Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Radical space: Προσδιορίζοντας την ταυτότητά μας...

 Προσδιορίζοντας την ταυτότητά μας...Με αφορμή την αυτονόητη πραγμάτωση αυτονομίας του αντικειμένου μας στο ΤΕΕ έπειτα από 30 χρόνια επιστημονικής παρουσίας, νέοι/-ες μηχανικοί βρεθήκαμε για να δημιουργήσουμε ένα σχήμα, έναν συλλογικό χώρο, που θα επιτρέψει την οριζόντια οργάνωση μας με  συναδέλφους/συναδέλφισσες με τους/τις οποίους/ες μοιραζόμαστε κοινές ιδέες, προβληματισμούς, αντιλήψεις, αλλά και την ίδια σκληρή εργασιακή καθημερινότητα. Το σχήμα μας αποτελείται από Χωροτάκτες Πολεοδόμους Μηχανικούς, μισθωτούς/ες, αυτοαπασχολούμενους/ες, εργαζόμενους/ες στον ιδιωτικό τομέα, σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, αλλά και άνεργους/ες, έχοντας ξαναβρεθεί στους φοιτητικούς αγώνες, στα κινήματα την περίοδο της κρίσης, στους χώρους δουλειάς και στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. 

Με την ενεργή παρέμβασή μας στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕΕ) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Ανάπτυξης του ΤΕΕ επιδιώκουμε αφενός να κατανοήσουμε τις υφιστάμενες δομές εκπροσώπησής μας και τις δυναμικές που διαμορφώνονται εντός αυτών, αφετέρου να αντιπαραβάλλουμε τις θέσεις μας γύρω από τα ζητήματα ανάπτυξης και σχεδιασμού του χώρου. Τασσόμαστε κριτικά σε αυτή τη διαδικασία, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους πολλαπλούς ρόλους του ΤΕΕ ως συμβούλου του κράτους και εφαρμοστή των κυβερνητικών πολιτικών. Επίσης, συμμετέχουμε στον Σύλλογο Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ), παρεμβαίνοντας με τις θέσεις μας και επιδιώκοντας την αποκατάσταση του ρόλου των μηχανικών της ειδικότητας στη σύγχρονη κοινωνία, μέσω της μαζικοποίησης του συλλόγου και ενδυνάμωσης του ρόλου των μελών του. 

Ξεκινήσαμε τη δράση μας το 2019 ως Ενωτική Αριστερή Πρωτοβουλία Πολεοδόμων Χωροτακτών (ΕΑΠ ΠοΧ) στοχεύοντας στην ενεργή παρέμβασή μας στην ΕΕΕ, κάτι το οποίο επιτεύχθηκε καθώς συνάδελφοι στήριξαν το εγχείρημα, και την Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στο πλαίσιο της οποίας συσπειρωθήκαμε με το ΑΡΑΓΕΣ και το #block_TEE. Σχεδόν 2 χρόνια μετά, και αφού έχει επέλθει αρκετή ζύμωση, αποφασίσαμε να καθορίσουμε εκ νέου την ταυτότητά μας υπό το όνομα: Radical Space (Πρωτοβουλία Πολεοδόμων Χωροτακτών). 

Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας εδράζεται η ανάγκη για ένα κοινό τόπο συνάντησης, αλληλοϋποστήριξης, ανταλλαγής γνώσης/εμπειρίας και εμβάθυνσης της κριτικής μας κατανόησης στα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού. Συνεπώς, επιδιώκουμε να:

συμβάλουμε στη γνωστοποίηση χωροκοινωνικών ζητημάτων συμμετέχοντας στον δημόσιο διάλογο,

συμβάλουμε στην αντιπληροφόρηση γύρω από θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, 

συμμετέχουμε ενεργά σε κινήματα και διαδικασίες από τα κάτω.


Η προσέγγισή μας στα ζητήματα πόλης και χώρου...


Για μας η πόλη αποτελεί τόπο συνάντησης, δράσης και κοινωνικής αναπαραγωγής, αντίθετα με το νεοφιλελεύθερο αφήγημα που τη θέτει ως τουριστικό πόρο και πεδίο κερδοφορίας πρωτίστως μέσω του real estate. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη διαρκή επίθεση στον δημόσιο χώρο, ο οποίος υποβαθμίζεται, αστυνομεύεται, περιφράσσεται, υφαρπάσσεται και κατά συνέπεια εμπορευματοποιείται συστηματικά. Σύμφυτη με τις διαδικασίες κεφαλαιακής συσσώρευσης αυτή η επαναληπτική ακολουθία υπονομεύει την ίδια την κοινωνική ζωή καθιστώντας απαραίτητες τις διαδικασίες επανοικειοποίησης του χώρου και της αποδόμησης των ηγεμονικών πρακτικών. Η αναγκαιότητα αυτής της αλλαγής παραδείγματος είναι βασική εκροή και της πανδημίας. Η σχέση μας με τον δημόσιο χώρο ισχυροποιήθηκε καθώς έγινε αντιληπτή η ζωτική του αξία στις ζωές μας και αυτό είναι κάτι, για το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε.

Φυσικά η δράση και η αναπαραγωγή μας στην πόλη βασίζεται, μεταξύ άλλων, και στη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον. Η προσπάθεια κυριαρχίας επί της φύσης, και κατ’ επέκταση επί του συνάνθρωπου, είναι η διαδικασία που τροφοδοτεί την πολυεπίπεδη και διαρκή κρίση που βιώνουμε. Ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη χωροθέτηση κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων, την διαμόρφωση κόκκινων γραμμών σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και τη ρύθμιση των απαραίτητων ισορροπιών στον χώρο. Δυστυχώς, όπως φαίνεται από το παγκόσμιο έως το τοπικό επίπεδο, οι ισορροπίες δεν υφίστανται και οδεύουμε ολοταχώς σε ένα δυστοπικό μέλλον. Συνεχίζοντας τις ίδιες πρακτικές, το κεφάλαιο υπονομεύει το μέλλον όλων μας καθώς η ακόρεστη ανάγκη για συσσώρευση αποδομεί φυσικές διεργασίες και οικοσυστήματα. Εδώ είναι που η χρήση της έννοιας “ανάπτυξη” έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Στην χωροταξία, η εν λόγω έννοια χρησιμοποιείται αδιάλειπτα για τον σχεδιασμό και την τεκμηρίωση προτάσεων, ωστόσο ο ορισμός της στην ουσία καλύπτει πληθώρα ετερόκλητων πεποιθήσεων. Εμείς κρίνουμε ότι ανάπτυξη σημαίνει ευημερία του κοινωνικού συνόλου σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, ενώ αυτό που πραγματώνεται είναι προσπάθειες γρήγορης ανάπτυξης (αλλιώς μεγέθυνσης) με όρους κεφαλαιακής αναπαραγωγής μέσω της απομύζησης φυσικών πόρων, καταπάτησης κοινωνικών δικαιωμάτων, fast-track διαδικασιών και αδιαφανών αποφάσεων κεκλεισμένων των θυρών.

Ως Radical Space τασσόμαστε ενάντια στις πολιτικές υφαρπαγής γης και δημόσιου χώρου, την επενδυτική μανία, τις χωρικές πολιτικές που διαιωνίζουν τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και διακινδυνεύουν περιβαλλοντικές ισορροπίες όπως και στην επίθεση στα εργατικά -και εν γένει κοινωνικά- δικαιώματα. 


Για τον συλλογικό χώρο των αναγκών μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου