστημα έως δύο ετών) νέων ηλικίας έως 25 ετών.

Καταρρέει η πλήρης απασχόληση

Με ταχύτατους ρυθμούς καταρρέει το μοντέλο της πλήρους απασχόλησης στη χώρα μας, όπου η αναζήτηση μιας κανονικής δουλειάς με κανονικό μισθό τείνει να μετατραπεί σε κυνήγι θησαυρού, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας για τις νέες προσλήψεις και τη μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής και εκ περιτροπής εργασίας, μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του 2011. Ειδικότερα παρουσιάζεται έκρηξη των ελαστικών μορφών απασχόλησης, καταδεικνύοντας τη… ζούγκλα που επικρατεί στην αγορά εργασίας. Σε αυτά τα πλήρως ανησυχητικά στοιχεία για την «ποιότητα» της απασχόλησης στη χώρα μας, πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι το 2010 χαρακτηρίστηκε από έκρηξη των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, που όπως δείχνει συνεχίζεται και το 2011, όπου σημειώνουν αυξητικό ρυθμό. Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 11% ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μειώθηκαν κατά 27,67% ενώ στάσιμες έμειναν οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης (-0,34%). Παράλληλα, μειώθηκε κατά 5,56% ο αριθμός των επιχειρήσεων που προέβησαν σε προσλήψεις προσωπικού.

Στοιχεία

Μάλιστα, υπάρχει δραματική αύξηση των σχέσεων πλήρους απασχόλησης που μετατρέπονται σε καθεστώς ελαστικής απασχόλησης. Αναλυτικά, οι ποσοστιαίες αυξήσεις είχαν ως εξής: συμβάσεις μερικής απασχόλησης αύξηση 165,58%, εκ περιτροπής απασχόλησης κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους, +667,67% και εκ περιτροπής απασχόλησης με μονομερή απόφαση του εργοδότη +5.071,70%. Είναι λοιπόν προφανές πως τα πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας που ίσως ξεπερνούν πλέον στην πραγματικότητα το 20%, λειτουργούν ως μοχλός «ανάδειξης» των ελαστικών μορφών εργασίας σε νέο εργασιακό πρότυπο της μνημονιακής Ελλάδας. Οι εργαζόμενοι, υπό την απειλή της ανεργίας, η οποία βρίσκεται εκτός ελέγχου, δέχονται να εργάζονται με ένσημα 3-4 ημερών καθώς και λιγότερες ώρες.

Με βάση όλα τα στοιχεία είναι εμφανής η μετατροπή ολοένα και περισσότερων υφιστάμενων συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας. Το 2010 μετατράπηκαν 26.253 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων εργασίας. Ο αριθμός αυτός είναι κατά 54,6% αυξημένος σε σχέση με το 2009. Hδη τους πέντε πρώτους μήνες του 2011 έχουν μετατραπεί 24.641 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης είτε σε συμβάσεις μερικής είτε σε συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας.

Συμβάσεις

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ενώ το 2009 οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 79% των νέων συμβάσεων, το 2010 αντιπροσώπευαν το 66,9% και το πρώτο πεντάμηνο του 2011 το 60,2%. Από την άλλη πλευρά, η αναλογία των συμβάσεων μερικής απασχόλησης στο σύνολο των νέων συμβάσεων αυξήθηκε από 16,7% το 2009 σε 26,1% το 2010 και σε 31,1% το πρώτο πεντάμηνο του 2011. Τέλος, οι συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας αντιπροσώπευαν το 4,3% του συνόλου των νέων συμβάσεων το 2009, το 6,9% των νέων συμβάσεων εργασίας το 2010 και το 8,7% των νέων συμβάσεων εργασίας κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου